İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Toplumsal Tarih, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2005 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
T.C. Kültür Bakanlığı, Osmanlı Modernleşmesi Dönemi Küratörü, T.C. Kültür Bakanlığı Türkiye Uygarlıklar Müzesi , Üye, 01.01.2009 - Devam Ediyor
T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Uygarlıklar Müzesi Bilim Danışma Kurulu Üyesi , Üye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Tarih Vakfı, Yayın Kurulu Üyesi, Üye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Tarih Vakfı, , Üye, 01.01.1991 - Devam Ediyor
Türkiye Felsefe Kurumu, , Üye, 01.01.1990 - Devam Ediyor
Mülkiyeliler Birliği , , Üye, 01.01.1985 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Emek Tarihi Konferansı 3: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar , İstanbul, Ekim 2017
NASIL BİR ANAYASA?-KURUCU İKTİDAR-MARMARA ÜNİVERSİTESİ, , Nisan 2017
TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-3" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, , Nisan 2017
TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-2" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, , Nisan 2017
TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-1" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, , Nisan 2017
Zor Zamanda Akademi ve Tarihçilik, , Haziran 2017
GÖZLERE KONUŞMAK: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bilginin Görselleştirilmesi, , Haziran 2017
Hakikatin Hâfızası ” “UNUTMAK-HATIRLAMAK-UTANMAK: 6-7 EYLÜL 1955-TARİH VAKFI, İstanbul, Eylül 2017
İslam-Tu¨rk Sentezi”nden “Tu¨rk-İslam Sentezi”ne: II. Meşrutiyet’te Militer Tu¨rk Milliyetçiliğinin İcâdı" SULTAN V. MEHMED REŞAD VE DÖNEMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , Isparta, Kasım 2017
Türkiye'de İşçi Sınıfı Tarihi-SODEV, İstanbul, Kasım 2017
Darbeler Konferansı-Malatya, , Eylül 2017
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ AÇILIŞ DERSİ: "TÜRKİYE'YE SOSYOLOJİNİN GİRİŞİ: REKABET VE TERCİH” SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ DERSİ, Samsun, Ekim 2017
TÜRKİYE’DE KAPİTAL ÇEVİRİLERİNİN MACERASI: ÇEVİRİLER-METİNLER-POLEMİKLER..., , Ekim 2017
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DARBELER PARANTEZİNDE 27 MAYIS DARBESİ VE PROPAGANDA (. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Terör Ve Darbelere Karşı Hukuk Devletinin Korunması) İstanbul Üniversitesi ), , Ekim 2017
Mete Tunçay ve Türkiye'de Sol Akımlar-Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi Seminerleri kapsamında Akademi Kültür Siyaset Etütleri Derneği - AKSED, Ankara, Kasım 2017
Petrograd’da Devrim’in Mekanları, İstanbul, Kasım 2017
TÜRKİYE'DE RESMÎ TARİH TARTIŞMALARININ NERESİNDEYİZ?” Tarihyazımı Çalıştayı-V: Akademik Tarihçilik , Antalya, Mart 2017
TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-4" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, , Mayıs 2017
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye Evrim Düşüncesi” ODTÜ11. Aykut Kence Evrim Konferansı 19 Şubat 2017, Ankara, Şubat 2017
"1876’dan Günümüze Darbeler ve Hesaplaşamadığımız 27 Mayıs Darbesi" Özgür Üniversite Seminerleri, İstanbul, Kasım 2016
"Bir Tutam Demokrasi İçin: Türkiye'nin Darbeleri" "27 Mayıs Darbesinin Propaganda Yöntemleri" Ankara Tarih Vakfı, Ankara, Kasım 2016
“Osmanlı’dan Günümüze Anayasa: Demokrasi Peşinde Yurttaşlık” 4 Mayıs 2016 Maltepe Üniversitesi Edward Said Seminerleri, İstanbul, Mayıs 2016
“Hukuk Fakültesi Ne Zaman ve Neden Kuruldu? Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi 2016 İÜ Merkez Bina - İÜ Kongre Ku¨ltu¨r Merkezi, 13-14 Mayıs 2016, İstanbul, Mayıs 2016
“Kitap Analizi Nasıl Yapılır” DÜGEP 18 Nisan 2016, İstanbul, Nisan 2016
“Sultan II. Abdu¨lhamid Dönemi ve Basın” Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu 22-24 Eylül 2016 TBMM Milli Saraylar, İstanbul, Eylül 2016
“Sivil ve demokratik bir Anayasanın Eşiğinde: Osmanlıdan Günümüze Anayasal Gelenek, Tarih ve Fırsatlar” 22 Nisan 2016 Konya Siyasal Vakfı Konya Grubu, Konya, Nisan 2016
“Bir Toplumsal Tarih Kaynağı Olarak Polis Kamûsu: Milli Mücadele Öncesinde İstanbul Beyoğlu ve Civarı” “Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri" Polis Akademisi Başkanlığı Antalya 15-17 Nisan 2016, Antalya, Nisan 2016
“Popüler Tarih Programları ve Belgeseller: Televizyonda Tarih Programı Yapmak” Tarihyazımı Çalıştayı: Türkiye’de Popüler Tarih, Kocaeli Üniversitesi 14-15 Nisan 2016, Kocaeli, Nisan 2016
“Bilineceği Bilmek ve Mete Tunçay“ "80. Yaşında Mete Tunçay'a Saygı Toplantısı: Eserleriyle Mete Tunçay" Tarih Vakfı (15 Haziran 2016) İstanbul, , Haziran 2016
Mehmet Ö. Alkan "II. Meşrutiyet’te İlk Örgütlenme İlk Grev: “Anadolu Osmanlı Şimendiferleri/Demiryolları Şirketi Memurin ve Müstahdemini Cemiyet-i İttihadiyesi” OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İŞÇİ SINIFININ OLUŞUMU 17-18 EKİM 2015 , İstanbul, Ekim 2015
Mehmet Ö. Alkan, Istanbul University (Turkey): “The Emergency of Civil Society Organization in the Ottoman Empire” Central European University (CEU Institute for advanced Study and CEU Department of Gender Studies) International and a Two-day interdisciplinary Workshop “Voluntary Association in the Yugoslav Space since the 19th Century” May 16-17, 2014 Central European University Budapest, Budapest, Mayıs 2014
Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinde Yeni Sorular Yeni Alanlar, İstanbul, Mayıs 2014
Mehmet Ö. Alkan; “The Committee of Union and Progress: Strategies of Nationalist Indoctrination during the First World War in the Ottoman Empire” The Great War: Regional Approaches and Global Contexts International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One 18–21 June 2014 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Haziran 2014
"100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar"-Babaeski Kırklareli, Kırklareli-Babeski, Mayıs 2013
Kriz ve Kritik Konferansları IV-Üniversitenin Krizi ve Kritiği Açışılış Konuşması Türkiye'de Üniversite Geleneği 24-25 Nisan, Sakarya, Nisan 2013
"Living Together In Diversity" During The Second Constitutional Period", The Coucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity, Nation Building (1870s-1920s), GURCISTAN, 5-8 June 2013-Tiflis,, Tiflis, Haziran 2013
Java e Albanologise-KOSOVE-Prishtinë “Heronjtë dhe tradhtarët: Shqiptarët në historinë osmane”, Prishtinë, Ekim 2013
"Osmanlı’da Modern Eğitim” Bülent Ecevit Üniversitesi-Zonguldak, Zonguldak, Mart 2013
Sinop İli Değerleri Sempozyumu-Babıali Baskını ve Sinop Sürgünleri, Sinop, Mayıs 2013
Cumhuriyetin 90. Yılında Ekonomi Toplum Siyaset - "90 Yılda İktidar ve Muhalefet", İstanbul, Mart 2013
"Osmanlı Milliyetçiiğinin İcadı ve İnşası" - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Ekim 2013
“Kürt Sorununu Demokrasi ile Çözmek: Türk Sorunu: Türklerin Hassasiyetini Anlamak” - Yeni Ortadoğu Yeni Türkiye Demokratik Çözüm, Diyarbakır, Nisan 2013
"Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu"- Siyasi Partiler, Seçim Sistemi, Temsil ve İstikrar-İstanbul Politikalar Merkezi-, İstanbul, Şubat 2013
“Günümüzde Tarihyazımı Tartışmaları, Tarihçinin toplumdaki duruşu ile Tarihyazımını etkileyen konjonktürel veriler” FRANSA’DA VE TÜRKİYE’DE TARİHÇİNİN GÜNDEMİ- Tarih Vakfı-Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Şubat 2012
-“Türkiye’de Anayasalar” HUKUK FAKÜLTESİ YENİ ANAYASA ÇALIŞTAYI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Mayıs 2012
“Education in Albania from the Tanzimat to the Independence (1839-1912) INTERNATİONAL BALKAN CONFERENCE IBAC İstanbul University Tirana University Arnavutluk, Tirana, Ekim 2012
-“Balkan Savaşlarının Osmanlı Eğitim Sistemine Etkileri ve Ders Kitaplarına Yansıması [The Effect of the Balkan Wars on the Ottoman Educational System and Textbooks]” Uluslararası Sempozyum - BALKAN SAVAŞLARININ 100. YILINDA TARİHİN MİRASI: GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA SİYASİ VE TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER” T.C. Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Mayıs 2012
"The First World War, Education And Textbooks During The Second Constitutional Period In The Ottoman Empire", The Ottoman Empire and World War I, BOSNA HERSEK, 16-19 May 2012-Saraybosna,, Saraybosna, Mayıs 2012
"Balkan Savaşlarının Osmanlı Eğitim Sistemine Etkileri Ve Ders Kitaplarına Yansılamaları", Balkan Savaşlarının 100. Yılı, , 11-13 Mayıs 2012,, İstanbul, Mayıs 2012
"Mustafa Kemal Paşa'Nın Bir Lider Olarak İnşası", Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, İSTANBUL, 29-30 Ekim 2012, ss.3-14, İstanbul, Ekim 2012
Balkan Savaşalarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Sempozyumu-Balkan Savaşlarının Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısına Etkileri , Saraybosna, Aralık 2012
"İlan-ı Hürriyet: İttihad-ı Anasır-ı Osmaniye ya da Milliyetçilik Çağında Birarada Yaşamak İçin Son Teşebbüs" - 1. Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı/1st International Ottoman World: Foundational Coexistances Conference, Karabük, Eylül 2012
““Balkan Savaşları: İttihat ve Terakki, Osmanlı Resmi İdeolojisi ve Eğitim” 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI TOPLUMSAL SİYASAL ETKİLERİ VE EDEBİYATA YANSIMALARI İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Kasım 2012
"‘27 Mayıs'tan 12 Mart'a Darbeler parantezinde demokrasinin sesli tarihi'" Uzayda bir elektrik hasıl oldu: 1960’larda müzikli Türkiye-DEPO 20 Eylül 2012, İstanbul, Eylül 2012
“Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu?” 1. HUKUK TARİHİ KONGRESİ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Aralık 2012
Türkiye Tarihinde Darbeler", Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, , 23-30 Eylül 2011, İstanbul, Eylül 2011
Fatih Üniversitesi Civil Academy Sosyal Bilimler Topluluğu 5. Büyüklere Saygı Programı Prof. Dr. Mete Tunçay'a saygı, İstanbul, Nisan 2011
Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823-1861, İstanbul, Kasım 2011
Osmanlı Eğitiminde ve Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı” TARİH DERS KİTAPLARINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 7 Aralık 2011 Çarşamba, Hünkâr Dairesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Saat: 10.00-11.00, İstanbul, Aralık 2011
"Osmanlı Sosyalizminin Doğuşu-II. Meşrutiyet'te Sosyalizm, Anarşizm ve Osmanlı Sosyalist Fırkası" 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ-Ankara 15 Aralık 2011, 10:45-12:30, KKM G Salonu, Ankara, Aralık 2011
Conference on Middle East Studies First Annual University of Wisconsin-Madison/Michigan State University (University of Wisconsin-Madison, May 8, 2010, , Mayıs 2010
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik Ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu 18 – 20 Mart 2010- Ankara Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı İle Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara, Mart 2010
Cumhuriyet Türkiyesinde Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu-Osmanlı Resmi Tarih Tezi/İdeolojisinin Cumhuriyet Resmi Tarih Tezine/İdeolojisine Etkileri Süreklilik ve Kesinti, Ankara, Mart 2010
Education and Europe in Historical Perspective (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 16 Ocak-15 Şubat 2009), Köln, Ocak 2009
Bir Okulun Selanik'ten İstanbul'a Göçü: Terakki Okulları Örneği”.(Le déménagement d'une école de Salonique à İstanbul: l'exemple des écoles Terakki/ IFEA (Institut Français d’Etudes Anatoliennes /Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) eudi 9 avril 2009, à 17h 30, 9 Nisan 2009 , İstanbul, Nisan 2009
Osmanlı İstanbul'undan Seçim Manzaraları-Tarih Vakfı-15 Nisan 2009 , İstanbul, Nisan 2009
Siyasal, Toplumsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Seçimleri Okumak..., Ankara, Nisan 2009
KÜTÜPHANECİLİK HAFTASI KONFERANSI, İstanbul, Mart 2008
“La Première Élection Multipartite En Turquie/Türkiye’De Ilk Çok Partili Seçim-1908” ", Les visages de la "Liberté" 1908 / 1908 "Hürriyet"i Uygularken, İSTANBUL, 17-18 décembre 2008/17-18 Aralık 2008, İstanbul, Aralık 2008
Darülfünun’dan Üniversite’ye Kritik Evreler”, 75. Yılında 1933 Üniversite Reformu Görüşler Anılar Tarih Vakfı – Türk Musevi Cemaati (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 18 Aralık 2008), İstanbul, Aralık 2008
“La première élection multipartite en Turquie/ Türkiye’de ilk çok partili seçim.-1908” Les visages de la "Liberté" 1908 / 1908 "Hürriyet"i Uygularken, 17-18 Aralık 2008/17-18 décembre 2008, (İstanbul: Galatasaray Üniversitesi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü/ Université Galatasaray et Institut Français des Etudes Anatoliennes, 17-18 Aralık 2008), İstanbul, Aralık 2008
“1908 Devrimi Resmi İdeoloji ve Eğitim ” 1908 Devrim Algısı, Eğitim ve İdeoloji Paneli (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 3 Aralık 2008), İstanbul, Aralık 2008
“Türk Siyasal Hayatında Üç Temel Sorun”” (İstanbul: İstanbul SBF Mezunları Cemiyeti: Tarık Zafer Tunaya’yı Anma-28 Ocak 2008), İstanbul, Ocak 2008
“Diplomatic Relations Between Ottoman Empire and Prussia Empire and Republic of Germany and Republic of Turkey” (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 5-6 Nisan 2008), Köln, Nisan 2008
"Ii. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad Ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik, Militarizm Veya “Militer Türk-İslam Sentezi", II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek, , Eylül 2008, İzmir, Eylül 2008
"II. Meşrutiyet’te Eğitim: Meşrutiyet, Militarizm ve Milliyetçilik” 2008’den 1908’e Bakışlar İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Tarih Vakfı, (İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 19-21 Eylül 2008), İzmir, Eylül 2008
"II. Meşrutiyet'ten Günümüze Resmi İdeoloji, Milliyetçilik ve Militarizm Üzerine"" Mehmet Ali Aybar’ı Anma Sempozyumu “II. Meşrutiyet`in ve Aybar`ın Doğumunun 100. Yılında Demokrasi, Toplumsal Dönüşüm, Sol” (İstanbul: Galatasaray Üniversitesi,8 Ekim 2008), İstanbul, Ekim 2008
“Milliyetçilik, Militarizm ve ittihat Terakki” Irkçılıpğa Dur De! (İstanbul: Karakedi Kültür Merkezi, 2 Aralık 2008), İstanbul, Aralık 2008
İçtimai İnkılâp Siyasi İnkılâp: Toplumsal Örgütlenmede Dönüşüm” Bir Devrimin Siyasal ve Toplumsal Anatomisi (İstanbul: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 4 Kasım 2008), İstanbul, Kasım 2008
Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat: From Ottoman Empire to the National State (The Republic) Ottoman Modernization (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 17 ve 18 Nisan 2007), Köln, Nisan 2007
“Anayasa: Yapak, Yazmak, Tartışmak” (İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 20 Kasım 2007), İzmir, Kasım 2007
“Prof. Bahri Savcı: Yaşamı ve Katkıları” (İstanbul: Aybay Vakfı, Kasım 2007), İstanbul, Kasım 2007
“Darülfünun’dan Üniversite’ye Kritik Evreler” 75. Yılında 1933 Üniversite Reformu Görüşler Anılar Tarih Vakfı – Türk Musevi Cemaati (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 18 Aralık 2008), İstanbul, Aralık 2007
“Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla)” Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri, Anayasa Mahkemesi’nin 44. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası Toplantı-Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri Anayasa Mahkemesi-Ankara (24-25 Nisan 2006). (Ankara: T.C. Anayasa Mahkemesi, 24 Nisan 2006), Ankara, Nisan 2006
Boğazlar Sorunun Evrimi (1798-1936)” Montrö Boğazlar Sözleşmesi 70. Yılında Yeni Açılımlar (İstanbul: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 26 Mayıs 2006), İstanbul, Mayıs 2006
"Türkiye’De Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu (Siyaset Bilimi Ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla)", Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri Anayasa Mahkemesi’nin 44. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası Toplantı-Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri , ANKARA, 24-25 Nisan 2006, Ankara, Nisan 2006
"Modernization From Empire To Republic And Education In The Process Of Nationalism", Ottoman Past and Todays Turkey, ABD, 28-30 June 1996, Madison-Wisconsin, Haziran 2006
“La propagande politique a travers les disques” Lundi 18 avril 2005, (İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, 18 Nisan 2005), İstanbul, Nisan 2005
Eğitim ve Sosyal Boyutlarıyla Darüşşafaka (Darüşşafaka ve Eğitim Kurumlarında Yeniden Yapılanmanın 50nci Yılı Vesilesiyle” (İstanbul: Darüşşafakalılar Derneği-TOOB Konferans Salonu-15 Mayıs 2005, İstanbul, Mayıs 2005
“Manuels de citoyenneté dans les dernieres décennies ottomanes”. Jeudi 2 décembre 2004 (İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, 2 Aralık 2004), İstanbul, Aralık 2004
“Tarihçinin Mutfağı” Tarih Vakfı Darphane Binaları, 16 Ekim 2003, İstanbul, Ekim 2003
"Cumhuriyet Öncesi Siyasal Akımlar Ve Felsefe", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe , ANTALYA, Aralık 2001, Antalya, Aralık 2001
“Resmi İdeolojinin icadı ve İnşası: Osmanlı Örneği” 21 Kasım 2001 Çarşamba (Ankara: Türkiye Sosyal Bilimler Kongresi Ankara: ODTÜ, 21-23 Kasım 2001), Ankara, Kasım 2001
“Mondros Mütarekesi ve Atatürk’ün Durum Değerlendirmesi” [the Armistice of Mondros and Evaluation of Atatürk on the Political Situation], (İstanbul: Harp Akademileri, 31 Mayıs 1999), İstanbul, Mayıs 1999
“Tarihin Şeytan Üçgeninde Atatürk ve Cumhuriyet” Atatürk Haftası 10 Kasım (İstanbul: Hava Harp Okulu, 13 Kasım 1998 ), İstanbul, Kasım 1998
“Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihinin Kaynakları” Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu.17-18 Aralık 1992, İstanbul, Aralık 1992
“Tanzimat’tan Sonra Düşünce Tarihimiz ve Kaynakları Üzerine”Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - T.C. Kültür Bakanlığı Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu (Ankara: i, 17-18 Aralık 1992), İstanbul, Aralık 1992
“Türk Siyasal Yaşamı ve Türkiye’de İktisat Kongreleri 1923-1948" 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 21-23 Ekim 1992), Ankara, Ekim 1992
“Namık Kemal’in Tanzimat’ın Yanındaki ve Karşısındaki Yeri”, Türkiye Felsefe Kurumu Namık Kemal’in Doğumunun 100. Yılı Sempozyumu- (Ankara: Ekim 1989), Ankara, Ekim 1989
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, 1914 – 1918, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi