İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2000 - 2008
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 1998 - 2000
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 1988 - 1998
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1985 - 1988
VERDİĞİ DERSLER
Okyanuslar ve Denizler, Lisans, 2014-2015
Endemizm ve Türkiye endemikleri, Doktora, 2014-2015
Coğrafya ve Dendrokronoloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kuaterner'de Bitki Örtüsü, Yüksek Lisans, 2014-2015
Biyocoğrafyanın İlkeleri, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitki Ekolojisi, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Toprak Bilgisi, Lisans, 2014-2015
Biyocoğrafya: Zoocoğrafya, Lisans, 2013-2014
Türkiyenin Biyocoğrafya: Dağılış Kalıpları, Lisans, 2013-2014
Kültürel Biyocoğrafya, Doktora, 2013-2014
Biyolojik Çeşitlilik, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Toprak Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, Yüksek Lisans, 2012-2013
KÜLTÜREL BİYOCOĞRAFYA, Doktora, 2012-2013
TÜRKİYE'NİN BİYOCOĞRAFYASI: DAĞILIŞ KALIPLARI, Lisans, 2012-2013
TOPRAK COĞRAFYASI, Lisans, 2012-2013
BİYOCOĞRAFYA: ZOOCOĞRAFYA, Lisans, 2012-2013
BİOCOĞRAFYANIN İLKELERİ, Lisans, 2012-2013
TOPRAK BİLGİSİ, Lisans, 2012-2013
TÜRKİYE'NİN BİYOCOĞRAFYASI: COĞRAFİ FAKTÖRLER, Lisans, 2012-2013
ENDEMİZM VE TÜRKİYE ENDEMİKLERİ, Doktora, 2012-2013
UYGULAMALI BİYOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI II, Doktora, 2012-2013
COĞRAFYA VE DENDROKRONOLOJİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
OKYANUSLAR VE DENİZLER, Lisans, 2012-2013
UYGULAMALI BİYOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI I, Yüksek Lisans, 2012-2013
BİYOCOĞRAFYA: ZOOCOĞRAFYA, Lisans, 2011-2012
Kültürel Biyocoğrafya, Doktora, 2011-2012
Uzmanlık Alan dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türkiyenin Biyocoğrafyası: Dağılış Kalıpları, Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2011-2012
Toprak Coğrafyası, Lisans, 2011-2012
Toprak Bilgisi, Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Biyocoğrafya Çalışmaları I, Yüksek Lisans, 2011-2012
Endemizm ve Türkiye Endemikleri, Doktora, 2011-2012
Uzmanlık Alan dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uygulamalı Biyocoğrafya Çalışmaları II, Doktora, 2011-2012
Okyanuslar ve Denizler, Lisans, 2011-2012
Türkiyenin Biyocoğrafyası: Coğrafi Faktörler, Lisans, 2011-2012
Biyocoğrafyanın İlkeleri, Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Özalp, "Akçalı Dağları Doğal Bitki Örtüsü ve Geçirdiği Değişimler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Doktora, D.Evrim Kılıç, "Bolkar Dağları Bitki Örtüsü ve İklim Değişikliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, S.Akkurt Gümüş, "Manavgat Çayı-Dim Çayı Arasının Bitki Örtüsü ve Geçirdiği Değişimler ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Şar, "İç Batı Anadolu Bölümü'nde Vejetasyon Süresi ve İklim Değişikliği Senaryolarına Göre Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, S.Akkurt, "Karasu kumulları bitki örtüsü ve koruma sorunları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, S.Sabancı, "Alanya ve Manavgat’ın İklim Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, E.Ertekin, "Soma-Kınık-Erdelli Arasındaki Sahanın Doğal Bitki Örtüsü ve Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Kara, "Dendrokronolojik analizler ile sıcaklık ve yağış koşullarının ilişkisinin değerlendirilmesi: Uludağ’ın güneyinden iki örnek alan", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Yetkin Çakmak , "Efrenk Deresi vadisi ve yakın çevresinin bitki örtüsü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, E.Sicim, "Simav gölünün kurutulmasının yarattığı değişimler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, G.Altay Yılmaz, "Sakarya nehri aşağı çığırı yakın çevresinin doğal bitki örtüsü ve son yıllarda ortaya çıkan değişimler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, B.Dağlı, "Tekirdağ ve Çorlu’nun İklim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, N.Lale, "Sivas Kuzeyindeki Dağlık Alanlarda Orman Kalıntıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, M.Mutlu Yılmaz , "Orta Sakarya Yöresinin İklim Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, R.Tuğ , "Cide çevresinin iklimi ve çevresel etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Yüksek Lisans, K.Kuerban, "Çaltı suyu çevresinin iklim özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, S. Bozkurt, "Uzungöl (Trabzon) Çevresinin Bitki Örtüsü ve Yakın Yıllarda Geçirdiği Değişimler ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Siner, "Büyükçekmece İlçesinde Egzotik Ağaç Türlerinin Ekolojik Özellikleri ve İklim Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2017
Atama, Yardımcı Doç Atama, Tunceli Üniversitesi, Ekim, 2015
Atama, Prof. Atama, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Temmuz, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniveristesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Ege Üniversitesi, Eylül, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2013
Atama, Yardımcı Doç. Atama, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Temmuz, 2012
Atama, Profesörlük atama, Ege Üniversitesi, Şubat, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2012
Atama, Profesörlük atama, Balıkesir Üniversitesi, Şubat, 2012
Tez Savunma, Jüri üyesi, İstanbul Üniveristesi, Ocak, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Yardımcı Doç. Atama, Ege Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri üyeliği, Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi , Nisan, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart, 2011
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Fırat Üniversitesi, Mart, 2011
Atama, Yar. Doç. Atama, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ağustos, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Doktora tez jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi,, Üniversitelerarası Kurul, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez savunması, Fırat Üniversitesi, Aralık, 2010
Atama, Yar. Doç. Atama, Sakarya Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Jüri üyesi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniveristesi, Mayıs, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2009
Atama, Yardımcı Doçentlik , Ege Üniversitesi, Ekim, 2009
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniveristesi, Mayıs, 2009
Atama, Yar. Doç. Atama, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2008
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2004
Atama, Yardımcı Doçentlik, Ege Üniversitesi, Mart, 2004
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2004
Atama, Yardımcı Doçentlik, Niğde Üniversitesi, Mart, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Ege Üniversitesi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2003
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2003
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2001
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mart, 2001
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi