İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özalp İ. , Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Avci M., "Analysis of Fossil Pollen Record from the Late Holocene in the Turkish Highland (Middle Taurus,Turkey)", Ecological Questions, pp.91-94, 2017 (Link)
Avci M., "Tarihsel süreçte İstanbul un bitki örtüsü ve bahçe kültürü", Acta Botanica, ss.33-40, 2010
Avci M., Zielinski J. , "Juniperus oxycedrus f. yaltirikiana (Cupressaceae)-A New form from NW Turkey", Phytologia Balcanica, vol.14, pp.37-40, 2008 (Link)
Avci M., "Çeşitlilik ve endemizm açısından Türkiye’ nin bitki örtüsü", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.27-55, 2005
Avci M., "Türkiye’de bitki örtüyünün müxtelifliyi haqqında", Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlet Universiteti Xeberler, no.15, pp.105-108, 2004
Avci M., "Türkiye Bitkilerinin Isimlendirilmesinde Coğrafi Özelliklerin Etkisi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.31-45, 2004
Avci M., "Ormangülleri (Rhododendron L.) ve Türkiye’ deki doğal yayılışları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.13-29, 2004
Avci M., "Yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri ve Türkiye’ nin yeri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss. 157-200, 2000
Avci M., "Türkiye’ nin doğal söğütleri ve coğrafi dağılışları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.1-24, 1999
Avci M., "Ilgaz Dağları Ve Çevresinde Doğal Bitki Örtüsü Üzerinde Insanın Etkisi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.209-228, 1999
Avci M., "Paleoklimatolojik Göstergelere Günümüz Florasından Bir Örnek", Türk Coğrafya Dergisi, ss.437-446, 1998
Avci M., "Ilgaz Dağları Ve Çevresinin Bitki Coğrafyası Ii: Bitki Örtüsünün Coğrafi Dağılışı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.275-344, 1998
Avci M., "Ilgaz Dağları Ve Çevresinin Bitki Coğrafyası I: Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.137-216, 1998
Avci M., Zielinski J., "Salix myrsinifolia Salisb. (Salicaceae) - A new species for the flora of Turkey ", The Karaca Arboretum Magazine, cilt.4, ss. 49-54, 1997
Avci M., "Karasu-Tuzla Çayı Arasındaki Sahada Orman Kalıntıları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.179-224, 1997
Avci M., "Göller Yöresi Batı Kesiminde Bitki Toplulukları Ve Dağılışları ", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.227-264, 1996
Avci M., "Göller Yöresi Batı Kesiminde Iklim Özellikleri Ile Bitki Örtüsü Arasındaki Ilişkiler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss.143-215, 1996
Avci M., "“The Floristic Regions Of Turkey And A Geographical Approach For Anatolian Diagonal”, ", Review of the Department of Geography University of İstanbul, ss.59-91, 1996
Avci M., "Endemik bir meşe türü, kasnak meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. Heldr. ex) Kotschy)’nin Türkiye'deki yeni bir yayılış alanı ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.283-289, 1996
Avci M., "Plant Communities And Their Distribution On The Western Part Of The Lakes District", Review of the Department of Geography University of İstanbul, ss.47-72, 1995
Avci M., "Türkiye' nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonali’ne coğrafi bir yaklaşım", Türk Coğrafya Dergisi, ss.225-248, 1993
Avci M., "A new red lime (Tilia rubra D.C. subsp. caucasica (Rupr.)) dispersal area ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.227-229, 1992
Avci M., "Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra D.C. subsp. caucasica (Rupr.))’nun Türkiye'de yeni bir yayılış sahası", Türk Coğrafya Dergisi, ss.155-158, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şar T. , Avci S., Avci M., "İklim Değişimi Senaryolarına Göre İç Batı Anadolu Bölümü'nde vejetasyon Dönemi", VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu_VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.141-142 (Link) (Özet) (Abstract)
Koç D.E., Dalfes N. , Avci M., "Anadolu'da Son Buzul Maksimumu'ndan Bugüne Bitkilerin Yayılış Alanlarındaki Değişimler_Changes in the Distribution of Plant in Anatolia from Last Glacial Maximum to Present", VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu_VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.124-125 (Link) (Özet) (Abstract)
Avci M., "Türkiye’nin Kıyı Kumulları, Bitki Örtüsü ve Önemi Coastal Dunes and Coastal Dune Vegetation in Turkey ", UJES 2017-INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY-Uluslararası Jeomorofoloji Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.114-121 (Link) (Özet) (Abstract)
Özalp İ. , Avci M., "Akdeniz Ekosisteminde Yayılış Gösteren Ağaç Türlerinin Topoğrafik Unsurlara Bağlı Gösterdiği Değişimin İncelenmesi: Akçalı Dağları Örneği (Orta Toroslar) Tree Species The Distribution of which in Mediterranean Ecosystem is Analyzed Depends on Changing of Topographic Factors: A Case Study Akçalı Mountains (Middle Taurus)", UJES 2017-INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY-Uluslararası Jeomorofoloji Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.124-124 (Link) (Özet) (Abstract)
Özalp İ., Avci M., Caner H., Karlioğlu Kiliç N., "Taşeli platosunda Türke yaylası (Anamur-Mersin) polen analizi snuçlarının arboreal türler açısından değerlendirilmesi Pollen analysis of Türke highland (Anamur-Mersin) at Taşeli plateau for arboreal species ", TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2016, pp.105-105 (Link)
Avci M., Koç D.E. , Svenning J. , Avci S., "Son Buzul Maksimumu’ndan Günümüze Türkiye’deki Bitki Örtüsü Yayılış Alanlarının Olası Değişimi ve Gelecekteki Dağılışına Bir Örnek: Taxus baccata L. An Example of Possible Changes in the Distribution Areas of Vegetation in Turkey, from Last Glacıal Maximum to Present and Future: Taxus baccata L. ", TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2016, pp.91-92 (Link)
Akkurt S. , Gümüş E., Avci M., "Biodiversity and geodiversity interaction on volcanics in Kula European and UNESCO Geopark", The Biogeography of Ecology_IBS Special Meeting- Beijing May 4-8 2016, Pekin, ÇIN HALK CUM., 4-8 Mayıs 2016, pp.43-43
Özalp İ., Avci M., "Geographical Fundamentals Of The Plant Diversity At The South Of The Göksu Valley (Taşeli Plateau) Turkey", International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8– 12 January 2015, Bayreuth, Germany., Bayreuth, ALMANYA, 8-12 Ocak 2015, pp.214-214
Avci M., Koç D.E., Svenning J.C., Avci S., "Possible Changes in the Distribution Areas of Taxus baccata L. in Turkey, From Last Glacial Maximum to Present", 1st International Yew Workshop of Turkey-22. Internationale Eibentagung der Eibenfreunde f.V.) (Management, Conservation & Culture of the Yew forest in the Euro-Siberian Forest Ecosystems-, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 4 Ekim 2015, pp.0-0
Berberoğlu E., Avci M., Köse N., "The frequency and magnitude of erosion in upper course of Akçay valley, SW Turkey: Preliminary results", International Scientific Conference on Dendrochronology Climate and Human History in the Mediterranean Basin 18-23 October 2015 Antalya Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-23 Ekim 2015, pp.203-204
Avci M., Avci S., Akkurt S., "Coastal Dune Vegetation in Turkey: A Geographical Perspective ", International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 2015, VARNA, BULGARISTAN, 6-10 Ekim 2015, vol.1, pp.397-405
Akkurt S., Avci M., Yilmaz H., "Karasu Dune Vegetation (N Turkey), Important And Conservation Problems", International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8– 12 January 2015, Bayreuth, Germany, Bayreuth, ALMANYA, 8-12 Ocak 2015, pp.140-140
Avci M., "Dendrochronology And Dendrogeomorphology", INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY, ARTVİN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2014, pp.33-33
Özalp İ., Avci M., "Geographical Factors Affecting The Plant Diversity At The South Of The Göksu Valley (Taşeli Plateau)", INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY, ARTVİN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2014, pp.40-40
Avci M., Özalp İ., "Taşeli Platosunda Kurak Dönemlerin Belirlenmesi", XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2013, ss.213-213
Avci M., "2014.Kentsel biyolojik çeşitlilik açısından İstanbul", İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 5-6 Aralık 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2013, ss.87-124
Avci M., Evrim Kılıç D., "Bolkar Dağlarında Bitki Örtüsünün Dağılışı Bakımından Iklim Özelliklerinin Incelenmesi", XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2013, ss.56-56
Dalfes N. , Akkemik Ü., Avci M., Avci S., Köse N., Durak A.T., Özhatay N., Yilmaz H., Ülgen H., "Building A Phenology Network For Turkey: A Progress Report", Phenology 2012 Future climate & the living earth. Milwaukee, Wisconsin, Milwaukee, ABD, 1-4 Ocak 2012, pp.18-18 (Link)
Avci M., "Kentsel Biyoçeşitlilik Açısından Bir Değerlendirme: İstanbul Örneği", Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 6-8 Kasım 2008 , ss.81-105
Avci M., "Dendrokronoloji Ve Coğrafyacıların Kuaterner Çalışmaları Açısından Önemi", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turqua-VI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.116-134
Avci M., "Türkiye Bitki Örtüsünün Çeşitlilik Ve Endemizm Açısından Bir Değerlendirmesi", Ulusal Coğrafya Kongresi-2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-30 Eylül 2005, ss. 73-85
Avci M., "Erinç’In Vejetasyon Coğrafyası, Biyocoğrafya Ve Yeni Yaklaşımlar Üzerine", Sırrı Erinç Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.211-217
Avci M., "A Forest Island In Steppe: Karacadağ Volcano (Central Anatolian Region, Turkey)", VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium, TÜRKİYE, 10-14 June
Avci M., Avci S., "Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-29 Haziran 2001, ss.421-430
Avci M., "The Ilgaz Mountains: The Importance Of Vegetation And Its Preservation", Second International Balkan Botanical Congress, TÜRKİYE, 14-18 May, pp.111-120
Avci M., "Distribution Of Vegetation In Ilgaz Mountains", Second International Balkan Botanical Congress, TÜRKİYE, 14-18 May
Avci M., "Ilgaz Mountains: The Importance Of Vegetation And Its Preservation", Second International Balkan Botanical Congress , TÜRKİYE, 14-18 May
Avci M., "Ilgaz Dağlarında Bitki Örtüsünün Dağılışı Ve Bu Dağılışı Etkileyen Coğrafi Faktörler", Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Eylül 1998, ss. 698-718
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Avci M., "Türkiyenin Bitki Çeşitliliği Ve Coğrafi Açıdan Değerlendirmesi", Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, Akkemik Ü., Ed., T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.30-43, 2018 (Link)
Eminağaoğlu Ö., Avci M., Ok T., Aksoy N., "Populus L", Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, Akkemik, Ü., Ed., T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.570-575, 2018 (Link)
Eminağaoğlu Ö., Avci M., Ok T., Aksoy N., "Salix L.", Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, Akkemik.Ü, Ed., T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.575-593, 2018 (Link)
Avci M., "Türkiye’nin Kıyı Kumullarında Bitki Örtüsü", Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla: Kıyı, Turoğlu H.,Yiğitbaşıoğlu H., Ed., Jeomorfoloji Derneği Yayını No 1. Anka matbaa, İstanbul, ss.63-92, 2017 (Özet)
Avci M., "İki Dirhem Bir Çekirdek-Karat ve Bitkiler_Two Dirham and a Seed-Karat and Plants", Kantarın Topuzu-Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri-The Poise of the Steelyard-Balances, Weights, Measurings Devices , Önder D., Ed., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.79-85, 2016 (Link)
Avci M., Avci S., "İklim", Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T, Ed., İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.105-115, 2014 (Link)
Avci M., Avci S., "Yer Şekilleri", Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T., Ed., İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.17-27, 2014 (Link)
Avci M., "Paleocoğrafya", Resimli Türkiye Florası Cilt I, Güner A., Ekim T., Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.49-75, 2014 (Link)
Avci M., "Jeoloji", Resimli Türkiye Florası Cilt I , Güner A., Ekim T., Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.29-47, 2014 (Link)
Eminağaoğlu Ö., Avci M., Ok T., Necmi A., "Salix L.", Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II , Akkemik Ü., Ed., Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.472-508-, 2014
Avci M., "Türkiyenin Bitki Çeşitliliği Ve Coğrafi Açıdan Değerlendirmesi", Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I , Akkemik Ü., Ed., Orman Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, ss. 28-53-, 2014
Eminağaoğlu Ö., Avci M., Ok T., Necmi A., "Populus L.", Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II , Akkemik Ü., Ed., Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.463-471-, 2014
Avci M., "Dendrokronoloji Ve Jeomorfoloji: Dendrojeomorfoloji", Prof. Dr. İlhan Kayan'a Armağan, Öner, E., Ed., Ege Üniversitesi, İzmir, ss.387-406-, 2013
Avci M., "Dünya da ve Türkiye' de step formasyonu", Prof. Dr. Asaf Koçman' a Armağan, Öner, E., Ed., Ege Üniversitesi, İzmir, ss.111-131, 2013
Avci M., "Dendrokronoloji", Kuvaterner Bilimi, Kazanci, N.; Gürbüz A., Ed., Ankara Universitesi Yayınları , Ankara, ss.493-522-, 2012
Avci M., "Moleküler biyocoğrafya: Gelişimi, kapsamı, paleobiyocoğrafya ve biyolojik çeşitlilik açısından bir değerlendirme", Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel , Ekinci, D., Ed., Türk Coğrafya Kurumu., İstanbul, ss.241-266, 2011
Avci M., Özhatay N., "Ilgaz Dağları", in: Important Plant Areas in Turkey: 122 Key Turkish Botanical Sites, A. Byfield, S. Atay, N. Özhatay, Eds., Mas Matbaacılık, İstanbul, pp.99-101, 2010 (Link)
Avci M., "Yenice Ormanları", in: Important Plant Areas In Turkey: 122 Key Turkish Botanical Sites, Byfield A. , Atay S., Özhatay N. , Eds., Mas matbaacılık, İstanbul, pp.94-95-, 2010 (Link)
Avci M., "Coğrafyacılar İçin Dendrokronoloji", Çantay , İSTANBUL, 2007
Avci M., "Yenice Ormanları", Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı , Özhatay N. , Byfield A. , Atay S. , Ed., WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). , İstanbul, ss.98-99-, 2005
Avci M., Özhatay N., "Ilgaz Dağları", Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, Özhatay N. , Byfield A. , Atay S. , Ed., WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)., İstanbul, ss.103-105, 2005
Avci M., "İç Anadolu Bölgesi Ormanlarının Son Sığınakları: Karacadağ ve Karadağ Volkanlarının Bitki Örtüsü", Çantay, İSTANBUL, 2004 (Link)
Avci M., "Yenice Ormanları", Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları , Özhatay N. , Byfield A. , Atay S., Ed., WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). , İstanbul, ss.12-13-, 2003
Avci M., Özhatay N., "Ilgaz Dağları", Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları , "Özhatay N., Byfield A., Atay S. ", Ed., WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). , İstanbul, ss.17-19-, 2003
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Avci M., "Zambiya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi,, cilt.44, ss.117-118, 2013
Avci M., "Trinidad Tobago", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.41, ss.312-313 , 2012
Avci M., "Uganda", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.42, ss.45-46 , 2012
Avci M., "Yeni Zelanda", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi,, cilt.43, ss. 435-437, 2012
Avci M., "Tayland", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.40, ss.189, 2011
Avci M., "Sri Lanka", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.37, ss.424, 2009
Avci M., "Sudan", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.37, ss.458, 2009
Avci M., "Orta Afrika Cumhuriyeti ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi,, cilt.33, ss.397, 2007
Avci M., "Nepal", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.,, cilt.32, ss.556, 2006
Avci M., "Barajlar Ve Baraj Gölleri", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. ,, cilt.2, ss.51-52., 1994
Avci M., "Terkos Gölü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. ,, cilt.7, ss.252-253, 1994
Avci M., "Doğal Yapı ", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. ,, cilt.3, ss.76-79, 1994
Avci M., "Bitki Örtüsü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. ,, cilt.2, ss.247-249, 1994
Avci M., "Akıntılar", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.,, cilt.1, ss.157-159, 1993
Avci M., "Akarsular", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. ,, cilt.1, ss.150-152, 1993
DİĞER YAYINLAR
Avci M., "Hocamız Prof. Dr. İlhan Kayan Için, Prof. Dr. İlhan Kayan'A Armağan, Öner, E., Ed., Ege Üniversitesi, İzmir,", Diger, ss.37-38, 2013
Avci M., Avci S., "Prof. Dr. Asaf Koçman Hocamız İçin", Diger, ss.53-54, 2013
Avci M., "Arazi Not Defterinden: İç Anadolu Arazisinde Wegener Kuramı!", Diger, ss.35-37, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi