İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çağiltay F., Erkan Özden N., Ulusoy Ş., Selçuk A., Özden Ö., "Effects of stock density on texture-colour quality and chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.14, pp.687-698, 2015 (Link)
Çağiltay F., Erkan Özden N., Ulusoy Ş., Tosun D.D., Büke E. , Kaplan M., et al., "RESIDUE CONTAMINATION LEVELS AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CULTURED SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX) AND SEA BREAM (SPARUS AURATA) FROM TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.1366-1374, 2014
Çağiltay F., Erkan Özden N., Tosun D.D., Selçuk A., "Chemical Compositionof The Frog Legs (Rana Ridibunda)", FLEISCHWIRTSCHAFT, vol.26, pp.78-81, 2011
Çağiltay F., Diler İ., Varlik C. , "The Effects Of Bay Leaf On Rainbow Trout'S Growth, Aromatic And Meat Composition", Journal Of Animal And Veterinary Advances Java, vol.10, pp.1914-1916, 2011
Çelikkale M.S., Memiş D., Ercan E., Çağiltay F., "Growth Performance of Juvenile Russian Sturgeon (Acipenser güeldenstaedtii Brandt & Ratzenburg, 1833) at two stocking densities in net cages.", J. Applied Ichthyologie, vol.21, pp.14-18, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurtoğlu A., Çağiltay F., Diler İ., Sağlam M., "Çipura (Sparus aurata) Balık Yemlerine Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanımının Büyüme, Yemden Yararlanma ve Sindirilebilirliliği Üzerine Bir Çalışma", Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt.12, ss.33-38, 2019
Atanasoff A., Çağiltay F., "Proximate and nutritional profile of raw and cooked of snail meat (Helix lucorum) ", International Journal Of DAGENE - Danubian Animal Genetic Resources , vol.4, pp.96-100, 2019
Çağiltay F., Atanasoff A., Nikolov G. , "INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SOME WATER QUALITY PARAMETERS AND GROWTH TRAITS IN ANGEL FISH (Pterophyllum skalare) ", Lucrari Stiintifice Journal, Seria Zootehnie, vol.69, no.23, pp.144-148, 2018 (Link)
Çağiltay F., Atanasov A. , Sağlam M., Çağatay S., Nikolov G. , Ekim O. , et al., "Comparison of Different Anesthetic Protocols for Morphometric Measurements of Carp (Cyprinus carpio) ", ADVANCED RESEARCH IN LIFE SCIENCES , vol.1, no.1, pp.81-84, 2017 (Link)
Atanasoff A., Çağiltay F., Rusenov A., "The effect of two different protein levels in the diet on the growth performance of Turkish snail (Helix lucorum)", Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol.20, no.4, pp.170-172, 2016 (Link)
Çağiltay F., Erkan Özden N., Selçuk A., Özden Ö., Tosun D.D., Ulusoy Ş., et al.,"Chemical composition of wild and cultured marsh frog (Rana ridibunda). ", Bulgarian Journal of Agriculture Science, vol.20, pp.1255-1259, 2014
Çağiltay F., Erkan Özden N., Selçuk A., Özden Ö., "The Effects of Dietary Rosemary on the Chemical Composition of Rainbow Trout", World AQUACULTURE, vol.44, pp.64-65, 2013
Çağiltay F., Erkan Özden N., Tosun D.D., Selçuk A. , "Amino acid, Fatty Acid, Vitamin and Mineral Contents of the Edible Garden Snails (Helix aspersa). ", Journal of FisheriesSciences.com, cilt.5, ss.354 - 363, 2011
Çağiltay F., Erkan Özden N., "The Effects Of Cultural Factors And Consumer Knowledge On Fish Consumption", Food Engineering and Ingredients, vol.36, pp.42-45, 2011
Aydin H. , Çağiltay F., "Gümüşhane İlinde Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Değerlendirilmesi", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.4, ss.123-128, 2010
Çağiltay F., "Evimizdeki Zırhlı Dostlarımız: Tatlı Su Kaplumbağaları", Halkbank' ta Beraber, ss.48-49, 2010
Çağiltay F., "Dünyada Ve Ülkemizde Midye Üretimi Ile Pazar Durumu", Tarım Türk Dergisi, ss.163-164, 2009
Aydin H. , Çağiltay F., "Farklı inkübatörlerin tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus Esch., 1823) yumurtlarının çıkış oranı üzerine etkileri", Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2-3, ss.12-16, 2007
Çağiltay F., Aydin H., "Tatlı Su İstakozu Astacus Lepodactylus (Eschscholtz, 1823)’ Un Çiftleşme Ve Yumurta Bırakmasında Erkek Birey Sayısının Etkisi", İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, cilt.19, ss.55-60, 2005
Çağiltay F., "Türkiye’ De Kurbağa Türleri Ve Yetiştirme Olanakları", Ziraat Mühendisliği Dergisi, cilt.341, ss.28-33, 2004
Çağiltay F., "Tavşan Balığı (Siganus Luridus Rüppelli 1828) Yetiştiriciliği", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, ss.257-261, 2003
Çağiltay F., Ateş C., "Türkiye’ De Karides Avcılığı Ve Yetiştiriciliği", Ziraat Mühendisliği Dergisi, ss.8-11, 2002
Çağiltay F., Timur M. , "Kuruma Karideslerinde (Penaeus Japonicus Bate, 1888) Farklı Su Sıcaklığı Ve Tuzluluğun Yumurta Açılımı-Potlarva Dönemlerindeki Gelişme Üzerine Etkileri.", İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, cilt.16, ss.1-13, 2002
Diler İ., Çağiltay F., Tiryakioğlu Ö.F., "Water Resources and Aspects of Aquaculture in Turkey", World AQUACULTURE, vol.31, pp.46-51, 2000
Aydin H. , Gökoğlu M., Çağiltay F., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’ nın İki Farklı Formuna Ait Olan Yavrularının Deniz Suyundaki Gelişme Oranlarının Karşılaştırılması.", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.77-83, 2000
Diler İ., Çağiltay F., Tiryakioğlu Ö.F. , "The Status of Aquaculture", Eurofish Magazine, vol.2, pp.50-54, 1999
Çağiltay F., Aydin H., "Cephalopoda (Kafadan Bacaklılar) Kültürü", SÜMDER (Su Ürünleri Mühendisleri Derneği) Dergisi, ss.21-22, 1997
Gökoğlu M., Çağiltay F., Aydin H. , "Sivriburun Karagöz Balığı (Puntazz puntazzo Gmelin, 1789) Yetiştiriciliği", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.389-393, 1995
Gökoğlu M., Memiş D., Çağiltay F., Aydin H. , "Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Marmara Denizi’ nde Kafes Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma.", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.247-252, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atanasoff A., Yorgov D., Hristov H., Çağiltay F., "Carotenoids from shrimp industry waste as a natural dye for the feather coloring of canary birds", European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), dresden, ALMANYA, 8-11 Eylül 2019, pp.68-68
Çağiltay F., Atanasoff A., Nikolov G. , "INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SOME WATER QUALITY PARAMETERS AND GROWTH TRAITS IN ANGEL FISH (Pterophyllum skalare) ", International Scientific Symposium "MODERN ANIMAL HUSBANDRY – FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT", Iaşi, ROMANYA, 19-20 Ekim 2017, pp.221-225
Atanasoff A., Çağiltay F., Ürkü Ç., "HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF PREPARATION VITASIL ON THE HISTOLOGY OF ALIMENTARY-INDUCED FATTY LIVER DISEASE IN COMMON CARP (Cyprinus carpio)", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.383-388
Ercan M.D., Ürkü Ç., Çağiltay F., Delice G., "Doğadan Anaç Olarak Avlanmış Penaeid Karideslerin Yetiştiricilik Ortamlarına Adaptasyonu Esnasında Karşılaşılabilecek Bazı Hastalık Etkenleri", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.43-43
Atanasoff A., Rusenov A. , Çağiltay F., "THE EFFECT OF TWO DIFFERENT PROTEIN LEVELS ON THE GROWTH PERFORMANCE OF TURKISH SNAIL (HELIX LUCORUM)", XXVIII NACIONALNA KONFERENCIJA PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI PTEP 2016 , Borsko Jezero, SIRBISTAN, 17-22 Nisan 2016, pp.1-1
Çağiltay F., Erkan Özden N., Tosun D.D., Özden Ö., Atanasoff A., "Determination of chemical composition and growth performance of common frog (Rana ridibunda Pallas, 1771) fed with commercially formulated pelleted carp feeds", 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (AFAF) , Bangkok, TAYLAND, 3-7 Ağustos 2016, pp.286-287
Çağiltay F., Sağlam M., Seçer F.S., Atanasoff A., "Anesthetic and Sedative Techniques for Fish, Crayfish and Frog ", 26 th International Scientific Conference, Stara Zagora, BULGARISTAN, 2-3 Haziran 2016, pp.26-26
Atanasoff A., Girginov D., Zapryanova D. , Nedelkov K., Çağiltay F., Seçer F.S., "Effect of Vitasil on Proximate Composition and Some Biochemical Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio L.) ", Sustainable Development in Agriculture and Horticulture-Third edition-, Craiova, ROMANYA, 12-13 Kasım 2015, vol.XLV, no.1, pp.7--12
Atanasoff A., Nikolov G. , Bozakova N., Çağiltay F., Seçer F.S., Ekim O. , "Effect of the stocking density on the hydrochemical parameters and growth of Angel fish (Pterophyllum skalare)", 7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON 2015, Sarajevo , BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.120-120
Zapryanova D. , Çağiltay F., Seçer F.S., Mircheva T., Ivanov V., "The Effects of Short-Term Exposure to Organophosphate Insecticides on Some Biochemical Parameters in Common Carp (Cyprinus carpio L.)", Sustainable Development in Agriculture and Horticulture-Third edition-, Craiova, ROMANYA, 12-13 Kasım 2015, vol.XLV, no.1, pp.289-293
Tosun D.D., Çağiltay F., "Balık unu yerine alternatif bir kaynak: böcek ve böcek unu", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.497-497
Zapryanova D. , Ivanov V., Çağiltay F., Ekim O. , Dospatliev L., "Proximate and mineral profile of snail meat (Helix lucorum) from Trakia Valley in Bulgaria", 7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON 2015, Sarajevo , BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.119-119
Tosun D.D., Çağiltay F., Tunçelli G., Doğan Z. , "Effect of different temperatures on growth performance of pangasius", FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.A24-A24
Tosun D.D., Çağiltay F., Tosun Ş.Y., Özden Ö., Selçuk A., "Meat Quality Comparison Of Pangasius (Pangasius Hypophthalmus Sauvage,1878) Cultured Intensively And Semi-Intensively ", European Aquaculture Society, San Sebastian, ISPANYA, 14-17 Ekim 2014, pp.1342-1342
Çağiltay F., Özden Ö., "Sinek Larvalarıyla Beslenen Su Kurbağasının (Rana Ridibunda) Büyüme Performansı Ve Besin Kompozisyonun Belirlenmesi", 22st International Scientific Conference, BULGARISTAN, 7 Haziran 2012
Çağiltay F., Erkan Özden N., Selçuk A., Özden Ö., "The Effects Of Rosemary On The Chemical Composition Of Rainbow Trouts", AQUA2012 "Global Aquaculture-SecuringOur Future", Praq, CEK CUM., 1-4 Eylül 2012, pp.185-185
Özden Ö., Çağiltay F., Erkan N., Selçuk A., "Effect of Stock Density on Protein Quality of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss", AQUA 2012, CEK CUM., 1-5 Eylül 2012
Doğan K., Çağiltay F., "İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma", Türkiye’nin Kıyı Alanları ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2012, ss.545-552
Çağiltay F., Erkan Özden N., Ulusoy Ş., "Effects Of Different Stocking Rates On Growth, Texture And Colour Quality Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss). ", 9AFAF 9. Asian Fisheries Aquaculture Forum in 2011, ÇIN HALK CUM., 21-25 Nisan 2011, pp.73-74
Tosun D.D., Çağiltay F., "Geothermal Resources and their utilization in aquaculture in Turkey", The 9th Asian fisheries and aquaculture forum, ÇIN HALK CUM., 21-25 Nisan 211
Çağiltay F., Timur M., "Trabzon/Baltacı Deresi’ Ndeki Deniz Alalarının (Salmo Trutta Labrax Pallas,1811) Yaşam Alanı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi., TRABZON, TÜRKİYE, 27 Nisan-1 Mayıs 2010, ss.395-403
Çağiltay F., Erkan Özden N., Tosun D.D., Selçuk A., "Chemical Composition Of Garden Snails (Helix Aspersa) From Turkey", 5th Central European Congress on Food, SLOVAKYA, 19-22 mayıs 2010, pp.31-32
Çağiltay F., Tosun D.D., "Jeotermal kaynaklar kullanılarak sürdürülebilir entegre seracılık ve balık yetiştiriciliği uygulama modeli", TMMOB Jeotermal Kongresi 2009, ANKARA, TÜRKİYE, 23-25 Aralık 2009, ss.113-124
Çağiltay F., Yardimci R.E., "Su Kurbağası’ Nda (Rana Ridibunda) Saptanan Kızıl Ayak (Red Legged Disease) Hastalığı", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009
Çağiltay F., Tosun D.D., "Jeotermal Kaynaklar Kullanılarak Sürdürülebilir Entegre Seracılık Ve Balık Yetiştiriciliği Uygulama Modeli; Tropenhaus Konsepti Ve Entegre Tropikal Polikültür Üretimi", TMMOB Jeotermal Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 23-25 Aralık 2009, ss.113-124
Çağiltay F., Erkan Özden N., Tosun D.D., Selçuk A., "Nutritional Quality Of Frog (Rana Ridibunda) Caught From Turkey", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), TAYLAND, 4-9 Ekim 2009, pp.450-451
Çağiltay F., Şengör G.F., Varlik C., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, W.) Yetiştiriciliğinde Bha (Bütillendirilmiş Hidroksianisol)’ Nın Etkisi Ve Bha’ Nın Tüketim Için Uygunluğu", 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2008, ss.24-25
Çağiltay F., Diler İ., Varlik C. , "The Effects Of Bay Leaf On Rainbow Trout Growth, Aromatic And Meat Composition", European Aquaculture Society, POLONYA, 15-18 Eylül 2008, pp.161-162
Çağiltay F., Tosun D.D., "Türkiye' Deki Jeotermal Su Kaynaklarının Su Ürünleri Üretiminde Kullanımı", TMMOB Jeotermal Kongre ve Sergisi, ANKARA, TÜRKİYE, 21-24 Kasım 2007, ss.289-306
Çağiltay F., Tosun D.D., "Türkiye'deki Jeotermal Su Kaynaklarının Su Ürünleri Üretiminde Kullanımı", TMMOB Jeotermal Kongresi 2007, ANKARA, TÜRKİYE, 21-24 Kasım 2007
Çağiltay F., Gökoğlu M. , Aydin H. , "Dev Kaplan Karidesi (Penaeus Monodon Fabricus 1798)’ Nin Antalya Körfezi Doğal Ortamında Büyüme Performansı", IV. Su Ürünleri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 28-30 Haziran 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Büke E. , Çağiltay F., "Deniz Balıkları Üretiminde Gelişmeler ve Toprak Havuzlarda yetiştiricilik (Muğla Milas Örneği)", Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, MUĞLA, 2017
Mitev J., Binev R., Penev T. , Atanasov A. , Özden Ö., Erkan Özden N., Çağiltay F., "Aquatic Toxicology", Contrast Ltd. Co., Stara Zagora, 2014
Çağiltay F., "Sazan Havuzlarında Toprağın Yapısı Ve Gübrelenmesi Ile Havuzlarda Verimliliğin Arttırılması", Sazan Balığı Üretim Tekniği, TİMUR M., Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.75-91, 2011
Çağiltay F., Timur M. , "Proje Hazırlama Tekniği", Nobel Yayınevi, ANKARA, 2008
Çağiltay F., "İçsu Balıkları Yetiştiriciliği", Nobel Yayınevi, ANKARA, 2007
DİĞER YAYINLAR
Elefteriu C.A. , Hoha G.V. , Çağiltay F., "CERCETARI PRIVIND EVALUAREA CALITATII APEI DIN ACUMULAREA TANSA-BELCETTI, JUDETUL IAŞI", Sunum, pp.45, 2018
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Çağiltay F., "Haksız fiil sonucu belirsiz alacak ve müddeabihin daha ıslah yoluyla arttıırılması", Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesi, 9 Sayfa, İstanbul, Haziran, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi