İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"EnviGuard-Development of a biosensor technology for Environmental monitoring and disease prevention in aquaculture ensuring food safety", AB Çerçeve Programı Projesi, FP7-OCEAN-2013 (614057), Araştırmacı, Devam Ediyor
"Akuakültür ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi için Yeni Bir Tür Olan Su Kurbağasının (Rana ridibunda) Entansif Yöntemle Yetiştirilmesi", SAN TEZ, 1100046, Danışman, 2012
"Kültür koşullarında üretilen levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) balıklarının et kalitesi ve kompozisyonuna yemin etkisi", BAP Arastırma Projesi, 8342, Yönetici, 2012
"Türkiye'de farklı bölgelerden alınan su kurbağasının (Rana ridibunda) et kalitesinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3669, Yönetici, 2011
"Antalya Beymelek Yöresinde Bulunan Ekonomik karides Türlerinden Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844)'un Yapay Üretim Olanaklarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 101Y085, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi