İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakir S., "Siyaset Bilmine İlişkin Seçme Eserler Bibliyografyası , Türkiye’De Siyaset Bilimi Özel Sayısı", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.40, ss.181-213, 2009
Çakir S., "Kapitalizm Ve Patriyarkaya Karşı: Sosyalist Feminizm", Toplum ve Demokrasi, cilt.2, ss.185-196, 2008
Çakir S., "Feminism And Feminist History-Writing In Turkey: The Discovery Of Ottoman Feminism ", Aspasia: The International Year Book of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, , Berghahn Journals,, vol.volume 1, pp.61 -83, 2007
Çakir S., "Eşitsizliğin Parlamentodaki Tezahürü: Türkiye’De Parlamentoda Kadın", Bilim, Eğitim, Toplum, no.10, ss.40-49, 2005
Çakir S., "Kadınlığın İlk Tarihi Şikayeti: Beyaz Konferanslar(The First Historical Complaint Of Womanhood: White Conferences 9", Tarih-Toplum, ss.40-47, 2003
Çakir S., "Tarih Yazımında Kadın Deneyimlerine Ulaşma Yolları ", Toplumsal Tarih, cilt.1, ss.38-45, 2001
Çakir S., "Kadın Tarihi Nasıl Bulanıklaştırılır?", Tarih Toplum, cilt.1, ss.1-10, 1999
Çakir S., "Osmanlı Kadını Bilinçlenme Yolunda: Beyaz Konferanslar", Tarih Toplum, ss.156-161, 1994
Çakir S., "Osmanlı Kadın Dernekleri", Toplum ve Bilim, cilt.1, ss.139-157, 1991
Çakir S., "Osmanlı Kadınının Yeni Bir Kimlik Kazanma Aracı: Osmanlı Müdafaa-I Hukuk-U Nisvan Cemiyeti ", Tarih ve Toplum, no.66, ss.16-21, 1989
Çakir S., "Bir Osmanlı Kadın Derneği: Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği ", Toplum ve Bilim, cilt.1, ss.91-97, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakir S., "Professional Women: Stories Of Empowerement And Accounts Of Incompetence", Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatımları, Mitler ve Tarih Yazımı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-20 Nisan 2014, pp.1-15
Çakir S., "Mecliste Eşit Ve Adil Temsilin Yollarını Döşemek: Kadın Dostu Parlamentolar Ve Türkiye", ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 6-9 Mart 2012, ss.1-15
Çakir S., "Tarihten Günümüze Siyasette Kadın: Kadınların Oy Hakkı Hareketinden 'Tam Denklik'E, Mücadele Ve Tartışmalar", Kadın Siyaset Çalışma grubunun düzenlediği toplantı, İZMİR, TÜRKİYE, 1 Mart 2012, ss.1-15
Çakir S., "Siyasal Partilerde Kadınlar", Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Siyaset Akademisi, İZMİR, TÜRKİYE, 6-9 Aralık 2011, ss.1-30
Çakir S., "Siyasi Arenada Kadınlar Ve Siyasal Parti Dinamikleri", Women’s Political Participation: Best Practices Workshop, Istanbul Bilgi University, İSTANBUL, TÜRKİYE, 28-29 Mart 2011, ss.1-30
Çakir S., "Women’S Movement In Turkey", Stockholm University Department of Political Science, Research Seminer in Politics and Gender, Stockholm, ISVEÇ, 11-13 Haziran 2010, pp.1-30
Çakir S., "The Dynamics Of Citizenship In The Post-Political World ", The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World, International Conference at the Department of Political Science, Stockholm University, STOCKHOLM, ISVEÇ, 26-28 Mayıs 2010, pp.1-15
Çakir S., "Gender, Equality, Cultural Diversity, Religious Pluralism: Nordic Legal-Political Frameworks", 2nd Conference of the NordForsk Network on Multidimensional Equality and Democratic Diversity (DEMDI, OSLO, NORVEÇ, 28-29 Ocak 2010, pp.1-5
Çakir S., "Tarihin Penceresinden Toplumsal Dönüşümün Aktörleri Olarak Kadınlar", Kaos ve Kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Aralık 2010, ss.1-15
Çakir S., "Kadınların Toplumsal Tarihine Bakış", Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ANKARA, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2009, ss.1-15
Çakir S., "Osmanlıdan Günümüze Türkiye’De Kadın Kurtuluş Mücadelesi ", 8 Mart Kadın Haftası Etkinlikleri, Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 11-12 Mart 2009, ss.1-15
Çakir S., "Kamusal Bir Birim Olarak Kadının İnsan Hakları Mekanizmasının Tesisine Yöntemsel Bakış: Ab Ülkelerinden Örnekler", Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önlemeye Yönelik Kurumsallaşma Arayışları, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-5 Mart 2009, ss.1-15
Çakir S., "Siyaset Kimin Meydanı? Parlamenter Kadınlar: Basında Mizah Ve Siyaset ", Marmara Üniversitesi Ulusal Medyada Kadın Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Mart 2009, ss.1-15
Çakir S., "Power As Asset And Liability For Women: Women Pioneers And Women Politicians In Turkey", 15th International Oral History Association Conference: “Oral History: A Dialogue with our Times“ , GAUADALAJARA, MEKSIKA, 23-26 Eylül 2008, pp.1-30
Çakir S., "Making Women Visible: Fatma Aliye And Ulviye Mevlan", Turkey 1908-1914: Biographical approaches, University of Zurich, ZURICH, ISVIÇRE, 13-16 Kasım 2008, pp.1-30
Çakir S., "Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi", Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-29 Kasım 2008, ss.1-15
Çakir S., "1908’In Açtığı Yolda Kadınların Hak Ve Özgürlük Mücadelesi", 2008'den 1908'e Bakmak, Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Aralık 2008, ss.1-15
Çakir S., "Feminism In Turkey: Historical Process And Changing Paradigmas", European Social Science History Conference, LISBON, PORTEKIZ, 26 Şubat - 1 Mart 2008, pp.1-20
Çakir S., "Die Fraunbewegung In Der Türkei Gestern Und Heute", Frauen Blicke, Frauen Bilder, Vortragssaal der Bibliothek, MUNİH, ALMANYA, 21-22 Ekim 2006, pp.11-21
Çakir S., "Sözlü Tarihte Yöntemsel Açılımlar", Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla Üniversitesi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10-10 Eylül 2005, ss.1-11
Çakir S., "Olumlu Eylem Ve Güçlenme Politikaları: Süreç Ve Uygulamalar ", Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Eğitim Sen Yayınları, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 3 Mart 2005, ss.267-285
Çakir S., "Siyasetin Cinsiyeti: Türkiye’De Kadın Parlamenterler", Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE, 8-9 Aralık 2005, ss.1-15
Çakir S., "Ka-Der: Türkiye’De Kadınları Siyasete Taşımayı Amaçlayan Bir Örgütlenme Deneyimi ", Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE, 5-6 Aralık 2003, ss.11-17
Çakir S., " Tell Me About You! Thoughts On The Ethics Of The Relationship Between The Intervewer An The Interviewee While Practicing Women’S Oral History", Crossroads of History: Experience, Memory, Orality, XII. International Oral History Conferences, Boğaziçi University, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15-19 Haziran 2000, vol.1, pp.387-491
Çakir S., "Türkiye’De Kadın Tarihi Yazımı; Sorular, Problemler Ve Öneriler ", Kadın Eserleri Kütüphanesİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-29 Mayıs 1999, ss.1-15
Çakir S., "Siyasal Partiler Ve Kadın Politikaları ", Kadın Eserleri Kütüphanesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-12 Haziran 1999, ss.11-15
Çakir S., "The Historical Development Of Women’S Movements: From The Ottoman Empire To The Republic", University of Kalsruhe, KARLSRUHE, ALMANYA, 24-26 Nisan 1992, pp.47-56
Çakir S., "Parlamento Türk Kadınına Açılıyor ", Türkiye’de Parlamento Parlamentoda Kadın, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Aralık 1991, ss.1-15
Çakir S., "Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını", International Seminar on Women’s Participation in Political Life and Decision-Making Mechanisms, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Aralık 1989, pp.1-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakir S., "Erkek Kulübünde Siyaset: Türkiye’De Kadın Parlamenterler Sözlü Tarih Çalışması ", Versus yayınları, İstanbul, 2013., İSTANBUL, 2013
Çakir S., "Türkiye’De Cinsiyet Rejimi: Süreklilik Ve Kırılmalar (Ayten Alkan’La Birlikte)", Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim , Bülent Duru, Faruk Alpkaya , Ed., Phoenix yayınları, Ankara, ss.229-273-, 2012
Çakir S., "Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar Için, Kadınlar Tarafından Yeniden Inşası", 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan , Serpil Sancar, Ed., Koç Üniversitesi Yayınları, istanbul, ss.505-533-, 2011
Çakir S., "Osmanlı Kadın Hareketi", Metis Yayınları, İSTANBUL, 2011
Çakir S., "Studying Power As Asset And Liability For Women Through Oral History", in: Women’s Memory: The Problem of Sources , Fatma Türe, Birsen Talay Kesoğlu, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.145-160-, 2011
Çakir S., "Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi", Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker,, Ed., Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.99-114-, 2010
Çakir S., "Mekânın Kadınlar Açısından Kurgulanışına Kuramsal Ve Tarihsel Süreç İçinde Bakmak", Kadın ve Mekan, , Ayşen Akpınar,Gönül Bakay ,Handan Dedehayır, Ed., Turkuaz Yayınları, İstanbul, ss.133-149-, 2010
Çakir S., "Osmanlı’Da Kadınların Mekanı, Sınırlar Ve İhlaller", Cins Cins Mekan (Space and Women), Ayten Alkan, Ed., Varlık Yayınları, İstanbul, ss.76-101-, 2009
Çakir S., "Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel Ve Etik Sorunlar Ve Bu Sorunları Çözme Yollarıı", Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları, Aynur İlyasoğlu, Gülay Kayacan, Ed., Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.57-69-, 2007
Çakir S., "Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi", 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, Birsen Örs, Ed., Bilgi University Publishing, İstanbul, ss.412-475-, 2007
Çakir S., "Ulviye Mevlan (1893–1964)", in: A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Eds., Central European University Press, Budapest- New York, pp.336-339-, 2006
Çakir S., "Fatma Aliye(1862-1936)", in: A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Eds., Central European University Center Press, Budapest- New York, pp.7-10-, 2006
Çakir S., "Nezihe Muhittin (1889-1958)", in: A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, de Haan F., Daskalova K., Loutfi A., Eds., Central European University Press, Budapest, New York, pp.356-359-, 2006
Çakir S., "Bir’In Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Bilimine Cinsiyet Açısından Bakış", Yerli Bir Feminizme Doğru, Necla Akgökçe, Aynur İlyasoğlu, Ed., Sel Yayıncılık, İstanbul, ss.385-422-, 2001
Çakir S., "Kadın Tarihinden İki İsim: Ulviye Mevlan, Nezihe Muhittin", Osmanlıdan Cumhuriyete: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, Hamdi Can Tuncer, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, istanbul, ss.288-299-, 1998
Çakir S., Ed., "Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem", Sel yayınları, İSTANBUL, 1996
Çakir S., "Kadın Çalışmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor", İnsan, Toplum, Bilim, Kuvvet Lordoğlu, Ed., Kavram Yayınevi, İstanbul, ss.305-316-, 1996
Çakir S., "Tarih İçindeki Görünürlükten Kadınların Tarihine: Türkiye’De Kadın Tarihi Yazma", Kadın Araştırmalarında Yöntem, Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Ed., Sel Yayınevi, İstanbul, ss.222-229-, 1996
Çakir S., Ed., "1994: Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası ", Metis Yayınları, İSTANBUL, 1994
Çakir S., "Die Historische Entwicklung Der Frauenbewegungen In Der Türkei Vom Osmanishen Reich Bis Zur Türkischen Republik", in: Die Türkische Frauenbewegung, Ayşe Esin, A. Kaputanoğlu, Eds., University of Karlsruhe, Karlsruhe, pp.47-56-, 1993
Çakir S., "Programlarıyla Yüzyılın Başında Kadın Dernekleri", Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi , Hakkı Dursun Yıldız, Ed., Ülke yayınevi, İstanbul, ss.988-1012-, 1993
Çakir S., "Meşrutiyet Kadınları Nasıl Bir Aile İstiyorlar”, ", Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Hakkı Dursun Yıldız, Ed., Ülke Yayınevi, İstanbul, ss.238-251-, 1993
Çakir S., "1980 Sonrasında Türkiye’De Kadın Araştırmaları Bibliyografyası ", Türkiye’de Kadın Olgusu , Necla Arat, Ed., Say yayınevi, İstanbul, ss.291-333-, 1992
Çakir S., "Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını", Eşit Hak Eşit Katılım , Necla Arat, , Ed., Cem Yayınevi, İstanbul, ss.131-142-, 1991
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Çakir S., "Political-Social Movements. Revolutionary: Turkey", Encyclopedia of Women and Islamic Cultures,Leiden: Brill,, vol.vol. 2, pp.664-667, 2005
Çakir S., "Türkiye’De Geçmişten Günümüze Kadın Hareketi ", Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken Dizisi,İletişim,, cilt.3, ss.750-756, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi