İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Lisans, 2013-2014
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Lisans, 2013-2014
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika, Yüksek Lisans, 2013-2014
Karşılaştırmalı Siyaset, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kadın Tarihi ve Tarih Yazımı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Toplumsal Cinsiyet ve Politika, Yüksek Lisans, 2013-2014
Toplumsal Cinsiyet ve Politika, Yüksek Lisans, 2013-2014
Devlet, Toplum, İktisat: Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojii, Doktora, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, V.Ermekçi, "1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanmış Sol Romanlar Üzerinden Özne Olarak Siyasal İnsanın Tahlili", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, G. İğde, "Avrupa Birliği Uygulamaları Kapsamında Güney Avrupa ve Türkiye'de İş ve Aile Yaşamının Uzlaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, A.Moraloğlu, "Kadını Güçlendirmenin Hukuksal Boyutu: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, N.Bakar, "Düzensiz Göç ve Fuhuş Amaçlı Kadın Ticareti: Türkiye Örneği ve İsveç Modeli Üzerine Tartışmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, Ş.Güvenç Çetinkol, "Feminist Pedagoji: Türkiye’deki Eğitim Sistemine Yeni Bir Bakış Açısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, K. İsmayilov, "Azarbaycan’ın Rusya ile İlişkilerinin Siyasi Boyutları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, M.Kakabayev, "Hazar’da Belirlenemeyen Sınırlar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, A.Yasuo, " Japonya Modernleşmesi ve Raiteu Hiratsuka ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, M.Irkılata, "24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde Siyasal Kampanyaların Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, G.Altuğ, "Orta Asya Cumhuriyetlerinde Siyasetin Yeniden Yapılandırılması, ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Elibol, "ÖDP’de Pozitif Ayrımcılık ve Kota Tartışmaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, M.Irkılata, "24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde Siyasal Kampanyaların Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, H.Priştine, "Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması Adlı Yapıtında Savaş Kavramının Kapsamı ve Önemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi