İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akin M., "A novel approach to model selection in tourism demand modeling", TOURISM MANAGEMENT, vol.48, pp.64-72, 2015
Akin M., "Predicting Preferences Of University Students For Prepaid Vs Post Paid Cell Phone Service Plans", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.38, pp.9207-9210, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Esenyel N.M., Akin M., "Comparing Accuracy Performance of ELM, ARMA and ARMA-GARCH Model In Predicting Exchange Rate Return", alphanumeric journal, cilt.5, no.1, ss.1-14, 2017 (Link)
Akin M., "Türkiye İçin Güvenilir Elektronik Oy Verme Sistemi Önerisi", ODTÜLÜLER BÜLTENİ, ss.38-39, 2011
Akin M., "Modellemede Yeni Bir Yaklaşim: Otomatik Model Seçimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.57, ss.1-14, 2007
Akin M., "Elektronik Oy Verme Sistemlerinde Güvenlik: Deneyimler Ve Türkiye İçin Öneriler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ, no.3, ss.32-47, 2006
Akin M., "Yapay Sinir Ağlarinin Ekonomide Uygulamalari", İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.7-16, 2002
Akin M., "Bilgisayarli Oy Verme Sistemleri", BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ DÜN/BUGÜN/YARIN, no.65, ss.74-80, 2002
Akin M., "Dünya’Da Ve Türkiye’De Elektronik Demokrasi Uygulamalari", BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ DÜN/BUGÜN/YARIN, no.64, ss.89-96, 2002
Akin M., "Seçimlerde Elektronik Oy Kullanma", İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.15, ss.401-415, 2002
Akin M., "Yapay Sinir Ağlari", İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, ss.7-19, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Esenyel N.M., Akin M., "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KLASİK YÖNTEMLER VE YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ ", XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.30-30
Esenyel N.M., Akin M., "Türkiye’de Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.441-441
Akin M., "Yapay Sinir Ağlariyla Bir İktisadi Uygulama", III. ULUSAL EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, BURSA, TÜRKİYE, 29-30 MAYIS 1997, ss.859-870
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akin M., "İstatistiksel Öğrenme Teknikleri", Der Yayınları, İSTANBUL, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi