İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ ANABİLİM DALI, 1993-1997
Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİSTEM ANALİZİ ANABİLİM DALI, 1986-1990
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1978-1982
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONUN TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI İLE BİR UYGULAMA", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI Temmuz, 1997.
Yüksek Lisans, "BOZULABİLİR MALLAR İÇİN OPTİMAL ÜRETİM PLANLAMASI", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ SİSTEM ANALİZİ ANABİLİM DALI Haziran, 1990.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi