İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
DÖNEM 3, DÖNEM 4, DÖNEM 5 KARDİYOLOJİ, Lisans, 2013-2014
DÖNEM 1, HAFTADAN KLİNİĞE YANSIMALAR, Lisans, 2013-2014
DÖNEM 2, DOLAŞIM DİLİMİ OLGU SUNUMU, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, M.Kocaağa, "Koroner anjiyografide anlamlı darlık saptanmayan diyabetik hastalarda mikrovasküler fonksiyonun ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Tıpta Uzmanlık, A.Yilmaz, "PRİMER PERKÜTAN TRANSKORONER ANJİYOPLASTİ İLE TEDAVİ EDİLEN ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN ERKEN VE GEÇ DÖNEM TAKİP PARAMETRELERİ İLE İŞLEM ÖNCESİ ADMA VE TNF-ALFA İLİŞKİSİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Tıpta Uzmanlık, S.Yilmazer, "BECKER TİPİ KAS DİSTROFİLİ VE DİSFERLİNOPATİLİ HASTALARDA KARDİYAK TUTULUM GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Tıpta Uzmanlık, M.Sezer, "MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA KORONER KOLLATERAL GELİŞİM DERECESİ İLE SOL VENTRİKÜL BÖLGESEL DUVAR HAREKET SKORU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, TROMBOLİTİK TEDAVİNİN KORONER MİKROVASKÜLATÜR ÜZERİNE ETKİSİ, BİR KORONER İÇİ BASINÇ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı Jürisi, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, Eylül, 2014
Tez Savunma, Tıpa Uzmanlık, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, Kasım, 2014
Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı Jürisi, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, Kasım, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi