İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Küçük L., Kaya H., Çömez T., Kaçar S., Kutlu F.Y., Zülfikar H., "Eating Behaviors and Related Factors in Psychiatric Patients", ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.32, pp.194-199, 2018
Küçük L., Çömez T., Kaçar S., Sümeli F., Taşkıran Ö., "Psychiatric Patients' Perspective: Nursing Uniforms", ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.29, pp.383-387, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Küçük L., Çömez T., "Onkoloji Hastalarında Palyatif Bakım: Spiritualite", Turkiye Klinikleri Psychiatric Nursing-Special Topics, cilt.4, ss.56-62, 2018
Çömez T., Altan Sarıkaya N., "Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireyleri Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları", JAREN/Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.145-152, 2017
Küçük L., Çömez T., "Psychiatric Rehabilitation Programs for People with Disabilities: Literature Review.", Journal of Yoga and Physiotherapy, vol.1, pp.001-005, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin G., Çömez T., Buzlu S., "Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Farmakofobi ve Farmakofilinin İlaç Uyumu İle İlişkisi", III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.1024-1025
Şahin G., Çömez T., Buzlu S., "Antipsikotik İlaçların Neden Olduğu Ekstrapiramidal Semptomların Yönetimi: Bir Kavram Haritası", III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.1010-1011
Çömez T., Şahin G., Küçük L., "Anksiyete Bozukluklarında Kullanılan Fitoterapötik Ajanlar", III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.412-412
Çömez T., Küçük L., "Engelli Kadınlara Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme", III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2017, pp.330-331
Çömez T., Küçük L., Aktaş M.C., Şahin G., "Çocuk ve Ergenlere Yönelik Şiddeti Önleme Programları", III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2017, pp.328-329
Çömez T., Şahin G., Küçük L., "Ruhsal Sorunu Olan Bireylerde İlaç Uyumunu Artırmaya Yönelik Uygulamalar", III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.445-446
Çömez T., Küçük L., "Bağımlılıkta Yeni Bir Boyut; Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı", 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2016, pp.358-358
Özaslan Z., Çömez T., Bilgin H., "An Effective Strategy to Reduce Coercion: De-escalation", III INDO - EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION, Mysore, HINDISTAN, 22-23 Eylül 2016, pp.3-3
Akyüz N., Kutlu F.Y., Çömez T., "Bariyatrik Cerrahinin Psikososyal Yönü", IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2016, pp.484-484
Özaslan Z., Çömez T., Bilgin H., "Interventions for Reducing Coercion in Mental Health Care: Literature Review", III INDO - EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION, Mysore, HINDISTAN, 22-23 Eylül 2016, pp.3-3
Çömez T., Özaslan Z., Bilgin H., Küçük L., "Psychiatry Settings on Coercion in Turkey: Literature Review", III INDO - EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION, Mysore, HINDISTAN, 22-23 Eylül 2016, pp.3-3
Akyüz N., Çömez T., Küçük L., "Amputasyonun Psikososyal Yönü", IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2016, pp.483-483
Kutlu F.Y., Küçük L., Kaya H., Çömez T., Kaçar S., Zülfikar H., "Nutrition and Associated Factors in Patients with Mental Disorders", 5th European Conference on Mental Health, Prag, CEK CUM., 14-16 Eylül 2016, pp.106-106
Çömez T., Bilgin H., Kutlu F.Y., "The Mental Health Status of the Children Migrating from Turkey: A Systematic Review", 5th European Conference on Mental Health, Prag, CEK CUM., 14-16 Eylül 2016, pp.114-114
Çömez T., Özaslan Z., Bilgin H., Küçük L., "Attitude of Nurses Working in Psychiatry Settings On Coercion: Literature Review", III INDO - EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION, Mysore, HINDISTAN, 22-23 Eylül 2016, pp.3-3
Aydoğan Y. , Akkaya M., Altan Sarikaya N., Çömez T., Buzlu S., "Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Romantik Yakın İlişki Şiddet Algısı Ve Şiddeti Kabul Etme Düzeyleri", 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.429-429
Ak Y., Güzel S., Çömez T., Altan Sarikaya N., Buzlu S., "Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Damgalamaya İlişkin Düşünceleri Ve Uygulamaları", 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.427-427
Çömez T., Altan Sarikaya N., Küçük L., "Şiddetin Görünmeyen Yüzü: Engellilerde Şiddet", II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Eylül 2015, pp.80-81
Altan Sarikaya N., Çömez T., "Sağlık Alanındaki Şiddet Mağdurları", II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Eylül 2015, pp.81-82
Çömez T., Buzlu S., "İhmal Ve İstismar Mağduru Engelli Çocuklar", I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, pp.106-106
Kaçar S. , Küçük L., Çömez T., Sümeli F., Taşkıran Ö., "Psikiyatri Hastaları Açısından; Hemşire Üniformaları", III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.341-342
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi