İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Liberalisierung der Systeme zur Drogenkontrolle, Davetli Konuşmacı, , GURCISTAN, 2018
Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Ceza Hukukunda Mağdur Haklarının Analizi Çalıştayı, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
Victimology and Victim Protection in the Balkans, Moderatör, , MACARISTAN, 2017
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days, Davetli Konuşmacı, , HIRVATISTAN, 2017
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
12. Ceza Hukuku Günleri, Panelist, , TÜRKIYE, 2017
Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-6, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Müzik Alanında Fikri Hakların Korunması, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Victimology and Victim Protection in the Balkans, Davetli Konuşmacı, , MACARISTAN, 2017
Türkiye-Makedonya Hukuk Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 80
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (6 ay), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Haziran 2014
Yurtdışı Araştırma Bursu (3 ay), Yükseköğretim Kurumu, Temmuz 2012
Araştırma Bursu (Deutsches und Türkisches Strafrecht und Strafprozessrecht: Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung Projesi kapsamında, 1 ay) , Alexander von Humboldt, Eylül 2010
Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu (9 ay), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ekim 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi