İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Serratia spp'nın Tüm Genom Sekanslaması ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici Kullanımının İncelenmesi ", BAP Diğer, BYP-2019-34727, Yönetici, Devam Ediyor
"Tarımsal Açık İnovasyon Ekosistemi Oluşturma Projesi", BAP Diğer, BYP-2018-27942, Yönetici, 2019
"GENEL AMAÇLI ANTİBİYOTİK MADDE TASARIM VE SENTEZ PROJESİ", BAP Diğer, BYP-2018-28094, Yönetici, 2019
"Kemosensör Sentezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 17/090, Araştırmacı, 2019
"TOHUMLA TAŞINAN HASTALIKLARIN MÜCADELESİNDE DOĞAL TOHUM FİLM KAPLAMA TEKNOLOJİSİ", BAP Diğer, FMP-2016-22203, Yönetici, Devam Ediyor
"Comparison of Statistical Methods Used in the Evaluation of Multiple Genotypes in Sesame", BAP Diğer, 58300, Yönetici, 2016
"İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalarının Patentlenmesi", BAP Güdümlü, 36587, Araştırmacı, 2016
"Farklı Tipte Nohut Tohumlarına Gama Radyasyonu Uygulamasının Etkileri", BAP Diğer, 49141, Yönetici, 2017
"SEÇİLMİŞ SUSAM GENOTİPLERİNİN SOLGUNLUĞA DAYANIKLILIK BAKIMINDAN KARAKTERİZASYONU VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Doktora, 2007.03.0121.008 , Araştırmacı, 2011
"BİTKİ AKTİVATÖRÜ OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ “AkseBio” PREPARATININ TOPRAK KÖKENLİ BAZI FUNGAL BİTKİ PATOJENLERİNE ETKİ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.006 , Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi