İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Örs H.B., "Perception Of The Army By Armenian Minorities Living In Turkey", Armed Forces and Society, no.36, pp.604-626, 2010
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Gender, Place And Culture", Armenian Women of İstanbul: Notes on Their Survival of the Armenian Community, vol.16, pp.329-349, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Örs H.B., "Postmodern Dünya’Da İdeolojinin Dönüşümü", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.1-12, 2009
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Turkey’S Armenians: A Research Note On Armenian Identity", Nationalism and Ethnic Politics, vol.13, no.3, pp.405-429, 2007
Örs H.B., "Uluslaşma, Orduların Değişen Rolü Ve Sivil Kontrol", Atatürk Dergisi (Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü), cilt.V, ss.57-79, 2006
Örs H.B., "Türkiye’De Yaşayan Ermenilerin ’12 Eylül’ Algılaması", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.1-17, 2006
Örs H.B., "Siyasal Temsil", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.1-22, 2006
Örs H.B., "Türkiye’De Anayasaların Kurumsallaşma Sorunu", Yeni Türkiye, cilt.II, ss.581-587, 1999
Örs H.B., "Geç Modernleşen Ülkelerde Ordunun Rolü: Türkiye Örneği", Yeni Türkiye, cilt.II, no.30, ss.1216-1224, 1998
Örs H.B., "Geç Modernleşen Ülkelerde Ordunun Rolü: Mısır Örneği: 1952 Hür Subaylar Hareketinin Temelleri Ve Özellikleri", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.III, ss.91-106, 1997
Örs H.B., "Siyasal Temsil Ve Demokrasi", İktisat Dergisi, ss.24-34, 1997
Örs H.B., "Batı’Da Temsili Demokrasi Krizi", Sosyal Demokrat Değişim Dergisi, no.8, 1997
Örs H.B., "Birey, Toplum Ve Devlet İlişkileri Çerçevesinde Yeni İngiliz İdealizmi", İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.16, ss.1-8, 1997
Örs H.B., Coşar N., "Türkiye’De İktisat Politikalarında İstikrarsızlığa Neden Olan Siyasal Etmenler ", Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, no.9, ss.23-55, 1996
Örs H.B., "Türkiye’De Askeri Müdahaleler İçin Bir Açıklama Modeli ", İktisat Dergisi, no.334, ss.26-45, 1993
Örs H.B., "Modernleşme Ve Siyasal İstikrarsızlık ", Toplum ve Bilim, no.46, ss.129-142, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Örs H.B., Komsuoğlu A., "The Process Of Democratization In The Balkans", International Balkan Annual Conference, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs 2011
Örs H.B., "Savaşta Düşman Algısı: Kore Gazileri İle Bir Sözlü Tarih Çalışması", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar V: HFSA Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-17 Eylül 2010
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Söz Savaşanların: Kore Gazileri Ile Sözlü Tarih Çalışması", 60. Yılında Kore Savaşı: Bali Yazıcı Anısına, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10 Aralık 2010
Örs H.B., Komsuoğlu A., "İstanbul Ermeni Cemaatinde Kadın Ve Siyaset", International Multidisciplinary Women’s Congress, TÜRKİYE, 13-16 Kasım 2009
Örs H.B., "Küresel Ve Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü Ve Hukuk", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-28 Ağustos 2008 , ss.71-83
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Women Of The Armenian Community In İstanbul: Collective Identity And Cultural Reproduction Of The Community", 49th Annual ISA Conference Convention, ABD, 26-29 Mart 2008
Örs H.B., "Küresel Ve Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü Ve Hukuk", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV: HFSA Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-28 Ağustos 2008
Örs H.B., "Küreselleşme Çerçevesinde İdeolojilerin Sonu Tezi’Ne Yeniden Bakmak", International Symposium: Globalization As a Source of Conflict or Cooperation, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-15 Mayıs 2008
Örs H.B., "The Role Of The Military During The Phase Of National State-Building In Turkey", National State-Building, Nationalism and the Process of European Union, ALMANYA, 18 Nisan 2007
Örs H.B., Komsuoğlu A., "3. The Effects Of Armenian Language On The Perpetuation Of Armenian Identity And Culture Of Turkey’S Armenians", 48th Annual ISA Conference Convention, ABD, 28 Şubat 2007
Örs H.B., Komsuoğlu A., "What Keeps The Turkish Army Away From A Permanent Military Government: The Limits Of The Role The Turkish Army Plays In Turkish Politics", 48th Annual ISA Conference Convention, ABD, 28 Şubat 2007
Örs H.B., "Kentte Birlikte Yaşama: İstanbul Ermenileri", Yeni Kentleşme Sürecinde Dışlanma ve Birarada Yaşama Biçimleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4 Ekim 2006
Örs H.B., "Early Findings Of A Field Survey On The Perception Of The Army By Non-Muslim Minorities Living In Turkey: The Case Of Armenians", Symposium on Sociabilities in the Turkic Speaking World, TÜRKİYE, 25-27 Şubat 2005
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Günümüz Türkiye’Sinde Ermeni Kimliği", III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Kimlik ve Kültür, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-17 Haziran 2005
Örs H.B., "Perceptions Of The Military By Turkey’S Non-Muslim Minorities: The Case Of Armenians In Turkey", The 2005 Middle East and Central Asia: Politics, Economics and Society Conference, ABD, 8-10 Eylül 2005
Örs H.B., "Uluslaşma Süreci Ve Pretoryenizm", 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2001
Örs H.B., "Türkiye’De Askeri Müdahaleler İçin Bir Açıklama Modeli", 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 21-23 Ekim 1992
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Örs H.B., Komsuoğlu A., "Kimliği Unutulmayanlarla Kurgulamak: Anadolu Ermenilerinin Cumhuriyet Döneminde İstanbul’A Göçü", Nasıl Hatırlıyoruz: Türkiye’de Bellek Çalışmaları, Leyla Neyzi, Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.217-246-, 2011
Örs H.B., "İdeoloji: Karmaşık Dünyayı Anlaşılır Kılmak", 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, H. Birsen Örs, Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.3-45-, 2007
Örs H.B., "Faşizm: Modernitenin Karanlık Yüzü", 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, H. Birsen Örs, Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul , ss.477-514-, 2007
Örs H.B., "Türkiye’De Askeri Müdahaleler: Bir Açıklama Modeli", Der Yayınları, İSTANBUL, 1996
DİĞER YAYINLAR
Örs H.B., "Toplumsal Değişme Ve Gelişme", Diger, ss.15-26, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi