İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bolukbasi N., Ersanli S., Keklikoğlu N., Basegmez C., Özdemir T., "Sinus Augmentation With Platelet-Rich Fibrin in Combination With Bovine Bone Graft Versus Bovine Bone Graft in Combination With Collagen Membrane", JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, vol.41, pp.586-595, 2015
Keklikoğlu N., Akinci S., "ATF-2 immunoreactivity in post-mitotic and terminally differentiated human odontoblasts", MEDICAL MOLECULAR MORPHOLOGY, vol.48, pp.164-168, 2015
Kaynar M.A., Civelek S., Kasymova Z., Keklikoğlu N., Toklu A.S., Uzun H., "Effects of hyperbaric oxygen therapy on biochemical and histological parameters of muscle groups in proximity to the distracted rat tibia", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.43, pp.1514-1521, 2014
Babuccu C., Keklikoğlu N., Baydogan M., Kaynar A., "Cumulative Effect Of Low-Level Laser Therapy And Low-Intensity Pulsed Ultrasound On Bone Repair In Rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.43, pp.769-776, 2014
Keklikoğlu N., Akinci S., "Comparison Of Three Different Techniques For Histological Tooth Preparation", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.51, pp.286-291, 2013
Balcıoğlu H.A., Keklikoğlu N., Kökten G., "Talon Cusp: A Morphological Dental Anomaly", ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, vol.52, pp.179-181, 2011
Apaydin A., Yazdirduyev B., Can T., Keklikoğlu N., "Soft Tissue Changes During Distraction Osteogenesis", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.40, pp.408-412, 2011
Bolat İ., Keklikoğlu N., "Immunoreactivity Of Atf-2 And Fra-2 In Human Dental Follicle", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.48, pp.197-201, 2010
Kocaelli H., Keklikoğlu N., "Immunohistochemical Comparison Of Inos In Pericoronal Dental Follicles And Periapical Inflammatory Lesions", Biotechnology & Biotecnological Equipment, vol.23, pp.1383-1387, 2009
Kocaelli H., Keklikoğlu N., "Inducible Nitric Oxide Synthase Immunoreactivity In Denture Induced Fibrous Inflammatory Hyperplasia And Healthy Oral Mucosa: An Immunohistochemical Study", Biotechnology & Biotecnological Equipment, vol.23, pp.1378-1382, 2009
Keklikoğlu N., "An Organism Arises From Every Nucleus", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.47, pp.179-183, 2009 (Link)
Keklikoğlu N., Koray M., Kocaelli H., Akinci S., "Inos Expression In Oral And Gastrointestinal Tract Mucosa", DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, vol.53, pp.1437-1442, 2008
Keklikoğlu N., "Inducible Nitric Oxide Synthase Immunoreactivity In Healthy Rat Pancreas", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.46, pp.213-217, 2008
Keklikoğlu N., "C-Jun, Fra-2, And Atf-2 Immunoreactivity In The Jejunal Tissues Of The Healthy Rat", DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, vol.53, pp.2680-2686, 2008
Keklikoğlu N., Aşçi S., "Histological Evaluation Of A Replanted Tooth Retained For 49 Years", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.22, pp.157-159, 2006
Keklikoğlu N., "The Localization Of Fos B, A Member Of Transcription Factor Ap-1 Family, In Rat Odontoblasts And Pulpal Undifferentiated Ectomesenchymal Cells", FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, vol.42, pp.191-193, 2004
Keklikoğlu N., "Comparison Of C-Fos Immunoreactivity In Pancreatic Beta Cells And Cells With Neural Crest, Endoderm And Mesoderm Origin In Rats", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.27, pp.445-448, 2004
Keklikoğlu N., "Comparison Of C-Fos Immunoreactivity In Pancreatic Beta Cells And Cells With Neural Crest Origin In Rats: An Immunohistochemical Study", MEDICAL HYPOTHESES, vol.62, pp.537-541, 2004
Keklikoğlu N., "The Role Played By Neural Crest Cells In The Development Of Syndrome X: A Hypothesis", MEDICAL HYPOTHESES, vol.60, pp.707-710, 2003
Büyükertan M., Keklikoğlu N., Kökten G. , "A Morphometric Consideration Of Nasal Septal Deviations By People With Paranasal Complaints; A Computed Tomographic Study", RHINOLOGY, vol.41, pp.21-24, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koruyucu M., Uz S., Bayram M., Keklikoğlu N., Çankaya B., Seymen F., "Sealing Ability Of Different Root End Filling Materials: An In Vitro Study", EC Dental Science, vol.17, pp.423-429, 2018 (Link)
Bayram M., Yıldırım M., Çankaya B., Keklikoğlu N., Gençay K., Seymen F. , "A Stereomicroscopic Study Of The Root Canal Morphology Of Human Maxillary Central Incisors And Mandibular Second Premolars", The International Journal of Microdentistry, vol.4, pp.24-28, 2013
Keklikoğlu N., Akinci S., "Immunolocalization Of C-Fos, C-Jun And Fra-2 In Healthy Human Marginal Gingival Tissues", Journal of Interdisciplinary Dentistry, vol.2, pp.25-29, 2012
Balcioğlu H.A., Köse T.E., Keklikoğlu N., Büyükertan M., Erdem T.L., Özcan İ., "Oligodonti: 3 Olgu Nedeniyle", Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.29, ss.41-44, 2011
Balcioğlu H.A., Köse T.E., Keklikoğlu N., Tuna H., Erdem T.L., Özcan İ., "Anatomik Bir Varyasyon: Aksesuar Mental Foramen", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.65-68, 2011
Yıldırım M., Seymen F., Keklikoğlu N., "The Evaluation Of The Vector System In Removal Of Carious Tissue", International Journal of Dentistry, vol.2010, pp.1-6, 2010
Koruyucu M., Seymen F., Keklikoğlu N., "The Evaluation of the Vector Sytem in Removal of Carious Tissue ", International Journal of Dentistry, vol.82, pp.1357-1358, 2010
Berke N., Keklikoğlu N., "Nöral Krest Kökenli Hücrelerin Ağız Ve Çene-Yüz Oluşumuna Katkıları Ve Neden Oldukları Anomaliler", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.39-43, 2010
Keklikoğlu N., Balcioğlu H.A., Bolat İ., Yeşil Işik S., Gerek M. , Erdilek D., Firatli H.E., Aşçi S., "Kronik Periodontitisli Hastalarda Sement Kalınlığının Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.175-179, 2010
Keklikoğlu N., "Somatik Hücre Nukleus Aktarımı-Ii: Uygulama Alanları", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.59-63, 2007
Keklikoğlu N., "Somatik Hücre Nukleus Aktarımı-I: Yöntem", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.55-58, 2007
Erkut S., Tanyel R.C., Keklikoğlu N., Yildirim M.S., Katipoğlu A.B., "A Comparative Microleakage Study Of Retrograd Filling Materials", Turkish Journal of Medical Sciences, vol.36, pp.113-120, 2006
Gökhan K., Keklikoğlu N., "Kortizol Hormonunun Dişhekimliği Klinik Uygulamalarındaki Önemi", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.7, ss.21-25, 2005
Kocaelli H., Keklikoğlu N., "Multipl Idiopatik Gömük Dişler: Olgu Sunumu", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.59, ss.20-23, 2005
Gökhan K., Keklikoğlu N., Özalp Dural A.E., "Dişhekimliği Uygulamalarında Yaygın Olarak Kullanılan Periferik Etkili Analjeziklerin Toksik Ve Teratojenik Etkileri Yönünden Değerlendirilmesi", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.6, ss.1-4, 2004
Keklikoğlu N., "C-Fos Geni Ve Fos Proteinleri", Cerrahpaşa Tıp Dergisi, cilt.35, ss.36-41, 2004
Keklikoğlu N., Kocaelli H., "Dişleri Etkileyen Çevresel Uyarılara Yanıt Veren Merkezi Sinir Sistemi Nöronlarının C-Fos Immunoreaktivitesi Ile Saptanması", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.6, ss.13-16, 2004
Gökhan K., Keklikoğlu N., Büyükertan M., "The Comparison Of The Thickness Of The Cementum Layer In Type 2 Diabetic And Non-Diabetic Patients", The Journal of Contemporary Dental Practice, vol.5, pp.124-133, 2004
Keklikoğlu N., Duman S., "55 Yaş Ve Üzeri Yaşlardaki Kadın Ve Erkeklerde Dental Kalsiyumun Farklı Tekniklerle Karşılaştırılması", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.6, ss.64-74, 2004
Keklikoğlu N., Duman S., "Yaşlanma Ve Menopozun Kemik Ve Dişlere Etkileri", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.25-35, 2004
Keklikoğlu N., Balcioğlu H.A., "Dentin Tübüllerinin Dalları Ve Klinik Önemi", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.41-46, 2004
Keklikoğlu N., Gökhan K., Bolat İ., Akinci S., "Localization Of C-Fos Oncoprotein In Renal Cortex In Rats", Medical Hypotheses and Research, vol.1, pp.261-266, 2004
Keklikoğlu N., Büyükertan M., Kamer G. , Akinci S., Şener M.M., "The Relationship Between Systemic Osteoporosis And Dentinal Tubule Diameter: A Qus And Sem Study ", Electronic Journal of Pathology and Histology, vol.9, pp.032-002, 2003
Aktan T.M., Canbilen A., Keklikoğlu N., "Kupffer Hücresi", Cerrahpaşa Tıp Dergisi, cilt.34, ss.110-113, 2003
Aktan T.M., Keklikoğlu N., Duman S., Kaya N., "Epitel Hücre Kutuplaşması", Dişhekimliği Dergisi, cilt.45, ss.134-140, 2002
Büyükertan M., Keklikoğlu N., "Bilgisayarlı Tomografinin (Bt) Çalışma Ilkeleri Ve Diş Hekimliği Morfolojik Değerlendirmelerinde Kullanım Alanları", Dişhekimliği Dergisi, cilt.40, ss.186-195, 2001
Canbilen A., Önal A., Cüce H., Keklikoğlu N., "Değişik Tespit Solüsyonlarının Insan Kolon Mast Hücrelerine Etkileri", Genel Tıp Dergisi, cilt.9, ss.15-18, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bölükbaşi N., Ersanli S., Başeğmez A.C., Keklikoğlu N., Özdemir T., "Sinus Augmentation With Platelet-Rich Fibrin In Combination With Bovine Bone Graft Versus Bovine Bone Graft In Combination With Collagen Membrane", AÇBİD 2013 7th International Congress, TÜRKIYE, 29 Mayıs-2 Haziran 2013
Ersanli S., Başeğmez A.C., Bolukbasi N., Keklikoğlu N., Özdemir T., "Sinus augmentation with platelet-rich in combination with bovine greft versus bovine bone graft in combination with collagen membrane", ARBİD 2013 7. İNTERNATİONAL CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.1-1
Koruyucu M., Bayram M., Keklikoğlu N., Çankaya A.B., Seymen F., "Sealing ability of different root-end filling materials: An in-vitro study. ", 7th European Academy of Paediatric Dentistry , TÜRKIYE, 31 Mart-1 Nisan 2011, pp.1-2
Seymen F., Koruyucu M., Bayram M., Çankaya A.B., Keklikoğlu N., "Investigation of surface topography of different root-end filling materials: An in vitro study. ", 7th European Academy of Paediatric Dentistry, TÜRKIYE, 31 Mart-1 Nisan 2011, pp.1-2
Koruyucu M., Bayram M. , Keklikoğlu N., Çankaya A.B., Seymen F., "Sealing Ability of Different Root-end Filling Materials: An in-vitro Study.", 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop., TÜRKIYE, 31 Mart-2 Nisan 2011, vol.1, pp.1-2
Bayram M., Koruyucu M., Çankaya A.B., Keklikoğlu N., Gençay K., Seymen F., "A stereomicroscopy study of root canal morphologies of human maxillary central incisors and mandibular second premolars ", 7th European Academy of Paediatric Dentistry, TÜRKIYE, 31 Mart-1 Nisan 2011, pp.1-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akinci S., Keklikoğlu N., "Pulpa histolojisi", Endodonti, Kaan Aşçı S., Ed., Quintessence Yayıncılık, İSTANBUL, ss.17-24, 2014
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Keklikoğlu N., "", , Sayfa, , ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi