İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1997 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
Omurgasız hayvanlar, Lisans, 2018-2019
Ornitoloji, Yüksek Lisans, 2018-2019
Omurgalı Hay. Preparasyon Met., Yüksek Lisans, 2017-2018
Türkiye'nin Biyoçeşitliliği I, Lisans, 2017-2018
Omurgalı Hay. Preparasyon Met., Yüksek Lisans, 2016-2017
Türkiyenin Biyoçeşitlili II , Lisans, 2016-2017
Çevresel etki değerlendirme, Lisans, 2016-2017
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2016-2017
Davranış Bilimi, Lisans, 2016-2017
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2016-2017
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME, Lisans, 2015-2016
DAVRANIŞ BİLİMİ, Lisans, 2015-2016
KARŞILAŞTIRMALI OMURGALI ANAT., Lisans, 2015-2016
Omurgalı Hayvanların Preparasyon Metodları, Yüksek Lisans, 2015-2016
TÜRKİYE’NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ II, Lisans, 2015-2016
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2015-2016
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2014-2015
Omurgalı Hayvanların Preparasyon Metodları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Türkiyenin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2014-2015
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2014-2015
Davranış Bilimi Dersi, Lisans, 2014-2015
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2014-2015
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2014-2015
Omurgalı Hayvanların Preparasyon Metodları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Adli Bilimler ve Vahşi Yaşam, Doktora, 2013-2014
Davranış Bilimi, Lisans, 2013-2014
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Türkiyenin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2013-2014
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2012-2013
Davranış Bilimi, Lisans, 2012-2013
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2012-2013
Omurgalı Hayvanların Preparasyon Metodları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türkiye nin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2012-2013
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2012-2013
Adli Bilimler ve Vahşi Yaşam , Doktora, 2012-2013
Ornitoloji, Yüksek Lisans, 2012-2013
Güncel Hayvanat Bahçelerindeki Türlerin Biyolojileri, Doktora, 2011-2012
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2011-2012
Omurgalı Hayvanların Preparasyon Metodları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Davranış Bilimi, Lisans, 2011-2012
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2011-2012
Türkiye nin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2011-2012
Adli Bilimler ve Vahşi Yaşam , Doktora, 2011-2012
Ornitoloji, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türkiye nin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2010-2011
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2010-2011
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2010-2011
Davranış Bilimi, Lisans, 2010-2011
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi, Lisans, 2009-2010
Davranış Bilimi, Lisans, 2009-2010
Türkiye nin Biyoçeşitliliği II, Lisans, 2009-2010
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Demirci Demirbaş, "Büyükçekmece Gölü'ndeki Unio pictorum (Linnaeus,1758)'un organlarında bazı ağır metallerin mevsimsel analizi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, M.Altıparmak, "İstilacı Acridotheres tristis (Linnaeus, 1758) (Aves: Sturnidae)'in İstanbul da gözlenen bazı populasyonlarının dağlımı ve biyolojisi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, G.Yeşilyurt, "Kırklareli Lüleburgaz Bölgesinde Adli Entomolojide Kullanılan Diptera Türlerinin Tayini.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, G.Demirci, "Laboratuvar Koşullarında yaratılan çevresel değişikliklerin bıldırcın (Coturnix coturnix) üzerine etkileri.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, H.Akıncı, "Gökova Körfezi Kıyısal Ostrakod (Crustace) Faunası.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, F.Perçin, "İskenderun Körfezi Kıyı Ostrakod (Crustacea) Faunası.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, B.Kurt, "Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı kuş Türlerinin Üreme Biyolojilerinin Yapay Nöron Ağı Modeliyle İncelenmesi. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
A. Personel, Araştırma görevlisi alımı, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2014
Tez Savunma, Tez savunması, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2009
A. Personel, Araştırma görevlisi, Marmara Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi