İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2009 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırma Enstitüsü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 12.02.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji, , 16.05.2011 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji, , 06.09.2010 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Seminer, Doktora, 2013-2014
Modernliğin Kaynakları II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bağımlılık Kuramları, Doktora, 2013-2014
Şarkiyatçılık, Garbiyatçılık ve Ötesi, Lisans, 2013-2014
Modernliğin Kaynakları I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Modernleşme Kuramları, Doktora, 2013-2014
Uygarlık Tarihi, Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyolojide Yeni Eğilmler Semineri, Lisans, 2001-2002
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Göktürk, "1946-1980 Yılları Arasında Siyaset Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet Halk Partisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, Ö.Yaman, "İstanbul’da Yoksul Gençlik Örneği Olarak Apaçi Gençlik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, L.Sunar, "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, Y.Bulut, "1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, A.Erdoğan, "Türkiye’de Yurtdışına Öğrenci Gönderme Uygulamasının Sosyolojik Çözümlemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Başpınar, "Askeri Sosyoloji: Tarih ve Kaynaklar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, V.Çakir, "Avrupa Bütünleşme Kuramları Işığında Ulus Devlet – Avrupa Birliği İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, O.Bilir, "Eleştirel Kuram ve Türk Düşüncesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, N.Yurtsever, "Türkiye’de Siyaset Sosyolojisi Çalışmaları: Seçim Araştırmaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, N.Doğan, "Şerif Mardin ve Türk Modernleşmesi,", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, Y.Bulut, "”Türk dostları” Pierre Loti ve Claude Farrere", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1993.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Üniversite, Haziran, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Üniversite, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Selçuk Üniversitesi , Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Selçuk Üniversitesi , Ocak, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Üniversite, Nisan, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi