İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Hilal KAZAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm
Ana Bilm Dalı : Türk İslam Sanatları Tar. Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 216 2113302
E Posta Adresi : hilal.kazanistanbul.edu.tr | hllkznyahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/41890/
Ofis : İlahiyat Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi ve Sanatları, 2000-2007
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi ve Sanatları, 1996-1999
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1977-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, ""Arşiv Belgeleri Çerçevesinde XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayının Sanatı Himayesi ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Tarihi ve Sanatları Mart, 2007.
Yüksek Lisans, "Ehl-i Hıref Defterlerinde Katipler (Cema'at-i Katiban-ı Kütüb)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Aralık, 1999.
Yabancı Diller
Arapça, Orta
Farsca, Zayıf
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Hüsnühat diploma, 2000
Araştırma Alanları
Türk-İslam Sanatı
Sanat Tarihi
Eski Yazı
Tezhip
Ciltcilik
Web Of Science Araştırma Alanları
Art
Architecture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2013 - 2018
Sanatsal Etkinlikler
Kazan H, "Islamic Calligraphy Workshop", Çalıştay, İştirakçi, Eylül-2017.
Kazan H, "Nokta Kalemin Secdesi Hüsnühat Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Kazan H, "Islam Hat Sanatı Workshop,İslam Enstitüsü 60. Kuruluş Yılı organizasyonu, McGill Üniversitesi,", Çalıştay, İştirakçi, Şubat-2013.
Kazan H, "Uluslarası Kur’an Forumu ve Sergisi, Kral Fahd Kur’an Matbaası, Medine, Suudi Arabistan ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Kazan H, "Güney Afrika Hat ve Tezhip sergisi ", Karma Sergi, Küratör, Nisan-2008.
Kazan H, "Misafir Sanatçı Workshop, Konferans, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, ABD", Diğer, İştirakçi, Ocak-2008.
Kazan H, "Making of The Master/Hüsnühat İcazet Sergisi, Londra", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2005.
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, A.Şani, "İslam Sanatında Kısas-ı Enbiyalar ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Hamidiye Bölümü’ndeki 980 Numaralı Minyatürlü Kısas-ı Enbiya’nın Minyatür Sanatı Açısından İncelenmesi-2014", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Demirel, "İstanbul’da Klasik Mimari Dışında İnşa Edilen Son Dönem Camiler-2014 ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Çelebi, "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Hattatın Portresi:Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kazan H., "Sheila S. Blair ve Jonathan Bloom(ed.), Rivers of Pradise: Water in Islamic Art and Culture", OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.440-441, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kazan H., "İslam Sanatında Hz. Peygamber", Derin Tarih, ss.156-161, 2016
Kazan H., "1893 Yangını Sonrası Şam Emevi Camii Restorasyonu", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, MEDITERRANEAN JOURNAL OF HUMANITIES, vol.6, pp.333-341, 2016 (Link)
Kazan H., "Hüsn-i Hat Sanatında Ehl-i Beyt", Din ve Hayat, ss.92-96, 2014
Kazan H., "“XIX. Asırda Bir Kadın Hattat: Şerife Zehra Hanım”", Toplumsal Tarih, ss.86-90, 2014
Kazan H., "XVI. Asırda Telif Ettikleri Eserler Çerçevesinde Osmanlı’da Tarihçilerin Himayesi Hakkında Bazı Notlar", Prof. Dr. İsmail Erünsal’a Armağan, cilt.II, ss.405-423, 2014
Kazan H., ""Osmanlı Sarayının Sanatı Himayesinin Mali Boyutları (Xvi. Asrın İlk Çeyreğinde Ii. Bayezid’In İnamat Defteri Çerçevesinde) "", İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, cilt.47, ss.105-120, 2009
Kazan H., ""İstanbul’Da Bâli Paşa Câmi Vakfiyesi Ve Yeni Bilgiler",", Vakıflar Dergisi, cilt.27, ss.55-77, 2005
Kazan H., "“Türk Tıp Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II. Bayezid’in İn’âmât Defteri’nde Tabipler” ", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, ss.241-271, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kazan H., " , Balkanlarda Osmanlı Hat Sanatı ", Üçüncü Uluslararası Balkanlarda İslam Medeniyeti Sempozyumu, IRCICA, ROMANYA, - , vol.2, pp.507-
Kazan H., "Hekim Tokatlı Mustafa’Nın Türkçe Kanûn Tercümelerinin Tezyinatı Üzerine", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , vol.II, pp.929-
Kazan H., "Uluslararası Cild Sanatı Buluşması Sempozyumu 29-30 Kasım 2012, İstanbul, Bildiri: “16. Yüzyılda Osmanlı Sarayı Mücellidleri Üzerine Değerlendirmeler” Tebliğleri , İstanbul, 2014.", Uluslararası Cild Sanatı Buluşması Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.1, pp.115-
Kazan H., "Calligraphy Keeps Decorating Mosques in the Modern Era", North American Association of Islamic and Muslim Studies 46th Annual Conference, Boston, ABD, 29-29 Eylül 2017, pp.16-17
Kazan H., "Calligraphy Keeps Decorating Mosques in the Modern Era", Muslims and the City, Boston, ABD, 29-29 Eylül 2017, pp.4-7
Kazan H., " “Müslüman Kadın Sanatçılarda Zaman Algısı Üzerine Bir Deneme”", Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, vol.II, pp.381-391
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kazan H., "",
Kazan H., "",
Kazan H., "Tanzimat Öncesi Osmanlı Kadınının Sanatsal ve Entelektüel Durumu", Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet Mahremiyet ve Sosyal Hayat, Kaya M., Yılmaz B., Ed., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları , Ankara, ss.459-465, 2018
Kazan H., "Şeyh Hamdullah ve Neslinin İstinsah Ettiği Mushaflar (Arşiv Belgeleri Çerçevesinde)", Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat, Özel R. O., Ed., Diyanet İşleri Başkanlığı , Ankara, ss.251-265, 2017
Kazan H., "Nokta Ve Çizgiler Arasında Hasan Çelebi", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2013
Kazan H., "On The Renewal Of The Calligraphy At The Mosque Of The Prophet (Al-Masjid Al-Nabawi) Under The Reign Of Sultan Abdülmecîd", in: Calligraphy in Islamic Architecture: Space, Form, and Function, Gharipour M, Schick I C, Eds., Edinburgh University Press, Edinburgh, pp.253-275-, 2013
Kazan H., "Dünden Bugüne Hanım Hattatlar/Female Calligraphers Past And Present- Türkçe/İngilizce", İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., İSTANBUL, 2010
Kazan H., "Xvi. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi", İSAR VAKFI, İSTANBUL, 2010
Kazan H., "İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H.990-991/ M. 1582-1583)", İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi), İSTANBUL, 2010
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Vakıf, Fiziksel Engelliler Vakfı, Üye, 01.05.2015 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
"Muslims and the City" North American Association of Islamic and Muslims Studies, Massachusetts, Eylül 2017
-"Osmanlı Devrinde Hattatlar Hakkında Biyografi Yazıcılığı ve Yazarları Üzerine" İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2016
"Sultan II. Bayezid'e Hediye Gelen Kitaplar" CIEPO22, Trabzon, Ekim 2016
"Sultan Abdülhamid'in Devlet-i Aliiye'nin Zor Döneminde Büyük Hizmeti: Şam Emevi Camii Büyük Restorasyonu", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14-17 Ekim, Sakarya, Sakarya, Ekim 2015
İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Örneği, 8-9 Mayıs 2015, KAGEM, Ankara, Mayıs 2015
"Kadın Sanatçılarda Zaman Algısı", Uluslararası Islam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 8-11 Ekim 2015, Konya, Konya, Ekim 2015
"Kadının Sanatsal ve Entelektüel Durumu", Islam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Tolumu Örneği, 8-9 Mayıs 2015, KAGEM, Ankara., Ankara, Mayıs 2015
" Osmanlı'da Kadın Hattatlar", Sanat ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 5-6 Mayıs 2014 İstanbul, İstanbul, Mayıs 2014
“Şeyh Hamdullah ve Neslinin İstinsah Ettiği Mushaflar (XVI. Asırda Arşiv Belgeleri Çerçevesinde)”, Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013 Amasya , Amasya, Kasım 2013
“Female Calligraphers Who Copied Qur’an” (İslam Dünyasında Kur’an İstinsah Eden Kadın Hattatlar), Duwalu’l-Mehrijani Khatti’l-Arabi, 29 May-8 June 2012, Alger, Algeria., Al-Jazâ´İr, Mayıs 2012
“Distinguished Women Calligraphers and their Works in the Ottoman State in 19. & 20. Centuries” (XIX. ve XX. Asırda Osmanlı Devleti’nde Yetişmiş Kadın Hattatlar ve Eserleri), International Seminar on Women 19. & 20. AD century of the Islamic World, 21-22 December, Tehran, Iran, Tehrân, Aralık 2011
“Female Calligraphers Who Copied Qur’an” (İslam Dünyasında Kur’an İstinsah Eden Kadın Hattatlar), Quranic Conference, World Islamic Sience & Education University, 13-15 December, Amman, Jordan, ´Ammân, Aralık 2011
“Two Crimean Distinguished Calligraphers From Ottoman School: Abdullah Kırımî and Mehmed Nazif Bey”(Osmanlı Hat Ekolünde İki Kırımlı Hattat: Abdullah Kırimî ve Mehmed Nazif Bey), XV. International Confrence Dedicated to The 140th Anniversary of Agatangel Krymsky Institute of Oriental Studies, organized by National Academy of Sciences of Ukraine, 20-21 October, Kyiv, Kyyiv, Kasım 2011
"Tarihi Eser Kaçakçılığı Hakkında Bazı Notlar ve Arşiv Belgelerinde 19. Asrın Sonunda Camilerden Çalınan Eserler"; İstanbul Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları, Uluslararası Sempozyumu, Mayıs, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul, İstanbul, Mayıs 2011
Uluslararası Dr. Filiz Çağman’a Armağan Sempozyumu: Osmanlı Sanatı ve Topkapı Sarayı Bildiri: “Arşiv Kaynakları Işığında Şehnameci Seyyid Lokman ve Eserleri”, İstanbul, Aralık 2005
"Hekim Tokatlı Mustafa'nın Türkçe Kanun Tercümelerinin Tezyinatı Üzerine" 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Temmuz 2003
Bilimsel Hakemlikler
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Kadın Hattatlar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Haziran 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Türkiye'de Tüm Yönleriyle Siyer Araştırmaları, Moderatör, , TÜRKIYE, 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 5
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 9
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi