İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkmaz F., "Osmanlı Nesrinde Bir Lekenâme metni", Türkiyat Mecmuası, vol.24, pp.121-131, 2014
Korkmaz F., "Runik Harfli Türk Yazıtlarında Ng Ünsüzü Üzerine", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.48, pp.151-159, 2013
Korkmaz F., "Kutadgu Bilig’De Ur- Fiili Üzerine", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergis, vol.41, pp.13-24, 2011
Korkmaz F., "Özbek Halk Edebiyatı Örneklerinden Bir Metin: Nevruz-I Alem-Ning Beyanı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.36, ss.157-180, 2007
Korkmaz F., "Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine", İlmî Araştırmalar, ss.103-112, 2007
Korkmaz F., "Rumî’Nin Şîrîn Ü Şîrûyesi (İnceleme-Metin-Sözlük)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.31, ss.52-173, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keskin B., Korkmaz F., "İpek Yolundaki Eski Uygur Ticarî İlişkileri", Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Temmuz 2018, pp.1444-45
Korkmaz F., " Yenisey Yazıtlarında Bazı İsim Hâl Eklerinin Kullanımı Üzerine", Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2016, pp.1-12
Korkmaz F., "Oğuz Yazı Dilinin Teşekkülüne Dair", Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-2 Aralık 2010, pp.1-5
Korkmaz F., Duman M., "Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki Tür Değiştirme Örnekleri Üzerine", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2006, pp.1-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korkmaz F., Tabaklar Ö., "Dede Korkut Kitabı", Kapı Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Tabaklar Ö., Korkmaz F., "Yusuf Has Hâcip Kutadgu Bilig -Seçmeler-", Kapı Yayınları, İSTANBUL, 2014
Korkmaz F., Doğan E., "RÛMÎ’NİN ŞÎRÎN Ü ŞÎRÛYE’Sİ (ŞÎRÎN Ü PERVÎZ) (METİN - SÖZLÜK - DİZİN)", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ANKARA, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi