İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Giray F.K., "Milletlerarası Tahkimde Gizlilik", Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, cilt.4, ss.63-121, 2015
Giray F.K., "Milletlerarası Özel Hukuk Hakkaniyetinin, 5718 Sayılı MÖHUK Kapsamında Değerlendirilmesi", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.555-577, 2012
Giray F.K., "5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değerlendirme", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.381-402, 2011
Giray F.K., "Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulması Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesine İlişkin Değerlendirme ", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.749-772, 2010
Giray F.K., "4721 Sayılı Türk Medenî Kanununda Yer Alan “Aile Konutu” Kavramının Kanunlar İhtilâfı Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.423-448, 2003
Giray F.K., "Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatında Lisans, Teknik Yardım, Know-How, Yönetim ve Franchise Anlaşmalarının Yürürlülüğü İçin Öngörülen Tescilin Hukuki Niteliği ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.207-235, 2002
Giray F.K., "Uluslararası Sözleşmelerde Evlat Edinme ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.333-350, 2000
Giray F.K., "Türkiye’nin Taraf Olduğu İki Taraflı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarında Öngörülen İhtilaf Çözüm Yolları ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.217-228, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Giray F.K., "Arabuluculuk Kanunu'nun Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlar", Türkiye'de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-31 Mayıs 2014, ss.1-154
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Giray F.K., Ed., "Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukukuna İlişkin Seçilmiş Makaleler", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2017
Giray F.K., Ed., "Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM. Sözleşmesinin Uygulama Alanı (CISG.1-12. Maddeler)", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2014
Giray F.K., "Devletler Hususi Hukuku (Örnek Olaylar-Mahkeme Kararları)", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2014
Giray F.K., "Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2013
Giray F.K., "Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2010
Giray F.K., "Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri II. Cilt: (İki Taraflı Sözleşmeler)", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2005
Giray F.K., "Patent İşbirliği Antlaşması ", Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp'e Armağan , Arslan Kaya, Gül Okutan Nilsson, Hüseyin Ülgen, Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.289-319, 2003