İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2016
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2010
Öğr.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1997 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bilim Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Felsefe Programı, 30.09.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 11.09.2011 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Hegel ve Alman İdealizmi, Lisans, 2015-2016
19. Yüzyıl Felsefe Metinleri, Lisans, 2015-2016
Estetik, Lisans, 2014-2015
Tinin Fenomenolojisinin Temel Kavramları, Doktora, 2014-2015
Bilginin Fenomenolojisi, Doktora, 2014-2015
Hegel Felsefesine Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Hegel'in Mantık ve Ontolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Siyaset Felsefesi, Lisans, 2014-2015
Ahlak Felsefesi, Lisans, 2013-2014
Bilgi Felsefesi, Lisans, 2012-2013
Bilgi Felsefesi, Lisans, 2007-2008
Estetik, Lisans, 2007-2008
Ahlak Felsefesi, Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Özcangiller, "Hegel'in Felsefesinde Özne Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Özen, "Hegel'de Ahlak-Siyaset İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Güven, "Platon'un İdealist Ahlakı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, U.Yener, "Hegel'de Akıl-Duygu İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Örnek, "Nietzsche'de Yaşama Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Kurt, "Kant'ta İyi Problemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Akbaş, "Schopenhaur'da İrade Kavramı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Hacıibrahimoğlu, "Hobbes'un Devlet Anlayışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Yazgülü, "Marks'ın Siyaset Felsefesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Özdemir, "Hegel'in Sanat Anlayışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Özkolçak, "Aydınlanmacı Aklın Eleştirisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi