İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Şaban Bedri ALPAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Bölüm : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 26038
Faks : +90 212 5268433
E Posta Adresi : alparbistanbul.edu.tr | bedrialpargmail.com
Web Adresi : http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/denizbilimleri/turkce/personel/bedri/ba.htm | http://scholar.google.com.tr/citations?user=6WvarKAAAAAJ&hl=en
Ofis : 211
Posta Adresi : İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmecliği Enstitüsü, Müşküle Sokak 1, Vefa - İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği , 1988-1993
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, 1987-1988
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Jeofizik Yüksek Mühendisliği, 1975-1975
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Jeofizik ve Jeodezik Uygulamalarda Yandan Taramalı Sonar ve Uygulamaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Deniz Jeofiziği Aralık, 1998.
Doktora, "Türkiye Denizlerindeki Su Seviyesi Değişimlerinin Akustik Derinlik Ölçme Uygulamalarına Olan Etkilerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Deniz Jeofiziği Şubat, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Nato Sualtı Eğitim Merkezi, SACLANTCEN, 1994
Academical Research, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, University College of North Wales, 1986
Offshore Prospecting, Government of Japan in collaboration with Geological Survey of Japan , 1981
Araştırma Alanları
Arama Sismolojisi
Deniz Sismiği
Hidrokarbon Alanlarının Araştırılması
Gaz Hidrat Alanlarının Araştırılması
Jeofiziksel Oşinografi
Okyanus Gözlem Sistemleri
Biyokimyasal Toksikoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Oşinografi
Sismoloji
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Geochemistry & Geophysics
Oceanography
Geology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1997 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, 12.02.1998 - Devam Ediyor
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, , 17.05.1996 - 11.02.1998
Jeofizik Yüksek Mühendisi, Dz:K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oşinografi Şube, , 01.09.1987 - 16.05.1996
Jeofizik Mühendisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeofizik Dairesi Başkanlığı, , 29.09.1975 - 31.08.1987
Jeofizikçi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Veri İşlem Merkezi, , 02.04.1975 - 31.08.1975
Verdiği Dersler
Deniz Düzeyi ve İklim, Yüksek Lisans, 2016-2017
Deniz Tabanının Görüntülenmesi, Doktora, 2014-2015
Seminar, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sismik Veri İşlem, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye Sismotektoniği ve Deniziçi Aktif Fayları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sualtı Akustiği, Doktora, 2013-2014
Deniz Düzeyi Değişimleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Sismiği, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Düzeyi Değişimleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Düzeyi Değişimleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Düzeyi Değişimleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Sismiği, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye Sismotektoniği ve Deniz İçi Fayları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Deniz Düzeyi Değişimleri , Yüksek Lisans, 2012-2013
Sismik Veri İşlem, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sualtı Akustiği , Doktora, 2011-2012
Sualtı Akustiği , Doktora, 2010-2011
Türkiye Sismotektoniği ve Deniz İçi Fayları , Yüksek Lisans, 2009-2010
Sismik Veri İşlem , Yüksek Lisans, 2009-2010
Deniz Düzeyi Değişimleri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye Sismotektoniği ve Deniz İçi Fayları , Yüksek Lisans, 2008-2009
Sismik Veri İşlem , Yüksek Lisans, 2008-2009
Sualtı Akustiği , Doktora, 2007-2008
Türkiye Sismotektoniği ve Deniz İçi Fayları , Doktora, 2007-2008
Sismik Veri İşlem , Yüksek Lisans, 2006-2007
Türkiye Sismotektoniği ve Deniz İçi Fayları , Yüksek Lisans, 2006-2007
Deniz Tabanının Görüntülenmesi , Doktora, 2006-2007
Oşinografiye Giriş , Yüksek Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Doktora, K.Köprülü, "Chirp Sismik Yöntemle İstanbul Boğazı Güney Şelfindeki Çökel Yapılarının Oluşum Dinamiklerinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, M.Özturan, "XTF Formatlı Yandan Taramalı Sonar Verilerinin Matlab Yazılımları ile Analizi ve Deniz Tabanı Sınıflandırması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2003.
Yüksek Lisans, K.Başeğmez, "İstanbul Güney Şelfi Günümüz Çökellerinin Tanımı ve Taşınımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, V.Ocak, "Uzunada Çevresi (İzmir Körfezi) Güncel Çökellerinin Sismik Yansıma Tekniği Kullanılarak Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, V.Pişkin, "Zonguldak–Kozlu Kıyıötesi Sahasının Sığ Sismik Verilerinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, K.Köprülü, "Akdeniz–Karadeniz Sualtı Akustik Yayılım Model Uygulamaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, M.Takur, "Istanbul Avrupa Yakası Yerel Yönetimlerinin Depreme Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2002.
Yüksek Lisans, N.Olgun, "İstanbul Güney Şelfi (Ahırkapı–Büyükçekmece) Sığ Sismik Verilerinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, H.Paşa, "Akustik Yöntemlerle Akıntı Tespiti ve İstanbul Boğazı Uygulamaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2001.
Yüksek Lisans, M.Baş, "İstanbul Şelfi Kartal–Tuzla Arası Kara ve Deniz Alanlarının Yapısal Özelliklerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2001.
Yüksek Lisans, T.Koçyiğit Yenal, "Ayamama Deresinin Zemin İncelemesi, Kirlenmesi ve Yönetim Sorunları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2000.
Yüksek Lisans, U.Şen, "Enez deltası ve Çevresinin Pliyo–Kuvaterner’deki Gelişiminin Sığ Sismik Yöntemlerle Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Jürisi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Jürisi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Sismik veri işlem ve deniz sismiği yansıma verilerinin yorumu, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ocak, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ekim, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2014
Tez Savunma, Tabaka Gözenekliliği ve Akışkan Cinsinin Sismik Yansıma Genliklerinin Açı ile Değişimine Etkisi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, İstanbul Boğazı Akıntı Modellemesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011
Tez Savunma, İstanbul Boğazı Akıntı Yapısının İstatistik ve Belirsizlik Yöntemleri ile Modellenmesi, Yıldız Teknik Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tekirdağ Havzası Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin İşlenmesi ve Yorumlanması, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011
Tez Savunma, İstanbul Boğazı’nın Hidrodinamiği ve Sayısal Modellemesi, Yıldız Teknik Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2010
Tez Savunma, Investigation of Rheological Implications of the Crustal Reflectivity in the Sea of Marmara , İTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üni., Su Ürünleri Fakültesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Batı Antakya’nın Zemin Durumunun İncelenmesi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2010
Tez Savunma, Marmara Denizi Kuzey Şelfi Çok Kanallı Sismik Verilerinin İşlenmesi ve Tekrarlı Yansımaların Bastırılması, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2009
Tez Savunma, Marmara Depremlerinin Kaotik Özellikleri ve Fraktal Analizi , İ.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2008
Tez Savunma, Oymapınar ve Altınkaya Barajları Rezervuar Kaynaklı Depremlerin İncelenmesi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Ocak, 2008
Tez Savunma, Limanlarda Kıyı Yapısı Değişikliklerin Liman Trafiğine Olan Etkilerinin Modellenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Mart, 2007
Tez Savunma, 24. Türk Boğazlarında Meydana Gelen Deniz kazalarına Coğrafi Faktörlerin Tesiri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2006
Tez Savunma, Erdek Körfezi ve Civarının Sismik Stratigrafisi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ocak, 2006
Tez Savunma, İzmit Körfezi Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin Değerlendirilmesi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2006
Tez Savunma, 31. Biga Yarımadası Şelf Alanı Tektonik Yapı Unsurlarının Gravite Yöntemiyle İrdelenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ekim, 2006
Tez Savunma, Türkiye’de Klavuzluk Hizmetlerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Yeniden Yapılandırma Modelinin İncelenmesi,, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Gemilerdeki Modern Seyir Cihazları ve Bunların Seyir Güvenliğine Etkilerinin İncelenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Marmara Denizi Geç Kuvaterner Foraminifer Topluluğu ve Paleoşinografik Değerlendirmesi, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Eylül, 2006
Tez Savunma, Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıt’a Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2006
Tez Savunma, İzmit Körfezi Sismik Verilerinin Değerlendirilmesi, İÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2005
Tez Savunma, Marmara Denizinde Tsunami Tehikesinin Değerlendirilmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2005
Tez Savunma, İzmir Körfezi ve Alaçatlı-Doğanbey-Kuşadası Açıkları Aktif Tektoniğinin Sismik Yansınma Verileri ile İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Nisan, 2004
Tez Savunma, Türkiye Kıyı Alanlarının Hukuksal Rejimi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Nisan, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Akustik Tahmin Modellerinin Ege Denizindeki Farklı Bölgelere Uygulanması, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Mart, 2003
Tez Savunma, Türkiye’nin Sınır Aşan Sularının Uluslararası Stratejiler Bakımından Değerlendirilmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2003
Tez Savunma, Avrupa Birliği İlişkilerinde Yunanistan Faktörü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2002
Tez Savunma, Ülkemizde Deniz Araştırma Çalışmalarını Düzenleyen Esas ve Usullerin İncelenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Eylül, 2002
Tez Savunma, Karadeniz Elektronik Deniz Ulaşım Sistemi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Eylül, 2002
Tez Savunma, Haliç’in Fiziksel Oşinografisi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Eylül, 2002
Tez Savunma, 17 Ağustos İzmit Depreminin Avcılar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, ITU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001
Tez Savunma, XXI. Yüzyıla Giriş Sürecinde Doğu Akdeniz'in Güvenliği Perspektifinde Ankara-Lefkoşe-Atina Üçgeni, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2001
Tez Savunma, Gemilerdeki Modern Seyir Cihazları ve Bunların Seyir Güvenliğine Etkilerinin İncelenmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2001
Tez Savunma, Kuzey Ege Denizi'nde, Karadeniz Suyunun Yayılımı; EOF Analizi ile Sıcaklık, Tuzluluk ve Ses Hızı Profillerinin Sentetik Olarak Üretilmesinin İncelenmesi, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2001
Tez Savunma, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışında Su Kütlelerinin Mevsimsel Değişimi, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Aralık, 2000
Tez Savunma, 9. Ege Karasuları Sorunu, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Türkiye Arama ve Kurtarma Sistem ve Yönetimi için Model Araştırması,, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2000
Tez Savunma, 6. Kafkas Petrollerinin Tesis Edilecek Bakü-Ceyhan Boru Hattı ile Dünyaya Pazarlanması Gerçekleştiği Takdirde Doğu Akdeniz’in Stratejik Öneminde Meydana Gelecek Artışın Jeopolitik Açıdan Değerlendirilmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kasım, 2000
Tez Savunma, Marmaris Kıyılarında Deniz Turizmi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ocak, 2000
Tez Savunma, Çanakkale Boğazı ve Çevresi Ekosisteminin Coğrafi Açıdan İncelenmesi, İ.Ü., Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Aralık, 1999
Tez Savunma, Türkiye’nin Karadeniz Kıyılarının Sismotektonik Değerlendirmesi, Den,z Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 1999
Tez Savunma, Güney Marmara Gravite Verilerinin Değerlendirilmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 1999
Tez Savunma, Küçükçekmece Koyu Manyetik Verilerinin Değerlendirilmesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Aralık, 1998
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Vardar D., Alp H., Alpar Ş.B., "Seismic stratigraphy and depositional history of the Büyükçekmece Bay since Latest Pleistocene, Marmara Sea, Turkey", JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, vol.127, no.13, pp.1-14, 2018 (Link) (Abstract)
Alp H., Vardar D., Alpar Ş.B., Ustaömer T., "Seismic evidence for change of the tectonic regime in Messinian, northern Marmara Sea, Turkey", JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES, vol.151, pp.40-53, 2018 (Link)
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Evaluation of sediment contamination by monoaromatic hydrocarbons in the coastal lagoons of Gulf of Saros, NE Aegean Sea", MARİNE POLLUTİON BULLETİN, vol.118, pp.442-446, 2017 (Link)
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "An assessment of trace element contamination in the freshwater sediments of Lake Iznik (NW Turkey)", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.75, 2016 (Abstract)
Köprülü K., Alpar Ş.B., Vardar D., "Last Glacial - Holocene stratigraphic development at the Marmara Sea exit of the Bosphorus Strait, Turkey", MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES, vol.37, pp.21-35, 2016 (Link)
Vardar D., Alpar Ş.B., "High-Resolution Seismic Characterization of Shallow Gas Accumulations in the Southern Shelf of Marmara Sea, Turkey", ACTA GEOPHYSICA, vol.64, pp.589-609, 2016 (Link)
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "An assessment of metal contamination in the shelf sediments at the southern exit of Bosphorus Strait, Turkey", TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, vol.97, pp.723-740, 2015
Vardar D., Öztürk K., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Tur H., "Late Pleistocene-Holocene evolution of the southern Marmara shelf and sub-basins: middle strand of the North Anatolian fault, southern Marmara Sea, Turkey", MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES, vol.35, pp.69-85, 2014
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., Altinok Y., Özer N., Aksu A., "New approaches in assessment of tsunami deposits in Dalaman (SW Turkey)", NATURAL HAZARDS, vol.60, pp.27-41, 2012
Altinok Y., Alpar Ş.B., Yaltirak C., Pinar A., Özer N., "The earthquakes and related tsunamis of October 6, 1944 and March 7, 1867; NE Aegean Sea", NATURAL HAZARDS, vol.60, pp.3-25, 2012
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., Altinok Y., Özer N., Aksu A., "New approaches in assessment of tsunami deposits in Dalaman (SW Turkey)", NATURAL HAZARDS, vol.63, pp.181-195, 2012
Yaltirak C., Ülgen U.B., Zabcı C., Franz S., Akçer Ön S., Sakınç M., et al., "Discussion: a critique of possible waterways between the Marmara Sea and the Black Sea in the late Quaternary: evidence from ostracod and foraminifer assemblages in lakes İznik and Sapanca, Turkey", GEO-MARINE LETTERS, vol.32, pp.267-274, 2012
Altinok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Aykurt Vardar H., "Revision of the tsunami catalogue affecting Turkish coasts and surrounding regions", NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.11, pp.273-291, 2011
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., Öztürk K., Vardar D., "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Surficial Sediments from Lake Iznik (Turkey): Spatial Distributions and Sources", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.85, pp.573-580, 2010
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., Öztürk K., Vardar D., "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Surficial Sediments from Lake Iznik (Turkey): Spatial Distributions and Sources", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.85, pp.573-580, 2010
Gazioğlu C., Burak Z.S., Alpar Ş.B., Türker A., Barut F.İ., "Foreseeable impacts of sea level rise on the southern coast of the Marmara Sea (Turkey)", WATER POLICY, vol.12, pp.932-943, 2010
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., "Volatile Aromatic Compounds (BTEX) in Sediments Offshore Zonguldak Industrial Region, Black Sea, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.3531-3540, 2010
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., Aydin Ş., "SPECTROFLUOROMETRIC CHARACTERIZATION OF AROMATIC HYDROCARBON CONTAMINATION IN THE SEDIMENT FROM THE ZONGULDAK INDUSTRIAL REGION, BLACK SEA, TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.474-480, 2009
Öztürk K., Yaltırak C., Alpar Ş.B., "The Relationship Between the Tectonic Setting of the Lake Iznik Basin and the Middle Strand of the North Anatolian Fault", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.18, pp.209-224, 2009 (Abstract)
Alpar Ş.B., "Vulnerability of Turkish coasts to accelerated sea-level rise", GEOMORPHOLOGY, vol.107, pp.58-63, 2009
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Evolution of Potential Ecological Impacts of the Bottom Sediment from the Gulf of Gemlik; Marmara Sea, Turkey", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.83, pp.903-906, 2009
Alpar Ş.B., "Vulnerability of Turkish coasts to accelerated sea-level rise", GEOMORPHOLOGY, vol.107, pp.58-63, 2009
Ünlü V.S., Topcuoglu S., Alpar Ş.B., Kırbaşoğlu Ç., Yilmaz Y.Z., "Heavy metal pollution in surface sediment and mussel samples in the Gulf of Gemlik", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.144, pp.169-178, 2008
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., "Petroleum residue following Volgoneft-248 oil spill at the coasts of the suburb of Florya, Marmara Sea (Turkey): a critique", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.23, pp.515-520, 2007
Altinok Y., Alpar Ş.B., "Marmara Island earthquakes, of 1265 and 1935; Turkey", NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.6, pp.999-1006, 2006
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., Aydın Ş., Akbulak C., Balkis N., Barut F.İ., et al., "Anthropogenic pollution in sediments from the Gulf of Gemlik (Marmara Sea, Turkey); Cause-result relationship", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1521-1530, 2006
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Distribution and sources of hydrocarbons in surface sediments of Gemlik Bay (Marmara Sea, Turkey)", CHEMOSPHERE, vol.64, pp.764-777, 2006
Hebert H., Schindele F., Altinok Y., Alpar Ş.B., Gazioğlu C., "Tsunami hazard in the Marmara Sea (Turkey): a numerical approach to discuss active faulting and impact on the Istanbul coastal areas", MARINE GEOLOGY, vol.215, pp.23-43, 2005
Altinok Y., Alpar Ş.B., Ozer N., Gazioğlu C., "1881 and 1949 earthquakes at the Chios-Cesme Strait (Aegean Sea) and their relation to tsunamis", NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.5, pp.717-725, 2005
Alpar Ş.B., Burak Z.S., Doğan E., "Environmental and hydrological management of the Golden Horn Estuary, Istanbul", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.21, pp.646-654, 2005
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., "Compositional indices in the sediment of Canakkale (dardanelles) strait, Turkey; Assessment by seafloor expressions", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.14, pp.721-726, 2005
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Polycyclic aromatic hydrocarbon pollution in sediments of the Canakkale (Dardanelles) strait, Turkey", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.74, pp.946-953, 2005
Ünlü V.S., Ongan Rabba D., Alpar Ş.B., "PAH contamination sources in the sediments of the Strait of Istanbul (Bosphorus), Turkey", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.72, pp.514-521, 2004
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Hydrocarbon balance of surface sediments in lzmit Bay (Marmara sea), Turkey", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.73, pp.85-92, 2004
Yuksel Y., Alpar Ş.B., Yalciner A., Cevik E., Ozguven O., Celikoglu Y., "Effects of the eastern Marmara earthquake on marine structures and coastal areas", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER AND MARITIME ENGINEERING, vol.156, pp.147-163, 2003
Altinok Y., Alpar Ş.B., Yaltirak C., "Sarkoy-Murefte 1912 Earthquake's Tsunami, extension of the associated faulting in the Marmara Sea, Turkey", JOURNAL OF SEISMOLOGY, vol.7, pp.329-346, 2003
Alpar Ş.B., Yaltirak C., "Reply: “Characteristic features of the North Anatolian Fault in the Eastern Marmara Region and its tectonic evolution”", MARINE GEOLOGY, vol.194, pp.203-208, 2003
Yaltirak C., Alpar Ş.B., "Evolution of the middle strand of North Anatolian Fault and shallow seismic investigation of the southeastern Marmara Sea (Gemlik Bay)", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.307-327, 2002
Yalçiner A.C., Alpar Ş.B., Altinok Y., Ozbay İ., Imamura F., "Tsunamis in the Sea of Marmara - Historical documents for the past, models for the future", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.445-463, 2002
Alpar Ş.B., Yaltirak C., "Characteristic features of the North Anatolian Fault in the eastern Marmara region and its tectonic evolution", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.329-350, 2002
Yaltirak C., Alpar Ş.B., "Kinematics and evolution of the northern branch of the North Anatolian Fault (Ganos Fault) between the Sea of Marmara and the Gulf of Saros", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.351-366, 2002
Algan O., Gokasan E., Gazioğlu C., Yucel Z.Y., Alpar Ş.B., Guneysu C., et al., "A high-resolution seismic study in Sakarya Delta and Submarine Canyon, southern Black Sea Shelf", CONTINENTAL SHELF RESEARCH, vol.22, pp.1511-1527, 2002
Adatepe F., Demirel S., Alpar Ş.B., "Tectonic setting of the southern Marmara Sea region: based on seismic reflection data and gravity modelling", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.383-395, 2002
Gokasan E., Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Yücel Z.Y., Ersoy Ş., Gundoğğdu O., et al., "Evidence of NW extension of the North Anatolian Fault Zone in the Marmara Sea: a new interpretation of the Marmara Sea (Izmit) earthquake on 17 August 1999", GEO-MARINE LETTERS, vol.21, pp.183-199, 2002
Gökaşan E., Alpar Ş.B., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Tok B., Doğan E., et al., "Active tectonics of the Izmit Gulf (NE Marmara Sea): from high resolution seismic and multi-beam bathymetry data", MARINE GEOLOGY, vol.175, pp.273-+, 2001
Görür N., Çağatay M.N., Emre Ö., Alpar Ş.B., Sakinç M., İslamoğlu Y., et al., "Is the abrupt drowning of the Black Sea shelf at 7150 yr BP a myth?", MARINE GEOLOGY, vol.176, pp.65-73, 2001
Altinok Y., Tinti S., Alpar Ş.B., Yalçiner A.C., Ersoy Ş., Bortolucci E., et al., "The tsunami of August 17, 1999 in Izmit Bay, Turkey", NATURAL HAZARDS, vol.24, pp.133-146, 2001
Yaltirak C., Alpar Ş.B., Sakinç M., Yüce H., "Origin of the Strait of Canakkale (Dardanelles): regional tectonics and the Mediterranean-Marmara incursion", MARINE GEOLOGY, vol.164, pp.139-156, 2000
Çağatay M.N., Görür N., Alpar Ş.B., Saatcilar R., Akkök R., Sakinç M., et al., "Geological evolution of the Gulf of Saros, NE Aegean sea", GEO-MARINE LETTERS, vol.18, pp.1-9, 1998
Alpar Ş.B., Yüce H., "Sea-level variations and their interactions between the Black Sea and the Aegean Sea", ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, vol.46, pp.609-619, 1998
Yaltirak C., Alpar Ş.B., Yüce H., "Tectonic elements controlling the evolution of the Gulf of Saros (northeastern Aegean Sea, Turkey)", TECTONOPHYSICS, vol.300, pp.227-+, 1998
Yüce H., Alpar Ş.B., "Subtidal sea-level variations in the Sea of Marmara, their interactions with neighboring seas and relations to wind forcing", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.13, pp.1086-1092, 1997
Andersen S., Jacobsen F., Alpar Ş.B., "The Water Level In The Bosphorus Strait And Its Dependence On Atmospheric Forcing", Deutsche Hydrographische Zeitschrift, vol.49, pp.466-475, 1997 (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., "Sea-level variations in the eastern coasts of the Aegean Sea", ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, vol.42, pp.509-521, 1996
Smith A., Taymaz T., Oktay F., Yuce H., Alpar Ş.B., Başaran H., et al., "HIGH-RESOLUTION SEISMIC PROFILING IN THE SEA OF MARMARA (NORTHWEST TURKEY) - LATE QUATERNARY SEDIMENTATION AND SEA-LEVEL CHANGES", GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, vol.107, pp.923-936, 1995
Yuce H., Alpar Ş.B., "WATER-LEVEL VARIATIONS IN THE NORTHERN LEVANTINE SEA", OCEANOLOGICA ACTA, vol.17, pp.249-254, 1994
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "An Evaluation of Vanadium Enrichment in the Eastern Shelf Sediments of the Turkish Black Sea", International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), vol.4, pp.128-138, 2017 (Link) (Abstract)
Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Yücel Z.Y., Müftüoğlu A.E., Güneysu C., Ertek T.A., et al.,"Morphologic Features of Kapıdağ Peninsula and its Coasts (NW-Turkey) using by Remote Sensing and DTM", International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), vol.1, no.1, pp.48-63, 2014 (Link) (Abstract)
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., Özaltın Günday H., "Assessment of phthalate esters on surface water quality of an urban estuary ", The International Journal for Marine Sciences & Coastal Research, vol.1, pp.40-53, 2014
Altınok Y., Alpar B., Yaltırak C., Özer N., "6 Ekim 1944 Edremit Körfezi-Ayvacık Depremi Makrosismik Değerlendirilmesi", İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.25, ss.41-54, 2013 (Özet) (Abstract)
Meriç E., Nazik A., Avşar N., Alpar Ş.B., Ünlü S., Gökaşan E., "Kuvaterner’De Olası Marmara Denizi - İznik Gölü Bağlantısının Delilleri: İznik Gölü (Bursa-Kb Türkiye) Güncel Sedimanlarındaki Ostrakod Ve Foraminiferlerin Değerlendirilmesi (Evidences Of A Possible Marmara Sea - Iznik Lake Connection In Quaternary: Determination Of Ostracods And Foraminifers In The Recent Sediments Of The Iznik Lake (Bursa - Nw Turkey)", İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-19, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Alpar Ş.B., Yökeş B., Barut İ., Ünlü S., "Gemlik Körfezi Yüzey Çökellerinin Foraminifer, Ostrakod Ve Mollusk Faunasi, Foraminifer Kavkılarında Gözlenen Morfolojik Anomaliler Ile Bölgenin Sedimentolojik, Hidrokimyasal Ve Biokimyasal Özellikleri", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.131, ss.21-48, 2005 (Link) (Özet)
Alpar Ş.B., Gainanov V., "New Shallow Seismic Data From The Southwestern Black Sea Shelf; Implications For Recent Sea Level Fluctuations", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.10, ss.5-20, 2004 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., Türker A., "Water Exchange In The Golden Horn", Turkish J. Marine Sciences, cilt.9, ss.51-68, 2003 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., Altınok Y., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., "Tsunami Hazard Assessment In İstanbul", Turkish Journal of Marine Scences, cilt.9, ss.3-29, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Öztürk K., Adatepe F., Demirel S., Balkıs N., "Sparker In Lakes; Reflection Data From Lake Iznik", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.9, ss.195-206, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Baş M., Alpar Ş.B., "Structural Features Of The Tuzla Region, İstanbul", Turkish J. Marine Sciences, cilt.9, ss.79-110, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüksel Y., Doğan E., Gazioğlu C., Çevik E., Altınok Y., "An Estimate Of Detailed Depth Soundings In Izmit Bay Before And After 17 August 1999 Earthquake", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.7, ss.3-18, 2001 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., "Plio–Quaternary History Of The Turkish Coastal Zone Of The Enez–Evros Delta: Ne Aegean Sea", Mediterranean Marine Science, vol.2, pp.95-118, 2001 (Abstract)
Alpar Ş.B., Doğan E., Yüce H., Altıok H., "Sea Level Changes Along The Turkish Coasts Of The Black Sea, The Aegean Sea And The Eastern Mediterranean", Mediterranean Marine Science, vol.1, pp.141-156, 2000 (Abstract)
Altıok H., Yüce H., Alpar Ş.B., "Seasonal Variation Of The Cold Intermediate Water In The Southwest Black Sea And Its Interaction With The Sea Of Marmara During The Period Of 1996–1998", Mediterranean Marine Science, vol.1, pp.31-40, 2000 (Abstract)
Alpar Ş.B., "Geophysical Studies In The Marmara Sea; Their Contribution To The Regional Geology", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.6, ss.105-138, 2000 (Özet) (Abstract)
Akkargan Ş., Alpar Ş.B., "İzmit Körfezi Ve Adalar Bölgesi Aktif Fayları; 1894 Depremi (Active Faults In Izmit Bay And Adalar Region; 1894 Earthquake)", Jeofizik, cilt.14, ss.3-14, 2000 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Doğan E., Yüce H., Altıok H., Kurter A., Kara S., "Symptoms Of A Prominent Mediterranean Layer Blockage In The Strait Of Istanbul (March 26-28, 1998) On The Interactions Of The Golden Horn Estuary", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.87-104, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Günetsu C., "Evolution Of The Hersek Delta (Izmit Bay) (B. Alpar, C. Güneysu)", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.57-74, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Çizmeci S., "Seismic Hazard Assessment In The Gemlik Bay Region Following The 17 August Kocaeli Earthquake", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.149-166, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Ersoy Ş., Yalçıner A.C., "Tsunami Generation Of The Kocaeli Earthquake (August 17th 1999) In The Izmit Bay: Coastal Observations, Bathymetry And Seismic Data", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.131-148, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., "Underwater Signatures Of The Kocaeli Earthquake (August 17th 1999)", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.111-130, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Doğan E., "The Miocene Sill At The Aegean Prolongation Of The Strait Of Çanakkale ", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.5, ss.3-17, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Eryılmaz M., Alpar Ş.B., Doğan E., Yüce H., Eryılmaz F.Y., "Underwater Morphology Of The Aegean Sea And Natural Prolongation Of The Anatolian Mainland", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, ss.61-74, 1998 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Altıok H., Yüce H., Doğan E., "A Deterministic Approach To The Interface Layer Variations Along The Strait Of İstanbul", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, ss.99-115, 1998 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., Erel L., Gazioğlu C., Gökaşan E., Adatepe F., Demirel S., Algan O., "Plio-Quaternary Evolution Of The Enez Delta, Ne Aegean Sea", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, ss.11-28, 1998 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., "Short And Tidal Period Sea Level Variations Along The Turkish Strait System", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.3, ss.11-22, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Burak S., Gazioğlu C., "Effects Of Weather System On The Regime Of Sea Level Variations In İzmir Bay", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.3, ss.83-92, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Gazioğlu C., Burak S., Yücel Z.Y., Okuş E., Alpar Ş.B., "Coastline Changes And Inadequate Management Between Kilyos And Karaburun Shoreline", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.3, ss.111-122, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Danışman M.A., Gökaşan E., Doğan E., Gainanov V., Zverev A., "The Design Of A Single Channel High-Resolution Digital Seismic System And Some Geological Results", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.3, ss.49-63, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., Doğan E., "Gas-Charged Late Quaternary Sediments In Strait Of Çanakkale (Dardanelles)", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.2, ss.155-169, 1996 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., Doğan E., "Secular Sea Level Variations Along The Turkish Coasts", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.2, ss.51-64, 1996 (Özet) (Abstract)
Yüce H., Alpar Ş.B., "Sea Level Interactions Between The Aegean Sea And The Sea Of Marmara", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.20, ss.51-56, 1996 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yüce H., Doğan E., "Long Period (Subtidal) Sea Level Variations And Their Relations To Atmospheric Forcing In The Gulf Of Antalya", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.1, ss.23-36, 1995 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Doğan E., Yüce H., "On The Long Term (1935-1976) Fluctuations Of The Low Frequency And Main Tidal Constituents And Their Stability In The Gulf Of Antalya", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.1, ss.13-22, 1995 (Özet) (Abstract)
Yüce H., Alpar Ş.B., "Investigation Of Low Frequency Sea Level Changes At The Strait Of Istanbul (Bosphorus)", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.18, ss.233-238, 1994 (Özet) (Abstract)
Doğan E., Alpar Ş.B., "Sudaki Akustik Dalgaları Fiziksel Özellikleri Ve Klasik Yandan Taramalı Sonarlar Için Bir Uygulama", Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, cilt.9, ss.213-225, 1992 (Özet) (Abstract)
Doğan E., Alpar Ş.B., "Derinlik Ölçmede Yeni Bir Teknik Ve Güncel Gelişmeler", Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, cilt.7, ss.91-100, 1991 (Özet) (Abstract)
Doğan E., Alpar Ş.B., "Kıyıötesi Batimetri Çalışmalarında Echo-Sounding Uygulamaları", Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, cilt.5, ss.65-78, 1989
Alpar Ş.B., "Sismik Stratigrafinin Ayrım Gücünü Arttırmada Sentetik Sismogram Ve Sentetik Sonik Logun Yeri", Türkiye Jeofizikçiler Derneği Yayınları, cilt.9, ss.69-92, 1982
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Acar D., Alpar Ş.B., Özeren S. , Postacıoğlu N., "First model application of 3D infrared scanning on water surface (film covered) to understand sea-level fluctuations around sea vessels type propeller thrust and behavior of currents", EGU General Assembly 2018, Viyana, AVUSTURYA, 8-13 Nisan 2018, vol.20, pp.10834-10834
Aykurt Vardar H., Alpar Ş.B., Yalçıner A.C., "Numerical Modelling of the 1766 (May) Earthquake Tsunami Scenario Along the Northern Coasts of Marmara Sea, Turkey", European Geosciences Union General Assembly 2018, Viyana, AVUSTURYA, 8-13 Nisan 2018, pp.1-1
Acar D., Alpar Ş.B., Özeren S., "How propeller suction is the dominant factor for ship accidents at shallow water conditions", EGU General Assembly 2017, Viyana, AVUSTURYA, 25-29 Mayıs 2017, vol.19, pp.17985-17985
Alp H., Vardar D., Alpar Ş.B., ""Side-Scan Sonar Imagery of The Recent Seabed and Sediment Properties on The Inner Shelf Off The Lagoons of Küçükçekmece and Büyükçekmece", AGU Fall Meeting 2017, New Orleans, ABD, 11-15 Aralık 2017, vol.T41A-0604, pp.1-1 (Link)
Alpar Ş.B., Vardar D., Alp H., "Late Pleistocene and Holocene stratigraphy of the Gulf of Saros; new Chirp seismic data", JPGU-AGU JOINT MEETING 2017, Chiba, JAPONYA, 20-25 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Alp H., Vardar D., Alpar Ş.B., "Active tectonics and deformation patterns evidenced from new Chirp seismic data from Marmara Sea, Turkey", Geoinformatics 2017, Kiev, UKRAYNA, 15-17 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Aykurt Vardar H., Altinok Y., Alpar Ş.B., Ünlü V.S., Yalçıner A.C., "Küçükçekmece Lagünü Paleotsunami ve Modelleme Çalışmaları", İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin 90 yıllık serüveni sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, ss.1-1
Acar D., Alpar Ş.B., Taymaz T., Yolsal Çevikbilen S. , Özeren S., Eken T., et al.,"Deep linear ultrasonic sensor array observation for particle migration related with tectonic movements; A proposal for tsunami early warning", EGU General Assembly 2017, Vienna, AVUSTURYA, 23 Nisan - 28 Mayıs 2017, pp.15004-2-15004-2
Vardar D., Alp H., Alpar Ş.B., Demirel A.S., "A new tectonic model and fault segmentation controlling the evolution of the inner margin of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea", JPGU-AGU JOINT MEETING 2017, Chiba, JAPONYA, 20-25 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Acar D., Alpar Ş.B., Taymaz T., Yolsal Çevikbilen S., Özeren S., Vardar D., et al., "Different application of ultrasonic underwater particle-tracing probes at deep ocean floor", IAG-IASPEI, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and the International Associatoon Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Kobe, JAPONYA, 30 Temmuz - 4 Ağustos 2017, pp.1-2 (Link)
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., "Ecological risk assessment of OCP residues in sediment of an urban coastal lagoon, Turkey", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.55-55
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Determination of some representative petroleum products in the sediment of Lake Iznik, Turkey", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.71-71
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "A century-long sedimentary record of pesticide use in the Küçükçekmece Lagoon region, Turkey", EGU General Assembly 2017, Viyana, AVUSTURYA, 19-27 Nisan 2017, vol.19, no.6665, pp.1-1
Alp H., Vardar D., Alpar Ş.B., Mercankaya M.C., "Late Quaternary tectonic deformation offshore the Çekmece lagoons, Marmara Sea, Turkey", AGU Fall Meeteing, San Fransisco, ABD, 12-16 Aralık 2016, pp.1-1
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Phthalate Esters in the Golden Horn estuary sediments, Turkey", 41th CIESM Congress Proceedings, Kiel, ALMANYA, 12-16 Ekim 2016, pp.152-152
Vardar D., Alp H., Alpar Ş.B., "Latest Pleistocene Holocene depositional systems in the Büyükçekmece Bay area Marmara Sea Turkey", AGU Fall Meeting, San Fransisco, ABD, 12-16 Aralık 2016, pp.1-1
Aykurt Vardar H., Altinok Y., Alpar Ş.B., Ünlü V.S., Yalçıner A.C., "Field Investigations and a Tsunami Modeling for the 1766 Marmara Sea Earthquake, Turkey", AGU Fall Meeting 2016, San Francisco, ABD, 12-18 Aralık 2016, pp.1-1
Alpar Ş.B., Ünlü V.S., "Rapid sedimentary processes at the Southern Outlet of the Istanbul Strait", 41th CIESM Congress Proceedings, Kiel, ALMANYA, 12-16 Ekim 2016, pp.24-24
Vardar D., Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Bandırma Körfezi Transpresyonel Havzasının Sedimanter Çatısı ve Ortamsal Gelişimi ", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Acar D., Alpar Ş.B., Sari E., Vardar D., Arslan T.N., Başeğmez K., "Sığ Deniz Göl ve Kanal Kıyılarında, Gemi Hareketi yada iklim Etkileşimli Hidrolojik Özelliklerin Kıyı Duvarlarının Açılarına Bağlı Olarak Değişimi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.420-421
Acar D., Alpar Ş.B., Çağatay N., Özeren S., Sari E., Eriş K., et al.,"Preliminary Results Of Hydrodynamic Responses To Ship Movements And Weather Conditions Along The CoastalWalls Of Shallow Areas", European Geosciences Union, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.15044-15044 (Link)
Vardar D., Demirel A.S., Alpar Ş.B., "High resolution magnetic survey of the Marmaris Bay, SW Turkey", 35th International Geological Congress (35IGC), Cape Town, GUNEY AFRIKA CUM., 27 Ağustos - 4 Eylül 2016, pp.1-1
Aykurt Vardar H., Altınok Y., Alpar Ş.B., Ünlü S., "Paleotsunami Investigations At The Kapidag Peninsula, Marmara Region-Turkey", EGU General Assebly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 11-17 Nisan 2015, vol.17, pp.1-1
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Monoaromatic BTEX hydrocarbons in the coastal lake sediments of the Gulf of Saros (NE Aegean Sea)", International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.58-58
Alpar Ş.B., Çetin B.I., "Essential elements of integrated coastal zone management at Istanbul, Turke", International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, vol.1, pp.210-217
Aykurt Vardar H., Altınok Y., Alpar Ş.B., Kıyak N., Yalçıner A.C. , "Marmara Bölgesi güney kıyılarında tarihsel tsunami izlerinin araştırılması (Investigation of the historical tsunami traces on the Southern coasts of Marmara Region) ", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP-ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.51-52
Acar D., Alpar Ş.B., Sari E., Özeren S. , Çağatay N., Eriş K., et al., "Sığ kıyı alanları ve sınırlı kanallardaki squat etkisi, seyir ve çevreye olan olası tehditleri (Squat effects at shallow coastal areas and in confined channels, possible threats to navigation and coastal environment) ", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP-ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.93-94
Acar D., Alpar Ş.B., Çağatay N., Sari E., Özeren S. , Eriş K., et al., "8. Su sütunu içinde askıda bulunan partiküllerin ultrasonik tarama ile fiziksel ve dinamik özelliklerinin tayini (sedimantasyon orani tayinine olan faydaları), Determination of physical and dynamic properties of suspended particles with ultrasonic scanning in water column (Benefits to sedimentation rate calculation) ", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.94-95
Ünlü S., Alpar Ş.B., Başeğmez K., "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) In Sediment As Markers Of Contamination Sources In The Sea Of Marmara, Turkey", ICENS International Conference on Engineering and Naturel Science , Üsküp, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, vol.1, pp.73-73
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Assessment Of Heavy Metal Contamination In The Golden Horn Estuary Sediments", ICENS International Conference on Engineering and Naturel Science,, Üsküp, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, vol.1, pp.67-67
Acar D., Alpar Ş.B., Özeren S. , Çağatay N., Sari E., Vardar D., et al., "Determination Of Physical And Dynamic Properties Of Suspended Particles In Water Column With Ultrasonic Scanning In Between The Water Surface And Stable Sediment Layer", EGU General Assebly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 11-17 Nisan 2015, vol.17, pp.1-1
Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Yücel Z.Y., Müftüoğlu A.E., Güneysu C., Ertek T.A., et al., "Morphologic Features Of Kapıdağ Peninsula And Its Coasts (Nw-Turkey) Using By Remote Sensing And Dtm ", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.1, pp.48-63, 2014
Köprülü K., Vardar D., Alpar Ş.B., "Plio-Quaternary Seismic Stratigraphy And Depositional History At The Southern Exit Of The Bosphorus Strait", EGU General Assebly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 11-17 Nisan 2015, vol.17, pp.1-1
Başeğmez K., Alpar Ş.B., Ünlü S., "Sediment Characteristics And Trace Element Geochemistry Over A Sand Ridge At The Exit Of Bosphorus Strait", EGU General Assebly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 11-17 Nisan 2015, vol.17, pp.1-1
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Records Of Mitigation Measures In The Sediments From An Urban Estuary, Turkey", ECSA54, Coastal systems under change: tuning assessment and management tools, Sesimbra, PORTEKIZ, 11-16 Mayıs 2014, pp.90-90 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Altıok Y., Öngen S., "Magnetic Susceptibility As An Indicator To Paleo-Environmental Pollution In An Urban Lagoon Near Istanbul City", EGU General Assembly 2014, Viyana, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, vol.16, pp.6004-6004 (Link) (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., Altıok Y., "Fingerprints Of Organochlorine Pesticide Residues In A Sediment Core From The Lagoon Kucukcekmece (Sea Of Marmara, Turkey)", ECSA54, Coastal systems under change: tuning assessment and management tools, Sesimbra, PORTEKIZ, 11-16 Mayıs 2014, pp.96-96 (Abstract)
Öztürk K., Vardar D., Alpar Ş.B., "Geoacoustic Characterization Of The Marmara Islands Shelf Margin, Turkey", 40th CIESM Congress – Marseille, France, FRANSA, October - 1 November 2013, pp.1-1 (Abstract)
Abuş E., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Tur H., "The Late Quaternary Seismic Stratigraphy Of The Southern Shelf Of The Strait Of Istanbul (Sea Of Marmara, Turkey)", EGU General Assembly 2013, AVUSTURYA, 7-12 Nisan 2013, vol.15, pp.EGU2013-682 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Kıyak N., Zabcı C., "Tsunami Effects On The Eastern Coast Of Saros Bay, Turkey", 40th CIESM Congress – Marseille, France, FRANSA, 28 October - 1 November 2013, pp.1-1 (Abstract)
Aykurt Vardar H., Ünlü S., Altınok Y., Alpar Ş.B., Başeğmez K., "Geobiochemical Traces Of Candidate Tsunami Deposits In The Küçükçekmece Lagoon; Turkey", ITS2013 International Tsunami Symposium, YUNANISTAN, 25-28 September 2013, pp.111-111 (Link)
Abuş E.D., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Tur H., "İstanbul Boğazı’Nın Güney Şelfinin Geç Kuvaterner Sismik Stratigrafisi / The Late Quaternary Seismic Stratigraphy Of The Southern Shelf Of The Strait Of Istanbul", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı (66th Geological Congress of Turkey), ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Nisan 2013, ss.40-41
Ünlü S., Alpar Ş.B., Özaltın Günday H., "Distribution Of Phthalate Acid Esters (Pae) In Surface Sediments From The Sea Of Marmara, Turkey", 40th CIESM Congress, FRANSA, 28 October - 1 November 2013, pp.1-1 (Abstract)
Alpar Ş.B., Vardar D., Ünlü S., "Late Pleistocene – Holocene Seismic Records Of A Sand Ridge At The Southern Exit Of Istanbul Strait, Turkey", 7th Congress of Balkan Geophysical Society, International Conference and Technical Exhibition, ARNAVUTLUK, 06–11 October 2013, pp.18867-18867 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Altınok Y., "Fingerprints Of Tsunamis On Land: Ancient Patara Case", 65th Geological Congress of Turkey, TÜRKİYE, 2-6 Nisan 2012, pp.246-247 (Özet) (Abstract)
Yaltırak C., Alpar Ş.B., Altınok Y., Elitez İ., Tur H., Kıyak N., Zabcı C., "Kinematic Features, Fault Segmentation And Historical Earthquakes Of The Ganos Fault Zone, Nw Turkey", Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2012
Vardar D., Öztürk K., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Tur H., Elitez İ., "The Geometry Of The North Anatolian Fault’S Middle Strand At The Southern Shelf Of The Sea Of Marmara", Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2012
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Aykurt-Vardar H., "Şarköy-Mürefte 1912 Tsunami And Estimation Of Underwater Failures In The Sea Of Marmara", Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2012
Ünlü S., Alpar Ş.B., Altınok Y., Özer N., "Rapid coastal changes and tsunami impacts at the Patara harbour (Turkey)", International Conference on Land-Sea Interactions on the Coastal Zone, Jounieh, LÜBNAN, 1-4 Kasım 2012, pp.411-418 (Abstract)
Vardar D., Köprülü K., Alpar Ş.B., "Yenikapı (İstanbul) Yakın Kıyı Deniz Taban Yapıları Ve Dinamikleri ", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 14-17 Kasım 2012, ss.937-946 (Özet)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Sedimentlerde Monoaromatik Hidrokarbon Kaynaklı Kirliliğin Değerlendirilmesi; Kıyı Alanı Örnekleri (Evaluation Of Monoaromatic Hydrocarbon Source Pollution Sediments; Samples From Coastal Areas)", V. Jeokimya Sempozyumu (5th Geochemistry Symposium), DENİZLİ, TÜRKİYE, 23-25 Mayıs 2012, ss.177-178 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., "The possibility and timing for a sea waterway via the Lake Iznik (Turkey)", EGU General Assembly 2012, Viyana, AVUSTURYA, 1-4 Nisan 2012, vol.14, pp.EGU2012-1759 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Vardar D., Köprülü K., "Stratigraphy And Dynamics Of The Ahırkapı Sand Bar, Istanbul, Turkey", International Conference on Land-Sea Interactions on the Coastal Zone, LÜBNAN, 06-08 Kasım 2012, pp.391-398 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., "9 Ağustos 1912 Şarköy-Mürefte Depremi Ve Tsunamisi (9 August 1912 Şarköy-Mürefte Earthquake And Tsunami)", 9 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 13-15 Eylül 2012, ss.158-164 (Özet) (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., Altınok Y., Özer N., "Torre Degli Inglesi’De Rastlanan Tsunami Depolarının Biokimyasal Parmakizleri", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 14-17 Kasım 2012, ss.535-543 (Özet)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Altınok Y., Özer N., "Tsunami impacts and their biochemical fingerprints in Dalaman (Turkey)", XVIII. INQUA Congress, Bern, ISVIÇRE, 1-4 Temmuz 2011, pp.1113-1113 (Abstract)
Öztürk K., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Vardar D., "Vertical Tectonic Movements At The Sw Corner Of The Sea Of Marmara; New Seismic Chirp Reflection Data From Erdek Bay (Turkey)", EGU General Assembly 2011, AVUSTURYA, 3-8 Nisan 2011, vol.13, pp.EGU2011-1882 (Abstract)
Aykurt Vardar H., Ünlü S., Altınok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Balkıs N., Akçer Ön S., Yaltırak C., "Assessment Of Tsunami Impacts On The Kocasu Region (Sea Of Marmara, Turkey)", EGU General Assembly 2011, AVUSTURYA, 3-8 Nisan 2011, vol.13, pp.EGU2011-3241 (Abstract)
Alpar Ş.B., Altınok Y., Yalçıner A.C., Ünlü S., "Vulnerability Of The Marmaris-Fethiye Coasts, Sw Turkey", Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 11, YUNANISTAN, 25-29 Ekim 2011, vol.2, pp.627-638 (Abstract)
Alpar Ş.B., Altinok Y., Yalçiner A.C., Ünlü S., "Vulnerability of Marmaris-Fethiye Coasts, SW Turkey", 10th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rhodes, YUNANISTAN, 25-29 Ekim 2011, pp.627-638
Altınok Y., Alpar Ş.B., "Marmara Tsunamileri, Olası Deniz Içi Kaynakları Ve Yerleşim Alanlarına Etkileri", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu III, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Aralık 2007, ss.343-358 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Composition, Spatial Variability And Sources Of Sediment Pahs In Two Neighboring Aquatic Environments", 39th CIESM Congress, ITALYA, 9-14 Mayıs 2010 (Abstract)
Yaltırak C., Alpar Ş.B., "Büyük Çekmece-İstanbul Yarımadası Yakın Sahilinin Sismik Araştırması Ve Tektonik Özellikleri", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000, ss.183-188 (Özet) (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Hydrocarbon Contamination In Sediment Offshore Yeşilırmak River, Black Sea, Turkey", MEDCOAST 09, RUSYA, 10-14 Kasım 2009, vol.1, pp.689-699 (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Impacts Of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons On The Sediment Quality Of Gulf Of Gemlik, Marmara Sea, Turkey (Kanserojen Etkiye Sahip Petrol Aromatik Hidrokarbonların Gemlik Körfezi Yüzey Çökel Kalitesi Üzerine Etkileri, Marmara Denizi, Türkiye)", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 15 Nisan 2009, ss.548-549 (Özet) (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Distribution And Source Apportionment Of Sediment Pahs In Gulf Of Gemlik, Sea Of Marmara, Turkey (Gemlik Körfezi Yüzey Çökellerinde Petrol Aromatik Hidrokarbonların Dağılımı Ve Kaynaklarının Tanımı)", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13 Nisan 2009, ss.80-81 (Özet) (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Kıyak N., "Investigations Of Historical Earthquakes And Tsunamis In The Gulf Of Saros, Nw Turkey", International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Anniversary Year of the 1509 September 10, Marmara Earthquake, TÜRKİYE, 10 - 12 Eylül 2009, pp.377-381
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Notes On Source Apportionment Of Sediment Pahs ", Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, RUSYA, 10-14 Kasım 2009, vol.2, pp.671-682 (Özet) (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Source Identification Of Hydrocarbon Contaminants And Their Transportation Over The Zonguldak Shelf, Turkish Black Sea", General Assambly of the European Geosciences Union 2009,, AVUSTURYA, 19-24 Nisan 2009, vol.11, pp.EGU2009-6718 (Link) (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Çağatay N., Akçer S., Ünlü S., Balkıs N., Özer N., Vardar H., "Sedimentological And Geochemical Properties Of A Tsunami Deposit In A Lagoon North Of Sea Of Marmara, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union 2009, AVUSTURYA, 19-24 Nisan 2009, vol.11, pp.EGU2009-5125 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., "Quaternary Tectonic And Sedimentary History Of The Shelf Area Between The Saros And Edremit Troughs, Ne Aegean Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union 2009, AVUSTURYA, 19-24 Nisan 2009, vol.11, pp.EGU2009-2299-1 (Link) (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., "Lessons Learnt From The Historical And Recent Tsunamis In The Sea Of Marmara", The World Council of Civil Engineers, the European Council of Civil Engineers and the Turkish Chamber of Civil Engineers (WCCE - ECCE - TCCE) Joint Conference, Earthquake & Tsunami, Civil Engineering Disaster Mitigation Activities Implementing Millenium Development Goals, TÜRKİYE, 22-24 Haziran 2009, pp.1-8 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Ünlü S., Meriç E., Nazik A., Avşar N., Balkıs N., Aykurt H., Taş S., "Black Sea Tsunamis And Paleotsunami Studies On The Thrace Coasts Of Turkey", Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 09, RUSYA, 10-14 Kasım 2009, vol.2, pp.931-942 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Altınok Y., Özer N., "Geobiological Approaches In Assessment Of Tsunami Deposit", 5th Congress of Balkan Geophysical Society, International Conference and Technical Exhibition Geophysics at the Cross-road, SIRBISTAN, 10-16 Mayıs 2009 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Ünlü S., Aykurt H., "An Eu Project On Tsunami Risks And Strategies For The European Region (Transfer) And Contribution By The Istanbul University", International Geo-Hazards, Research Symposium, Organized by the International Geo-Hazards Research Society (IGRS), TÜRKİYE, 9-11 Mart 2009 (Abstract)
Altinok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Ünlü S., Meriç E., Nazik A., et al., "Black Sea Tsunamis and Paleotsunami Studies on the Thrace Coasts of Turkey", 9th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Sochi, RUSYA, 10-14 Kasım 2009, pp.931-942
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Notes on Source Apportionment of Sediment PAHs", 9th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Sochi, RUSYA, 10-14 Kasım 2009, pp.671-682
Öztürk K., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Vardar D., "Effect Of The North Anatolian Fault On The Evolution Of Lake Iznik, Turkey", 33rd International Geological Congress (33IGC), NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008 (Link) (Abstract)
Barut İ., Alpar Ş.B., "Isotopic And Hydrochemical Investigation Of Groundwater Salinisation In A Coastal Aquifer System; Milas Basin, Sw Turkey", 33rd International Geological Congress (33IGC), NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Volatile Monoaromatic Hydrocarbons In Sediment From Zonguldak Shelf, Black Sea, Turkey", Congrès International sur Les Impacts Anthropiques sur le Milieu Marin, CEZAYIR, 27-28 Ekim 2008 (Abstract)
Vardar D., Yaltırak C., Alpar Ş.B., Öztürk K., "Structural Evolution Of Erdek Bay And Its Surroundings, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union 2008, AVUSTURYA, 12-18 Nisan 2008, vol.10, pp.EGU2008-A-06162 (Abstract)
Algan O., Alpar Ş.B., Gazioğlu C., Vardar D., Öztürk K., "Foreshore Sea Bottom Characteristics At Yenikapi (Yenikapı Kıyı-Önü Deniz Tabanının Özellikleri)", 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations (1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı ), İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Mayıs 2008, ss.119-222 (Link) (Özet)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Evolution Of Potential Ecological Impacts Of The Bottom Sediment From The Gulf Of Gemlik; Marmara Sea, Turkey", Congrès International sur Les Impacts Anthropiques sur le Milieu Marin, CEZAYIR, 27-28 October 2008
Alpar Ş.B., Altınok Y., Meriç E., Ünlü S., Yaltırak C., Özer N., Nazik A., Avşar N., "Paleotsunami Studies For Identification Of Traces Of Historical Tsunamis And Their Impact Levels In Fethiye Bay Rhodes Pass), Sw Turkey", 33rd International Geological Congress (33IGC), NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008 (Abstract)
Vardar D., Algan O., Öztürk K., Alpar Ş.B., "Shallow Marine Seismic Applications On Offshore Yenikapi-Bakirköy, Sea Of Marmara ", The 18th International Geophysical Congress & Exhibition by UCTEA, TÜRKİYE, 14-17 Ekim 2008, pp.1-4 (Özet) (Abstract)
Altınok Y., Çağatay N., Alpar Ş.B., Akçer S., Özer N., Sancar U., Damcı E., Acar D., Ceylan S., Agar H., Aykurt H., Makaroğlu Ö., "Investigation Of Paleotsunami Deposits In The Cores Of Küçükçekmece Lagoon, Sea Of Marmara, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union 2008, AVUSTURYA, 12-18 Nisan 2008, vol.10, pp.EGU2008-A-03625 (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., Altınok Y., Yaltırak C., Özer N., Akçer S., "Biogeochemical Assessments Of Possible Tsunami Deposits In A Semi-Dry Lagoon At Patara, Sw Turkey", 33rd International Geological Congress (33IGC, NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Özer N., "6 October 1944 Ayvacik Earthquake And Associated Tsunami; Gulf Of Edremit, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union 2007, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, vol.9, pp.EGU2007-A-01979 (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "On Formation Of Perylene In Sediments From Gulf Of Gemlik, Turkey", Eight International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, MISIR, 13-18 Kasım 2007, vol.2, pp.1363-1372 (Abstract)
Öztürk K., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Vardar D., "Tectonic And Coastal Features Of Lake İznik, Turkey", Eight International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, MISIR, 13-18 Eylül 2007, vol.2, pp.1345-1354 (Abstract)
Öztürk K., Ünlü S., Alpar Ş.B., Vardar D., "Hydrocarbon Pollution In Sediments From Lake Iznik (Turkey), Determined By Fluorescence Technique", General Assambly of the European Geosciences Union 2007, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, vol.9, pp.EGU2007-A-03882 (Abstract)
Burak S., Alpar Ş.B., Ünlü S., Doğan E., Gazioğlu C., Öztürk K., Mat H., Özdemir S., Yaşarol Ş., "Industrial Water Use And Related Environmental Concerns In The Gebze Industrial Area", General Assambly of the European Geosciences Union 2007, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, vol.9, pp.EGU2007-A-03192 (Abstract)
Alpar Ş.B., Altınok Y., "Marmara Island Earthquakes With Associated Sea Waves", General Assambly of the European Geosciences Union 2007, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, vol.9, pp.EGU2007-A-01999 (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "On Formation of Perylene in Sediments from Gulf of Gemlik, Turkey", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.1363-1372
Alpar Ş.B., İncaz S., Ünlü S., "Vulnerability of Haydarpap Port, Turkey", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.463-474
Öztürk K., Alpar Ş.B., Yaltırak C., Vardar D., "Tectonic and Coastal Features of Lake Iznik, Turkey", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.1345-1354
Algan O., Ergin M., Ongan D., Kapan S., Nazik A., Alpar Ş.B., Keskin Ş., Eastoe C., "Sedimentation On The Sw Shelf Of The Black Sea During The Late Pleistocene Holocene", General Assambly of the European Geosciences Union 2007, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, vol.9, pp.EGU2007-A-00748 (Abstract)
Ünlü S., Topçuoğlu S., Alpar Ş.B., Kırbaşoğlu Ç., Yılmaz Y., "Hydrological Processes And Sediment Pollution In The Semi-Enclosed Bays Of The Marmara Sea, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union , AVUSTURYA, 2-7 Nisan 2006, vol.8, pp.EGU06-A-00432 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., Kırbaşoğlu Ç., "Records Of Anthropogenic Pollution In Sediment Of Gemlik Bay (Marmara Sea, Turkey) During The Last 15 Years", General Assambly of the European Geosciences Union , AVUSTURYA, 2-7 Nisan 2006, pp.EGU06-A-00392 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Biogeochemical Expression Of Seafloor Processes In The Çanakkale (Dardanelles) Strait, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union, AVUSTURYA, 24-29 Nisan 2005, pp.EGU05-A-00946 (Abstract)
Öztürk K., Alpar Ş.B., "Stratigraphic Sequence Of The Lake Iznik, Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union, AVUSTURYA, 24-29 Nisan 2005, pp.EGU05-A-00283 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Seaward Mobility Of Seismically Induced Coastal And Subbottom Sediment Failures In Karamürsel Basin", International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 05, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 2005, vol.2, pp.1348-1360 (Abstract)
Burak S., Alpar Ş.B., Barut İ., Gazioğlu C., Türker A., "Environmental Stress Generated By Sealevel Rise On Coastal Zones", Medcoast 05, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 2005, vol.2, pp.1277-1285 (Abstract)
Alpar Ş.B., "Tersane Bölgesi Olmasi Istenen Yalova-Altinova Sahillerinin Sismik Değerlendirmesi", Kocaeli Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKİYE, 23-25 Mart 2005, ss.327-337 (Özet)
Yaltırak C., İşler E., Aksu A., Hiscott R.N., Alpar Ş.B., Yaşar D., Genç Ş., "Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolunun Biga Yarımadasından Ege Denizi Içindeki Devamı", Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dokuzuncu Toplantısı, SİVAS, TÜRKİYE, 22-23 Eylül 2005, ss.16-17 (Özet)
Öztürk K., Alpar Ş.B., Adatepe F., Demirel S., "İznik Gölü Kuvaterner Stratigrafisinin Ön (Sığ Sismik) Değerlendirmesi", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İSTANBUL, TÜRKİYE, 02-03 Haziran 2005, ss.118-120 (Özet)
Altıok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Gazioğlu C., "Tsunamigenic Earthquakes In The Chios-Çesme Strait, Aegean Sea", General Assambly of the European Geosciences Union, AVUSTURYA, 24-29 Nisan 2005, pp.EGU05-A-01923 (Abstract)
Alpar Ş.B., "Stratigraphic Interpretation Of Depositional Sequences At The Aegean Sea Exit Of Canakkale Strait", 4rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition of Applied Geophysics and Earth Physics, ROMANYA, 9-12 Ekim 2005, pp.488-491 (Abstract)
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Alpar Ş.B., Yökeş B., Barut İ., Ünlü S., "Gemlik Körfezinin Yüzey Çökellerinin Foraminifer, Ostrakod Ve Mollusk Faunası, Foraminifer Kavkılarında Gözlenen Morfolojik Anomaliler Ile Bölgenin Sedimantolojik Ve Jeokimyasal Özellikler (Foraminifer, Ostracod And Mollusc Fauna Of The Gulf Of Gemlik; Morphological Anomalies Observed In Foraminifer Tests, Sedimentological And Geochemical Characteristics Of The Region)", 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 11-17 Nisan 2005, ss.251-253
Leroy S., Yalçıner A.C., Yunatçı A., Kuran U., Alpar Ş.B., Çetin C., "Modelling Of The Tsunami Records In The Gulf Of Izmit And Lake Sapanca", Large Earthquake Faulting and Implications for the Seismic Hazard Assessment in Europe: The 1999 Izmit-Düzce Earthquake Sequence, Turkey, Final Meeting, RELIEF (RELiable Information on Earthquake Faulting) PROJECT supported by the European Commission, TÜRKİYE, 24-25 Kasım 2005, pp.EVG1-CT-2002-00069
Ünlü S., Alpar Ş.B., Akbulak C., Aydın Ş., Balkıs N., "Characterization Of Pah Sources And Organic Content In Sediment Particle Size Fractions In Gemlik Bay (Sea Of Marmara), Turkey", General Assambly of the European Geosciences Union, AVUSTURYA, 24-29 Nisan 2005, pp.EGU05-A-00939 (Abstract)
Alpar Ş.B., Gazioğlu C., Altınok Y., Yücel Z.Y., Dengiz Ş., "Tsunami Hazard Assessment In Istanbul Using By High Resolution Satellite Data (Ikonos) And Dtm", International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, XXth Congress, TÜRKİYE, 12-23 Temmuz 2004 (Abstract)
Alpar Ş.B., Burak S., Gazioğlu C., "Climate Change And Forseeable Impacts On Coastal Zones In Turkey", General Assambly of European Geosciences Union, FRANSA, 25-30 Nisan 2004, pp.EGU04-A-07087 (Abstract)
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Anthropogenic Activity In Surface Sediments In Izmit Bay (Sea Of Marmara), Turkey ", General Assambly of European Geosciences Union, FRANSA, 25-30 Nisan 2004, pp.EGU04-A-01437 (Abstract)
Öztürk K., Alpar Ş.B., "Antalya Yeni Liman Kıyı Ötesinin Sığ Sismik Görünümü", Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-15 Eylül 2004, ss.76-78 (Özet) (Abstract)
Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Alpar Ş.B., Doğan E., "Morphological Features Of Major Submarine Landslides Of Marmara Sea", General Assambly of European Geosciences Union, FRANSA, 25-30 Nisan 2004, pp.EGU04-A-06870 (Abstract)
Alpar Ş.B., Taktak O., Yalçıner A.C., "Sea Column And Seabed Features Between Kızılcaterzi And Kemer, Strait Of Çanakkale", Symposium on Earth System Sciences, TÜRKİYE, 8-10 Eylül 2004, pp.503-510 (Abstract)
Özturan M., Alpar Ş.B., "Sea Bottom Classification From Geophysical Data Between Salacak And Sarayburnu (Future Tube Tunnel Crossing)", International Symposium on Earth System Sciences, TÜRKİYE, 8-10 Eylül 2004, pp.497-502 (Abstract)
Öztürk K., Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Uücel Z.Y., "Submarine Slides In Soft Cohesive Soil Deposits In The Eastern Sea Of Marmara", General Assambly of European Geosciences Union, FRANSA, 25-30 Nisan 2004, pp.EGU04-A-01724 (Abstract)
Alpar Ş.B., Ünlü S., "Some Recent Studies On Estuarine Physical Processes And Water Quality Improvement In The Golden Horn", General Assambly of European Geosciences Union, FRANSA, 25-30 Nisan 2004, pp.EGU04-A-01439 (Abstract)
Alpar Ş.B., Öztürk K., "Seismic Anatomy Of Lake İznik ", The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, TÜRKİYE, 7-10 Aralık 2004, pp.164-166 (Abstract)
Yaltırak C., Alpar Ş.B., Altınok Y., Erturaç K., "Tarihsel Depremlerin Saptanmasında Arazi Verileri Ve Tarihsel Verileri Ilişkilendirmeye Bir Örnek; Ganos Fayı Depremleri", Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 22-24 Eylül 2004 (Özet)
Alpar Ş.B., Doğan E., "Kıyı Gerisi Yerleşim Planlarında Ayrıntılı Deniz Jeofiziği Araştırmalarının Önemi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.955-964 (Özet)
Alpar Ş.B., Burak S., Doğan E., "Hydrological Management Of The Golden Horn Estuary, Turkey", Medcoast 03, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, vol.2, pp.1211-1222 (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Hebert H., Düzgit Z., Yalçıner A.C., "The Effects Of The Marmara Tsunamis On The Coastal Area And In The Strait Of İstanbul", Medcoast 03, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, vol.3, pp.2211-2222 (Abstract)
Hebert H., Schindelé F., Altınok Y., Alpar Ş.B., "Tsunami Modeling In The Marmara Sea (Turkey): Risk Assessment And Study Of Active Faulting", European Geophysical Society, FRANSA, 6-11 April 2003, vol.5 (Abstract)
Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Doğan E., Alpar Ş.B., Burak S., "Use Of Satellite Data To Delinate The Influence Of Black Sea Via Turkish Strait System On The Water Quality Of Northern Aegian Sea", Water Pollution 2003, Modelling, Measuring and Prediction of Water Pollution, Seventh International Conference, ISPANYA, 18-20 Haziran 2003
Öztürk K., Barla M.C., Akten N., Alkan G., Müftüoğlu A., Ünlü S., Alpar Ş.B., "Handling Possibilities At The Offshore-Based Terminal Of Antalya New Port, Turkey", Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast 03, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, vol.1, pp.657-668 (Abstract)
Yaltırak C., Alpar Ş.B., "Marmara Fayları Ve Deprem Potansiyelleri-Marmara Faults And Earthquake Potentials", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 11-15 Mart 2002, ss.298-299 (Özet) (Abstract)
Yaltırak C., Alpar Ş.B., Altınok Y., "Mürefte-Şarköy Depremi: Ganos Fayı'Nın 9 Ağustos 1912 Depreminde Atımı, Kırık Uzunluğu, Büyüklüğü, Karakteri Ve Aynı Yörede Olan Tarihsel Depremler", Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı, ANKARA, TÜRKİYE, 21-22 Kasım 2002, ss.90-93 (Özet)
Görür N., Çağatay N., Emre Ö., Alpar Ş.B., "Holocene Water Level Changes In The Black Sea: Evidence From The Sakarya River Plain, Turkey", 10th International Conference on Solubility Phenomena and IOC (International Oceanographic Commission of UNESCO) Workshop on Black Sea Fluxes, BULGARISTAN, 21-26 Temmuz 2002
Yüksel Y., Alpar Ş.B., Çevik E., Özgüven O., Güler I., "Marine Structure Response Due To The Eastern Marmara Earthquake 1999 In Izmit Bay", IX. International Symposium on Natural and Human-Made Hazards, Disaster Mitigation in the Perspective of the New Millennium, Antalya, Turkey, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 2002, pp.127-128
Yüksel Y., Alpar Ş.B., Çalışkanoğlu C., Özçoban Ş., "Field Research On The Effects Of The 1999 Earthquake On The Outfall In Izmit Bay (Tr)", 2nd International Conference on Marine Waste Water Discharges, Outfalls and Sealines Technologies, MWWD , TÜRKİYE, 16-20 Eylül 2002, pp.1-11
Alpar Ş.B., Yaltırak C., Gainanov V., "Seismic Mapping On The Thrace Shelf (Sw Black Sea); Implications For Recent Sea Level Fluctuations", 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, BULGARISTAN, 24-28 Haziran 2002, pp.279-280
Alpar Ş.B., Özgüven O., Özman H., Yüksel Y., Çevik E., Çelikoğlu Y., "Geotechnical Effects Of The Eastern Marmara Earthquake On The Marine Structures, , Istanbul, ", Proceedings of the Fifteenth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, TÜRKİYE, 27-31 Ağustos 2001, vol.3, pp.2217-2218
Yalçıner A.C., Alpar B., Özbay İ., Altınok Y., Imamura F., "Tsunami Generation And Coastal Amplification In The Sea Of Marmara", NATO Advanced Research Workshop, Underwater Ground Failures On Tsunami Generation, Modeling, Risk and Mitigation, TÜRKİYE, 23-26 Mayıs 2001, pp.138-146
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Tsunami Of Şarköy-Mürefte 1912 Earthquake, Turkey", NATO Advanced Research Workshop, Underwater Ground Failures On Tsunami Generation, Modeling, Risk and Mitigation, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2001, pp.203-206
Alpar Ş.B., Yalçıner A.C., Imamura F., Synolakis C.E., "Determination Of Probable Underwater Failures And Modeling Of Tsunami Propagation In The Sea Of Marmara", International Tsunami Symposium 2001, ABD, 7-10 Ağustos 2001, vol.2, no.3, pp.535-543
Altınok Y., Ersoy Ş., Yalçıner A.C., Alpar Ş.B., Kuran U., "Historical Tsunamis In The Sea Of Marmara", International Tsunami Symposium 2001, ABD, 7-10 Ağustos 2001, vol.4, no.2, pp.527-534
Alpar Ş.B., Özgüven O., Özmen H., Yüksel Y., Çevik E., Çelikoğlu Y., "Geotechnical effects of the Eastern Marmara Earthquake on the marine structures", 15th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-31 Ağustos 2001, pp.2217-2218
Altinok Y., Alpar Ş.B., Yaltirak C., "Tsunami of Sarkoy-Mujrefte 1912 earthquake: Western Marmara, Turkey", NATO Advanced Research Workshop on Underwater Ground Failures on Tsunami Generation, Modeling, Risk and Mitigation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2001, vol.21, pp.33-42
Yalçıner A.C., Alpar Ş.B., Altınok Y., Imamura F., Sinolakis C., "Models On Tsunami Generation And Propagation; Case Studies In Turkey ", Lagos Forum, 7. Workshop on Coastal and Tsunami Early Warning Systems (CATEWS), Tsunami Risk Management and Urban Vulnerability, PORTEKIZ, 1-3 Kasım 2001, pp.01-11
Yalçıner A.C., Synolakis C., Alpar Ş.B., Borrero J., Altınok Y., Imamura F., Tinti S., Ersoy Ş., Kuran U., Pamukçu S., Kanoğlu U., "Field Surveys And Modeling Of The 1999 Izmit Tsunami ", International Tsunami Symposium 2001 , ABD, 7-10 Ağustos 2001, vol.4-6, pp.557-563
Alpar Ş.B., Yalçıner A.C., Özbay İ., "Marmara Denizinde Potansiyel Heyelan Alanları Ve Bunlara Ilişkin Depreşim Dalgası (Tsunami) Oluşum Ve Hareketleri", III. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 5-7 Ekim 2000, cilt.1, ss.17-31 (Özet) (Abstract)
Altınok Y., Yalçıner A.C., Alpar Ş.B., Ersoy Ş., "Tarihsel Veriler Işığında Marmara Denizinde Depreşim Dalgaları (Tsunamiler)", III. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 5-7 Ekim 2000, cilt.1, ss.33-44 (Özet) (Abstract)
Gökaşan E., Alpar Ş.B., Gazioğlu C., Tok B., Güneysu C., "İzmit Körfezi Aktif Tektoniğinin Sığ Sismik Kesitler Ve Multi-Beam Batimetri Verileri Yardımı Ile İncelenmesi", Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü Toplantısı, Bildiri Özetleri, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 16-17 Kasım 2000 (Abstract)
Alpar Ş.B., "Doğu Marmara Sualtı Göçmeleri (Mass Movements In The Eastern Marmara Sea)", TMMOB, Jeofizik Mühendisleri Odası, Ulusal Jeofizik Toplantısı, ANKARA, TÜRKİYE, 23-25 Kasım 2000, ss.25-28 (Özet) (Abstract)
Çağatay N., Görür N., Alpar Ş.B., "Western Extension Of The North Anatolian Fault And Associated Structures In The Gulf Of Saros, Ne Aegean Sea", NATO Advanced Research Seminar, Integration of Earth Sciences Research on the 1999 Turkish and Greek Earthquakes and Needs for Future Cooperative Research, TÜRKİYE, 14-16 Mayıs 2000, pp.23-24
Akkargan Ş., Gündoğdu O., Alpar Ş.B., "Preliminary Results Of High-Resolution Marine Seismic Data From Izmit Bay After The Earthquake (17 August 1999)", European Geophysical Society, 25th General Assambly, FRANSA, 25-29 Nisan 2000, vol.2, pp.SE22-04
Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Çınarcık Çukuru Ve Çevresinin Morfotektoniği", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000, ss.189-194 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Tectonic Setting Of The Eastern Marmara Sea", NATO Advanced Research Seminar, Integration of Earth Sciences Research on the 1999 Turkish and Greek Earthquakes and Needs for Future Cooperative Research, TÜRKİYE, 14-16 Mayıs 2000, pp.9-10
Özgüven O., Yüksel Y., Özmen H., Çevik E., Alpar Ş.B., Çelikoğlu Y., Bostan T., "Geotechnical Damages On The Marine Structures In Izmit Bay After The Eastern Marmara Earthquake", The Fifth Course on Coastal Engineering, TÜRKİYE, 15-17 Ekim 2000, pp.45-79
Minoura K., Imamura F., Yalçıner A.C., Takahashi T., Papadopoulos G., Kuran U., Altınok Y., Ersoy Ş., Alpar Ş.B., "The Traces Related To Tsunamis Along The Coasts Of Aegean And The Sea Bottom In The Marmara Sea", The Fifth Course on Coastal Engineering, TÜRKİYE, 15-17 Ekim. 2000, pp.147-153
Alpar Ş.B., Akkargan Ş., Gündoğdu O., Doğan E., "Shallow Marine Seismic Studies After The Marmara Earthquake (August 17th, 1999) ", SEG/EAGE/RSG International Geophysical Conference & Exposition, ROMANYA, 10-14 Nisan 2000, pp.322-325
Alpar Ş.B., "Bandırma Körfezi, Gemlik Körfezi Ve İzmit Körfezi Sığ Sismik Görüntüleri", Güney Marmara Depremleri ve Jeofizik Toplantısı, BURSA, TÜRKİYE, 22 Eylül 2000, ss.49-52 (Abstract)
Gökaşan E., Alpar Ş.B., Güneysu C., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi Çıkışı Ve İzmit Körfezinden Derlenen Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik Verilerle, Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizindeki Aktivitesine Bir Yaklaşım", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000, ss.55-56 (Özet)
Altınok Y., Tinti S., Alpar Ş.B., Ersoy Ş., Yalçıner A.C., Bortolucci E., Armigliato A., "How Did The Kocaeli Earthquake Generate Tsunami In The Izmit Bay; A Tectonic Model From Coastal Observations And Seismic Data", 25th General Assambly, Millenium Conference on Earth and Planetary & Solar System Scences, FRANSA, 25-29 Nisan 2000, vol.2
Görür N., Çağatay N., Emre Ö., Alpar Ş.B., Sakınç M., İslamoğlu Y., Akkök R., "Is The Abrupt Drowning Of The Black Sea Shelf At 7150 Yr Bp A Novel?", 13. International Marine Geology Symposium, Russian Academy of Sciences, , RUSYA, 15-16 December 1999, vol.1
Alpar Ş.B., Yaltırak C., Akkargan Ş., "Kuzey Anadolu Fay Zonu Ve 17 Ağustos 1999 Depreminin İzmit Körfezi Ve Marmara Çıkışı Genç Çökelleri Üzerindeki Etkileri", Aktif Tektonik Araştırma Grubu Üçüncü Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, SİVAS, TÜRKİYE, 4-5 Kasım 1999 (Özet)
Adatepe F., Demirel S., Hisarlı M., Çağatay N., Alpar Ş.B., "Çanakkale Boğazı Kanalının Gravite Ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması, Gravity And Magnetic Investigations Along The Channel Of The Strait Of Çanakkale ", Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları, TÜBİTAK-MTA-ÜNİVERSİTE, Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 1999, ss.109-112
Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Kuzey Anadolu Fayının İzmit Körfezi Içindeki Özellikleri Ve 17 Ağustos 1999 Depreminin Etkileri, Anatomy Of The North Anatolian Fault In The İzmit Bay And Related Effects Of 17 August 1999 Earthquake", Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı, SİVAS, TÜRKİYE, 4-5 Kasım 1999, ss.51-58 (Özet) (Abstract)
Altıok H., Yüce H., Alpar Ş.B., "Seasonal Variation Of The Cold Intermediate Water In The Southwest Black Sea And Its Interaction With The Sea Of Marmara ", Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and differences of two interconnected basin, YUNANISTAN, 23-26 Şubat 1999
Alpar Ş.B., Doğan E., Yüce H., Altıok H., "Sea Level Changes Along The Turkish Coasts Of The Black Sea, The Aegean Sea And The Eastern Mediterranean", Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and differences of two interconnected basin, YUNANISTAN, 23-26 Şubat 1999, pp.3-4
Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Erel L., Alpar Ş.B., "Uydu Verileri Ile Hızlı Bir Delta Gelişiminin Incelenmesi; Aşağı Meriç Ve Enez Deltaları,", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 22-25 Eylül 1998, ss.227-238
Alpar Ş.B., Altıok H., Doğan E., Yüce H., Kurter A., "İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışındaki Akıntı Durumu (Currents Along The Strait Of Istanbul And At The Black Sea Exit)", Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-20 Kasım 1998, ss.33-46 (Özet) (Abstract)
Yaltırak C., Sakınç M., Alpar Ş.B., Görür N., Çağatay N., Tchaplyga A., "Çanakkale Boğazında (Gelibolu-Lapseki) Marmara Formasyonunun Konumu Ve Bölgenin Tektoniği, Position Of The Marmara Formation And Regional Tectonics In The Strait Of Çanakkale (Gelibolu-Lapseki)", TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.58-62
Eryılmaz M., Doğan E., Alpar Ş.B., "Ege Denizi Fay Tektoniği Ve Çökel Kalınlığı, Fault Tectonics And Sediment Thickness In The Aegean Sea", TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.176-182 (Özet) (Abstract)
Demirel S., Adatepe F., Alpar Ş.B., "Aşağı Meriç Vadisi Ve Enez Deltalarının Gravite Modellemesi, Gravity Modelling Of The Lower Meriç And Enez Deltas", TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.134-139
Kurter A., Altıok H., Alpar Ş.B., "İstanbul Boğazı’Nda Su Kütlesi Hareketleri", Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-20 Kasım 1998, ss.109-122 (Özet) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yaltırak C., Eryılmaz M., "Çanakkale Boğazı Ege Denizi Çıkışı Pliyo-Kuvaterner Oluşuklarının Sismik Yöntemlerle Araştırılması (Seismic Exploration Of The Plio-Quaternary Sediments At The Aegean Exit Of The Strait Of Çanakkale)", TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.39-47 (Özet) (Abstract)
Çağatay N., Görür N., Alpar Ş.B., Saatçiler R., Akkök R., Sakınç M., Yaltırak C., Yüce H., Keçer M., "Saros Körfezinin Oluşumu", İTÜ-TÜBİTAK-MTA-TPAO, Kuzey Ege, Marmara Denizi ve Dolayının Jeolojisi, Deniz Yapılaşmalarındaki Önemi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26 Haziran 1997, ss.35-44 (Özet)
Çağatay N., Görür N., Alpar Ş.B., Saatçiler R., Akkök R., Sakınç M., Yaltırak C., Şimşek M., Kuşçu İ., "Saros Körfezinin Neojen-Kuvaterner’Deki Jeolojik Evrimi", TÜBİTAK-MTA-ÜNİVERSİTE, Deniz Jeolojisi, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Marmara Denizi Araştırmaları, Workshop III, ANKARA, TÜRKİYE, 2-3 Haziran 1997, ss.17-22
Çifçi G., Gainanov V., Alpar Ş.B., Wagner S., "Seismic Study At The Continental Slope Southeastern Crimea In The Black Sea", Gas and Fluids in Marine Sediments; Gas Hydrates, Mud Volcanoes, Tectonics, Sedimentology and Geochemistry in Mediterranean and Black Seas, HOLLANDA, 27-29 Ocak 1997
Alpar Ş.B., Hisarlı M., Tunçer M.K., Orbay N., Doğan E., "Küçükçekmece Koyu Zemin Yapısının Araştırılması", Türkiye Kuvaterneri , İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-19 Kasım 1993, ss.43-49
Doğan E., Alpar Ş.B., "Derinlik Ölçmede Yeni Bir Teknik Ve Güncel Gelişmeler", Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 1989, ss.431-444 (Özet)
Demirbağ E., Kurt H., Yılmaz B., İmren C., Şimşek M., Alpar Ş.B., "Shallow Marine Geophysics On Offshore Yedikule-Büyükçekmece-Silivri (İstanbul) By High Resolution Seismic Profiling", 1st International Symposium on Deformations in Turkey, TÜRKİYE, 5-9 Eylül 1994, pp.537-546
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tombul S., Alpar Ş.B., "Acoustical Properties and Ambient Noise Measurements in the Sea of Marmara", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.198-208, 2017 (Link)
Ünlü V.S., Alpar Ş.B., "Evaluation of Monoaromatic Hydrocarbon Pollution in Sediments offshore Turkish Black Sea Coast", Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, Pub. No: 46, 2017, 566p., Sezgin, M., Bat, L., Ürkmez, D., Arıcı, E., Öztürk, B., Ed., Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), İstanbul, ss.419-431, 2017
Alpar Ş.B., "Sea Level Changes along the Turkish Straits System and Climate Change ", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.831-842, 2016 (Link)
Çağatay M.N., Uçarkuş G., Alpar Ş.B., "Geology and Morphotectonics of the Sea of Marmara ", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.209-226, 2016 (Link)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Çağatay M.N., "Earthquakes and Earthquake-Related Geohazards and Their Impacts in the Sea of Marmara Region ", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.227-242, 2016 (Link)
Çağatay M.N., Alpar Ş.B., Kirci Elmas E., Caner H., Vardar D., "Late Quaternary Paleoceanographic and Paloclimatic Evolution of the Sea of Marmara ", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.256-281, 2016 (Link)
Algan O., Ergin M., Keskin Ş., Gökaşan E., Alpar Ş.B., Ongan D., Kırcı-Elmas E., "Sea–Level Changes During The Late Pleistocene–Holocene On The Southern Shelves Of The Black Sea", in: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement, Yanko–Hombach V, Gilbert A.S. , Panin N. ,Dolukhanov P.M. , Eds., Springer, Dordrecht,, pp.603-631-, 2007 (Link) (Abstract)
Altınok Y., Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Tsunami Of Şarköy–Mürefte 1912 Earthquake: Western Marmara, Turkey", in: Submarine Landslides and Tsunamis, NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, Yalçıner AC, Pelinovsky EN, Okal E, Synolakis C , Eds., Kluwer Acad. Pub., Dordrecht / Boston / London, pp.33-42-, 2003 (Link) (Abstract)
Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Tectonic Setting Of The Eastern Marmara Sea", in: Book Series: NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, Görür N, Papadopoulos G.A., Okay N., Eds., Kluwer Academic Pub., Dordrecht, pp.35-46-, 2002 (Abstract)
Çağatay N., Görür N., Alpar Ş.B., "Western Extension Of The North Anatolian Fault And Associated Structures In The Gulf Of Saros, Ne Aegean Sea ", in: Book Series: NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, Görür N., Papadopoulos G.A. , Okay N. , Eds., Kluwer Acad. Pub., Dordrecht / Boston / London, pp.61-70-, 2002
Alpar Ş.B., "Marmara Denizi Depremselliği", Marmara Denizinin Jeolojik Oşinografisi, Ertuğrul Doğan, Ajun Kurter, Ed., Umur Reklamcılık ve Matbaacılık Tic ve San., İstanbul, ss.113-126-, 2000 (Abstract)
Yalçıner A.C., Altınok Y., Synolakis C., Alpar Ş.B., "Tsunami Waves In Izmit Bay", in: Earthquake Spectra, T.L. Youd, J.P. Bardet, J.D. Bray, Eds., The Professional Journal of the Earthquake Engineering Research Institute, Oakland CA, pp.55-63-, 2000 (Link)
Alpar Ş.B., "Marmara Denizi Sismik Görünümü", Marmara Denizinin Jeolojik Oşinografisi , Ertuğrul Doğan, Ajun Kurter, Ed., Umur Reklamcılık ve Matbaacılık Tic ve San., İstanbul, ss.127-175-, 2000 (Abstract)
Doğan E., Alpar Ş.B., "Deniz Ve Göllerde Derinlik Ölçme Sistem Ve Yöntemleri ", İÜ Araştırma ve Yardım Vakfı Eğitim Faaliyetleri İşletmesi, İSTANBUL, 1994
Diğer Yayınlar
Alpar Ş.B., Kuran U., Yalçıner A.C., Altınok Y., "Türkiye Çevresi Denizlerde Depreşim Dalgası Oluşma Olasılığı Bulunan Bazı Bölgeler", Teknik Rapor, ss.33-37, 2005
Alpar Ş.B., "Tarih Boyunca Aşağı Meriç Ve Enez Bölgesinde Kıyı Oynamaları", Diger, ss.16-18, 2005
Alpar Ş.B., Yaltırak C., Altınok Y., Adatepe F., Demirel S., "Jeofizik Yöntemlerle Güney Marmara’Daki Fay Sistemleri Ve Balıkesir Yöresi", Diger, ss.14-19, 2001 (Özet)
Alpar Ş.B., Akkargan Ş., Gündoğdu O., "Arar Gemisinin Marmara Bulguları, Deprem Sonrasında İ.Ü. Arar Gemisinin Doğu Marmara’Da Yaptığı Sığ Sismik Ön Araştırmaları...", Diger, ss.19-20, 1999
Foucher J., Limonov A., Ivanov M., Wagner S., Woodside J., Swaak B., Alpar Ş.B., Lüdde M., "1. Deep–Tow Mak–1 Survey, (J.P. Foucher, A.F. Limanov, M.K. Ivanov, S. Wagner, J.M. Woodside, B. Swaak, B. Alpar, M. Lüdde), 1997, Neotectonics And Fluid Flow Through Seafloor Sedimets In The Eastern Mediterranean And Black Seas, Part Ii: Black Sea, Unesco 1997, (Eds. J.M. Woodside, M.K. Ivanov And A.F. Limanov), Intergovernmental Oceanographic Commission Technical Series, Sc–97/Ws/67 Part Ii ", Teknik Rapor, pp.146-159, 1997 (Link)
Akal T., Baglioni E., Desharnais F. , Guerrini P., Alpar Ş.B., Hollett R., "Environmental acoustic characteristics of the Halten Bank, (T. Akal, E. Baglioni, F. Desharnais, P. Guerrini, B. Alpar, R. Hollett), 1994, SACLANTCEN Memorandum, SM–314, Italy", Teknik Rapor, pp.SM-314, 1994
Desteklenen Projeler
"Haliç Güncel Çökellerinde Mikro Kirletici İzleri ve Sediment Kalitesinin Değerlendirilmesi", BAP Diğer, YOP-26219, Yönetici, 2014
"Avcılar-Yenikapı (İstanbul) şelf alanındaki güncel taban yapılarının oluşum ve dinamiklerinin yüksek çözünürlüklü sismik yöntem ile belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 111Y216, Yönetici, 2015
"Küçükçekmece Gölü Güney Kesiminin Güncel Çökellerinde Paleo-Çevresel Kirlilik İzleri", TÜBITAK Projesi, 112Y104, Araştırmacı, 2015
"Türkiye Karadenizi Şelf Alanları Güncel Çökellerinde Seçilmiş Organik Kirleticilerin (BTEX, PAH) Morfolojik, Oşinografik ve Çevre Etki Değerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi, 1497, Yönetici, 2010
"Hydrological Management of the Golden Horn Estuary (Turkey)", BAP Diğer, UDP-147, Yönetici, 2003
"Determination of Probable Underwater Failures and Modeling of Tsunami Propagation in the Sea of Marmara", BAP Diğer, B-991, Yönetici, 2001
"Kocaeli Depreminin Ardından İzmit Körfezinin Yüksek Çözünürlü Sismik Araştırması", BAP Diğer, B-403, Yönetici, 2000
"Çınarcık Çukuru ve Doğu Marmara Denizinin Tektonik Oluşumu", BAP Diğer, Ö-803, Yönetici, 2000
"Çanakkale Boğazının Oluşumunda Bölgesel Tektoniğin Rolü ve Akdeniz– Marmara Denizi İlişkisine Etkisi", BAP Diğer, Ö-593, Yönetici, 1999
"Türkiye Denizlerindeki Deniz Düzeyi Değişimlerinin Birbirleri ve Atmosferik Kuvvetler ile olan Etkileşimlerinin İncelenmesi", BAP Diğer, Ö-467, Yönetici, 1999
"Enez Deltasının ve Çanakkale Boğazının Ege Denizindeki devamının incelenmesi ve Kuvaterner su seviyesi değişimlerinin saptanması", TÜBITAK Projesi, 197Y030, Yönetici, 1998
"Vulnerability and resilience assessment of coastal zone in Mediterranean and Black Sea areas related to the forecast sea level rise for management purposes", AB Destekli Diğer Projeler, IGCP-515, Koordinatör, 2009
"Tsunami Risk And Strategies For the European Region", AB Çerçeve Programı Projesi, TRANSFER, Araştırmacı, 2011
"Türkiye ve çevresini etkileyen tsunamilerin yeniden yapılandırılması", BAP Diğer, BYP-22953, Araştırmacı, 2012
"Relationship between the tectonic setting of Lake İznik Basin and North Anatolian Fault Middle Strand", BAP Diğer, BYP-11641, Araştırmacı, 2011
"Hydrocarbon contamination in sediment offshore Yeşilırmak River, Black Sea, Turkey", BAP Diğer, BYP-4354, Araştırmacı, 2010
"Source identification of hydrocarbon contaminants and their transportation over the Zonguldak shelf, Turkish Black Sea", BAP Diğer, UDP-3354, Araştırmacı, 2009
"Marmara Adası ve Çevresinin Sığ Sismik Yapısı, Olası Heyelan ve Sualtı Göçmelerinin İzlerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, ÖNAP-2914, Araştırmacı, 2011
"Investigation of Tsunamis Generated on Aegean Coasts of Turkey", BAP Diğer, BYP-385, Araştırmacı, 2004
"Güney Marmara şelfi tektonik yapı unsurlarının gravite ve sismik veri modelleriyle belirlenmesi", BAP Diğer, BYP-331, Araştırmacı, 2004
"İznik Gölü ve Çevresinin Kuvaterner Evrimi ve Paleosismolojisi", TÜBITAK Projesi, 102Y109, Araştırmacı, 2005
"Batı Marmara Denizi Kaynaklı Tsunamiler ve 1912 Depremi Tsunamisi (Şarköy-Mürefte 1912 earthquake's tsunami extention of the associated faulting in the Marmara Sea, Turkey", BAP Arastırma Projesi, Ö-1131, Araştırmacı, 2003
"Türkiye Çevresi Denizlerde Tsunami Dalgası Hareketi İçin Bileşik Model Oluşturulması ", TÜBITAK Projesi, 198Y008, Araştırmacı, 2002
"Türkiye Kıyılarında Tarihsel Depremler ve Onlara İlişkin Tsunamilerin Kıyılardaki İzlerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, Intag 827 197/016 , Araştırmacı, 2001
"Türkiye ve Yakın Çevresi Tsunami Katalogu", BAP Arastırma Projesi, 1268/050599 , Araştırmacı, 2001
"Güneybatı Karadeniz Kıta Sahanlığının Geç Kuvaterner Jeolojisi: Sedimantolojik, Sığ–Sismik Stratigrafik, Minerolojik ve Jeokimyasal Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 198Y083, Araştırmacı, 2003
"Güneybatı Karadeniz, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi kuzey kesiminin Kuvaterner’deki oluşumu ve evrimi", TÜBITAK Projesi, DEBAG-102, Araştırmacı, 1998
"Sakarya Deltası ve Kanyonunun Jeolojik Evrimi: Karadenizde Kuvaterner Su Seviyesi Değişimleri", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG–198Y078 , Araştırmacı, 1999
"Marmara Denizi Güneyinin Gravite Anomalilerinin Yorumlanması", BAP Arastırma Projesi, 953–090597 , Araştırmacı, 1998
"Şarköy–Mürefte 1912 deprem kırığının Marmara içindeki uzantısının sığ sismik yöntemlerle belirlenmesi", BAP Diğer, BYP-260, Yönetici, 2004
"İstanbul Anadolu yakası Marmara şelfi üzerindeki tektonik unsurların sığ sismik yöntemlerle belirlenmesi", BAP Diğer, BYP-258, Yönetici, 2004
"Karadeniz Ereğlisi - Zonguldak Arası Deniz Tabanı Yüzey Çökellerindeki Petrol Hidrokarbon Kaynaklarının Karakteristikleri", BAP Arastırma Projesi, BYP-1994, Araştırmacı, 2009
"Marmara Island Earthquakes of 1265 and 1935, Turkey", BAP Arastırma Projesi, BYP-1776, Araştırmacı, 2007
"Yenikapı Antik Limanında Jeoarkeolojik Bir Araştırma-İstanbul’da 10,000 Yıllık Bir Kültürel ve Jeolojik Mirasın İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, ÖNAP-472, Araştırmacı, 2008
"6 Ekim 1944 Ayvalık Depremi ve Tsunamisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BYPF-10-11, Araştırmacı, 2007
"İznik Gölü Stratigrafisi ve Yüzey Çökellerindeki Hidrokarbon Kaynaklarının Tanımlanması", BAP Diğer, 423, Araştırmacı, 2011
"Hydrological processes and sediment pollution in the semi–enclosed bays of the Marmara Sea, Turkey", BAP Diğer, UDP-676, Araştırmacı, 2006
"Vulnerability of Haydarpaşa Port, Turkey", BAP Diğer, UDP-1670, Yönetici, 2007
"Records of anthropogenic pollution in sediment of Gemlik Bay (Marmara Sea, Turkey) during the last 15 years", BAP Diğer, UDP-675, Yönetici, 2006
"Zonguldak Dış Liman Güncel Çökellerinin Sismik Sınıflandırılması, Tane Boyu Yapısı ve Saptanan Hidrokarbon Kaynaklarının Değerlendirilmesi", BAP Diğer, BYP-10-4, Yönetici, 2007
"Biogeochemical expression of seafloor processes in the Çanakkale (Dardanelles) Strait, Turkey", BAP Diğer, UDP-423, Yönetici, 2005
"Gemlik Körfezi güncel çökellerinin dağılımı, içlerindeki hidrokarbon kontaminasyon kaynaklarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, YFK-186, Yönetici, 2005
"Some recent studies on estuarine physical processes and water quality improvement in the Golden Horn", BAP Diğer, UDP-233, Yönetici, 2004
"Gebze Sanayi Bölgesinde Arazi Kullanımı, Çevresel Sorunlar ve Su Yönetiminde Optimizasyon", BAP Arastırma Projesi, YFK–188, Araştırmacı, 2006
"Marmara Denizi yüzey sedimentinde ftalat esterlerinin dağılımının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 15387, Araştırmacı, 2013
"COMPOSITION, SPATIAL VARIABILITY AND SOURCES OF SEDIMENT PAHS IN TWO NEIGHBORING AQUATIC ENVIRONMENTS", BAP Diğer, 6553, Yönetici, 2010
"Vulnerability of the Marmaris-Fethiye coasts to sea-level changes, storm impacts and tsunamis, SW Turkey", BAP Diğer, 17383, Yönetici, 2012
"SideScan Sonar Imagery of The Recent Seabed and Sediment Properties on The Inner Shelf Off The Lagoons of Küçükçekmece and Büyükçekmece", BAP Diğer, BEK-2017-27287, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Paleotsunami studies for identification of traces of historical tsunamis and their impact levels in Fethiye Bay (Rhodes Pass), SW Turkey", BAP Diğer, 2626, Yönetici, 2008
"Kuzey Marmara Aktif Yapılarının Çatalca Fay Zonu ile Etkileşiminin Yüksek Çözünürlüklü Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması ", BAP Diğer, 41866, Araştırmacı, 2017
"Paşalimanı Adası (Erdek Körfezi) Çevresinde Deniz Çayırlarının Haritalanması ve Şelf Dinamikleri ile Etkileşiminin İncelenmesi", BAP Güdümlü, 48218, Araştırmacı, 2016
"Tsunami impacts and their biochemical fingerprints in Dalaman (Turkey)", BAP Diğer, 15830, Yönetici, 2011
"Records of mitigation measures in the sediments from an urban estuary, Turkey", BAP Diğer, 42435, Yönetici, 2014
"Latest Pleistocene Holocene depositional systems in the Büyükçekmece Bay area Marmara Sea Turkey", BAP Diğer, BEK-2016-23137, Araştırmacı, 2017
"Late Pleistocene-Holocene Evolution Of The Southern Marmara Shelf And Sub-Basins: Middle Strand Of The North Anatolian Fault, Southern Marmara Sea, Turkey", BAP Diğer, 54926, Araştırmacı, 2017
"PHTHALATE ESTERS IN THE GOLDEN HORN ESTUARY SEDIMENTS TURKEY", BAP Diğer, BEK-2016-21572, Araştırmacı, 2016
"Rapid Sedimentary Processes at the Southern Outlet of the Istanbul Strait", BAP Diğer, BEK-2016-21558, Yönetici, 2016
"Erdek Körfezi Güney Batı Kesiminde ki Kuzey Anadolu Fayı Orta Koluna ait İkincil Fayların Belirlenmesi", BAP Diğer, 51794, Araştırmacı, 2016
"Determination of some representative petroleum products in the sediment of Lake Iznik, Turkey", BAP Diğer, BEK-2017-26490, Araştırmacı, 2017
"Late Pleistocene and Holocene stratigraphy of the Gulf of Saros; new Chirp seismic data", BAP Diğer, BEK-2017-25185, Yönetici, 2017
"KÜÇÜKÇEKMECE LAGÜN BÖLGESİ PESTİSİT KULLANIMININ SON YÜZYILI KAPSAYAN SEDİMANTER KAYITLARI", BAP Diğer, BYP-2017-22247, Yönetici, 2017
"Türkiye Kıyılarının Yükselen Deniz Seviyesi ve Antropogenik Etkilere Olan Duyarlılığının Araşırılması", BAP Diğer, 3162, Yönetici, 2009
"Olası İznik Gölü Koridoru Üzerinden Son Denizel Bağlantı Zamanının Araştırılması", BAP Diğer, 22419, Yönetici, 2012
"Chirp Sismik Yöntemle İstanbul Boğazı Güney Şelfindeki Çökel Yapılarının Oluşum Dinamiklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, 22447, Yönetici, 2015
"HALİÇ GÜNCEL ÇÖKELLERİNDE MİKRO KİRLETİCİ İZLERİ VE SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, 26219, Yönetici, 2014
"İstanbul Boğazı Güney Çıkışındaki Kum Sırtının Geç Pleyistosen-Holosen Sismik Kayıtları", BAP Diğer, 36083, Yönetici, 2013
"Assessment of heavy metal contamination in the Golden Horn estuary sediments, Turkey", BAP Diğer, 52527, Yönetici, 2015
"A new tectonic model and fault segmentation controlling the evolution of the inner margin of the Gulf of Saros NE Aegean Sea", BAP Diğer, BEK-2017-24925, Araştırmacı, 2017
"Field Investigations and a Tsunami Modeling for the 1766 Marmara Sea Earthquake Turkey ", BAP Diğer, BEK-2016-23161, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel ve Teknik Kurulu, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment , Yayin Kurul Üyesi, 01.05.2003 - 01.05.2006
Turkish Journal of Marine Sciences, Yayin Kurul Üyesi, 01.05.1998 - 01.05.2013
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Bilimsel ve Teknik Kurul, Üye, 01.01.1990 - 31.12.1990
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi, Marmara Denizi ve Boğazlar Bölgesel Çalıştayı, , Mart 2016
CIESM The Mediterranean Science Comission, Kiel, Ekim 2016
EGU General Assembly 2016, Wien, Nisan 2016
International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Eylül 2015
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP-ECORD Toplantısı, İstanbul, Ekim 2015
EGU General Assembly 2015, Viyana, Nisan 2015
ICENS International Conference on Engineering and Naturel Science, Üsküp, Mayıs 2015
II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Petrol Aramacılığında Rezervuar Jeofiziği Çalıştayı, İstanbul, Nisan 2015
Türkiye'nin Deniz Araştirma Öncelikleri Ve Ulusal Deniz Araştırma Programı (UDAP) 2. Çalıştayı, İstanbul, Mart 2015
Eğitimde İstanbul Süreci, İstanbul, Mart 2015
II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
EGU 2014, Viyana, Nisan 2014
ECSA54, Sesimbra, Mayıs 2014
Sorumluyuz Hepimiz Sempozyumu, , Aralık 2014
World Intelligent Cities Summit, WICS2014, , Aralık 2014
4. İstanbul Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2014
75. Yıl Deprem Konferansı, , Aralık 2014
7th Congress of Balkan Geophysical Society, Tiran, Ekim 2013
40th CIESM Congress Proceedings, Marsilya, Ekim 2013
ITS2013 International Tsunami Symposium , Göcek, Eylül 2013
EGU General Assembly 2013, Viyana, Nisan 2013
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Kasım 2012
V. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Mayıs 2012
General Assambly of the European Geosciences Union 2009, General Assambly of the European Geosciences Union 2012, Nisan 2012
Oceanographic Instrumentation Seminar, İstanbul, Ocak 2012
International Conference on Land-Sea Interactions on the Coastal Zone, Beyrut, Kasım 2012
Gemi Kaynaklı Deniz ve Hava Kirliliği Semineri, İstanbul, Mart 2012
65th Geological Congress of Turkey, Ankara, Nisan 2012
EGU General Assembly 2012, Viyana, Nisan 2012
Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), İstanbul, Ekim 2012
9 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Çanakkale, Eylül 2012
General Assambly of the European Geosciences Union 2011, Viyana, Nisan 2011
XVIII. INQUA Congress, Bern, Temmuz 2011
Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 11, Rodos, Ekim 2011
Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2011
2nd Istanbul International Water Forum, İstanbul, Mayıs 2011
IODP, Integrated Ocean Drilling Program, Marmara-Trans Workshop, İstanbul, Haziran 2011
Deniz Kirliliği Denetçisi Eğitim Programı, Antalya, Mart 2011
39th CIESM Congress, Venedik, Mayıs 2010
Istanbul and Water, 5th International RCAC Annual Symposium, İstanbul, Aralık 2010
Earthquake and Tsunami Early Warning Applications Workshop, İstanbul, Ekim 2010
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu III, İstanbul, Ocak 2010
General Assambly of the European Geosciences Union 2009, Viyana, Nisan 2009
5th Congress of Balkan Geophysical Society, International Conference and Technical Exhibition Geophysics at the Cross-road, Belgrad, Mayıs 2009
The World Council of Civil Engineers, the European Council of Civil Engineers and the Turkish Chamber of Civil Engineers (WCCE - ECCE – TCCE) Joint Conference, İstanbul, Haziran 2009
International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Annıversary Year of the 1509 September 10, Marmara Earthquake, İstanbul, Eylül 2009
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2009
17 August 1999 Izmit Earthquake: 10th Anniversary, An overview of the research in the Sea of Marmara region over the last 10 years, İstanbul, Ağustos 2009
Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 09, Sochi, Kasım 2009
International Geo-Hazards, Research Symposium, İstanbul, Mart 2009
TMMOB Istanbul İl Koordinasyon Kurulu, 17 Ağustos 1999 Depreminin 10. Yılında Neler Yapıldı Neler Yapılmadı? Çalıştayı, İstanbul, Ağustos 2009
1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations, İstanbul, Mayıs 2008
General Assambly of the European Geosciences Union 2008, Viyana, Nisan 2008
33rd International Geological Congress (33IGC), Oslo, Ağustos 2008
Congrès International sur Les Impacts Anthropiques sur le Milieu Marin, Algiers, Ekim 2008
Sualtı Akustiği Çalıştayı, Ankara, Ocak 2008
18th International Geophysical Congress & Exhibition by UCTEA, İstanbul, Ekim 2008
Transfer Project Meeting, Messina, Ekim 2008
General Assambly of the European Geosciences Union 2007, Viyana, Nisan 2007
Transfer Project Meeting, Rodos, Ekim 2007
General Assembly of the European Geosciences Union 2007, Viyana, Nisan 2007
Eight International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, İskenderiye, Kasım 2007
Joint Workshop of TRANSFER WP 5-7-8 on Numerical Models, Inundation Maps and Test Sites, Fethiye, Haziran 2007
General Assambly of the European Geosciences Union 2006, Viyana, Nisan 2006
Transfer Project Kickoff Meeting, Bolonya, Ekim 2006
The New Approaches to Turkish–Armenian Relations. International Symposium, İstanbul, Mart 2006
EU 7th Framework Programme Forum of Turkey, İstanbul, Aralık 2006
THEOSS–2006, The second IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety”, İstanbul, Ekim 2006
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı II, İstanbul, Kasım 2006
International Workshop on Comparative studies of the North Anatolian fault (Northwest Turkey) and the San Andreas Fault (Southern California), İstanbul, Ağustos 2006
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Haziran 2005
58. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2005
International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, İstanbul, Haziran 2005
General Assembly of the European Geosciences Union 2005, Viyana, Nisan 2005
Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 05, Kuşadası, Ekim 2005
New Concepts for Harbour Protection, Littoral Security and Shallow Water Acoustic Communication, İstanbul, Temmuz 2005
Ulusal Coğrafya Kongresi–2005 , İstanbul, Eylül 2005
1st Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP 521 Black Sea–Mediterranean Corridor During the Last 30 Ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005–2009), İstanbul, Ekim 2005
Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2005
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Kasım 2005
Beklenen Marmara Depremi, İstanbul, Kasım 2005
Türkiye Deprem Hasar Analizi Program Geliştirme, I. Uluslararası Çalıştayı, HAZTURK–1, İstanbul, Aralık 2005
Uluslararası Katılımlı İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu II, İstanbul, Aralık 2005
Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 05, Kuşadası, Ekim 2005
Large Earthquake Faulting and Implications for the Seismic Hazard Assessment in Europe: The 1999 Izmit–Düzce Earthquake Sequence, Turkey, Final Meeting, RELIEF (RELiable Information on Earthquake Faulting) PROJECT , İstanbul, Kasım 2005
Kocaeli Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Mart 2005
Enez’in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı, Enez, Eylül 2005
International Symposium on Earth System Sciences, İstanbul, Eylül 2004
General Assembly of European Geosciences Union, Nice, Nisan 2004
16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Aralık 2004
Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2004
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, XXth Congress, İstanbul, Temmuz 2004
International Piri Reis Symposium, İstanbul, Eylül 2004
Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, Ekim 2003
55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Mart 2002
2nd International Conference on Marine Waste Water Discharges, Outfalls and Sealines Technologies, MWWD, İstanbul, Eylül 2002
The 2nd International Conference on Earth Sciences and Electronics, ICESE-2002, İstanbul, Ekim 2002
3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Sofya, Haziran 2002
NATO Advanced Research Workshop, Underwater Ground Failures On Tsunami Generation, Modeling, Risk and Mitigation, İstanbul, Mayıs 2001
Recent Researches on Electronic and Earth Sciences International Conference, RREESC-2001, İstanbul, Ekim 2001
Kuzeybatı Anadolu (Karesi) Bölgesi Depremleri Jeofizik Toplantısı, Balıkesir, Şubat 2001
Fifteenth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, İstanbul, Ağustos 2001
International Tsunami Symposium 2001 , Seattle, Ağustos 2001
Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, Ankara, Kasım 2000
1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Mayıs 2000
III. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Çanakkale, Ekim 2000
European Geophysical Society, 25th General Assambly, Nice, Nisan 2000
The Fifth Course on Coastal Engineering, İstanbul, Eylül 2000
NATO Advanced Research Seminar, Integration of Earth Sciences Research on the 1999 Turkish and Greek Earthquakes and Needs for Future Cooperative Research, İstanbul, Mayıs 2000
Güney Marmara Depremleri ve Jeofizik Toplantısı, Bursa, Eylül 2000
Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları , İstanbul, Mayıs 1998
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları '98 Konferansı , Ankara, Eylül 1998
TÜBİTAK–ÜNİVERSİTE–MTA, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İstanbul, Mayıs 1998
Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Kasım 1998
TÜBİTAK–MTA–ÜNİVERSİTE, Deniz Jeolojisi, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Marmara Denizi Araştırmaları, Workshop III, Ankara, Haziran 1997
International Geophysical Conference & Exposition, “Where the Continents Meet”, İstanbul, Temmuz 1997
TÜBİTAK–MTA–ÜNİVERSİTE, Deniz Jeolojisi, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Marmara Denizi Araştırmaları, Workshop III, Ankara, Haziran 1997
Anaxiprobe/TTR-6 Training-through-Research program on board R/V Gelendzhik , Karadeniz, Temmuz 1996
1st International Symposium on Deformations in Turkey, İstanbul, Temmuz 1994
Türkiye Kuvaterneri, İstanbul, Eylül 1993
Yerbilimci Gözüyle Erzincan Depremi, Dünü Bugünü Yarını ve Türkiye Deprem Sorunu, İstanbul, Aralık 1992
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, XI. Türkiye Jeofizik Kurultayı, İstanbul, Haziran 1989
Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Ekim 1989
10. Türkiye Jeofizik Kurultayı (The Tenth Geophysical Convention of Turkey) , Ankara, Nisan 1988
IX. Türkiye Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Mart 1987
1. International Symposium on the Geology of the Taurus Belt (ISGT), (Toros Jeolojisi Uluslararası Simpozyumu – TJUS), Ankara, Eylül 1983
European Association of Exploration Geophysicist, 42nd Meeting, İstanbul, Haziran 1980
GEOCOME-I, First Geological Congress of the Middle East, Ankara, Eylül 1979
Türkiye VI. Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Ocak 1978
Türkiye V. Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Ocak 1977
Bilimsel Danışmanlıklar
King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM), The seismic interferometry experience at Schlumberger Dhahran Center for carbonate research, Proje Danışmanlığı, SUUDI ARABISTAN, Aralık 2007 - Aralık 2007
İTU Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Karadeniz'de organik karbon, karbonat, radyoizotop ve ağır metal birikim hızlarının incelenmesi, Proje Danışmanlığı, Eylül 2001 - Ekim 2001
TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) arasında imzalanan “Bilimsel İşbirliği Mutabakat Zaptı”, Model Development and Risk Analysis for Tsunamis in the Black Sea and Mediterranean (MORAT), Proje Danışmanlığı, Haziran 2008 - Temmuz 2008
TÜBİTAK ile Fransa PIA BOSPHORUS İşbirliği Programı, Modeling and Risk Analysis for Tsunamis in Mediterranean and Caribbean (MARATIMAC), Proje Danışmanlığı, Temmuz 2009 - Temmuz 2009
TÜBİTAK, Tsunami oluşumu, yayılımı ve kıyı tırmanmasının modellenmesi ve Ege Denizi’ne uygulanması (Modelling of tsunami generation, propagation and inundation with applications in the Aegean Sea), Proje Danışmanlığı, Kasım 2009 - Mayıs 2013
TUBITAK, 109Y387_GSRT Tsunami oluşumu, yayılımı ve kıyı tırmanmasının modellenmesi ve Ege Denizi’ne uygulanması, Proje Danışmanlığı, Temmuz 2009 - Nisan 2014
İTU Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı , Marmara Denizinin Geç Kuvaterner Sedimantolojisi 4.10.2001., Proje Danışmanlığı, Ekim 2001 - Kasım 2001
King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran - Saudi Arabia, Microtremor assessment as a tool for hydrocarbon exploration, Proje Danışmanlığı, SUUDI ARABISTAN, Eylül 2010 - Ekim 2010
TUBITAK, Gama-Işını Spektrometresi ile İzmit Bölgesinin Araştırılması, Proje Danışmanlığı, Nisan 2003 - Nisan 2003
TUBITAK, Farksal Sentetik Açılımlı Radar (FarkSAR) Interferometrisi ve Yağış Verileri Kullanılarak Heyelan Tehlike Haritalarının Üretilmesi: Yenice (Karabük, Batı Karadeniz Bölgesi), Proje Danışmanlığı, Ekim 2003 - Ekim 2003
TUBITAK, 115M771 Kaynaga Yakın Bölgelerde Tsunami Uyarısı (Twins), Proje Danışmanlığı, Mayıs 2015 - Devam Ediyor
TÜBİTAK, Integration of Tsunami Threat in Coastal Zone Management in Eastern Mediterranean, Proje Danışmanlığı, Kasım 2009 - Kasım 2009
Bilimsel Hakemlikler
International Research Journal of Environmental Sciences and Studies, Prudent Journals, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Arabian Journal for Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Yerbilimleri, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Turkish Journal of Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
International Journal of Agricultural Policy and Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of Environmental Research and Management , Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Jeofizik, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Mart 2011
ITÜ Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Tectonics, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Applied Ocean Research , Dergide Hakemlik, Mart 2009
Yerbilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
Fresenius Environmental Bulletin , Dergide Hakemlik, Kasım 2008
Fresenius Environmental Bulletin , Dergide Hakemlik, Mart 2008
Turkish Journal of Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2008
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2006
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment , Dergide Hakemlik, Haziran 2006
Arabian Journal for Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Nisan 2006
ITÜ Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2005
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment , Dergide Hakemlik, Haziran 2005
Marine Geology , Dergide Hakemlik, Aralık 2004
Journal of Coastal Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2004
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment , Dergide Hakemlik, Haziran 2004
Journal of Quaternary Science , Dergide Hakemlik, Mart 2004
Geophysical Journal International, Dergide Hakemlik, Temmuz 2003
Journal of Coastal Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2003
Journal of Marine Systems, Dergide Hakemlik, Haziran 2003
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2003
Marine Geology , Dergide Hakemlik, Mart 2003
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2002
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2001
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2000
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 1999
Turkish Journal of Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 1998
Etkinlik Organizasyonu
III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Jeofiziğin Serüveni, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2015
8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, , Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2014
9 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Eylül 2012
Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongresi , Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Ekim 2008
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu III, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2007
Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 2006
The Second IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety İstanbul , Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2006
16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Aralık 2004
Deniz ve Kıyı Jeolojisi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2004
Tsunamis Here and Abroad, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ocean Shores Convention Center, ABD, Ağustos 2001
Ulusal Deprem Programı Hazırlanması, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 1999
Su Kongresi ve Sergisi , Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 1997
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
TÜBİTAK, Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları ve Depremsellik Alt Grubu faal üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, www.tubitak.gov.tr/, Ocak 2000 - Aralık 2001
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Quo Vadimus (II): Nereye Gidiyoruz? , Panelist, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2007
Kocaeli Deprem Sempozyumu, Oturum Başkanı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2005
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2005
İstek Okulları, Panelist, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2005
Marmara Depremi, Panelist, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2000
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1953
Web Of Science H İndeksi : 17
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1082
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 70
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 247
Ödüller ve Burslar
Alpar Ş, "Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Ödülü, Turkish Academic Fellowship (TAF) Network , Haziran 2015
Alpar Ş,Altınok Y., "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2013, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Nisan 2014
Alpar Ş, "Üniversiteye Kazandırılan Dış Kaynaklı Destek Ödülü, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi , Nisan 2013
Alpar Ş, "Yayın Ödülü, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Nisan 2013
Alpar Ş,Ünlü, S., Vardar, D, Köprülü, K., "Appreciation Award, National INOC-CNRS, Kasım 2012
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2012, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2012
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2011, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2011
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2010, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2010
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2009, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2009
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2008, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2008
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2007, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2007
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2006, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2006
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Belgesi 2005, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Aralık 2005
Alpar Ş,Yüksel, Y., Yalçıner, A.C., Çevik, E., Özgüven, O., Çelikoğlu, Y. , "ICE AWARDS. 2004 Overseas Prize, Institution of Civil Engineers (One Great George Street, London SW1P 3AA) , Kasım 2004
Alpar Ş, " Başarılı Araştırıcı Ödülü 2004, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Aralık 2004
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Ödülü 2003, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu , Aralık 2003
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Ödülü 2000, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 2001
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Ödülü 2001, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu , Aralık 2001
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Ödülü 1999, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu , Aralık 1999
Alpar Ş, "Başarılı Araştırıcı Ödülü 1998, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Aralık 1998
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Deniz Bilimleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Marine Sciences
Research Areas : Deniz sismiği, tektonik, oşinografisi, sismik stratigrafi, sediment biyojeokimyası
Current Research Activities :

Marine seismic applications, tectonics, seismic stratigraphy, sedment biogeochemistry

 

Temel Eserler
Alpar Ş.B., Yaltırak C., "Characteristic Features Of The North Anatolian Fault In The Eastern Marmara Region And Its Tectonic Evolution", MARINE GEOLOGY, vol.190, 2002
Alpar Ş.B., "Vulnerability Of Turkish Coasts To Accelerated Sea-Level Rise", GEOMORPHOLOGY, vol.107, pp.58-63, 2009
Ünlü S., Alpar Ş.B., "Distribution And Sources Of Hydrocarbons In Surface Sediments Of Gemlik Bay (Marmara Sea, Turkey)", CHEMOSPHERE, vol.64, pp.764-777, 2006
Alpar Ş.B., Burak S., Doğan E., "Environmental And Hydrologic Management Of The Golden Horn Estuary In Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.21, pp.646-654, 2005
Altınok Y., Alpar Ş.B., Özer N., Gazioğlu C., "1881 And 1949 Earthquakes At The Chios-Cesme Strait (Aegean Sea) And Their Relation To Tsunamis", NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.5, pp.717-725, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi