İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazici S., İncedal B., Çavdar M., "Girişimciliği İçeriden Yönetmek", Harvard Business Review Türkiye, cilt.6, ss.92-97, 2017 (Link)
Özbebek Tunç A., Kılıçarslan Toplu E., Yazici S., "Understanding the Behavioral Paradox of the Companies’ by Using "The Corporation" Documentary", International Business Research, vol.10, no.5, pp.169-178, 2017 (Link)
Zincir O., Yazici S., "Kriz Yönetimi ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.49, ss.65-82, 2013 (Link)
Yazici S., Siniksaran İ.E., "Working Life Matters: On The Comparison Of The Attitudes Of Students And Employees Towards Business Ethics", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.46, ss.61-74, 2012 (Link)
Yazici S., "Towards Corporate Sustainability: The Link Between Business Ethics, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.1-17, 2010 (Link)
Cengiz E., Yazici S., Erdal M., "Ethical Perception From Students' Perpective: Understanding Instructors", JOURNAL OF LEADERSHIP, ACCOUNTABILITY AND ETHICS, vol.8, pp.41-50, 2010 (Link)
Yazici S., Yanik S., "Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Rolü", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.60, ss.1-22, 2010 (Link)
Yazici S., "Profesyonel Futbol Kulüplerinde Kurumsallaşma Ve Yönetişim", İktisat Dergisi, ss.54-60, 2005
Yazici S., Nemli Çalişkan E., Yanik S., "Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.5, ss.109-117, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kilitçi A., Koçoğlu M., Yazici S., "Use of E-Learning for Gifted Students' Science Education", Future Learning: Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, ss.20-20
İncedal B., Çavdar M., Yazici S., "Kurumiçi Girişimciliğin Yaygınlaşmasında Yalın Girişim Modelinin Etkisi", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.591-607 (Link)
Yazici S., "Tedarik Zincirinde İş Sürekliliği Yönetimi", Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi Uygulamaları Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Mayıs 2015, ss.1-1
Yazici S., "Online Insurance in Turkey: The Past, Present and the Future", Insurance Marketing & Selling Dynamics in Emerging Markets, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2014, pp.1-1
Yazici S., Özbebek Tunç A., Kılıçarslan Toplu E., "Exploring Companies' Behavioral Paradox By Using "The Corporation" Documentary", International Strategic Management Conference Proceedings, RUSYA, 8-10 Temmuz 2010, pp.1277-1282
Yazici S., Cengiz E., "Towards An E-Government Performance Evaluation Model From The Citizen'S Perspective", 2nd International Conference on eGovernment and eGovernance Proceedings, ANKARA, TÜRKİYE, 1-4 Mart 2010, pp.335-344
Yazici S., Ayvaz Reis Z., Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., "Etkin Müşteri Hizmetleri İçin Müşteri Bilgilendirme E-Öğrenme Portalı Önerisi", XI. Akademik Bilişim Konferansı, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 11-13 Şubat 2009, ss.497-501
Cengiz E., Yazici S., Erdal M., "Ethical Perceptions From Students' Perspective: Understanding Students Ethical Sensitivity in Personal Selling", 16th Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, South Dakota, ABD, 1-4 Ekim 2009, pp.173-182 (Link)
Yazici S., Gülseçen S., Ayvaz Reis Z., Çelik S., "Kobi'Lere Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim İçin Örnek Bir E-Öğrenme Uygulaması", XI. Akademik Bilişim Konferansı , ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 11-13 Şubat 2009, ss.257-264
Cengiz E., Yazici S., Pirtini S., "The Ethics Of Retailers: A Study On Ethical Perceptions Of Turkish Retailing Sales Professionals ", The 13th Annual South Dakota International Business Conference , South Dakota, ABD, 1-4 Ekim 2006, pp.15-25
Yanik S., Yazici S., Şenel K., "Dilemma Of The Hr Manager: An Optimization For Training And Development Budgets Using Integer Programming A Case Study From An International Firm", The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, ABD, 1-4 Temmuz 2004, pp.224-228
Yazici S., "The Link Between Knowledge Management And E-Learning", First International Conference on Innovations in Learning for the Future: E-Learning Proceedings, TÜRKİYE, 26-27 Ekim 2004, pp.109-119
Yazici S., Erdal M., "Ethics In Logistics And Code Of Ethics: Theoritical Framework For Turkish Logistics Industry", International Logistics Congress 2004, TÜRKİYE, 2-3 Aralık 2004, pp.1025-1033
Yazici S., Nemli Çalişkan E., Yanik S., "An Exploratory Analysis Of Corporate Training Activities And The Impact On Premium Production In Turkish Insurance Industry", Academy of International Business (AIB), 46th Annual Meeting Proceedings, ISVEÇ, 10-13 Temmuz 2004
Yazici S., Yanik S., "An Empirical Study Of Electronic Commerce Within The Turkish Insurance Sector", Academy of International Business (AIB), 45th. Annual Meeting Proceedings, ABD, 5-8 Temmuz 2003
Nemli Çalişkan E., Yanik S., Yazici S., "E-Learning As A New Approach To Corporate Training And Development: A Case Study From Turkey", International Management Development Association (IMDA), XI. World Business Congress Proceedings, ANTALYA, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2002, pp.388-395
Yazici S., Yanik S., "Elektronik Ticaretin Sigortacılık Sektörüne Etkileri Ve Türk Sigortacılık Sektöründe Durum", IX. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2001, ss.975-991
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazici S., "İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2013 (Link)
Yazici S., "Toplam Kalite Yönetimi", Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, BESLER, S., TONUS, Z., Ed., T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.166-197-, 2012
Yazici S., "Boş Konteyner Yönetimi", Konteyner, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Erdal, M., Ed., Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.221-232-, 2008
Yazici S., Ed., "E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm", Alfa Yayınları, İSTANBUL, 2004
Yazici S., "E-Öğrenme Projesinde Kritik Faktörler", E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm,, Yazıcı, S., Ed., Alfa Yayınları, İstanbul, ss.193-226-, 2004
Yazici S., "Bilgi Toplumunda Kurumsal Eğitim Ve Öğrenme", E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Ed., Alfa Yayınları, İstanbul, ss.11-35-, 2004
Yazici S., "Türkiye’De E-Öğrenmenin Geleceği", E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Ed., Alfa Yayınları, İstanbul, ss.465-479-, 2004
Yazici S., Yanik S., "Elektronik Sigortacılık: Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri", Der Yayınları, İSTANBUL, 2002
Yazici S., "Öğrenen Organizasyonlar", Alfa Yayınları, İSTANBUL, 2001
Yazici S., "Kurum Kültürü", Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Ed., KalDer Yayınları , İstanbul, ss.57-62-, 2000
Yazici S., "Bölüm Öğrenmesi", Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Ed., KalDer Yayınları, İstanbul, ss.49-56-, 2000
DİĞER YAYINLAR
Yazici S., "Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimlerinde Farklı Yaklaşımlar: “Yelkenli Teknede Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimleri”", Diger, ss.38-40, 2015 (Link)
Yazici S., "Bireysel Emeklilik Şirketleri Yönetici Adayları Eğitimlerinde Yönetim Becerileri Ve Organizasyon Yönetimi", Diger, ss.49-51, 2010
Yazici S., "Yaşayarak Öğrenme ve Açıkalan Eğitimleri", Diger, ss.56-59, 2005 (Link)
Yazici S., "Sanal Sigortacılık", Diger, ss.4-15, 2003
Yazici S., Yanik S., "Elektronik Sigortacılık Olgusunun Sigorta Sektörüne Etkileri: Uyum Baskıları Ve Yenilenme Şansı (Çeviri) Orijinal Adı: Swiss Reinsurance Company, Swissre, The Impact Of E-Business On The Insurance Industry: Pressure To Adapt – Chance To Reinvent, Sigma, Zurich, No: 5/2000)", Diger, ss.1-10, 2001
Yazici S., "Dijital Markalar Yaratmak (Çeviri) (Orijinal Adı: Sandeep Dayal, Helene Landesberg, Michael Zaisser “Building Digital Brands”, The Mckinsey Quarterly, 2000, No. 2, Ss. 42-51.)", Diger, ss.279-287, 2001
Yazici S., "Mükemmellikte Yeni Arayışlar: Efqm Mükemmellik Modeli Ve Örgütsel Öğrenme", Diger, ss.32-38, 2000
Yazici S., "Rekabetçi Avantaj Sağlamada Yaratıcılık Ve Yenilik", Diger, ss.79-92, 2000
Yazici S., "21. Yüzyılın Eğitim Kurumlarında İnternet Kullanımı", Diger, ss.103-117, 1999
Yazici S., "Toplam Kalite Felsefesi Ve Öğrenen Organizasyonlar", Diger, ss.98-102, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi