İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Neşe YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilm Dalı : İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700
E Posta Adresi : nyilmazistanbul.edu.tr | neseyilmaz27hotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/nyilmaz/ | yok
Ofis : 334 No'lu Oda
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. NO:200 Laleli/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi ABD, 2002-2008
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular Bİyolojisi ABD, 1997-2002
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, , 1993-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sazlıdere Barajı (İstanbul)’nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler İçsular Biyolojisi ABD Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, "Sapanca Gölü Yüzey Suyunda Fitoplankton Bileşimi, Yoğunluğu ve Klorofil-a İçeriğinin Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler İçsular Biyolojisi ABD Temmuz, 2002.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticiniin Eğitimi” Eğitim Programı , Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi , 2018
Araştırma Alanları
Limnoloji
Tatlı Su Biyolojisi
Diğer
Temel Bilimler
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Water Resources
Fisheries
Biodiversity Conservation
Ecology
Environmental Sciences
Marine & Freshwater Biology
Microbiology
Diğer
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su ÜrÜnleri Fakültesi, 2009 - 2018
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2001 - 2008
Verdiği Dersler
Genel Biyoloji, Lisans, 2014-2015
Alglerin Ekonomik Önemi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Plankton Bilgisi, Lisans, 2012-2013
Chlorophyta Divizyosunun Biyoekolojik Özellikleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yilmaz N., "Water quality assessment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams (Istanbul), Turkey", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.159, pp.3-12, 2019
Abdel Reheem A., Yilmaz N., Elhag M., "Phenolics decontamination of olive mill wastewater using onion solid by-products homogenate", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.159, pp.32-39, 2019
Elhag M., Yilmaz N., Dumitrache A., "POST-FIRE FUEL AND VEGETATION DYNAMICS IN AN UNGRAZED PHRYGANIC COMMUNITY OF CRETE, GREECE", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, pp.3289-3303, 2018
Yilmaz N., "Assesment of seasonal variation of phytoplankton and related water quality parameters of Sazlidere Dam Lake (Istanbul, Turkey)", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.131, pp.107-113, 2018
Yilmaz N., Yardımcı C.H., Elhag M., Dumitrache A., "Phytoplankton Composition and Water Quality of Kamil Abduş Lagoon (Tuzla Lake), Istanbul-Turkey", WATER, vol.10, pp.1-13, 2018
Yilmaz N., Elhag M., Yaşar Ü., "Consideration of phytoplankton composition and water quality of Anamur (Dragon) Stream, Turkey", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.91, pp.386-394, 2017
Yilmaz N., "Diversity of phytoplankton in Kucukcekmece Lagoon channel, Turkey", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.9, pp.32-42, 2015
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ., Demir G., Yalçın İ.E., "Determination of phytoplankton density, and study of the variation of nutrients and heavy metals in the surface water of Riva Stream; one of the water sources of Istanbul, Turkey", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.55, pp.810-820, 2015
Yilmaz N., "Phytoplankton Composition Of Sazlidere Dam Lake, Istanbul, Turkey", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.7, pp.203-211, 2013
Okgerman H.C. , Yardımcı C.H., Dorak Z., Yilmaz N., "Feeding Ecology Of Vimba (Vimba Vimba L., 1758) In Terms Of Size Groups And Seasons In Lake Sapanca, Northwestern Anatolia", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.37, pp.288-297, 2013
Yilmaz N., Güleçal Y., "Phytoplankton Community Of Terkos Lake And Its Influent Streams, Istanbul, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.1135-1140, 2012
Yilmaz N., Aykulu G., "An Investigation On The Seasonal Variation Of The Phytoplankton Density On The Surface Water Of Sapanca Lake, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.42, pp.1213-1224, 2010 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yilmaz N., "Elmalı Baraj Gölü (İstanbul, Türkiye) Fitoplanktonik Alg Florası", Erzincan University Journal of Science and Technology, vol.10, pp.78-89, 2017 (Link)
Yilmaz N., "Sapanca Gölü batı bölgesi fitoplanktonik alg florası üzerine taksonomik bir çalışma", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.47-57, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yilmaz N., Elhag M., Boteva S., "Determination of the Water Quality and Phytoplankton Composition in the coastal region of Lake Terkos (Istanbul, Turkey)", HERAKLION 2019 “7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Girit, YUNANISTAN, 23-30 Haziran 2019, vol.1, pp.1-1
Yardimci C.H., Yilmaz N., Yardımcı R.E., "Büyükçekmece Baraj Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin Araştırılması/Saptanması", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2019, ss.91-91
Yilmaz N., Yardimci C.H., Elhag M., Dumitrache A., "Comparative assesment of pytoplankton diversity and water quality of two different lagoons in Istanbul (Turkey)", International Conference ”Lakes Reservoirs” Hot Spots and Topics in Limnology, Mikoryzn, POLONYA, 17-20 Eylül 2019, vol.1, pp.55-56
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ., Elhag M., Dumitrache A., Yalçın İ.E., "An Comparative Assesment on Phytoplankton Composition and Water Quality of Anamur and Riva Streams in Turkey", 6th International Conference “Geography, Environment and GIS, for students and young researches, Targoviste, ROMANYA, 23-25 Mayıs 2019, vol.1, pp.1-1
Yilmaz N., "An Environmentally Friendly Cleaning Technology in Waters: "Phytoremediation"", Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, BULGARISTAN, 8-8 Kasım 2019, pp.43-43
Abdel Reheem A., Yilmaz N., Elhag M., "Consideration of onion solid by-products homogenate in phenolics decontamination of olive mill waste management", 6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, YUNANISTAN, 13-16 Haziran 2018, pp.1-25
Yilmaz N., Yardımcı R.E., Haghighi A.T., Elhag M., Çelebi A., "Determination of the distribution of phytoplankton related to water quality in sea bass (Dicentrarchus labrax) farming land polls (Muğla, Turkey)", 4 th International Conference Water resources and wetlands, Tulcea, ROMANYA, 5-9 Eylül 2018, pp.114-118
Yilmaz N., "The economic importance of red algae (Rhodophyta)", International Scientific Conference Kliment's Days 2018, Sofya, BULGARISTAN, 8-9 Kasım 2018, pp.1-1
Haghighi A.T., Sönmez M.E., Kum G., Yilmaz N., Klöve B., "The impact of dam construction on Ceyhan River flow regime", 4 th International Conference Water resources and wetlands, Tulcea, ROMANYA, 5-9 Eylül 2018, pp.73-74
Haghighi A.T., Sönmez M.E., Fazel N., Yilmaz N., Klöve B., "Tigres flow regime and possible impact of Ilisu dam on Its monthly flow regime", European Geosciences Union General Assembly 2018, Viyana, AVUSTURYA, 8-13 Nisan 2018, pp.1-1
Yilmaz N., Yardımcı C.H., Elhag M., "Water quality assesment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams", 6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, YUNANISTAN, 13-16 Haziran 2018, pp.1-10
Yilmaz N., Yardimci C.H., Emecan İ.T., "Algal problems of sea bass (Dicentrarchus labrax) farming land ponds in Turkey", Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, BULGARISTAN, 16-17 Kasım 2017, pp.124-124
Yilmaz N., Emecan İ.T., "The effects of harpoon fishing sustainable fisheries ", Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, BULGARISTAN, 16-17 Kasım 2017, pp.125-125
Yilmaz N., Elhag M., "Cost - Benefit Analysis of Half-Life Time Projects Evaluation of Nestos River Water Management, Greece", 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Atina, YUNANISTAN, 21-24 Haziran 2017, pp.1-1
Yilmaz N., Yardımcı C.H., Elhag M., Dumitrache A., "Phytoplankton Composition and Water Quality of Kamil Abduş Lagoon (Tuzla Lake), Istanbul-Turkey", 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, YUNANISTAN, 31 Ağustos - 2 Eylül 2017, pp.1-1
Dumitrache A., Sandu C., Elhag M., Yilmaz N., Dumitrescu A., Cheval S., "Climate change effect on hydrological and chemical parameters of shallow lakes of the Danube Delta (Romania)", 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, YUNANISTAN, 31 Ağustos - 2 Eylül 2017, pp.3-3
Haghighi A.T., Yilmaz N., Darabi H., Klove B., "River Morphology and River Alteration After Dam Construction in the Kor River, Sothern Iran", 10th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Trento-Podova, ITALYA, 15-22 Eylül 2017, pp.30-30
Elhag M., Yilmaz N., Dumitrache A., "Post-Fire Fuel and Vegetation Dynamics in an Ungrazed Phryganic Community of Crete, Greece", 15th International Conference on Environmental Science and Technology , Rodos, YUNANISTAN, 31 Ağustos - 2 Eylül 2017, pp.2-2
Yilmaz N., Yalçın İ.E., Özyiğit İ.İ. , Uras M.E., "Investigation of heavy metal (Cd, Cu, Ni and Zn) accumulation capacities in an aquatic plants Hygrophila polysperma, and determination of heavy metal effects of plant photosynthetic pigments", 3rd International Conference “Water resources and wetlands, Tulcea, ROMANYA, 8-10 Eylül 2016, pp.59-59
Yilmaz N., Yaşar Ü., Elhag M., "Consideration of phytoplankton diversity and water quality of Anamur (Dragon) Stream, Turkey", 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems (SWWS) and the 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation (ROS), Rodos, YUNANISTAN, 13-18 Eylül 2016, pp.1-1
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ., Dumitrache A., Demir G., Yalçın İ.E., "A preliminary study on the phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in Elmalı Dam Lake (İstanbul, Turkey)", 3rd International Conference “Water resources and wetlands”, Tulcea, ROMANYA, 8-10 Eylül 2016, pp.58-58
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ. , Demir G., Yalçın İ.E., "Phytoplankton Composition and Heavy Metal Concentrations of Lake Terkos (Istanbul, Turkey), a Drinking Water Resources", 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, YUNANISTAN, 3-5 Eylül 2015, pp.550-550
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ., Demir G., Yalçın İ.E., "An Investigation On Phytoplankton Density, Some Nutrients And Heavy Metals In The Surface Water Of Alibeyköy Dam Lake; One Of The Water Resources Of Istanbul, Turkey", 2nd International Conference "Water resources and wetlands, Tulcae, ROMANYA, 11-13 Eylül 2014, pp.10-10
Yilmaz N., Özyiğit İ.İ., Demir G., Yalçın İ.E., "Determination Of Phytoplankton Density, Some Nutrients And Heavy Metals In The Surface Water Of Riva Stream Stream; One Of The Water Resources Of Istanbul, Turkey", 13. International Conference on Environment Science and Technology , Atina, YUNANISTAN, 29 Ağustos - 7 Eylül 2013, pp.45-45
Yilmaz N., Severoğlu Z., Özyiğit İ.İ., Demir G., Yalçın İ.E., "A Study On Seasonal Variation Of Phytoplankton Composition, Heavy Metal Contents And Nutrients In The Channel Of Küçükçekmece Lagoon", International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, UKRAYNA, 18-22 Haziran, pp.5-6
Yilmaz N., "The Relationship Between Phytoplankton Density And Chlorophyll-A In Riva Stream (Istanbul, Turkey)", Fifth International Conference on Water, Climate and Environment- BALWOIS 2012, MAKEDONYA, 28 Mayıs- 2 Haziran 2012
Yilmaz N., "Küçükçekmece Lagünü Kanal Sisteminde Fitoplankton Kompozisyonu İle Besin Tuzları İlişkisi Üzerine Bir Ön Araştırma", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Yilmaz N., "Determining The Trophic Structure And Water Quality By Phytoplankton Composition And Environmental Factors Of Sazlıdere Dam (Istanbul, Turkey), A Drinking Water Source", 1. International Water Quality 2010 Conference, INGILTERE, 23-24 Haziran 2010
Yilmaz N., "Sazlıdere Barajı (İstanbul)Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma", XV. National Fisheries Symposium, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009
Okgerman H.C. , Yardımcı C.H., Dorak Z., Yilmaz N., "Feeding Behaviours Of White Bream (Blicca Bjoerkna) In Terms Of Lenght Groups And Seasons In Sapanca Lake", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009
Yilmaz N., Güleçal Y., "Phytoplankton Composition Of Terkos Lake (Istanbul, Turkey) And Its Influent Streams", V. Botanical Congress, SIRBISTAN, 7-11 Eylül 2009, pp.95-96
Güleçal Y., Yilmaz N., "Phytoplankton Composition Of Omerli Dam Lake (Istanbul, Turkey) And Its Influent Streams", V. Botanical Congress, SIRBISTAN, 7-11 Eylül 2009
Okgerman H.C. , Yardımcı C.H., Yilmaz N., Dorak Z., "Sapanca Gölü’Nde Eğrez Balığının Besin Tipleri Ve Beslenmesindeki Mevsimsel Değişimleri", III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.40-41
Yilmaz N., "Terkos Gölü Yüzey Suyunda Fitoplanktonun Littoral Ve Pelajik Bölgelerdeki Dağılımı", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007
Yilmaz N., "The Littoral And Pelagic Distrubution Of “Asterionella Formosa” On The Surface Water Of Sapanca Lake", 38. CIESM Congress, TÜRKİYE, 9-13 Nisan 2007
Yilmaz N., "Marmara Bölgesi’Nde Limnolojik Araştırma Yapılan Göllerin Fitoplankton Durumlarının Belirlenmesi", III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2006, ss.95-96
Okgerman H.C. , Elp M., Dorak Z., Yardımcı C.H., Yilmaz N., Yiğit S. , "Sapanca Gölü Balık Faunasındaki Değişimler", II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, SİNOP, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2006
Yilmaz N., Aykulu G., "Sapanca Gölü Yüzey Suyunda Fitoplankton Bileşimi, Yoğunluğu Ve Klorofil-A Içeriğinin Mevsimsel Değişimlerinin Incelenmesi ", I. Limnoloji Çalıştayı, SAKARYA, TÜRKİYE, Mayıs 2004
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gülen D., Sakınç M., Yalçın B. , Tunçer S. , Yilmaz N., "Plankton", MARMARA DENİZİNİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) MAREM PROJESİ MARMARA DENİZİ 2017 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ, M. Levent Artüz, Ed., Türkiye Barolar Birliği, ISTANBUL, ss.381-392 , 2018
Gülen D., Sakınç M., Yalçın B., Özyiğit İ.İ. , Aygün A., Çubuk S., et al., "Plankton Çalışmaları", MARMARA DENİZİ’NİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ 2016 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ, M. Levent Artüz, Ed., Türkiye Kimya Derneği, İstanbul, ss.20-22, 2017
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Sazlıdere Barajı (İstanbul)’nda fitoplankton biyoması ve bunu etkileyen fizikokimyasal faktörlerin incelenmesi", BAP Doktora, BAP, Yönetici, 2008
"Sapanca Gölü’nde Blicca bjoerkna LINNAEUS, 1758 (Tahta balığı) ve Vimba vimba LINNAEUS, 1758 (Eğrez balığı) balık türlerinin besin tipleri ve beslenmelerindeki mevsimsel değişimleri", BAP Arastırma Projesi, 93/15052003, Araştırmacı, 2007
"Terkos Gölü Fitoplanktonunun mevsimsel değişimi ve bazı su kalitesi parameterlerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, YADOP 26922, Yönetici, 2014
"Illuminating Hidden Harvests: Case study on small-scale fisheries in Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, PGM/MUL/HIH/SSF2018, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Büyükçekmece Baraj Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin Tespiti ", BAP Arastırma Projesi, 56126, Araştırmacı, 2019
"İstanbulun İçme Suyu Kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nda Fitoplankton Yoğunluğu ve Bazı Su Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FYD-2016-20080, Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Asian Journal of Advanced Research and Reports, Editör, 04.03.2019 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Fifth International Conference on Water, Climate and Environment- BALWOIS 2012, Ohrid, Mayıs 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Ekim 2011
1. International Water Quality 2010 , Leeds, Haziran 2010
V. Botanical Congress, Belgrade, Eylül 2009
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Eylül 2009
38. CIESM Congress, İstanbul, Nisan 2007
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Eylül 2007
III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, Mayıs 2006
Fourteenth Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), KOCAELİ, Eylül 2005
I. Limnoloji Çalıştayı, Sapanca/Sakarya, Mayıs 2004
International Syposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, Eylül 2003
Bilimsel Hakemlikler
Asian Journal of Advanced Research and Reports, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Şubat 2019
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Etkinlik Organizasyonu
Geography, Environment and GIS, for students and young researchers, Bilim Kurulu Üyesi, , ROMANYA, Mayıs 2019
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Yilmaz N, "Certificate of Excellence in Reviewing, Microbiology Research Journal International, Ocak 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi