İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Devrim MEMİŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Bölümü
Ana Bilm Dalı : Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 16448
Faks : +90 212 5140379
E Posta Adresi : mdevrimistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/mdevrim/
Ofis : G025
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:8 34470 Laleli / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 1991-1995
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 1989-1991
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, , 1984-1988
Yaptığı Tezler
Doktora, "Atlantik Salmon Smoltlarının (Salmo salar L., 1758) Marmara Denizi Koşullarında Gelişmelerinin İncelenmesi” ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Nisan, 1995.
Yüksek Lisans, "“Yerli Yavru Alabalık Yemleri ile İthal Edilen Yavru Alabalık Yemlerinin Gelişme Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Temmuz, 1991.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Sex and gonad staging identification practical workshop”., 4th International Sturgeon Conference, Warsaw-Poland, 2010
EMAP/ERASMUS/MUNDUS Active Training Seminar, Czech Republic, 2010
Workshop on Sturgeon Sperm Cryopreservation, 6th International Sturgeon Symposium, Wuhan, China, 2009
Mersin balığı üretimi pratik uygulama, Beluga Farm Group, Romanya., 2008
Türkiyede Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, SUMEA, Trabzon, 2007
International workshop on open ocean aquaculture in Turkey, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2006
Workshop on Sturgeon Sperm Cryopreservation, 5th International Symposium on Sturgeon in Ramsar Iran, 2005
Genetic characterization of wild common carp (C.carpio) from Turkey, Leibnez-Institute of Freshwater Ecology and Inland Water Fisheries Berlin. , 2005
Sturgeon culture and carp genetic, Leibniz-Institut füe Gewasasserökologia und Binnenfischerei, 2004
“Hatchery 2004” National Workshop, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Gizycko, Poland, 2004
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, TAIEX, European Commission, Expert Mission Programme “Aquaculture”, 2004
Workshop on ploidy and Karyotip Analysis, Cezch University of Agriculture, Institute of Animal Physiology and Genetics of Academy of Science, 2002
4th International post graduate course on “Aquaculture: Production and Management” , Hebrew University of Jeruselam, Faculty of Agriculture Israel, 2001
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Su Urunleri Yetistiriciligi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Bilimleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2006
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1998 - 1999
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü , 1990 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 29.01.2019 - Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 03.01.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 01.08.2013 - Devam Ediyor
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, , 20.09.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, , 02.01.2012 - Devam Ediyor
Aquatic Sciences and Engeenering Dergi Editörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Yetiştiricilik, 13.11.2011 - Devam Ediyor
MYO Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri MYO, , 02.01.2002 - 03.03.2003
Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi Yönetici Yard., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, 01.01.2002 - 01.01.2003
Sanatsal Etkinlikler
Memiş D, "Niksanat 3. Uluslararası Resim Sergisi", Karma Sergi, Diğer, Haziran-2016.
Yönetilen Tezler
Doktora, G.Yamaner, "Farklı Sulandırıcılarla Dondurulan Rus Mersin Balığı (Acipenser gueldenstaedtii 1833) Spermasının Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, M.Momin, "Normal Üretim Sezonu ve Fotoperiyod Uygulanmış Alabalık Anaçlarının (Oncorhynchus mykiss) Sperm Kalitesi Üzerine Bir Araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, G.Tunçelli, "İki farklı su kaynağının doğal alabalık (Salmo coruhensis) anaçlarının sperma kalitesine etkisinin araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, doçentlik sınav jurisi, istanbul üniversitesi, Mart, 2019
Atama, Profesör atama, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, tez savunma jürisi, istanbul üniversitesi, Kasım, 2019
Tez Savunma, tez savunma jürisi, istanbul üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma, tez savunma jürisi, istanbul üniversitesi, Temmuz, 2019
Atama, akademik kadroya atama, istanbul üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, tez savunma jürisi, istanbul üniversitesi, Haziran, 2019
Atama, Prof. Atama Jürüsi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Tez Jüri üyesi, Sinop Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik sınavı, Dokuz Eylül Ünüversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2016
Atama, Profesör atama, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Nisan, 2016
Atama, Yard.Doç. Atama Juri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2013
Doçentlik, Doçentlik, İstanbul Üniv., Ekim, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Istanbul Universitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jurisi, Istanbul Universitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jurisi, Istanbul Universitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Istanbul Universitesi, Haziran, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Memiş D., Momin M., "Sperm quality analysis of normal season (NG) and out-season by photoperiod manipulation (PG) of male rainbow trout broodstock (Oncorhynchus mykiss)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, vol.44, pp.1551-1560, 2018 (Link)
Yamaner G., Tunçelli G., Memiş D., "The effect of luteinizing hormone-releasing hormone analogue and carp pituitary hormones on Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) sperm characteristic", AQUACULTURE RESEARCH, vol.49, pp.1127-1130, 2018
Akaylı T., Memiş D., Bozkurt E.R., "A comparative histological study on early thyroid gland development in Acipenser stellatus and A. gueldenstaedtii larvae in hatchery", AQUACULTURE RESEARCH, vol.48, pp.5533-5540, 2017 (Link)
Yamaner G., Memiş D., Baran A., "Sperm quality and effects of different cryomedia on spermatozoa motility in first-time spawning of cultured Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.31, pp.71-74, 2015
Petrtyl M., Kalous L., Memiş D., "Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.38, pp.88-94, 2014
Memiş D., "A short history of sturgeon caviar production in Turkey", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.30, pp.1552-1556, 2014
Ustaoğlu Tırıl S., Zengin M., Akbulut B. , Alagil F., Memiş D., Dağtekin M., "A Participatory Approach To Tagging And Monitoring As An Initial Step In Developing A Sturgeon Conservation Strategy Along The Turkish Black Sea Coast", J. Appl. Journal Of Applied Ichthyology, vol.27, pp.411-414, 2011 (Link) (Abstract)
Akbulut B., Zengin M., Çiftçi Y., Ustaoğlu Tırıl S. , Memiş D., Alkan A., Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z., Aydın İ., Oroğlu O., Serdar S., "Stimulating Sturgeon Conservation And Rehabilitation Measures In Turkey: An Overview On Major Projects (2006-2009)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.27, pp.415-419, 2011 (Link) (Abstract)
Memiş D., Ercan E., Yamaner G., "Acclimation To Farm Conditions Of Wild Caught Sturgeon Species As By-Catch From The North- West Turkish Black Sea Coasts", J. Appl. Journal Of Applied Ichthyology, vol.27, pp.433-435, 2011 (Link) (Abstract)
Memiş D., Ercan E., Yamaner G., "The Effects Of Shaded Pond On Growth Performance Of Russian Sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.27, pp.571-575, 2011 (Link) (Abstract)
Kohlmann K. , Kersten P. , Panicz R. , Memiş D., Flajs^Hans M. , "Genetic Variability And Differentiation Of Wild And Cultured Tench Populations Inferred From Microsatellite Loci", Rev Fish Biol Fisheries, vol.20, pp.279-288, 2010 (Link) (Abstract)
Karataş S. , Ercan E., Steinum T.M. , Turgay E., Memiş D., Candan A. , "First Isolation Of A Flavobacterium Johnsoniae Like Bacteria From Cultured Russian Sturgeon In Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1943-1946, 2010 (Link) (Abstract)
Memiş D., Çelikkale M.S., Ercan E., "Effects Of Different Diets On The Growth Performance And Body Composition Of Russian Sturgeon (A. Gueldenstaedtii)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.22, pp.287-290, 2006 (Link) (Abstract)
Memiş D., Celikkale M.S., Ercan E., "Effects of different diets on growth performance and body composition of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt & Ratzenburg, 1833)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.22, pp.287-290, 2006
Memiş D., Kohlmann K., "Genetic Characterization Of Wild Common Carp (Cyprinus Carpio L.) From Turkey", AQUACULTURE, vol.258, pp.257-262, 2006 (Link) (Abstract)
Çelikkale M.S., Memiş D., Ercan E., Çağiltay F., "Growth Performance of Juvenile Russian Sturgeon (Acipenser güeldenstaedtii Brandt & Ratzenburg, 1833) at two stocking densities in net cages.", J. Applied Ichthyologie, vol.21, pp.14-18, 2005
Memiş D., Gun H., "Effects of different diets on the growth performance, gonad development and body composition at first sexual maturity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.315-322, 2004
Kalous L., Memiş D., Bohlen J., "Finding Of Triploid Carassius Gibelio (Bloch, 1780) (Cypriniformes, Cyprinidae), In Turkey", CYBIUM, vol.28, pp.77-79, 2004 (Link) (Abstract)
Memiş D., "Aquaculture In Turkey", J. Israeli Journal Of Aquaculture-Bamidgeh, vol.54, pp.34-40, 2002
Çelikkale M.S. , Timur M., Memiş D., Ercan E., "Influence Of Acclimation To The Cold Water On Growth Rate Of Russian Sturgeon Juveniles", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.2, pp.137-140, 2002 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Memiş D., Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Gessner J., "PRESENT STATUS OF STURGEON IN THE LOWER SAKARYA RIVER IN TURKEY", Aquatic Research, vol.2, pp.53-60, 2019 (Link) (Abstract)
Memiş D., Yamaner G., Tosun D.D., Eryalçin K.M., Chebanov M. , Galich E., "Determination of sex and gonad maturity in sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) using ultrasound technique", Journal of Applied Aquaculture , vol.28, pp.252-258, 2016 (Link)
Ustaoğlu Tırıl S., Memiş D., "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Sanayi Planı (1936)’nda Mersin Balıklarının Yeri ve Önemi", Turkish Journal of Aquatic Science, cilt.30, ss.21-25, 2015
Yamaner G., Ekici A., Tunçelli G., Memiş D., "A BRIEF OVERVIEW ON CRYOPRESERVATION METHOD OF STURGEON SPERM", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.14-20, 2015
Aydin İ. , Akbulut B., Memiş D., "Semen Collection and Cryopreservation of Russian Sturgeon (Acipencer gueldenstaedtii) Reared in Turkey", Yunus Araştırma Bülteni , cilt.3, ss.1-7, 2012
Ustaoğlu Tırıl S., Memiş D., "Türkiye’de Mersin Balıklarının Korunmasına Yönelik Bazı Çalışmalar", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi , cilt.43/49, ss.60-68, 2012
Memiş D., Ercan E., Çelikkale M.S., Zarkua Z., "Growth And Survival Rate Of Russian Sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii) Larvae From Fertilized Eggs To Artificial Feeding", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.9, ss.47-52, 2009 (Link) (Abstract)
Memiş D., "Balık çiftlikleri ve çevre ilişkisi", Tarım Türk Dergisi, cilt.19, ss.2-4, 2009
Memiş D., "Karadeniz’in Mersin Balıkları Yok Olmaktan Kurtulacak mı? ", Cumhuriyet, Bilim Teknoloji , cilt.21, ss.1-4, 2008
Memiş D., Baygar T., "Vücut ruh ve sağlığınız için balık yiyin", Infovet Aylık Hayvan Sağlığı Dergisi , cilt.53, ss.1-4, 2008
Memiş D., "Doğal Pullu Sazanların Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.27/30, ss.1-5, 2007
Memiş D., "Balıkçı! Dikkat mersinbalığı!", Cumhuriyet Bilim Tekniknoloji, cilt.20, ss.1-4, 2006
Memiş D., "Karadeniz Havzası Mersin Balıklarının Yumurta ve Larva Gelişimi", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.2, ss.1-5, 2005
Memiş D., "Atlantik Salmon Smoltlarının (Salmo Salar L., 1758) Marmara Denizi’Nde Yetiştiricilik Çalışması", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.8-10, 2004
Memiş D., Çelikkale M.S., Ercan E., "The Effect Of Different Diets On The White Worm (Enchytraeus Albidus Henle, 1837) Reproduction", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.4, ss.05-07, 2004 (Link) (Abstract)
Memiş D., "Orkinos yetiştiriciliği ve besiciliği üzerine yapılan çalışmalar", Tarım İstanbul, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı, cilt.84, ss.1-5, 2003
Memiş D., "Review of marine aquaculture development in Turkey", World Aquaculture Magazine, cilt.34, ss.1-5, 2003
Memiş D., Ünlü A., "Ekstrude Ve Standart Pelet Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (O. Mykiss) Anaçlarının İlk Döl Verimlerinin Ve Yavru Çıkış Oranlarının Tespiti", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.21-29, 2002
Memiş D., Ercan E., "Denizlerimize Mersin Balığı Aşısı", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, cilt.734, ss.1-5, 2001
Memiş D., "Salmonlar İçin Ağ Kafes Sistemleri", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 1998
Memiş D., "Istakoz Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi , cilt.1, ss.1-5, 1998
Memiş D., "Mesleğimize Dolayısıyla Doğaya Sahip Çıkalım", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 1998
Memiş D., Gün H., "Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss W.,1972) Stok Yoğunluğu Ve Yemleme Oranının Büyümeye Ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.101-112, 1997
Memiş D., "Japon Balığı (Carassius auratus) Yetiştiriciliği", Su Ürünleri Enformasyon Dergisi , cilt.47-48, ss.1-5, 1996
Aydın H. , Özkök R., Gökoğlu M., Memiş D., "Farklı Boy Ve Ağırlıklardaki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının Marmara Denizinden Alınan Suya Adaptasyonlarının İncelenmesi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.13, ss.95-100, 1996
Memiş D., "İthal Ve Yerli Yemlerin Yavru Alabalıkların (O. Mykiss) Gelişmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.13, ss.21-28, 1996
Memiş D., "Salmonların (Salmo salar, L.) Denizdeki Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler", Su Ürünleri Enformasyon Dergisi , cilt.55-56, ss.1-5, 1996
Çağiltay F., Gökoğlu M., Memiş D., Aydin H. , "Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Marmara Denizi’ nde Kafes Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma.", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.247-252, 1995
Gökoğlu M. , Memiş D., Çağıltay F., Aydın H., "Gökkuşağı Alabalığının (O. Mykiss) Marmara Denizinde Kafes Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.247-252, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başçınar N., Albay M., Memiş D., Şahin A., Özgen M., "Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendislerinin Özlük Hakları ve Ulusal Mevzuattaki Yeri", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.962-
Yamaner G., Tosun D.D., Tunçelli G., Memiş D., "KARADENİZ ALABALIĞINDA (Salmo trutta labrax) SPERM AKTİVASYONU: İYON VE OZMOLARİTENİN SPERMATOZOA HAREKETLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ", 20.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2019, ss.10-10
Öksüzömer T.N., Karslı O., Tunçelli G., Gaygusuz Ö., Memiş D., "Türkiye'nin Yerel ve Yerel Olmayan Alabalık Türleri", ZMO XI. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 24 Kasım 2018 - 25 Şubat 2019, ss.1-1
Memiş D., Tinkir M., Momin M., Tunçelli G., "Analiys of the Sperm Quality Parameters of Koi Fish in the Aquaponic System"", 7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Rennes, Fransa, Rennes, FRANSA, 2-6 Eylül 2019, pp.82-82
Memiş D., Tunçelli G., Tinkir M., Erk M.H., "Akuaponik Sistemde Farklı Aydınlatma Kullanılmasının (LED HPS ve Floresan) Bazı bitkilerin (Marul Maydanoz ve Tere) Büyüme Performansına Etkisi", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2019, ss.97-97
Kholmann K. , Kersten P. , Geßner J. , Eroğlu O., Firidin Ş., Memiş D., et al., "Sturgeons of the Lower Danube River, Romania “Development of an identification method for and a genetic assessment of Danube River (and Black Sea) sturgeon stocks as a prerequisite for sustainable fisheries and conservation management”", The 17th DDNI Scientific Event Comunity „Delta and Wethland”, Tulcea, ROMANYA, 5-9 Haziran 2019, pp.1-41
Gaygusuz Ö., Memiş D., Tunçelli G., Albay M., "Migration problems of the Black Sea roach (Rutilus frisii)", COST FA1304 FITFISH Annual Conference -Porto 2018, Porto, PORTEKIZ, 20-20 Nisan 2018, pp.51-52
Yamaner G., Tunçelli G., Momin M., Memiş D., "Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Sperm Motilite Parametrelerinin Bilgisayarlı Otomatik SpermAnaliz Sisteminde (CASA) İki Farklı Lam kullanılarak İncelenmesi ve Sonuçların Döllenme Yüzdesi ile Karşılaştırılması", Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, ss.51-52 (Link)
Yamaner G., Tosun D.D., Tinkir M., Tunçelli G., Memiş D., Akar T., " EFFECTS OF DUO-CULTURE ON FIRST FEEDING TRANSITION SUCCESS AND GROWTH PERFORMANCE FOR Salmo trutta labrax WITH Oncorhynchus mykiss", 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (HydroMediT), Volos, YUNANISTAN, 8-11 Kasım 2018, pp.1-1
Memiş D., Momin M., "Fotoperiyot Uygulanması Yoluyla Gökkuşağı Alabalıklarında (O.mykiss) Mevsim Dışı Gamet Eldesi", Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, ss.1-2
Memiş D., Tunçelli G., Tinkir M., Gaygusuz Ö., "First Attent for Fisheries Museum in Turkey and Examples of International Fisheries Museums", 5th International University Museums Association Congress-TURKEY, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.02-02
Memiş D., Yamaner G., Tosun D.D., Tunçelli G., Tinkir M., "Diadromous fish species of Turkey: The European eel, Black sea trout and sturgeon species", Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation IMPRESS Conference, ARENDAL, NORVEÇ, 17-19 Haziran 2018, pp.1-1 (Link)
Tunçelli G., Memiş D., "Sustainable and Innovative Food Production Technique: Aquaponic Systems", 1st International Symposium on Graduate Research in Science: Focus on Entrepreneurship and Innovation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.148-148
Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Tinkir M., Memiş D., ""Effect of stocking density on growth performance and feeding behavior of Salmo trutta labrax(Syn: Salmo coruhensis) during first feeding"", II. International Fisheries Symposıum Girne, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-8 Kasım 2018, pp.57-58
Memiş D., Tunçelli G., Tinkir M., Erk M.H., "Investigation of the effect of different light sources (LED, HPS and Fluorescence) on growth performance of plants (lettuce and parsley) in aquaponics system", II. International Fisheries Symposium, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-8 Kasım 2018, pp.01-01
Tinkir M., Memiş D. , "The Future Role of Algae", 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.229-229
Memiş D., Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Gessner J., "Recent statutes of sturgeon in the Sakarya River in Turkey", The 8th International Symposium on Sturgeon (ISS8), Viyana, AVUSTURYA, 10-15 Eylül 2017, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Ustaoğlu Tırıl S., Memiş D., Erdem Y., "Sturgeon conservation issues and building public awerness in Turkey", ISS8 Vienna 2017, Vienna, AVUSTURYA, 10-16 Eylül 2017, pp.1-1
Momin M., Memiş D., "Sperm Quality Analysis of Normal Season And Out-Season By Photoperiod Manipulation of Male Rainbow Trout Broodstock(Oncorhynchus mykiss)", 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, ceska budavesce, CEK CUM., 4-7 Eylül 2017, pp.1-1
Yamaner G., Tunçelli G., Momin M., Memiş D., "COMPARISON OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) SPERM MOTILITY PARAMETERS AND FERTILIZATION RESULT BETWEEN DIFFERENT CHAMBERS IN CASA SYSTEM", 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice and Vodnany, CEK CUM., 4-7 Eylül 2017, pp.37-37 (Link)
Tunçelli G., Memiş D., "Karadeniz Alabalıklarının (Salmo coruhensis) Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında Sperm Kalite Parametreleri", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.1-1
Memiş D., "Akuakültür yolu ile üretilen balıkların besin değeri bakımından değerlendirilmesi", 2nd International Water and Health Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Şubat 2017, pp.1-2
Ionescu .T., Mihalache I., Onara D., Ciorpac M., Holostenco D., Memiş D., et al., "Black Sea sturgeon diversity: genetic distribution and meta-population structure in coastal areas", 8th International Strugeon Symposium, Vienna, AVUSTURYA, 10-16 Eylül 2017, pp.1-1
Memiş D., Tunçelli G., Yamaner G., "A RESEARCH ON FERTILIZATION SUCCESS AND GAMETE QUALITY PARAMETERS OF ENDEMIC WILD TROUT (SALMO SP.) IN TURKEY", 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Ceske Budejovice and Vodnany, CEK CUM., 4-7 Eylül 2017, pp.112-112 (Link)
Memiş D., Tunçelli G., Gaygusuz Ö., Albay M., "Obstacles of migratory fish on swimming way in Turkey", COST FA1304 FitFish Annual conference, Mostar, BOSNA HERSEK, 21-21 Nisan 2017, pp.38-38
Yamaner G., Tunçelli G., Ekici A., Memiş D., ""Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi", II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2016, ss.21-22
Yamaner G., Memiş D., Tunçelli G., "LHRH-a ve Sazan Hipofizi Hormonlarının Rus Mersin Balıklarında (acipencer gueldenstaedtii) Spermatolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2016, ss.17-18
Memiş D., Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Gessner J., "Sakarya Nehri HES'leri ve Balık Geçitleri", Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2016, ss.47-48
Yamaner G., Tunçelli G., Ekici A., Memiş D., "Cryopreservation Studies in Turkey: Present Status and Potential Developments in Broodstock Management", Middle East & Central Asia Aquaculture, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, ss.1-1
Memiş D., "Çİftlik Balıkları Çevreye zarar veriyormu? Toplumda Oluşan Algı ve Gerçekler", Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2015, ss.1-2
Tunçelli G., Memiş D., "EFFECTS OF TWO DIFFERENT WATER RESOURCES ON SPERM QUALITY OF BROODSTOCK OF TROUT (Salmo coruhensis)", 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, ANCONA, ITALYA, 7-11 Eylül 2015, pp.31-32
Memiş D., Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Gessner J., "Recent development of potential for fish passage in the Lower Sakarya River due to hydro electric development.", Fish Passage 2015, Groningen, HOLLANDA, 22-24 Haziran 2015, pp.1-1
Albay M., Başçınar N., Gaygusuz Ö., Memiş D., "Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdam", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, cilt.2, ss.958-961
Memiş D., "Balık Çiftlikleri ve Çiftlik Balıkları Hakkında Bilinen Yanlışlar. ", Saryer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Md. 3. Su Ürünleri Eğitim Seminerleri , İSTANBUL, TÜRKIYE, 15 Şubat - 19 Nisan 2015, ss.1-1
Ustaoğlu Tırıl S., Memiş D., "Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı (1936)'nında Mersin Balıklarının yeri ve önemi-79 yılda neler değişti? ", 18.Su Ürünleri Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.1-1
Memiş D., Tosun D.D., Yamaner G., Tunçelli G., Gessner J., "Aşağı Sakarya Nehrinde Yapılan Hidroelektrik Santralleri (HES)‘nin Mersin Balıklarının Yumurtlama Göçleri Açısından Değerlendirilmesi", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.1-1
Yamaner G., Memiş D., Tunçelli G., "The Effect Of Lhrh-a and Carp Pituitary Hormones on Russian Sturgeon Acipenser gueldenstaedtii Sperm Characteristic", Aquaculture Europe 2014 (EAS), San Sebastian, ISPANYA, 14-17 Ekim 2014, pp.1-1
Memiş D., Yamaner G., Tosun D.D., Eryalçin K.M., Chebanov M. , Galich E., "Determination on sexing and gonad maturity of sturgeon by using ultrasound technique", VII. Uluslar Arası Mersin Balığı sempozyumu, Nanaimo, KANADA, 21-25 Temmuz 2013, pp.1-1
Yamaner G., Memiş D., "Fresh Water Fish Reproduction Studies in Turkey: Present Status And Potential Developments in Broodstock Management and Cryopreservation", 4th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Faro, PORTEKIZ, 17-20 Eylül 2013, pp.1-1
Memiş D., Yamaner G., "Sperm Quality Of Russian Sturgeon With First Stripping: Effect Of Different Extenders On Spermatozoa Motility/Motility Duration. 7th. International Symposium On Sturgeon", 7.international symposium on sturgeon, Vancouver Island, KANADA, 21-25 Temmuz 2013, pp.5P-046
Yamaner G., Memiş D., Baran A., "FARKLI SULANDIRICILARLA DONDURULAN RUS MERSİN BALIĞI (Acipenser gueldenstaedtii 1833) SPERMASININ KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 03-06 Eylül 2013, ss.0-0 (Özet)
Memiş D., Ercan E., Yamaner G., "The Effects On Growth Performance Of Shaded Pond Of Russian Sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii)", 6th International Symposium on Sturgeon, ÇIN HALK CUM., 25-29 Ekim 2009, pp.571-575
Memiş D., Ercan E., Yamaner G., "A Study On The Adaptation Into The Farm Conditions And Commercial Feed Of Wild Caught Sturgeon Species As By-Catch From The North-West Turkish Black Sea Coasts.", 6th International Symposium on Sturgeon, ÇIN HALK CUM., 25-31 Ekim 2009, pp.433-435
Memiş D., Kurtoğlu İ.Z., "Aile tipi veya küçük ölçekli balık çiftliklerinin yönetiminde kadının rolü", 2.İstanbul Uluslararası Su Forumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2011, pp.0-0
Memiş D., "Türkiyedeki Mersin Habitatlarının Mevcut Durumları Ve Iyileştirme Potansiyeli. ", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013, ss.167-168
Memiş D., Yamaner G., "Marmara Denizinde Mersin Balığının Dünü Ve Bugünü", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.0-0
Akbulut B., Çakmak E., Memiş D., Aydın İ., Alkan A., Kurtoğlu İ.Z., Zengin M., Serdar S., Ustaoğlu Tırıl S., Çiftçi Y., "Present Status Of Sturgeon Population And Rearing Possibilities In Turkish Black Sea Coastline And Rivers", 6th International Symposium on Sturgeon, ÇIN HALK CUM., 25-31 Ekim 2009, pp.0-0
Timur M., Ekici A., Memiş D., "Sturgeon Culture In Turkish Waters", 6th International Symposium on Sturgeon, ÇIN HALK CUM., 25-29 Ekim 2009, pp.0-0
Karataş S., Ercan D., Turgay E., Candan A., Memiş D., "First Isolation of a Flavobacterium johnsoniae-like Bacteria From Cultured Russian Sturgeon in Turkey", 14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, CEK CUM., 14-19 Eylül 2009, vol.0, no.0
Memiş D., "Mersin Balığı Anaçlarının Üreme Zamanının Tespiti Ve Dölleme Yöntemi.", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 temmuz 2009, ss.0-0
Yamaner G., Memiş D., Ekici A., "Mersin Balıklarında Kriyoprezervasyon Yöntemleri", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 temmuz 2009, ss.0-0
Karataş Steinum S., Ercan M.D., Turgay E., Memiş D., Candan A., "First Isolation of a Flavobacterium johnsoniae like Bacteria From Cultured Russian Sturgeon in Turkey", 14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prag, CEK CUM., 14-19 Eylül 2009, pp.333-333
Kurtoğlu İ.Z., Memiş D., Akbulut B., Çakmak E., Aydın İ., Savaş H., Çavdar Y. , Aksungur N., Ercan E., "Mersin Balığında Döl Alım Çalışmaları", Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2008, ss.0-0
Aydın İ., Akbulut B. , Işından H., Çavdar Y. , Kurtoğlu İ.Z., Çakmak E., Memiş D., Polat H., Aksungur N., Savaş H., Ercan E., "Rus Mersininde Sperm Muhafazası", Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2008, ss.0-0
Ercan E., Memiş D., Kurtoğlu İ.Z., Akbulut B., Çakmak E., Aydın İ., Savaş H., Çavdar Y. , Aksungur N., "Mersin Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yumurta Inkübatörleri", Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2008, ss.0-0
Kohlmann K., Kersten P. , Panicz R. , Memiş D., Flajs^Hans M. , "Genetic Variability And Differentiation Of Wild And Cultured Tench Populations Inferred From Microsatellite Loci", Vth International Workshop on Biology and Curture of the Tench (Tinca tinca)” Ceresole d’Alba, ITALYA, 29 Eylül-3 Ekim 2008, pp.279-288
Memiş D., Ercan E., Kurtoğlu İ.Z., Akbulut B. , Aydın İ., Çakmak E., Savaş H., Çavdar Y. , Aksungur N., "Mersin Balığı Anaçlarının Gonad Gelişimi Ve Yumurta Alımı", Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2008, ss.0-0
Memiş D., "Review Of Turkish Aquaculture", 1th international student workshop on marine biology, TÜRKİYE, 25-19 Temmuz 2007, pp.0-0
Memiş D., Ercan E., Çelikkale M.S., Timur M., Zarkua Z., "Development Of Russian Sturgeon (A.Gueldenstaedtii) Larvae From Fertilized Eggs To Artificial Feeding", International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, IRAN, 12-14 Mart 2007, pp.0-0
Memiş D., "Rus Mersini (A.Guldenstaedtii) Yavrularının Toz Yeme Geçiş Döneminde Büyüme Ve Ölüm Oranının Tespiti", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007, ss.0-0
Memiş D., "Conservation Status, Releasing, Monitoring And Scientific Researches Of Russian Sturgeon (A. Gueldenstaedtii) In Turkey", Aquaculture Aurope07, TÜRKİYE, 24-27 Ekim 2007, pp.0-0
Ercan E., Memiş D., Çelikkale M.S., Timur M., Sümer A., "A Modified System For Sturgeon Eggs Incubation And Larvae Rearing", International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, IRAN, 12-14 Mart 2007, pp.0-0
Memiş D., Kohlmann K., "Evaluation Of Wild Common Carp (C.Carpio) Genetic Resources In Turkey", ISGA International Symposium for Genetic in Aquaculture IX, FRANSA, 25-30 Haizran 2006, pp.0-0
Ercan E., Memiş D., Çelikkale M.S. , "Effects Of Different Diets On The Growth Performance And Body Composition Of Russian Sturgeon (A. Gueldenstaedtii)", 5th International Symposium on Sturgeon , IRAN, 9-13 Mayıs 2005, pp.0-0
Memiş D., Ercan E., "Status Hodowli Ryb Jesiotrowatych (Acipenseridae) W Turcji.", Profılaktyka Ryb Jesıotrowatych I Innych Gatunkow Karta zgloszenia uczestnictwa w Konferencji “Hatchery 2004, POLONYA, 2-4 Eylül 2004, pp.0-0
Çelikkale M.S., Okumuş İ. , Memiş D., "Contemporary Status Of Turkish Sturgeon (Acipenseridae) Stocks, Conservation Measure And Recent Studies", Symposium on Aquaculture Development, POLONYA, 26-29 Mayıs 2004, pp.0-0
Çelikkale M.S., Memiş D., Ercan E., "Sturgeon Culture In Turkey", International Symposium of Fisheries and Zoology, TÜRKİYE, 23-26 Ekim 2003, pp.0-0
Memiş D., Ercan E., "Marine Culture In Turkey", International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 0-0-0, pp.0-0
Kitap ve Kitap Bölümleri
Memiş D., Roshental H., Gessner J., Deniz H., Ustaoğlu Tiril S., Zengin M., et al., "National Action Plan For The Conservation and Restoration of the Sturgeons of Turkey", Medisan Yayınevi, ANKARA, 2015
Timur M. , Memiş D., Yildiz M., Ekici A., Doğan K., Çağıltay F., "Sazan Balığı Yetiştiriciliğinde Üretim Teknkleri Ve Havuzların Planlanması", Sazan Balıklarının Coğrafik Dağılımı ve Taksonomisi, Timur, M., Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.50-69-, 2011
Timur M. , Memiş D., Çağıltay F., Yildiz M., Ekici A., Doğan K., "Sazan Balıklarının Coğrafik Dağılımı Ve Taksonomisi", Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur M., Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.39-46-, 2011
Memiş D., "Deniz Balıkları Yetiştiriciliği", Filiz Kitapevi, İSTANBUL, 2010
Memiş D., Candan A. , Okumuş İ. , Karataş S. , Kucuktas H., "Sturgeon Aquaculture", in: Marine Aquaculture in Turkey, Candan A., Karataş S., Küçüktaş H., Okumuş İ., Eds., Turkish Marine Research Foundation , Istanbul, pp.25-35-, 2007
Memiş D., Kalous L., "Proceeding of the 1 st International Student Workshop on Marine Biology", Czech University of Life Sciences Prague, Prague, 2007
Diğer Yayınlar
Memiş D., "", , pp.,
Memiş D., Gaygusuz Ö., "Türkiye'de su ürünlerinin çeşitliliği, tehlike altında olan türler ", Diger, ss.4, 2017
Memiş D., Aydın İ., Akbulut B., "Semen Collection And Cryopreservation Of Russian Stuegon (Acipencer Gueldenstaedtii) Rered In Turkey", Diger, ss.1-7, 2012
Memiş D., Ustaoğlu Tırıl S., "Türkiye’De Mersin Balıklarının Korunmasına Yönelik Bazı Çalışmalar", Diger, ss.60-68, 2012
Memiş D., "Balık Çiftlikleri Ve Çevre Ilişkisi", Diger, ss.0-0, 2009
Memiş D., "Karadeniz’In Mersin Balıkları Yok Olmaktan Kurtulacak Mı? ", Diger, ss.0-0, 2008
Memiş D., Baygar T., "Vücut Ruh Ve Sağlığınız Için Balık Yiyin", Diger, ss.0-0, 2008
Baygar T., Memiş D., "Deniz Balığı Mı? Yoksa Kültür Balığı Mı?", Diger, ss.0-0, 2007
Memiş D., Tuğal E., "Akuakültürün Düzenlenmesi Ve İzlenmesinde Danimarka, Yunanistan Ve İtalya Örnekleri", Diger, ss.0-0, 2007
Memiş D., "Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler", Diger, ss.0-0, 2007
Memiş D., "Balıkçı! Dikkat Mersinbalığı! ", Diger, ss.0-0, 2006
Memiş D., "Karadeniz Havzası Mersin Balıklarının Yumurta Ve Larva Gelişimi", Diger, ss.0-0, 2005
Ercan E., Memiş D., "Mersin Balıkları Yetiştiriciliği Türkiye Örneği", Diger, ss.0-0, 2005
Memiş D., Ercan E., "Knowledge Resources About Russian Sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii Brandt, 1833) On The World Wide Web ", Diger, pp.0-0, 2004 (Link)
Memiş D., "Orkinos Yetiştiriciliği Ve Besiciliği Üzerine Yapılan Çalışmalar", Diger, ss.0-0, 2003
Memiş D., "Review Of Marine Aquaculture Development In Turkey", Diger, pp.0-0, 2003
Memiş D., Ercan E., "Denizlerimize Mersin Balığı Aşısı", Diger, ss.0-0, 2001
Memiş D., "Mesleğimize Dolayısıyla Doğaya Sahip Çıkalım", Diger, ss.0-0, 1998
Memiş D., "Istakoz Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış", Diger, ss.0-0, 1998
Memiş D., "Salmonlar İçin Ağ Kafes Sistemleri", Diger, ss.0-0, 1998
Memiş D., "Salmonların (Salmo Salar, L.) Denizdeki Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler", Diger, ss.0-0, 1996
Memiş D., "Japon Balığı (Carassius Auratus) Yetiştiriciliği", Diger, ss.0-0, 1996
Desteklenen Projeler
"Sapanca Gölü’nde Avlanan ve Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Tür Balıkların Kromozom Yapılarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEN87/15052003, Yönetici, 2007
"Recovery of sturgeon population in Turkey: habitat assessment and restocking", AB Destekli Diğer Projeler, FAO:TCP/TUR/3202(D) , Danışman, 2011
"Ultrason Tekniği Kullanılarak Mersin Balıklarında Cinsiyetin Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, IRP-10425,(16/12/2010;16/06/2012), Yönetici, 2012
"Genetic variability and differentiation of wild and cultured tench populations inferred from microsatellite loci", BAP Diğer, UDP-2685/11072008 , Yönetici, 2008
"Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması, “Yapay döl alım çalışmaları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSUD/2006/09/02/01, Yönetici, 2010
"The effect of shaded pond on growth performance of Russian sturgeon (A. gueldenstaedtii)", BAP Diğer, UDP-3937/24062009, Yönetici, 2009
"Sturgeon rivers in Turkey: their current status in relation to potential population recovery (habitat assesment and restocking potential", Diğer Projeler, UDP-21755, (11-12/03/2012) , Yönetici, 2012
"Rus mersini ve sivrişkanın yumurtadan itibaren morfolojik gelişimi", BAP Diğer, BYP-18430 (28/12/2011-28/06/2012), Yönetici, 2012
"Sapanca Gölünde Ağ Kafeslerde Mersin Balığı (A. güldenstaedtii) Yetiştiriciliği", BAP Arastırma Projesi, FEN1689/15082001, Araştırmacı, 2003
"Effects of different diets on growth performance and body composition of Russian sturgeon", BAP Diğer, FEN87/15052003, Yönetici, 2003
"Mersin Balıklarının PIT Tags veya T-Bar ile markalama çalışması", BAP Diğer, BYP-745/21072005 , Yönetici, 2005
"The effect of shading on growth performance in pond of Russian sturgeon (Acipenser guldenstaedtii)", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-TOVAK 107O301 , Yönetici, 2007
"Farklı Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalıklarının (O. mykiss) Büyüme Oranı, Gonad Gelişimi ve Vücut Kompozisyonunda Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEN1296/050599, Yönetici, 2001
"Evaluation of wild common carp (C.carpio) genetic Resources in Turkey", BAP Diğer, UDP-712/18042006 , Yönetici, 2006
"Development of Russian sturgeon (A.gueldenstaedtii) larvae from fertilized eggs to artificial feeding", BAP Diğer, UDP-628/22022007 , Yönetici, 2007
"Caryoresistance of carp sperm", AB Çerçeve Programı Projesi, Reg. No:262336, Araştırmacı, 2013
"MERSİN BALIKLARININ SAKARYA NEHRİNDE İZLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 36566, Yönetici, 2016
"Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss) Stok Yoğunluğu ve Yemleme Oranının Büyümeye ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Arastırma Projesi, FEN-6, Araştırmacı, 1996
"Türkiye’de Üretilen Levrek (D. labrax) Balıklarında Vibriosis İnfeksiyonuna Karşı Aşılamanın Başarısı, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Diğer, FEN1761/21122001, Araştırmacı, 2004
"Evaluation of survival and distribution in the Black Sea of young sturgeons stocked experimentally in the Danube, Romania2013-2015", Bilimsel Araştırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2015
"Development of an identification method for and a genetic assessment of Danube River (and Black Sea) sturgeon stocks as a prerequisite for sustainable fisheries and conservation management", AB Destekli Diğer Projeler, COFASP, Araştırmacı, 2018
"Besi Balığı Alabalıklarının (O. mykiss) Büyüme Performansı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Farklı Düzeylerdeki Carnitine'in Etkisi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Diğer, FEN1688/15082001, Araştırmacı, 2001
"LHRH ve Sazan Hipofizi Hormonlarının Rus Mersin Balıklarında (Acipenser gueldenstaedtii) Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 113O221, Araştırmacı, 2015
"TUBİTAK-BİDEB 2223-B 1.Su Ürünleri Yetiştirciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı", TÜBITAK Projesi, 1929B021400382, Yönetici, 2014
"Marmara Bölgesinde Alabalık Üretimi ve İşletmelerin Bugünkü Durumu, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 1993
"Batı ve Orta Karadeniz’de Ağ Kafeslerde Üretim Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 1996
"Mersin Balığı (Acipenser güldenstaedtii) Yavru Yetiştirme Projesi, İ.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Özel Teşebbüs destekli", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2001
"Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)", AB Çerçeve Programı Projesi, FA1304 , Proje Ekibinde Üye, 2018
"Assessing and improving the quality of aquatic animal gametes to enhance aquatic resources – The need to harmonize and standardize evolving methodologies, and improve transfer from academia to industry AQUAGAMETE", AB Çerçeve Programı Projesi, FA1205, Proje Ekibinde Üye, 2015
"Karadeniz Alabalığında (Salmo trutta labrax) Sperm Aktivasyonu: iyon ve ozmolaritenin Spermatozoa Hareketliliği üzerine etkisi", BAP Diğer, FYD-2017-23038, Araştırmacı, 2018
"Farklı Sulandırıcılarla Dondurulan Rus Mersin Balığı (Acipenser gueldenstaedtii 1833) Spermasının Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, 3623, Yönetici, 2012
"Akuaponik Sistemde Farklı Aydınlatma Kullanılmasının LED HPS ve Floresan Bazı Bitkilerin Marul Maydanoz ve Tere Büyüme Performansına Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-27335, Yönetici, 2019
"Su Bilimleri Fakültesi Sapanca Deney Hayvanları Yetiştiricilik Ünitesi; Tatlısu Midyelerinin Bakterileri Süzmedeki Rolü ", BAP Güdümlü, FBG-2018-31504, Yönetici, Devam Ediyor
"İki Farklı Su Kaynağının Doğal Alabalık (Salmo coruhensis) Anaçlarının Sperma Kalitesine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 47804, Yönetici, 2017
"Normal Üretim Sezonu ve Fotoperiyod Uygulanmış Alabalık Anaçlarının(Oncorhynchus mykiss) Sperm Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2017-24374, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Fish Biology, Degerlendirme Kurul Üyesi, 04.06.2013 - 15.06.2013
North American Journal of Aquaculture, Degerlendirme Kurul Üyesi, 06.05.2013 - 16.05.2013
AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING, , 01.08.2011 - Devam Ediyor
Revista Cientifica UDO Agricola , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2010
Turkish Journal of Veterinar and Animal Sciences , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2010
Turkish Journal of Zoology, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2010
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2010
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2008 - 01.01.2011
Journal of Applied Aquaculture , Yardimci Editör, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2007 - 01.01.2007
İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi , Editör, 01.01.2006 - 01.01.2011
Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2006 - 01.01.2011
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
World Sturgeon Conservation Society WSCS, , Üye, 30.05.2013 - Devam Ediyor
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası , , Üye, 26.05.2009 - Devam Ediyor
Merisin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği MERKODER, , Üye, 18.05.2006 - Devam Ediyor
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği SUMDER, , Üye, 18.05.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Eylül 2019
The 17th DDNI Scientific Event Comunity "Delta and Wethland", Tulcea, Haziran 2019
7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Rennes, Eylül 2019
Conservation Danube Sturgeon-A Challenge or a Burden?, Galati, Ekim 2019
FITFISH ANNUAL CONFERENCE 20th April 2018 , Porto, Nisan 2018
Int. Symp. on Graduate Research in Science:Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Ekim 2018
II. International Fisheries Symposium, Girne, Kasım 2018
SU BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞTAYI, İstanbul, Mayıs 2018
5. International University USEUM Association Platform Conference, Edirne, Mayıs 2018
IMPRESS:Sustaining iconic diadromous fishes: the potential and pitfalls of cultivation, Oslo, Haziran 2018
2nd International Water and Health Congress, Antalya, Şubat 2017
Cost FA1304 FitFish workshop in Stirling, Edinburgh, Nisan 2017
COST FA1304 FitFish Annual conference in Mostar, Mostar, Nisan 2017
6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Cheské Budejovice, Eylül 2017
8th International Sturgeon Symposium in Vienna, 2017 , Wien, Eylül 2017
Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, İstanbul, Kasım 2016
Middle East & Central Asia Aquaculture 2016, İzmir, Haziran 2016
II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Nisan 2016
Balık Göçlerini Engelleyen Su Yapıları: Balık Geçitleri ve HESler, Ankara, Aralık 2016
Ulusal Su Sağlık Kongresi, Antalya, Ekim 2015
Türkiyenin tür koruma stratejisi ve IUCN Türkiye İlişkileri Çalıştayı, İSTANBUL, Nisan 2014
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Antalya, Ekim 2014
Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Kocaeli, Mayıs 2014
2nd International Workshop on the Swimming Physiology of Fish, Barcelona,Spain, Barcelona, Ekim 2014
İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması, Kocaeli, Eylül 2014
Workshop on detecting presence and distrubution of young sturgeons in the Black Sea coastal waters, Romania, Nisan 2014
1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı , SAKARYA, Nisan 2014
WWF Working meeting with international participation on protection of sturgeons,Sofya, Sofya, Ocak 2013
Bioçeşitlilik Sempozyumu, Marmaris, Mayıs 2013
4th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Portekiz, Eylül 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2013
7th. International Symposium on Sturgeon, Canada, Temmuz 2013
WSCS General Assambly and sturgeon workshop,Ronamya, Tulcea, Mart 2012
AQUAGAMET COST MC Meeting,Belçika, Bürüksel, Aralık 2012
2.İstanbul Uluslararası Su Forumu, , Mayıs 2011
Regional Training on the Principles of Cage Culture in Resevoirs, Issyk-Kul, Kyrgyzstan. FAO Sub-regional Office for Central Asia (SEC), Issyk-Kul, Haziran 2011
2nd Sturgeon Strategy Workshop in Ankara, , Eylül 2011
Regional Workshop on the Turkish Action Plan for Rehabilitation of near Extinct Sturgeons and Development of a Black Sea Perspective., Trabzon, Ekim 2011
Sturgeon Stratgy formulation workshop, Samsun, Samsun, Ocak 2011
3th International Workshop on The Biology of Fish Gametes, , Eylül 2011
Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı 2, Sinop, Ağustos 2010
EMAP/ERASMUS/MUNDUS Active Training Seminar, Prag, Şubat 2010
Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım Çalıştayı 1, Sakarya, Temmuz 2010
Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2010
Seminar on Sturgeon Hatchery Techniques and On-Farm feed Management, Trabzon, Nisan 2010
Workshop on Habitat Assessment in Sakarya-Yeşilırmak-Kızılırmak Rivers, Sakarya, Haziran 2010
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,Rize, Rize, Temmuz 2009
“Erasmus Teaching Assignment Program”. Department of Zoology and Fisheries at Faculty of Agrobiology, , Kasım 2009
6th International symposium on sturgeon,Çin, Wuhan, Ekim 2009
Vth International Workshop on Biology and Curture of the Tench (Tinca tinca), , Eylül 2008
Vth International Workshop on Biology and Curture of the Tench (Tinca tinca), Ceresole d’Alba, Eylül 2008
Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretimi Çalıştayı, Samsun, Samsun, Ekim 2008
Mersin balığı üretimi pratik uygulama, , Mayıs 2008
Mersin Balığı Korunması ve Üretimi Çalıştayı; WSCS General Assambly, İstanbul, İstanbul, Nisan 2008
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla., , Eylül 2007
1th international student workshop on marine biology, , Temmuz 2007
Aquaculture Aurope07, İstanbul, Ekim 2007
International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Urmia, Urmia, Mart 2007
Türkiyede Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Çalıştayı, Trabzon, Kasım 2007
ISGA International Symposium for Genetic in Aquaculture, Fransa, Montpellier, Haziran 2006
International workshop on open ocean aquaculture in Turkey, , Ağustos 2006
FUTURE FISH EURASIA Uluslararası Su Ürünleri İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Seminer Salonu, , Temmuz 2005
5th International Symposium on Sturgeon, İran, Ramsar, Mayıs 2005
Status hodowli ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w Turcji “Hatchery 2004” National Workshop, Gizycko, Eylül 2004
IVth International Workshop on “Biology and Culture of the Tinca tinca (L.), , Eylül 2004
International Symposium of Fisheries and Zoology, , Ekim 2003
International Conference on “Environmental Problems of the Mediterranean Region, , Nisan 2002
II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, , Eylül 1996
Bilimsel Danışmanlıklar
Universitatea “Dunera de Jos” din Galati , Evaluation of survival and distribution in the Black Sea of young sturgeons stocked experimentally in the Danube, Romania (2013-2015), Diğer, ROMANYA, Nisan 2014 - Aralık 2015
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi Geliştirilmesi, Proje Danışmanlığı, Ocak 2008 - Kasım 2011
Bilimsel Hakemlikler
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2019
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2018
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2018
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2017
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2015
Bakanlık, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2014
TUBİTAK, Diğer Hakemliği, Haziran 2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2013
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2012
Etkinlik Organizasyonu
II. International Fisheries Symposium (IFSC 2018) , Bilim Kurulu Üyesi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Kasım 2018
SU BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞTAYI, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
I. Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (ISGRS 2018), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
2nd International water and health congress, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2017
19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2017
Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Kasım 2017
2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2017
II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
1.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı , Düzenleme Kurulu Başkanı, SAKARYA, TÜRKIYE, Nisan 2014
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2013
XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2011
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Bilim Kurulu Üyesi, RİZE, TÜRKIYE, Eylül 2009
Mersin Balığı Korunması ve Üretimi Çalıştayı; WSCS Genel Kurul Toplantısı, İstanbul, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2008
International Student Workshop on Marine Biology. Gökçeada, Turkey , Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ağustos 2007
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat, COUNCIL OF EUROPE, ALMANYA, wscs.info ve wwf.org, Nisan 2018 - Kasım 2019
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Panel:Karasal ve Denizel Organik Tarımın İrdelenmesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
International Conference “Conservation of Danube Sturgeons - a challenge or a burden?”, Davetli Konuşmacı, , ROMANYA, 2019
TÜM ÜRÜN, KAP ve AMBALAJ STANDARTLARI SEMPOZYUMU , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
2. International Water and Health Congress, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Tüm Ürün Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Ziraat Mühendisleri Odası Balıkçılık ve Sorunları Paneli, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
2. international water and health congress, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eğitim Semineri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Md. 3. Su Ürünleri Eğitim Seminerleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Ulusal Su Sağlık Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Workshop on detecting presence and distrubution of young sturgeons in the Black Sea coastal waters. Lower Danube River in Galati University, Davetli Konuşmacı, , ROMANYA, 2014
WWF Danube-Carpathian Programme Bulgaria, Davetli Konuşmacı, , BULGARISTAN, 2013
WSCS General Assembly 2012 and Mini-Symposium, World Sturgeon Conservation Society Danube Delta National Institute&Eco-Museal Research Instıtute , Davetli Konuşmacı, , ROMANYA, 2012
Erasmus Teaching Assignment Program”. Department of Zoology and Fisheries at Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
Mersin Balığı Korunması ve Üretimi Çalıştayı; WSCS Genel Kurul Toplantısı, Panelist, , TÜRKIYE, 2008
1th international student workshop on marine biology, Gökçeada., Panelist, , TÜRKIYE, 2007
FUTURE FISH EURASIA Uluslararası Su Ürünleri İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Seminer Salonu, , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2005
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 19
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Memiş D, "2.international water and health congress academic award, Sağlık Bakanlığı, Şubat 2017
Memiş D,Kohlmann, K., Kersten, P., Paniez, R., Flajshans, M., , "Genetic variability and differentiation of wild and cultured tench populations inferred from microsatellite loci, TUBİTAK, Haziran 2010
Memiş D,K.Kohlmann, "Genetic characterization of wild common carp (Cyprinus carpio L.) from Turkey, TUBİTAK, Mart 2007
Memiş D,Kohlmann K., "Finding of triploid Carassius gibelio Bloch, 1780 (Cypriniformes, Cyprinidae), Turkey, TUBİTAK, Mayıs 2004
Memiş D,Gün H. , "Effects of Different Diets on the Growth Performance, Gonad Development and Body Composition at First Sexual Maturity of Rainbıw trout (O. mykiss, TUBİTAK, Mayıs 2004
Memiş D,Demir, O.T. Eroldoğan ve S. Küçük, "Aquaculture in Turkey, TÜBİTAK, Ağustos 2002
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi