İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Erkan DUYMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : erkan.duymazistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/erkan.duymaz/
Ofis : C8
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, Université Jean-Moulin Lyon III, Hukuk Fakültesi, , FRANSA, 2005-2011
Yüksek Lisans, Université Jean-Moulin Lyon III, Hukuk Fakültesi, , FRANSA, 2004-2005
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, , 1998-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "L'"effet horizontal" de la Convention européenne des droits de l'homme.", Université Jean-Moulin Lyon III Hukuk Fakültesi Hukuk Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, "Les écoutes téléphoniques au regard du droit au respect de la vie privée. Le droit français à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme. ", Université Jean-Moulin Lyon III Hukuk Fakültesi Hukuk Eylül, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Fransızca, Çok İyi
Araştırma Alanları
Anayasa Hukuku
İnsan Hakları
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Hukuk Temel Alanı
Hukuk
Anayasa Hukuku
Web Of Science Araştırma Alanları
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2011 - 2016
Mesleki ve İdari Deneyimler
Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 15.12.2017 - Devam Ediyor
Raportör Hukukçu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , , 01.09.2015 - 01.09.2017
Verdiği Dersler
Constitutional Law, Lisans, 2018-2019
Human Rights, Lisans, 2018-2019
Anayasa Hukuku, Lisans, 2017-2018
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Duymaz E., "Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İki Yıllık Kısa Bilançosu: Türkiye Cephesinde Yeni Bir Şey Yok", Güncel Hukuk, ss.44-47, 2015
Duymaz E., "Dini Sembol ve Kıyafet Sınırlamalarında İki Farklı Yaklaşım: İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Devletlerin Uluslararası Yükümlülükleri Bakımından Tahlili ", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.64, ss.1113-1160, 2015 (Link)
Duymaz E., "Sacrifier L'Individu À L'Unité De La Nation Et De La Famille. Quelques Reflexions Sur Les Décisions Récentes De La Cour Constitutionnelle Turque En Matière De Nom Patronymique", Revue de droit constitutionnel, cilt.3, ss.81-104, 2014
Duymaz E., "Anayasa Mahkemesi'Nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler", Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.3, ss.37-52, 2014
Duymaz E., "Sağlık Durumuna Dayalı Ayrımcılık Örneği Olarak Hiv Taşıyıcısı İşçinin İşten Çıkarılması", Güncel Hukuk, ss.18-20, 2014
Duymaz E., "Gezi Parkı Çıkmazında Demokrasi Ve İnsan Hakları", Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.2, ss.265-288, 2013
Duymaz E., "İfade Özgürlüğünün Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Korunması Üzerine Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1367-1404, 2013 (Link)
Duymaz E., "Modern Kölelik. Avrupa Konseyi Hukukunda Kölelik, Kulluk Ve Zorla Çalıştırma Yasakları Üzerine Bir İnceleme", Legal Hukuk Dergisi, ss.67-104, 2013
Duymaz E., "Ana Dilde Eğitim Hakkını Savunma Özgürlüğü. Aihm'Nin Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası/Türkiye Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Güncel Hukuk, ss.56-58, 2013
Duymaz E., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'Nin Çevrenin Korunmasına Katkısı", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.121-160, 2012 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Duymaz E., "Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Hukukun Üstünlüğü İlkesi ", Hukuk ve Adalet Sempozyumu (Kamu Hukukçuları Platformu VII. Toplantısı), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2018, ss.354-397
Duymaz E., "Avrupa Konseyi Anayasal Birikimi Işığında 2017 Anayasa Değişikliği", Anayasal Kazanımlar Bilançosu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Ekim 2017, cilt.6, no.12, ss.683-697
Duymaz E., "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnsanlık Haklarının Gerçekleştirilmesine Potansiyel Katkısı", 23-24 Mayıs 2016 Tarihli Birleşmiş Milletler Dünya İnsancıl Zirvesi Vesilesiyle Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Mayıs 2016, vol.6, no.12, pp.579-608
Duymaz E., "Çocuk Haklarına San Jose'Den Bir Bakış: Amerikalılar-Arası İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Çocuğun Korunması Ve Çocuk Hakları", Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, ANKARA, TÜRKİYE, 4-5 Nisan 2013, ss.133-152
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şirin T., Duymaz E., Yıldız D., "Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri", Türkiye Barolar Birliği, ANKARA, 2016
Duymaz E., "L'Effet Horizontal De La Convention Européenne Des Droits De L'Homme. Étude De Droit Public", Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Duymaz E., "İnsanlık Hakları Evrensel Bildirgesi Projesinin İçerimleri”, (Catherine Le Bris’den Çeviri)", Diger, ss.513-528, 2018
Duymaz E., "Orta Avrupa'Da Yeni Bir Anayasa: Macaristan Temel Yasası'Nın Kabulü (Peter Kruzslicz'Den Çeviri)", Diger, ss.279-281, 2014
Duymaz E., "Romanya'Nın Anayasal Gündemi (Elena Simina Tanesescu'Dan Çeviri)", Diger, ss.271-274, 2014
Duymaz E., "Güçlü Ve Zayıf Yönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası (Ferhat Horchani'Den Çeviri)", Diger, ss.11-22, 2014
Duymaz E., "İki Cumhurbaşkanlı Ve İki Başbakanlı Türkiye (Jean Marccou'Dan Çeviri)", Diger, ss.259-260, 2014
Duymaz E., "Türkiye, Başkanlık Rejimi Yolunda (Jean Marcou'Dan Çeviri)", Diger, ss.263-266, 2014
Duymaz E., "Türkiye’Nin Zorlu Demokratik Anayasa Arayışı (Alain Bockel'Den Çeviri)", Diger, ss.33-47, 2013
Desteklenen Projeler
"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, TR2013/0123.01.03-01, Danışman, Devam Ediyor
"Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, ALTUN/RFEJ/TR2011/0740.26-2/GRA/005, Uzman, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Anayasa Hukuku Dergisi / Journal of Constitutional Law / Revue de droit constitutionnel, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), , Üye, 15.10.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
“Hukuk ve Adalet” (Kamu Hukukçuları Platformu 7. Toplantısı), İstanbul, Nisan 2018
Anayasal Kazanımlar Bilançosu (Anayasa-Der Çalıştayı), İstanbul, Ekim 2017
23-24 Mayıs 2016 Tarihli BM Dünya İnsancıl Zirvesi Vesilesiyle Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması, İstanbul, Mayıs 2016
Sosyal Adalaet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Ankara, Nisan 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Hukuk ve Adalet (Kamu Hukukçuları Platformu 7. Toplantısı), Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Anayasal Kazanımlar Bilançosu (Anayasa-Der Çalıştayı), Panelist, , TÜRKIYE, 2017
23-24 Mayıs 2016 Tarihli BM Dünya İnsancıl Zirvesi Vesilesiyle Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi