İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Ercan SARIDOĞAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : Ekonometri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ekonometri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11422
E Posta Adresi : ercan.saridoganistanbul.edu.tr
Web Adresi : https://scholar.google.com.tr/citations?user=-RWq9doAAAAJ&hl=tr
Ofis : İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 34452 Beyazıt/Fatih İstanbul
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SBE, İKTİSAT/İKTİSAT TEORİSİ, 1999-2006
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SBE, İKTİSAT (İNGİLİZCE), 2001-2006
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SBE, EKONOMETRİ/EKONOMETRİ, 1999-2001
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE İKTİSAT/İKTİSAT TEORİSİ Ağustos, 2006.
Doktora, "The Econometric Analysis Of The Relationship Among The Investment, Saving And Growth in Turkey And Selected Latin American Countries", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE İKTİSAT (İNGİLİZCE) Aralık, 2006.
Yüksek Lisans, "Kısa Süreli Sermaye Hareketleri ve Temel Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE EKONOMETRİ/EKONOMETRİ Eylül, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Ekonometri
İktisat Teorisi
Finansal Ekonometri
İktisatta Kantitatif Yöntemler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
İktisadi Modeller ve Programlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Business, Finance
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi / Ekonometri / Ekonometri, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi / Ekonometri / Ekonometri, 2012 - 2012
Öğr.Gör.Dr., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İktisat / İktisat Teorisi, 2009 - 2011
Arş.Gör.Dr., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İktisat / İktisat Teorisi, 2006 - 2009
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İktisat / İktisat Teorisi, 2000 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi , , 17.11.2015 - Devam Ediyor
Bilim Kurulu Uyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İktisat, 10.06.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Uyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) , , 28.05.2015 - Devam Ediyor
Araştırmacı, Risk Yazılım Teknolojileri ( RISKTURK) ITU Teknopark), , 01.01.2015 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Stokastik Süreçler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ekonometrik Modeller ve Zaman Serisi Analizi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Makroekonomi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Makroekonomi, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Kantitatif İktisat I - II , Lisans, 2013-2014
Matematiksel İktisat, Lisans, 2013-2014
Ekonometrik Paket Programlar, Lisans, 2013-2014
Mikroekonomi, Lisans, 2013-2014
Ekonometrik Modeller I - II, Lisans, 2013-2014
Zaman Serisi Ekonometrisi I - II, Lisans, 2013-2014
Makroiktisat, Lisans, 2011-2012
Mikroiktisat, Lisans, 2011-2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Okay E., Atabay Baytar R. , Saridoğan E., ""The Effects Of The Exchange Rate Changes On The Current Account Balance"", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.27, pp.79-101, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Güloğlu B. , Tekin R., Saridoğan E., "“Economic Determinants Of Technological Progress in G7 Countries: A Re-Examination”", ECONOMICS LETTERS, vol.116, pp.604-608, 2012 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aydemir R., Güloğlu B., Saridoğan E., "The Effects of the Volatility Changes in Exchange Rates and Interest Rates from Historical Shocks on the Non-Performing Loans in Turkish Economy ", Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.8, pp.1-20, 2017 (Link)
Güloğlu H., Saridoğan E., Güloğlu B., "Comparision Of Participating And Traditional Banks In Terms Of Risk Management In Turkey: Quantile Var Approach", Eurasian Business & Economics Journal , vol.11, pp.55-70, 2017 (Link)
Saridoğan E., "Convergence Analysis For Energy Consumption Per Capita Among High-Income Oecd Countries", Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, vol.8, pp.21-27, 2017 (Link) (Abstract)
Saridoğan E., Güriş B., Uçak A., "AN ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE FOR JAPANESE ECONOMY ", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, vol.5, pp.151-165, 2016 (Link)
Saridoğan E., Güriş B., Uçak A. , "An Analysıs Of Environmental Kuznets Curve For Japanese Economy ", Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.5, ss.151-165, 2016
Yılancı V. , Saridoğan E., Artar O., "A stochastic convergence analysis for selected East Asian and Pacific countries: A Fourier unit root test approach ", Theoretical and Applied Economics , vol.XXI , no.598, pp.51-60, 2014 (Link) (Abstract)
Yılancı V. , Saridoğan E., Artar O. , "A stochastic convergence analysis for selected East Asian and Pacific countries: A Fourier unit root test approach", Theoretical and Applied Economics, vol.598, pp.51-60, 2014 (Link)
Solak F., Saridoğan E., "Türk Cumhuriyetleri'Nin İktisadi Kalkınma Sürecinde Bilgi Ekonomisinin Rolü Ve Önemi", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.XXXII, pp.181-200, 2012
Solak F., Saridoğan E., "Küresel Iktisadi Krizin Türk Cumhuriyetlerine Etkileri", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.XXX, pp.93-115, 2011
Yüksel E., Saridoğan E., "Uluslararası Ticaret Teorileri Ve Paul R.Krugman’In Katkıları", Marmara Ünv. SBE. ÖNERİ, cilt.9, ss.199-206, 2011 (Link)
Tokucu E., Saridoğan E., "Kriz Ve Maliye Politikalarinin Geri Dönüşü Çerçevesinde Fonksiyonel Maliye: Bir Literatür Taraması", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.XXIX, pp.77-98, 2010
Sungur N., Saridoğan E., "Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.XXIX, pp.23-45, 2010
Torun M., Saridoğan E., Kurt S., "Yenilik Üretimi (Inovasyon) Ile Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri (Ict) Yatırımlarının İnsani Gelişme Endeksine Etkisinin Ekonometrik Analizi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Biga İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.139-150, 2009
Şener S., Saridoğan E., "Effect Of Openness On Economic Growth In High Income Oecd Countries: 1953-2004", Istanbul Stock Exchange Review, vol.37, pp.13-44 , 2008
Apak S., Uçak A., Saridoğan E., "Current Account Sustainability In Turkish Economy", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, cilt.XXIV , ss.1-20, 2008 (Link)
Terzi N., Saridoğan E., "An Econometric Analysis Of The Current Account Deficit In Turkish Economy", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, cilt.XXII, ss.123-142 , 2007 (Link)
Terzi N., Saridoğan E., "The Effect Of Short-Term Capital Flows On Current Account Balance In Turkish Economy", Prof. Dr. Assen Zlatarov University Social Sciences Faculty, Management and Education Academic Journal, Bulgaria,, vol.3, pp.147-155 , 2007
Çeviker L., Saridoğan E., "An Econometric Analysis The Relationship Between Information And Communication Expenditures (Ict) And Innovation In High-Income Oecd Countries", Marmara Ünv. İİBF Dergisi, cilt.XXI, ss.477-496 , 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güloğlu H., Saridoğan E., Güloğlu B., "Sensitivity Of Islamic And Conventional Banks To Financial Risk Shocks: Evidence From Turkish Banks", I. International Symposium On Economics, Finance And Econometrics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.123-123 (Link)
Güloğlu H., Saridoğan E., Güloğlu B., "TÜRKİYE’DE KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN RİSK YÖNETIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KANTİL VAR YAKLAŞIMI ", INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-29 Ekim 2017, pp.8-8 (Link)
Guloglu B., Aydemir R., Saridoğan E., "Volatility Spillovers And Dynamic Interactions Between Exchange Rates And Interest Rates In The Fragile Five", ASSA Meetings (MEEA), Boston, ABD, 15-15 Ocak 2015, pp.1-12
Guloglu B., Aydemir R., Saridoğan E., "Olatility Spillovers And Dynamic Interactions Between Stock Markets And Bond Markets In The Piigs Countries", 14th EBES Conference, Barcelona, ISPANYA, 17-17 Ekim 2014, pp.1-12
Guloglu B., Aydemir R., Saridoğan E., "Volatility Spillovers And Dynamic Interactions Between Exchange Rates And Interest Rates In The Fragile Five", International Econometrics Conference,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-13 Haziran 2014, pp.1-12
Solak F., Saridoğan E., "Sürdürülebilir İktisadi Büyüme Ve Rekabet Gücü İçin Bilgi Ekonomisi Temelli Politika Ve Stratejiler: Türk Cumhuriyetleri İçin Öneriler", 9th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management, BOSNA HERSEK, ,23-25 Jun 2011, pp.2427-2440
Şener S., Saridoğan E., "The Effects Of Science-Technology-Innovation On Competitiveness And Economic Growth ", The Proceedings Of 7th International Strategic Management Conference II, Investigating Strategies of Recovery from the Recession,, FRANSA, June 30-July 2 2011, pp.795-806
Solak F., Saridoğan E., "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’Nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri", International Conference on Eurasian Economies, KIRGIZISTAN, 12-14 October 2011, pp.260-264
Solak F., Saridoğan E., "Sürdürülebilir Iktisadi Büyüme Ve Küresel Rekabet Gücü Bağlaminda Tekno-Girişimciliğin Rolü Ve Önemi", 3rd International Congress on Entrepreneurship, KIRGIZISTAN, 17-19 May 2011, pp.210-218
Sungur N., Saridoğan E., "Türkiye Ekonomisinde Sürdürülebilir Ulusal Ve Bölgesel Kalkınma İçin Bir Öneri: Küresel Rekabet Gücü Destek Sistemi", TMMOB Sanayi 2011 Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 16-17 Aralık 2011 , ss.225-250
Şener S., Saridoğan E., "Historical Background Of The Effect Of Openness On The Exchange Rate Stability In European Countries (1951-2004)", 11th International Conference on Finance and Banking, Future of the European Monetary Integration, CEK CUM., 17-18 October 2007, pp.672-691
Dumludağ D. , Saridoğan E., Kurt S., "Determinants Of Foreign Direct Investment: An Institutionalist Approach", Seventh Conference of the European Historical Economics Society, ISVEÇ, Haziran 2007, pp.1-22
Apak S., Saridoğan E., Uçak A., "Macroeconomic Determinants Of Innovation", Third International Conference on Business, Management and Economics, TÜRKİYE, 13-17, June 2007, pp.325-349
Saridoğan E., Sarisoy S., Beşer M.K., "The Effects Of Economic Growth And Education Level On Air-Water Pollution In Oecd Countries: A Panel Time Series Analysis", International Conference on Environment: Survival and Sustainability (ESS2007), KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.1549-1561
Şükrüoğlu D., Saridoğan E., "The Effects Of Information And Communication Technologies (Ict) On The Production Of Scientific And Technical Journal Articles", International 6th Knowledge, Economy & Management Congress, TÜRKİYE, 26-28 December 2007, pp.151-163
Saridoğan E., Beşer M., "Analysing The Panel Time Series Econometric Techniques: An Application On Turkey And Latin American Countrie", 8th Turkish Econometrics and Statistics Symposium, TÜRKİYE, 24-25 May 2007, pp.1-19
Torun M., Saridoğan E., Kurt S., "An Econometric Analysis Of The Relationship Between Information And Communication Expenditures (Ict) And Economic Growth In Oecd Countries", Third International Conference on Business, Management and Economics, TÜRKİYE, 13-17 June 2007, pp.389-404
Kitap ve Kitap Bölümleri
Saridoğan E., "., An Econometric Analysis Of The Relationships Among The Investment Saving And Growth In Turkey And Selected Latin American Countries", Amazon KDP Publishing, İstanbul, 2017 (Link)
Saridoğan E., "An Econometric Analysis the Relationship between Inflation and Economic Growth in the Turkish Economy (Turkish Edition) ", CreateSpace Independent Publishing Platform, İstanbul, 2017 (Link)
Saridoğan E., "An Econometric Analysis The Relationships Between Short-Term Capital Flows And Main Macroeconomic Variables", Amazon CreateSpace Independent Publishing, İstanbul, 2017 (Link)
Saridoğan E., "A Panel Time Series Econometric Analysis of Import Demand Function for the G-7 Countries", Amazon KDP Publishing, İstanbul, 2017 (Link)
Saridoğan E., Sungur Çakmak N., "Türkiye Ekonomisinde Sürdürülebilir Ulusal ve Bölgesel Kalkınma İçin Bir Öneri: Küresel Rekabet Gücü Destek Sistemi", Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan A.FAruk, Dumludağ, D., Ed., İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.50-75, 2014 (Link)
Güloğlu B., Saridoğan E., "Economic And Social Issues In The Middle East And North African Countries", in: An Econometric Analysis Of The Sources Of Economic Growth Selected MENA Countries Under The Global And Regional Turmoil , Çil Yavuz N., Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 2013 (Link) (Abstract)
Saridoğan E., "Central Asian Economies in Transition", in: Central Asian Economies in Transition , Gencer A. HİÇ, Gerni C., Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.37-52, 2012 (Link)
Solak F., Saridoğan E., " "Performance Of Central Asian Economies"", in: Central Asian Economies in Transition, Aysen Hic Gencer and Cevat Gerni , Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.37-53-, 2012 (Link)
Turanli R., Saridoğan E., "Bilim-Teknoloji-Inovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 (Link)
Saridoğan E., "Mikroekonomi Ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Stratejiler", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Likitide Riski ve Raporlaması Projesi ( RISKTURK )", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2015
"İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı ( TUBITAK 1601)", TÜBITAK Projesi, 000001111, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Döviz Kurları ve Faiz Oranlarında Oynaklık Yayılımı, Oynaklık Etki Tepki fonksiyonları ve Batık Kredilere Etkileri (TUBITAK 1001 )", TÜBITAK Projesi, 11, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İBB Stratejik Plan Rehberi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00000, Yönetici, Devam Ediyor
"İBB Kurumsal Etik Rehberi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00000, Yönetici, Devam Ediyor
"İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Ekosistemi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0000, Koordinatör, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Procedia - Social and Behavioral Sciences, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Volume 195, Pages 1-2912 (3 July 2015) , Editör, 05.05.2014 - 30.05.2015
Journal of Economics and Political Economy, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
The Econometric Society , , Üye, 15.11.2012 - Devam Ediyor
The American Economic Association, , Üye, 15.11.2012 - Devam Ediyor
Middle East Economic Association, , Üye, 10.04.2008 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
İKTİSAT, İŞLETME VE FİNANS (SSCI), Dergide Hakemlik, Eylül 2014
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Siyaset Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları (SEYAD) Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Empirical Economics (SSCI), Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Trakya Üniversitesi, İİBF E-Dergi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Ege Akademik Bakış Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Trakya Üniversitesi, İİBF E-Dergi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Trakya Üniversitesi, İİBF E-Dergi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Trakya Üniversitesi, İİBF E-Dergi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Etkinlik Organizasyonu
15. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
The XIV th Spring Meeting of Young Economists (SMYE-2009), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 40
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 56
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 16
Ödüller ve Burslar
Saridoğan E,Güloğlu, B., Tekin, R.B., "Yayın Yeşvik , TUBITAK, Mart 2013
Saridoğan E,Okay E., Atabay Baytar R., "Yayın Yeşvik , TUBITAK, Mayıs 2012
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Ekonometri Teorisi, İktisat Teorisi, Finansal Ekonometri, Makroekonometri, İktisatta Kantitatif Yöntemler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Econometric Theory, Economic Theory, Financial Econometrics, Macroeconometrics, Quantitative Methods in Economics
Temel Eserler
Güloğlu B., Tekin R., Saridoğan E., " “Economic Determinants Of Technological Progress In G7 Countries: A Re-Examination”", Economics Letters, vol.116, pp.604–608, 2012
Okay E., Atabay Baytar R., Saridoğan E., ""The Effects Of The Exchange Rate Changes On The Current Account Balance"", İktisat İşletme ve Finans, vol.27, pp.79-101, 2012
Saridoğan E., " Mikroekonomi Ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Stratejiler", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010
Turanli R., Saridoğan E., "Bilim-Teknoloji-Inovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010
Sungur N., Saridoğan E., "Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri", Marmara Ünv. İİBF Dergisi (EBSCHO-Host) , vol.XXIX, pp.23-45, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi