İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akinci R.E., "Dilgijek-OoL Moğolistan Bayan Ölgiy Aymağı Tsengel Sum’da Derlenen İki Tuva Masalının Kiril Harfli Transkripsiyonu, Türkçe Transliterasyonu ve Türkçe Çevirisi", Sibirische Studien, vol.12, no.1, pp.1-44, 2017
Ebrar Akinci R. , "Kentsel Dönüşüm Sarmalında Bir “Entegrasyon” Projesinin Düşündürdükleri: Esenyurt Fatih Mahallesi Romanları", T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1+2, pp.5-26, 2014
Ebrar Akinci R. , "Alday’ın Övgüsü: Bir Şaman Ayini Kiril Harfli Transkripsiyon – Türkçe Transliterasyon – Türkçe Çeviri", Sibirische Studien/ Sibirya İncelemeleri, vol.5.2, pp.229-256, 2014
Ebrar Akinci R. , "Mögön Sagan Toolay Ooldun Toolu, Kiril Harfli Metin, Transkripsiyonlu Metin, Çeviri", Sibirische Studien/Sibirya İncelemeleri, vol.1, pp.9-62, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akinci R.E., "Ritual Space, Landscape and Material Culture Of the Tsengel Tuvans", Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoi, VIETNAM, 1-4 Aralık 2017, pp.94-95
Akinci R.E., "Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik ", Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme IV- Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı (International Workshop on Tuvan Studies), ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, pp.4-4
Ebrar Akinci R. , "Tsengel Tuvalarının Türkiye Deneyimi: Kültür ve Dil Varlığının Canlandırılmasında Kültür Aşırı Girişimler", Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları: '4. 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2012, pp.73-84
Ebrar Akinci R. , "Perspectives On Shamanism And Representation Of Shamanic World View In Material Culture", The 2nd International Conference: Biomedical Sciences and Methods in Archaeology, AYDIN, TÜRKİYE, 15-18 Eylül 2011, pp.x-x
Ebrar Akinci R. , "“Tsengel Tuvalarında Şagaa (Yeni Yıl / Bahar Başlangıcı) Kutlamalarında İkram ve Sunaklar” ", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2005, pp.260-274
Ebrar Akinci R. , "Batı Moğolistan Tsengel Tuvalarının Yerleşimlerinde Ve Göçer Yurtlarında Mekan Kullanımı Ve Bazı Özel Semboller", Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-14 Nisan 2005, pp.414-422
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akinci R.E., Ed., "Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2019
Akinci R.E., "Antropoloji ve Din", Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel AnNtropolojiye Giriş, Rabia Ebrar Akıncı, Ed., Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.309-341, 2019
Akinci R.E., "Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik", in: Tuva Araştırmaları: Tuvaca Varyantlarının Belgelenmesi ve Tanımlanması, Aydemir İ.A., Erdem, M., Eds., Grafiker Yayınları, Ankara, pp.5-18, 2017
Ebrar Akinci R. , "Tsengel Tuvalarında Mekân Düzeni", Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Naskali E G., Şahin E., Ed., Picus, İstanbul, ss.414-422, 2008
Ebrar Akinci R. , "Tsengel Tuvalarında Şagaa", Kültür Tarihimizde Çeyiz , Naskali E G., Koç A., Ed., Picus Yayınları, istanbul, ss.260-74-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi