İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Dilek DEDE
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000
E Posta Adresi : dilekdedeistanbul.edu.tr | dede_dilekhotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/dilekdede/
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2011-2017
Doktora, Ruhr-Universitaet Bochum, Faculty of Social Sciences, Erasmus Değişim Programı- Çeşitli programlardan ders alma, ALMANYA, 2016-2016
Doktora, Rijksuniversiteit Groningen, Sociology, Behavioural Sciences- Doktora tezi araştırması, HOLLANDA, 2015-2015
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2009-2011
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2005-2009
Lisans Çift Anadal, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2007-2009
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kamu Politikası Yapımının Kurumsal Değişim Çerçevesiyle Açıklanması:Türkiye'de İlkokul Öğretmenlerinin İstihdam Kurumları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, "Çok Düzeyli Yönetişim Olgusunun Kent Konseyleri Bağlamında İncelenmesi: Helsinki Stockholm Bergen Barselona Kent Konseyleri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Temmuz, 2011.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Summer School in Policy Formulation, Participation and Learning, Political Sciences, Law and International Studies/ Padova Üniversitesi-İtalya , 2018
5. AB Tübitak/Horizon/Teydep Proje Yazma Eğitimi, Global B, 2017
SPSS Uygulamalı Temel ve Çok Değişkenli İstatistik, İstanbul Üniversitesi SEM, 2015
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi SEM, 2015
E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri ve Zaman Serisi Ekonometrisi, İstanbul Üniversitesi SEM, 2015
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, İÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 2015
İçerik Analizi ve İstatistiki Yöntemler, Bahçeşehir Üniversitesi, 2015
Bilgisayar İşletmenlik Kursu, Bakırköy halk eğitim merkezi, 2009
Araştırma Alanları
Yönetim Bilimleri
Yönetişim
Bürokrasi ve Kamu Reformu
E-devlet
Web Of Science Araştırma Alanları
Public Administration
Political Science
Management
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Dede D., "YAPISAL-İŞLEVSEL BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMUNUN DEĞİŞİMİNDE MERKEZİLEŞME YERELLEŞME EĞİLİMİ", IX. Eğitim Yönetimi Forumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.519-520 (Link)
Dede D., "‘The Bureaucratic Personality’ View: Bureaucratic Characters from the Republican Period of Turkey's Three Prominent Women Authors", 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, FRANKFURT A.M., ALMANYA, 2-3 Mart 2018, vol.II, pp.332-336 (Link)
Dede D., "Kamu Politikası Yapımını Kurumsal Değişim Çerçevesiyle Açıklamak: Siyasal-Koalisyon Yaklaşımı", Kayfor X: Kamu Politikalarında Dönüşüm, BURSA, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2012, ss.17-36
Dede D., Dede A., ""Öğretmenlik Mesleğinde Üniversiteden Çalışma Alanına Geçiş: Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler Üzerine Notlar"", Eyfor III: Eğitimde Nitelik ve Yenileşme, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 12-13 Eylül 2012, ss.25-25
Dede D., "Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı(Nın) Bilimselliği Sorunu", IX. Kamu Yönetimi Forumu: "Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi", ANKARA, TÜRKİYE, 19-21 Ekim 2011, ss.243-257
Kitap ve Kitap Bölümleri
Dede D., "A Theoretical Insight into the Multi-Level Governance", in: "Multi-Level Governance in Developing Economies.", Aldemir, C. Uysal-Uçma T., Eds., IGI Glob. Pub., . Hershey, PA 17033, USA, pp.1-22, 2019 (Link)
Dede D., "E-DEVLET ve E-KATILIM ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRMA SORUNLARI", E-Yönetişim:Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye'ye Yansımaları , Parlak B.ve Doğan K. C., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.57-68, 2019
Dede D., "Public Administration Studies in Turkey after 2000: A Scrutiny on the Amme İdaresi Dergisi", in: Social Sciences Research in the Globalizing World, Efe, Recep, Eds., “St. Kliment Ohridsky University Group Publishing , Sofia, pp.146-152, 2018
Dede D., "Çok Düzeyli Yönetişim Olgusunun Kent Konseyleri Bağlamında İncelenmesi: Helsinki, Stockholm, Bergen, Barselona Kent Konseyleri", İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları, İSTANBUL, 2013
Dede D., "“Devletin Düzenleme İşlevi Çerçevesinde Türkiye’De Biyo Güvenlik Yasası: “Üç Alt-Sistem” Kategorisi İle Devlet / Piyasa/ Toplum Eksenli Bakış”", Kamuda Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyüb Günay İSBİR, Ed., TODAIE, ANKARA, ss.633-651-, 2013
Diğer Yayınlar
Dede D., "Public Policy Determination and Implementation: Insight into Education Policy in Turkey, Social Work Religion and Policy Making Workshop, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs", Sunum, pp.xx-xx, 2014
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Mart 2018
Eyfor IX, İstanbul, Kasım 2018
Eyfor III, Nevşehir, Ekim 2012
Kayfor X, Bursa, Aralık 2012
Kayfor IX, Ankara, Eylül 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 2
Web Of Science H İndeksi : 0
Ödüller ve Burslar
Dede D, "Ünal Aysal Tez Ödülleri Yarışması, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Aralık 2013
Dede D, "Siyasal Bilgiler Fakültesi Birinciliği, Kamu Yönetimi Bölümü Birinciliği, İstanbul Üniversitesi, Haziran 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi