İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 15725
E Posta Adresi : beldemaristanbul.edu.tr | beldemar61yahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/1080/
Ofis : E Blok I.Kat 17
Posta Adresi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ordu caddesi, 196 laleli/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, 1987-1996
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, 1984-1987
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Sanat tarihi, 1980-1984
Yaptığı Tezler
Doktora, "İznik Çini Fırınları Kazısında Ele Geçen Figürlü Seramiklerin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Mayıs, 1996.
Yüksek Lisans, "Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bil Sanat Tarihi Mart, 1987.
Yabancı Diller
Fransızca, İyi
Araştırma Alanları
Sanat Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sanat Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
Archaeology
Art
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Kazı Başkanı, T.C.İznik Çini Fırınları Kazısı , , 01.07.2007 - Devam Ediyor
Sanatsal Etkinlikler
Demirsar Arli V, "Exhibition on Ottoman Art", Diğer, Küratör, Ekim-2010.
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Khedr, "İstanbul'daki Paşa Camilerinin Mihrapları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, T.Sağnak, "Kültürlerarası Etkileşime bir Örnek: Günseli Kato", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, E.Ceylan, "Antalya'nın Akseki ve Elmalı ilçelerindeki Türk dönemi sivil mimarlık örneklerindeki süsleme özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, U.Eker, "İznik ve çevresi Türk Dönemi Mimarisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, G.Tuncay, "Enez'de Bizans Devri Dini Mimarisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şimşek G., Demirsar Arli V.B., Kaya Ş., Colomban P., "On-site pXRF analysis of glaze compasation and glaze composition and colouring agents of "İznik tiles at Edirne Mosques (15 th and 16th centuries)", CERAMICS INTERNATIONAL, vol.39, pp.2199-2209, 2019 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Demirsar Arli V.B., Kaya Ş., "İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI’NDA ORTAYA ÇIKARILAN PİŞMİŞ TOPRAK KALIP PARÇALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Sanat Tarihi Dergisi, cilt.27, ss.35-51, 2018 (Link)
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazı Buluntularından Çini Örneklerin Değerlendirilmesi / Evaluation of Iznik Tiles Examples from Iznik Tile Excavation", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research , vol.7, no.1, pp.578-564, 2018 (Link)
Demirsar Arli V.B., Kaya Ş., "An Evaluation of the Architecture, Culture and History of the Polenezköy/Adampol Settlement in İstanbul", Art of the Orient, vol.6, pp.180-200, 2017
Demirsar Arli V.B., Kaya Ş., "PRIMITIVE FORMS AND FIGURES IN ÇANAKKALE CERAMICS", Art-Sanat, no.2, pp.147-161, 2014
Demirsar Arli V.B., "An Evaluation of Iznik Excavation Results Between 1981-2009", Arab Historical Review For Ottoman Studies, vol.1, no.1, pp.61-77, 2011
Demirsar Arli V.B., "Kudüs’te Harem – i Şerif’teki Bir Sondajda Bulunan Osmanlı Dönemi Çinileri ve Çivili Çini Kullanımı Hakkında Bazı Görüşler", Byzas / Çanak, pp.501-517, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirsar Arli V.B., "“Geç Dönem Osmanlı Seramik Sanatında Arma ve Amblem Niteliğinde Motifler", 13. Türk Sanatları Kongresi, MACARISTAN, - , pp.173-
Demirsar Arli V.B., "“İznik Çini Fırınları Kazılarında Ele Geçen Aydınlatma Gereçleri”", XI. Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, 19-24 October 2015 Antalya, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2015, ss.431-436
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları kazısı 2017 Yılı Çalışmaları", 40. kazı sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.1, pp.345-346
Demirsar Arli V.B., Suman S., "Viewing Istanbul through Western Brushstrokes: Nineteenth-Century Levantine Artists", THE LEVANT AND EUROPE: SHIPPING AND TRADE Networks of People and Knowledge, Londra, INGILTERE, 2-4 Kasım 2016, pp.37-38
Demirsar Arli V.B., "“Geçmişten Günümüze İznik Çini Fırınları Kazısı ve Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme”,", XI. Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, 19-24 October 2015 Antalya, , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2015, pp.189-195
Demirsar Arli V.B., Kaya Ş., Erol Ö., "İznik Çini Fırınları Kazılarında Ele Geçen Aydınlatma Gereçleri", XI. AIECM3 ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE MODERN AKDENİZ DÜNYASI SERAMİK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2015, vol.1, pp.431-436
Demirsar Arli V.B., "EXPOUNDING ON THE “FIGURE” FEATURE IN OTTOMAN TILES AND CERAMICS THROUGH THE FIGURAL FINDINGS IN IZNIK TILE KILN EXCAVATIONS", 15. Türk Sanatları Kongresi/15. International Congress of Turkish Art, Napoli, ITALYA, 16-18 Eylül 2015, pp.233-245
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları", 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2015, vol.2, pp.507-516
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları", 36.Kazı Sonuçları Toplantısı, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, vol.2, pp.165-176
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları", 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.2, pp.100-110
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.3, pp.335-346
Demirsar Arli V.B., "Osmanlı Seramik Sanatında Bir Formun İsimlendirilmesi", CIEPO 20, Rethymno, YUNANISTAN, 27 Haziran - 1 Temmuz 2012, vol.1, pp.1007-1020 (Link)
Demirsar Arli V.B., Adigüzel H., "Past and Present of Art History Education in İstanbul University”", History of Art History in Central, Eastern and South- Eastern Europe, Torun, POLONYA, 1-7 Ekim 2011, pp.249-257
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.3, pp.391-408
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısında Ele Geçen Milet İşi Olarak Tanınan Teknikteki Seramiklerin Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu / Proceedings of the XVth International Symposium of Medieval and Turkish Era Excavations and Art History Researches, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, cilt.2, ss.85-92
Demirsar Arli V.B., "Depictions of “Nalın-ı Şerif” ( Holy Patten ) on Ottoman Tiles", 14th International Congress of Turkish Art, Paris, FRANSA, 19-21 Eylül 2011, pp.273-282
Demirsar Arli V.B., Adigüzel H., "The Connection Between The Tile Decoration Of The 16th and 17th Centuries ın Istanbul with the tile Fragments Found in Iznik Excavations”, ", The Art of The Islamic World and The Artistic Relationships Between Poland and Islamic Countries, Krakow, POLONYA, 1-7 Ekim 2010, pp.235-245
Demirsar Arli V.B., Altun A., "İznik Kazıları Işığında Saray Bölgesi Araştırmaları", Uluslararası İznik I. Konsil Senato Sarayı'nın Lokalizasyonu Çalıştayı, BURSA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2010, pp.55-77
Kitap ve Kitap Bölümleri
Demirsar Arli V.B., "",
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları", in: 39.Kazı Sonuçları , Özme A., Eds., Kültür ve Turizm Bakanlığı , Bursa, pp.445-459, 2018
Demirsar Arli V.B., "İznik Çini Fırınları Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları", in: 38.Kazı Sonuçları, Özme A., Eds., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.371-388, 2017
Demirsar Arli V.B., "Veneration of the Sandals Footprints of the Prophet", in: Anatolia: Home of Eternity , Marc Waelkens, Eds., Lannoo , Brussels, pp.200-201-206-207, 2015
Demirsar Arli V.B., "Selçuklu Dönemi El Sanatları", Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, Tanman M.B., Ed., M Grup Matbaacılık A.Ş. Kayseri Belediyesi, Kayseri, ss.159-169, 2014
Demirsar Arli V.B., "İstanbul Mimarisinde Çini Süsleme", Kültürler Başkenti İstanbul, Başar, F., Ed., istanbul-2010-akb-yayinlari, İstanbul, ss.404-410, 2010
Demirsar Arli V.B., Adigüzel H., "İstanbul'da Osmanlı Porselenleri", Kültürler Başkenti İstanbul, Başar, F., Ed., Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.412-414, 2010
Tanman M., Demirsar Arli V.B., Adigüzel H., Sağnak T., Eds., "Exhibition on Ottoman Art", Mas Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 2010
Demirsar Arli V.B., Tanman M.B., "Ottoman Architecture and Decorative Arts in the 16th and 17th Centuries ", in: Exhibition on Ottoman Art 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, Tanman B.M., Demirsar Arlı V.B., Adıgüzel H., SağnakT., Eds., Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Traditional Arts Directorate , İstanbul, pp.39-58, 2010
Demirsar Arli V.B., Altun A., "Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Osmanlı Dönemi", Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2008
Demirsar Arli V.B., "Kütahya Çiniciliği", Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Gönül Öney- Zehra Çobanlı, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.329-345, 2007
Altun A., Demirsar Arli V.B., "İznik Çiniciliği", Tarih Boyunca İznik, Akbaygil I., İnalcık H., Aslanapa O., Ed., Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.237-244, 2004
Altun A., Demirsar Arli V.B., "İznik Tiles", İznik Throughout History, Akbaygil I., İnalcık H., Aslanapa O., Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, ss.237-244, 2003
Demirsar Arli V.B., Arlı H., "Edirne İttihat ve Terakki Kulübü Binası'nın Çini Bezemeleri", Yıldız Demiriz'e Armağan, Tanman M.B., Tükel U., Ed., Simurg Yayınları, İstanbul, ss.45-51-187-191, 2001
Demirsar Arli V.B., "Oryantalizmden Çağdaş Türk Resmine", Creative Yayıncılık ve Tanıtım Ltd. Şti., İSTANBUL, 2000
Tanman M., Demirsar Arli V.B., "İstanbul / Eyüp'te Bulunan Çinili Çeşme Hakkında", Prof.Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları, Demiriz Y., Ed., Lebib Yalkın Yay. A.Ş., İstanbul, ss.167-178, 1996
Demirsar Arli V.B., "Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler", Kültür Bakanlığı Sistem Ofset Basım Yayım Repromat Matbaası, ANKARA, 1989
Diğer Yayınlar
Demirsar Arli V.B., "T.C.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilim ve Sanat Merkezi Resim Galerisi Pinakothek Katalog", Diger, ss.1-429, 2004
Desteklenen Projeler
"Havran'ın Tarihi Dokusu", BAP Y.Lisans, 3337, Yönetici, 2011
"The investigation of the “figure” feature in Ottoman Tile and Ceramics through the findings of figures in İznik Tile Kilns Excavation", Bilimsel Araştırma Projesi, 55414, Yönetici, 2015
"İZNİK ÇİNİLERİNİN ÜRETİM AŞAMALARININ BELGELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 55030, Yönetici, 2016
"Viewing Istanbul through Western Brushstrokes Nineteenth Century Levantine Artist", BAP Diğer, BEK-2016-22983, Yönetici, Devam Ediyor
"İznikte 15-18 Yüzyıllar Arasında Çini Seramik Üretimi Yapan Atölye Bölgesinin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-22006, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Art-Sanat , Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Sanat Tarihi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2004 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Trakya Seramikleri Sempozyumu , İstanbul, Nisan 2017
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2017
The Levant and Europe: Shipping and Trade Networks of People and Knowledge, London, Kasım 2016
Seramik Sanatında Dün ve Bugün Sempozyumu, İstanbul, Mart 2016
38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , Edirne, Mayıs 2016
UNESCO Dünya Mirası Olma Yolunda İznik Sempozyumu, Bursa, Ekim 2015
XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, Antalya, Ekim 2015
15th International Congress of Turkish Art , Napoli, Eylül 2015
37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2015
İznik Sempozyumu, Bursa, Haziran 2014
36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Haziran 2014
2nd Conference of Islamic Art in Poland, Warszawa, Eylül 2014
First International Symposium on Primitivism, Barcelona, Kasım 2013
XVII. Ortaçağ ve Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2013
Bilimsel Hakemlikler
Art-Sanat, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
TÜBA-KED, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Art-Sanat, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Art-Sanat, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Sanat Tarihi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Art-Sanat , Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi