İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Beşeri Coğrafya
İktisadi Coğrafya
Kırsal Coğrafya
Ziraat Coğrafyası
Kültür Coğrafyası
Arazi Kullanımı
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Ekonomik Coğrafya
Bölge Planlama
Kırsal Alan Planlaması
Kentsel Planlama
Yerleşme Coğrafyası
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geography
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi