İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çiçekler A.N., "Eski Anadolu Türkçesinde Eksiz Yapılan İlgi ve Belirtme Durumları Sıfır Biçimbirim Teorisiyle Açıklanabilir mi?", ASOS JOURNAL, vol.4, pp.163-176, 2016 (Link)
Çiçekler A.N., Gürlek M., "Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine", Turkish Studies, vol.11/21, pp.95-112, 2016
Çiçekler A.N., "Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned With Genitive Case in Qarakhanid Turkish", Turkish Studies, vol.11/4, pp.299-314, 2016
Çiçekler A.N., "Eski Anadolu Türkçesinde Birleşik Cümlelerde İç Cümlenin Öznesinin Genitif Durum ile Yetkilendirilmesi", Turkish Studies, pp.363-372, 2015 (Link)
Çiçekler A.N., "Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned with Genitive Case in Old Turkic (Orkhun and Uighur) I", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, pp.57-71, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çiçekler A.N., "Genitive Case Licensing in the Subject of Compound Clauses in Old Anatolian Turkish", 8th International Conference in Evolutionary Linguistics, Bloomington, ABD, 8-10 Ağustos 2016, pp.1-10
Çiçekler A.N., "ON THE CONVENIENCE OF READING TEXTS IN COURSE BOOKS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE LEVEL", I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Gent, BELÇIKA, 24-26 Nisan 2015, pp.1-15
Çiçekler A.N., "Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikâyesi", Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2013, pp.750-775
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çiçekler A.N., "Mecmai'l-Letâyif (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)", Kesit, İSTANBUL, 2016