İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ön Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi / Sağlık Kurumları işletmeciliği, , 2010-2012
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, cerrahpaşa tıp fakültesi, anesteziyoloji ve reanimasyon ad, 1992-1996
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, istanbul tıp , , 1985-1991
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "gastrik tonometri metoduyla propofol ve midazolam perfüzyonlarının splanknik ve sistemik üzeindeki etkilerinin karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ cerrahpaşa tıp fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon ad Aralık, 1996.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
temel iyi klinik uygulamalar, klinik araştırmalar derneği, 2017
iş sağlığı ve güvenliği istanbul üniversitesi, İstanbul üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, 2017
iş sağlığı ve güvenliği, İstanbul üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, 2016
Eğitici Formasyon eğitimi Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2014-15., Bezmialem Vakıf Üniversitesi , 2015
Probleme dayalı öğretim eğitim programı, Bezmialem Vakıf Uni, 2015
eğiticilerin eğitimi, bezmialem tıp fakültesi, 2014
sağlık yöneticiliği sertifika programı, İstanbul üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültei, 2012
kamu ihale mevzuatı, kamusal eğitim araştırma ve geliştirme derneği, 2011
Temel Sağlık İşletmeciliği Eğitim programı, İstanbul Üniversitesi İşletme iktisatı enstitüsü, 2009
Eğiticilerin Eğitimi, cerrahpaşa tıp fakültesi, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi