İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksel Y., Ekren U., "Kant’S Analyzing Of Formal (General) Logic In His ‘Lectures On Logic’", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi , ss.---, 2013
Yüksel Y., "Kesinlik Ve Puslu Mantık", İ.Ü. Sosyoloji Dergisi, ss.---, 2011
Yüksel Y., "Bağdaşmazlık Eklemi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.80-90, 2010
Yüksel Y., "Yapay Zekâ Ve Puslu Mantık", Felsefe Arkivi, ss.1-17, 2008
Yüksel Y., "Quine Ve Reductio Ad Absurdum (Saçmaya İndirgeme) Yöntemleri İle Yeni Bir İşlem: Karma Yöntem", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.31-42, 2008
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yüksel Y., "Tanzimat’Tan Günümüze Türkiye’De Mantık Çalışmaları: Kitaplar-Makalele", Ati , İSTANBUL, 2013 (Link) (Özet)
Yüksel Y., "Doğruluk Tablolarına İlişkin Bazı Tespitler", Şafak Ural’a Armağan, Y. YÜKSEL, Ed., Alfa , İstanbul, ss.481-500-, 2012 (Link)
Yüksel Y., Ed., "Şafak Ural’A Armağan", Alfa, İSTANBUL, 2012 (Link) (Özet)
Yüksel Y., "On Zadeh’S ‘The Birth And Evolution Of Fuzzy Logic", in: IPMU, -, Eds., Springer, -, pp.--, 2010
Yüksel Y., Ural H.Ş., "Sonsuzluk Ve Görelilik, Mantık, Matematik Ve Felsefe Iii. Ulusal Sempozyumu 2004 Assos-Çanakkale", İKÜ, İSTANBUL, 2008
Yüksel Y., Ural H.Ş., "Mantık, Matematik Ve Felsefe Ii. Ulusal Sempozyumu 2004 Assos-Çanakkale", İKÜ, İSTANBUL, 2004
DİĞER YAYINLAR
Yüksel Y., "Puslu Kümeler", Diger, ss.-, 2008
Yüksel Y., "Belirsizlik", Diger, ss.154-162, 2007
Yüksel Y., "Puslu Mantığın Doğuşu Ve Evrimi", Diger, ss.173-184, 2007
Yüksel Y., "Gerçek Dünyanın Kesin Olmayışının Üstesinden Gelmek: Lütfü A. Zade Ile Bir Röportaj", Diger, ss.197-212, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi