İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bulut Y., "Sosyal ve Siyasal Arasına Sıkışmış Bir Düşünür: Ziya Gökalp ve Hars-Medeniyet Kuramı", SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, cilt.2015-2, no.52, ss.79-109, 2015
Bulut Y., "Oryantalizm’In Ardından", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.1-57, 2012
Bulut Y., "Aşk Ahlakı’Ndan Türkiye’De Çağdaş Düşünce Tarihi’Ne: Türk Sosyolojisi’Nde Hilmi Ziya Ülken", SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, ss.119-151, 2012
Bulut Y., "İdeolojinin Tarihçesi", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.183-206, 2011
Bulut Y., "Türkiye’De Sosyoloji Eğitimi", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.1-18, 2011
Bulut Y., "Oryantalistlerin İstanbul’U", DİN VE HAYAT, ss.122-126, 2010
Bulut Y., "Osmanlı’Dan Cumhuriyete Pozitivizm, Terakki Ve Batılılaşma Meseleleri Etrafında Bazı Değerlendirmeler", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.151-166, 2009
Bulut Y., "Türkçe’De Yayınlanmış Sosyolojiye Giriş Kitapları Hakkında Bibliyografik Bir Değerlendirme", SOSYOLOJİ DERGİSİ, cilt.2008/1, ss.81-144, 2009
Bulut Y., "Oryantalizm, Seyyahlar Ve Batı’Nın Doğu İmgesi", DİN VE HAYAT, ss.64-69, 2009
Bulut Y., "Hasan Ali Yücel: İcraatları Ve Eserleriyle Bir Eğitim Bakanının Portresi", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.665-684, 2008
Bulut Y., "Çağdaş Türk Düşüncesi İçerisinde Hilmi Ziya Ülken", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.499-516, 2008
Bulut Y., Arli A. , "Türkiye’De Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası Ve Bugünü", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.13-32, 2008
Bulut Y., "Ii. Savaş Sonrasında Oryantalist Çalışmalar", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.81-111, 2006
Bulut Y., "Vefa’Ya Vefa’Dan Vefalı Bir Yaklaşım", DİVAN - İLMİ ARAŞTIRMALAR, cilt.2006/2, ss.255-260, 2006
Bulut Y., "Türkiye’Nin Çağdaş Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler", DİVAN - İLMİ ARAŞTIRMALAR, ss.1-34, 2006
Bulut Y., "Türkiye’De Sosyoloji Sınıflamaları Ve Ziya Gökalp", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.91-103, 2005
Bulut Y., "Bir Sultanzadenin Yönetim Algısı", ANLAYIŞ, ss.87-88, 2004
Bulut Y., "Edward W. Said’E Ve Oryantalizm’E Dair", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.113-159, 2004
Bulut Y., "Yoksulluk Üzerine İki Çalışma", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.193-199, 2004
Bulut Y., "Soğuk Savaş Atmosferinde Dp’Ye Muhalif Bir Dergi: Forum", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.2, ss.527-550, 2004
Bulut Y., "Hindistan’Da Sömürgecilik, Oryantalizm Ve William Jones", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.71-106, 2003
Bulut Y., "Said’In Doğusu, İslam Ve Oryantalizmi", ANLAYIŞ, ss.94-96, 2003
Bulut Y., "Carlo M. Cipolla, Silahlar Ve Sömürgecilik", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.117-124, 2003
Bulut Y., "Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler", MARİFE, ss.13-38, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bulut Y., "Türkiye’De Çağdaş Düşünce Tarihi’ Üzerine", Hilmi Ziya Ülken’e Övgü Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Şubat 1997, no.1, ss.37-41
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bulut Y., "Değişen Toplumsal Yapısı Ile Vefa Semti", Türkiye’de Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası ve Bugünü, İMANOV N. B. Ö., UĞUR Y., Ed., KLASİK YAYINLARI, İSTANBUL, ss.455 - 478-, 2009
Bulut Y., "Kent Yoksulluğu Ve Gecekondu", Beta Basım YAyım, İSTANBUL, 2009
Bulut Y., "Ajan-Olarak-Şarkiyatçı: Lawrence Ve Eserine Dair Bazı Değerlendirmeler", SOSYOLOJİ YILLIĞI - 12 - TARİHTE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, EĞRİBEL E., ÖZCAN U., Ed., KIZILELMA, İSTANBUL, ss.461 - 476-, 2005
Bulut Y., "İslamcılık, Tercüme Faaliyetleri Ve Yerlilik", Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, VI, İslamcılık, AKTAY Y., Ed., İLETİŞİM YAYINLARI, İSTANBUL, ss.902-926-, 2004
Bulut Y., "Oryantalizmin Kısa Tarihi", Küre Yayınevi, İSTANBUL, 2002
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Bulut Y., "Ottomanism", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.448-449, 2009
Bulut Y., "Namik Kemal", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.417-418, 2009
Bulut Y., "Gökalp, Ziya", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.232-233, 2009
Bulut Y., "Ziya Paşa", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.609-611, 2009
Bulut Y., "Said, Edward W.", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.35, ss.546-548, 2008
Bulut Y., "Oryantalizm", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.33, ss.428-437, 2007
DİĞER YAYINLAR
Bulut Y., "1. Peter Wagner, “Modernitenin Krizleri: Tarihsel Bağlamlarda Siyasal Sosyoloji”, Stephen P. Turner, Sosyal Teori Ve Sosyoloji: Klâsikler Ve Ötesi, İstanbul: Küre Yay", Diger, ss.114-137, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi