İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2007 - 2010
Okutman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1994 - 2007
VERDİĞİ DERSLER
Sosyolojiye Giriş II (Açık Öğretim), Lisans, 2013-2014
Klasik Sosyoloji Teorileri II, Lisans, 2013-2014
Sosyolojiye Giriş II, Lisans, 2013-2014
Çağdaş Türk Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Türk Sosyologları ve Eserleri II, Lisans, 2013-2014
Modern Toplum Teorisinin İnşası, Lisans, 2013-2014
Toplumsalı Araştırmak, Sosyolojik Düşünmek, Yüksek Lisans, 2013-2014
Oryantalizm, Oksidentalizm ve Ötesi, Lisans, 2013-2014
Türk Sosyoloji Tarihi (Açık Öğretim), Lisans, 2013-2014
Klasik Sosyoloji Teorileri II (İkinci Eğitim), Lisans, 2013-2014
Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Kültürel İncelemelere Giriş, Lisans, 2013-2014
Sosyal Teorinin Temel Problemleri, Doktora, 2013-2014
Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Lisans, 2013-2014
Türk Sosyologları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyolojiye Giriş I (Açık Öğretim), Lisans, 2013-2014
Sosyolojiye Giriş, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Balci, "Çağdaş Teorinin Neoklasik Kökleri: Parsons-Shutz Tartışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ABD, Mart, 2017.
Doktora, R.Kaya, "Mekanın Dili ve Dilin İnşası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Doktora, F.Yilmaz, "Hollywood Sinemasında Oryantalizm", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, G.Özkuk, "Türk Edebiyatında Mahalle", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Doktora, Ö.Ocakoğlu, "Cumhuriyet Türkiyesinde Hukuk Alanında Gerçekleştirilen Reformların İnsan ve Toplum", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, A.Bilgili, "Bilimsel İnancın Sosyolojik İmkanı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, A.Deniz, "Üniversite Gençliğinin Metropol Kente Uyum Sağlama Stratejileri: İstanbul Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, N.Şen Altun, "Edebiyat Sosyolojisi Açısından Post-modern Romanın Temelleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Doktora, A.İnan, "Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm ve Akademi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Bilici, "Batı-Dışı Modernlikler ve Din", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Balci, "Peter L. Berger’in Din ve Bilgi Sosyolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, A.İnan, "Çokkültürlülük Tartışmaları Bağlamında Avustralya'da Yaşayan Türklerin Kimlik Algısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, M.Akyurt, "Alman Sosyoloji Geleneğinde Hans Freyer ve Sosyolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, T.Toprak, "Rene Guenon’da Doğu-Batı Karşıtlığı ve Modernite Eleştirisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi