İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology