İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Prof.Dr. Fatma Zeynep AYTEPE
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm : Pedodonti Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Pedodonti Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4142020 | Dahili : 30249
E Posta Adresi : ytepezistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/309/
Ofis : Diş hekimliği fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti, 1976-1980
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, , 1970-1975
Yaptığı Tezler
Doktora, "Başlangıç Halindeki Mine Çürüğünün Tedavisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ekim, 1980.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Pedodonti
Web Of Science Araştırma Alanları
Pediatrics
Diğer
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1995 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1987 - 1995
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1980 - 1987
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1976 - 1980
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Pedodonti, , 04.09.2005 - 12.09.2008
Verdiği Dersler
Çocuk Dişhekimliğinde Genel Anestezi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Erken Çocukluk Çağı Çürükleri ve Tedavisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Muskuler/Nöromuskuler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Planlaması, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuk Dişhekimliğinin Psikososyal Boyutları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Engelli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Engelli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda Konuşma Bozuklukları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocukta İhmal ve İstismar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Yaman Dosdoğru, "Kazeinglikopeptid içeren yeni bir restoratif materyalin hazırlanması ve karakterizasyonu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, S.Şin, "Cerebral Palsili hastalarda bruksizm kontrolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Akgül, "Özel Bakım Gereksinimi Olan Çocuk Hastalarda Ebeveyn Bilgilendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, M.Tümoğlu, "Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağız- Diş Sağlığı Protokolleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Mehmet Sinan Doğan, Dicle Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Özgür Önder Kuşçu, Yeditepe Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, Ayça Tuba Ulusoy Yaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekim, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aytepe F.Z., Haslach S.D., Kokkari A., Azrak B., Ehlers V., Herz M.M., et al., "Country and gender differences in the motivation of dental students-An international comparison", WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-SYSTEMS BIOLOGY AND MEDICINE, vol.22, pp.1-6, 2018
Öner Özdas D., Tuna İnce E.B., Yamaç Yılmaz E., Aytepe F.Z., "Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) May Be an Alternative Preventive Therapy in Children with Cerebral Palsy.", ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, vol.13, pp.441-448, 2015
Pinar Erdem A., Yamaç E. , Sepet E., Aytepe Z., "A New Method To Estimate Dental Age", ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, vol.12, pp.1-9, 2012 (Abstract)
Pinar Erdem A., Yamaç E., Erdem M.A., Sepet E., Aytepe F.Z., "A New Method To Estimate Dental Age", ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, pp.1-9, 2012
Aytepe F.Z., Seymen F., Tekir M., "A comparative study to determine the dental health status of institutionalised street children in Istanbul.", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.81, pp.B288-B288, 2002
Sepet E., Ulukapi I., Aytepe F.Z., Cebeci I., Aydoğmuş Z., "Factitial (self-induced) gingival disease: four case reports.", QUINTESSENCE INTERNATIONAL, vol.32, pp.762-5, 2001
Seymen F., Aytepe F.Z., Kızıltan B., "Oral Health Status in Children with Down Syndrome", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.81, pp.241-241, 2001
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aytepe F.Z., Çaynak Ö.B., "Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi", Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.168-172, 2018
Yaman E. , Görken F.N., Pinar Erdem A., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E., et al.,"Maxillary İncisor Trauma İn Patients With Class II Division I Dental Malocclusion: Associated Factors", J Istanbul Univ Fac Dent, no.1, pp.1-1, 2017
Aytepe F.Z., Pinar Erdem A., Yaman Dosdoğru E., Sepet E., Oztas E., Görken F.N. , et al., "maxillary incisor trauma in patients with class II division I dental malocclusion:associated factors", journal of Istanbul university faculty of dentistry, vol.51, pp.34-41, 2017
Yaman D.E., Gorken F.N., Erdem A.P., Oztas E., Marsan G., Sepet E., et al., "Maxillary incisor trauma in patients with class II division 1 dental malocclusion: associated factors.", Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.51, pp.34-41, 2017
Aytepe F.Z., Akçay Özer S., "Engelli Çocuk ve Gençler İçin Toplum Ağız-Diş Sağlığı Programları ve Öneriler", Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, ss.59-64, 2016
Aytepe F.Z., "Diş Hekimliğine Malpraktis", Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, ss.146-150, 2015
Tümoğlu M., Aytepe F.Z., Yaman Dosdoğru E., "Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerindeki Oral Hijyenin Sağlanması", Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.106-110, 2015
Aytepe F.Z., Yaman Dosdoğru E., "ORAL-DENTAL HEALTH PROTOCOLS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNITS-Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağız-Diş Sağlığı Protokolleri", Journal of Istanbul University, cilt.48, ss.1-1, 2014
Yaman Dosdoğru E., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Restoratif Materyallerin Dental Biyofilm Üzerine Etkileri", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.88-96, 2014
Yaman E., Görken F.N., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe Z., "Effects Of Folk Medicinal Plant Extract Ancaferd Blood Stopper® In Vital Primary Molar Pulpotomy.", European Academy of Paediatric Dentistry, vol.13, no.4, pp.197-202, 2012 (Abstract)
Pinar Erdem A., Yaman E., Aytepe Z., Sepet E., "Zihinsel Engelli Çocuklarda Davranış Yönetimi Ve Tedavi Yaklaşımları. ", İÜ. Diş Hek Fak Derg, cilt.46, ss.65-72, 2012 (Özet)
Aytepe F.Z., Erdem A.P., Yaman E., Sepet E., "ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ YÖNETİMİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI", Journal of Istanbul University , cilt.46, ss.1-1, 2012
Yaman E., Görken F.N., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Effects Of Folk Medicinal Plant Extract Ankaferd Blood Stopper® In Vital Primary Molar Pulpotomy", European Archives of Paediatric Dentistry, no.4, pp.197-202, 2012
Pinar Erdem A., Yaman E., Sepet E., Aytepe F.Z., "Zihinsel Engelli Çocuklarda Davranış Yönetimi Ve Tedavi Yaklaşımları", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, no.2, ss.66-73, 2012
Aytepe F.Z., "Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hastalarda Uygulanan Tedavilerin Ve Yeni Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi", Diş Hek. Klinik. Derg., ss.36-41, 2008
Pinar Erdem A., Yamaç E., Sepet E., Aytepe F.Z., Konyalioğlu R., "Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hastalarda Uygulanan Tedavilerin Ve Yeni Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi", Dişhekimliğinde Klinik, ss.36-41, 2008
Aytepe F.Z., Sepet E., Pinar Erdem A., Öner Özdas D., Atlan S.M., Üstün A., "Dişhekimlerinin Engelli Hastaların Tedavisinde Karşılaştıkları Zorluklar", İstanbul Dişhekimleri Odası Dergi, ss.93-94, 2006
Aytepe F.Z., Sepet E., "The effects of a caries-removing gel ( Carisolv ) on FM3A cell-line in vitro", Journal of Dentistry 2004, vol.3, pp.213-218, 2004
Aytepe F.Z., "Remineralization Of Artificial Caries-Like Lesions By Casein-Glycopeptide Solutions", Int.Journal.of Paediatric Dentistry, vol.1, pp.59-61, 2003
Aytepe F.Z., "Comprehensive Dental Treatment Of Children Under General Anasthesia During A 3-Year Period", J Dent Res, vol.2, pp.66-69, 2003
Aytepe F.Z., "Oral Health Status In Children With Down Syndrome", Journal of Disability and Oral Health., vol.2, pp.100-102, 2002
Aytepe F.Z., "6 Yaş Dişlerin Erken Kayıpları. ", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, ss.64-68, 2002
Aytepe F.Z., "Fanconi’S Aplastic Anemia;Oral And Systemic Findings", Journal of Dental Research, vol.4, pp.129-130, 2001
Aytepe F.Z., "Progressive Bulbar Paralysis In Childhood", Journal of Dental Research, vol.4, pp.129-130, 2001
Aytepe F.Z., "Factitial (Self-Induced) Gingival Disease: 4 Case Report", Quintessence Int., vol.20, pp.762-765, 2001
Aytepe F.Z., Sepet E., Ulukapi I., Aydoğmuş Z., "Factitial (self-induced) gingival disease: Four case reports", Quintessence International, vol.32, pp.762-765, 2001
Aytepe F.Z., "İstanbul İli İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Ağız-Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Yaklaş", İ.Ü. Dişhekimliği Fakül. Derg, cilt.1, ss.29-33, 2000
Aytepe F.Z., Sepet E. , "acute lymphoblastic leukemia: dental health of children in maintenance therapy ", The Journal of clinical pediatric dentistry, vol.22, pp.257-260, 1998
Aytepe F.Z., "General Anesthesia Paedodontic Practice For Handicapped People ", INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, vol.1, pp.48-55, 1998
Aytepe F.Z., Sepet E. , "surface texture and enamel-restoration interface of glass ionomer restorations ", The Journal of clinical pediatric dentistry, vol.21, pp.231-236, 1997
Aytepe F.Z., Sepet E. , Güven Y., "Artificially formed caries-like lesions around Class II glass ionomer restorations in primary molars", Europe PMC, pp.37-40, 1995 (Link)
Aytepe F.Z., "Süt Dişi Restorasyonlarında Yeni Gelişmeler", Klinik Araşltırma Dergisi, cilt.2, ss.46-49, 1995
Aytepe F.Z., "Biberon Çürüğüne Ailesel Yaklaşım Ve Çeşitli Çürük Yapıcı Etkenlerin Karşılaştırılması", İ.Ü. Dişhek.Fak. Derg, ss.33-35, 1995
Aytepe F.Z., "Artifically Formed Caries-Like Lesions Around Class Ii Glass Ionomer Restorations In Primary Molars.", The Journal of clinical pediatric dentistry, vol.20, pp.37-40, 1995
Aytepe F.Z., "İnsüline Bağlı Diabetes Mellitus’Lu Çocuklarda Dental Ve Periodontal Hastalık Rastlanma Sıklığı", Klinik/Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.11-13, 1994
Sepet E., Firatli H.E., Aytepe F.Z., Yilmaz O., Saka H.N., Onan M.U., "İnsuline Bağlı Diabetes Mellituslu Hastalarda Dental Ve Periodontal Hastalıkların Görülme Sıklığı. ", Türk Pedodonti Dergisi., cilt.1, ss.11-13, 1994
Aytepe F.Z., "İstanbul’Da Bir Grup Serbest Dişhekiminin Amalgam Toksikolojisi Konusundaki Bilgi Ve Düşünceleri", İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg, ss.149-152, 1994
Aytepe F.Z., "İstanbul’Da Bir Grup Serbest Dişhekiminin Çocuk Hastalarla Ilgili Bilgi, Tutum Ve Davranış Analizi", İ.Ü. Dişhek. Fak.derg., ss.223-227, 1994
Aytepe F.Z., "Tip I Diabetes Mellitus’Lu Çocuklarda Tükürük Mutans Streptokokları Ve Laktobasil Oranları", İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg, ss.324-327, 1993
Aytepe F.Z., "Davranış Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Genel Anestezi Endikasyonları", Diş Hek Klinik, ss.24-27, 1991
Aytepe F.Z., Aktören O., Akinci M.T., Dişçi R., "Karbonhidrat alımı ile çürük arasındaki ilişkinin 208 çocukta incelenmesi.", İ.Ü. Dişhek.Fak. Derg, ss.57-60, 1991
Aytepe F.Z., "Pulpa Sinir Dokusunun Elektron Mikroskobunda Incelenmesinin Metachromatic Leukodystrophy Teşhisindeki Rolü", Diş Hekimliği Dergisi, ss.133-136, 1991
Aytepe F.Z., "Hastaların Kendi Kendilerine Oluşturdukları Dişeti Lezyonları Ve Bir Olgu Bildirisi", Dişhek. Klinik, , ss.73-75, 1991
Aytepe F.Z., "Asitlenme Süresi Farklı Fissür Örtücülerin Retansiyonlarının Klinik Ve Histolojik Olarak Incelenmesi.", Diş Hek Klinik, cilt.4, ss.148-152, 1991
Aytepe F.Z., "Dudak-Damak Yarıklarında Protetik Tedavi.", İ.Ü. Dişhek.Fak.Derg. , ss.26-29, 1991
Aytepe F.Z., "Natal Ve Neonatal Dişler, Iki Olgu Bildirisi", İ.Ü. Dişhek. Fak.Derg., ss.96-100, 1990
Aytepe F.Z., "Kompozit Dolgu Maddelerinin Sertleşmesinde Kullanılan Işık Cihazlarında, Işık Şiddeti Değerlerinin Ölçülmesi Ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi.", M.Ü. Dişhek.fak Derg, ss.63-70, 1987
Aytepe F.Z., "Mongoloidlerde Diş Eksikliği", İ.Ü. Dişhek.Fak.Derg, ss.71-76, 1986
Aytepe F.Z., "Çocuk Dişhekimliğinde Stresin Önemi Ve Resim Çizdirerek Belirlenmesi", İ.Ü. Dişhek.Fak.Derg., ss.77-86, 1986
Aytepe F.Z., "Çocuk Dişhekimliğinde Genel Anestezinin Önemi.", M.Ü. Dişhek.Fak.Derg, ss.65-70, 1986
Aytepe F.Z., "İstanbul Çevresindeki Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Ağız Ve Diş Sağlığı", M.Ü. Dişhek.Fak. Derg, ss.68-78, 1985
Aytepe F.Z., "Zeka Geriliği Gösteren Çocuklarda Diş Tedavisi", M.Ü. Dişhek.Fak. Derg., cilt.5, ss.92-95, 1985
Aytepe F.Z., "Dental Manifestations Of Familial Hypophospatemic Vitamin-D-Resistant Rickets: Report Of Case.", JOURNAL OF DENTISTRY FOR CHİLDREN, vol.51, pp.448-450, 1984
Aytepe F.Z., "Spastik Çocuklarda Diş Ve Ağız Sağlığı.", M.Ü. Dişhek.Fak, cilt.4, ss.24-26, 1984
Aytepe F.Z., "Çeşitli Yaş Gruplarında Çürük Ve Sonuçlarının Incelenmesi.", M.Ü. Dişhek. Fak. Derg,, cilt.2, ss.29-37, 1984
Aytepe F.Z., "Fusion Ve Bir Vaka Bildirisi.", M.Ü. Dişhek.Fak.Derg, cilt.3, ss.85-89, 1984
Aytepe F.Z., "Çeşitli Yaş Gruplarında Çürük Ve Sonuçlarının Incelenmesi.", M. Ü. Dişhek.Fak. Derg, cilt.1, ss.10-13, 1983
Aytepe F.Z., "Biberon Ve Emzirme Çürüğü Ii", Periodontoloji Dergisi., cilt.1, ss.1-7, 1983
Aytepe F.Z., "Biberon Ve Emzirme Çürüğü", İ.Ü. Dişhek.Fak. Derg, ss.300-308, 1982
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aytepe F.Z., "", , ,
Çaynak Ö.B., Aytepe F.Z., Akçay S., "beckwith wiedemann sendromu olgu sunumu", 22. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Aytepe F.Z., Çaynak Ö.B., Akay C., Aksakal S.D. , "- Clinical management of a crown fracture: a case report", International Congress on Preventive Dentistry , ERZURUM, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2018, pp.1-1
Yaman Dosdoğru E., Batu Ş., Kepekçi Tekkeli E. , Aytepe F.Z., Güven H.Y., "The Preparation and Characterization of a New Restorative Material Containing Caseinoglycopeptide", 45th Annual Meeting & Exihibition of the AADR, LOS ANGELES, ABD, 16-19 Mart 2016, pp.7-7
Aytepe F.Z., Şitilci A.T., Akçay Özer S., Yaman Dosdoğru E., Tuna İnce E.B., "Comparison of emergence agitation and postoperative effects of propofol and sevoflurane", 10th Biennial Conference of the PediatricDentistry Association of Asia in conjunction with 54th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry, Tokyo, JAPONYA, 26-28 Mayıs 2016, pp.1-1
Çaynak Ö.B., Akay C., Kasımoğlu Y., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Aytepe F.Z., "Görme Engelli Bireylerde Ağız-Diş Sağlığının İncelenmesi", 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-25 Kasım 2016, ss.25-25
Aytepe F.Z., Tuna İnce E.B., Koruyucu M., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Engelsiz Gülüşler Öğrenci Kulübü Ağız-Diş Sağlığı Taramaları Projesi.", 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, ss.1-1
Akçay Özer S., Aytepe F.Z., "Travma Sonucu Ekstrüze Olan Sürekli Kesici Dişin Ortodontik Olarak Yerine Yerleştirilmesi: Bir Olgu Sunumu", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Kasım 2015, ss.1-1
Aytepe F.Z., Turan Irmak C., Aksoy A., Ünal Z.S. , Sağlam Ö., Subaşi C., et al., "IGF I and IGF II Induce Osteo/Odontoblastic Differentation In Vitro", 2015 IADR/AADR/CADR General Session, MASSACHUSETTS, ABD, 11-14 Mart 2015, pp.20-20
Çaynak Ö.B., Aytepe F.Z., Akçay Özer S., Koruyucu M., Kasımoğlu Y., Tuna İnce E.B., et al., "Görme Engelli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Kasım 2015, ss.1-1
Aytepe F.Z., Turan Irmak C., Aksoy A., Ünal Z.S., Sağlam Ö., Subaşı C. , et al., "IGF I and Igf II Induce Osteo/Odontoblastic Differentation In Vıtro", 2015 IADR/AADR/CADR General Session&Exhibition, Boston, ABD, 11-14 Mart 2015, pp.1-1
Yaman Dosdoğru E., Görken F.N., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Revascularization of Immature Necrotic Permanent Maxillary Incısors Five Case Reports", 18 TH WORLD CONGRESS ON DENTAL TRAUMATOLOGY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1
Akçay Özer S., Aytepe F.Z., "Management Of Horizontal Root Fracture: A Case Report ", 18th IADT World Congress, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1
Aytepe F.Z., Akçay Özer S. , "PULP SURVIVAL AFTER TRAUMATIC EXTRUSION: A CASE REPORT ", 12th EAPD Congress, Sopot, POLONYA, 5-8 Haziran 2014, pp.134-134
Aytepe F.Z., Yamaç Yılmaz E., "Dental Maturation And Orofacial Findings In Children Treated For All", 7th Meeting of the Pan European Region, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 10-13 Eylül 2014, pp.1-1
Akçay Özer S., Aytepe F.Z., "Orthodontic Intrusion Of A Traumatically Extruded Permanent Incisor: A Case Report ", 8th INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDITERRANEAN SOCIETIES OF PEDIATRIC DENTISTRY, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-15 Kasım 2014, pp.1-1
Aytepe F.Z., Turan C. , Yaman E., Oztas E., Kasapçopur Ö., Akçay S., "Craniofacial findings of patients with juvenile idiopathic arthritis.", 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, floransa, ITALYA, 4-7 Eylül 2013, pp.118-118
Aytepe F.Z., "Juvenil idiyopatik artritli hastalarda kraniofasiyal bulgular", 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, ss.1-1
Tolgay C.G., Yaman Dosdoğru E., Güven Y., Aren G., Aytepe F.Z., Aktören O., "Regional odontodysplasia: report of two cases", 24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, seul, GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, pp.188-188
Aytepe F.Z., Turan C. , Yaman Dosdoğru E., Oztas E., Kasapçopur Ö., Akçay S., "Craniofacial findings of patients with juvenile idiopathic arthritis. ", 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, floransa, ITALYA, 4-7 Eylül 2013, pp.118-118
Yaman E., Akçay S., Aytepe Z., "Nadir Görülen Osteopetrozis Tarda (Albers-Schönberg): Olgu Sunumu", 19. Türk Pedodonti Derneği., ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2012
Yaman E. , Görken F.N., Pinar Erdem A., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E., Aytepe Z., "Sınıf Ii Divizyon 1 Maloklüzyonu Olan Hastalarda Üst Keser Travma Görülme Sıklığı Ve Şiddeti", 19. Türk Pedodonti Derneği, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2012 (Özet)
Yaman E., Görken F.N. , Pinar Erdem A., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E., Aytepe Z., "The Prevalance And Severity Of Maxillary Incisor Trauma(Mit) In Patients With Class Ii Division 1 Malocclusion.", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012 (Abstract)
Aytepe Z., Yaman E., Turan C., Kasapçopur Ö., "Dental and facial characteristic of children with juvenile idiopathic arthritis compared to controls. ", 11 th EAPD Congress, Strasbourg, France. , STRASBOURG, FRANSA, 1-4 Mayıs 2012, pp.118-118 (Abstract)
Yaman E., Görken F.N., Erdem A., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E. , Aytepe F.Z., "Sınıf Ii Div 1 Maloklüzyonu Olan Hastalarda Üst Keser Travma Görülme Sıklığı Ve Şiddeti.", 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2012, ss.1-2
Yaman E., Görken F.N., Erdem A.P., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E., Aytepe F.Z., "The Prevalance And Severity Of Maxillary Incisor Trauma (Mit) In Patients With Class Ii, Division 1 Malocclusion.", 17th World Congress on Dental Traumatology-IADT, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012, pp.30-31
Yaman E., Görken F.N., Pinar Erdem A., Öztaş S.E., Marşan G., Sepet E., Aytepe F.Z., "The Prevalance And Severity Of Maxillary Incisor Trauma (Mit) In Patients With Class Ii Division I Malocclusion", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 EYLÜL 2012
Aytepe F.Z., Turan C. , Yaman E., Yamaç Yilmaz E., Nayir A. , "Oral&Periodontal Health Status of Children with Chronic Renal Failure", 2011 IADR/AADR/CADR General Session , San Diego, ABD, 16-19 Mart 2011, pp.10-10
Turan C., İkikarakayali G., Yaman E., Görken F.N., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "The Comparison Of Ankaferd Blood Stopper® (Abs) And Formocresol (Fc) Application In Vital Pulpotomy", 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminer and Workshop , TÜRKİYE, 1-3 NİSAN 2011
Aytepe F.Z., Yamaç E., Turan C., Dündar A., Pinar Erdem A., "Oral Care And Eating Habits And Relation To Caries Among Turkish Children", 88th General Session & Exhibition of the IADR, 5th General Session of the Pan European Region of the IADR , ISPANYA, 14-17 TEMMUZ 2010
Aytepe F.Z., "Oral health status of chıldren with chronic renal failure", 87th General Session of International Association of Dental Research, miami, ABD, 1-4 Nisan 2009, pp.1232-1232
Yamaç E., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Radiographic Evaluation Of Third Molar Development In A Group Of Turkish Children", The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, ALMANYA, 17-20 HAZİRAN 2009
Yamaç E., Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Türk Çocukları İçin Geliştirilen Yeni Bir Diş Yaşı Değerlendirme Yöntemi", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 21-24 MAYIS 2009
Aytepe F.Z., "Mih Frequency In A Group Of Turkish Children:A Pılot Study", 87th General Session of the International Association for Dental Research, miami, ABD, 1-4 Nisan 2009, pp.1254-1254
Pinar Erdem A., Yamaç E., Sepet E., Aytepe F.Z., "Mih Frequency In A Group Of Turkish Children:A Pilot Study", 87th General Session & Exhibition of the IADR, 38th Annual Meeting of the AADR, 33rd Annual Meeting of the CADR , ABD, 1-4 NİSAN 2009
Aytepe F.Z., "Effect Of Cpp-Acp On Oral Health Of Cerebral Palsy Chıldren", 86th General Session of the International Association for Dental Research, toronto, KANADA, 2-5 Temmuz 2008, pp.3343-3343
Aytepe F.Z., "Which Is The Best For Mentally Disabled Children;Caretaker Or Family", 21th Congrees of International Association of Paediatric Dentistry, hong kong, ÇIN HALK CUM., 13-17 Haziran 2007, pp.17-17
Pinar Erdem A., Yamaç E., Sepet E., Aytepe F.Z., "Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hastalarda Uygulanan Tedavilerin, Yeni Tedavi Gereksinimlerinin Ve Çürük Gelişiminin Değerlendirilmesi", Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-15 MAYIS 2005
Yamaç E., Pinar Erdem A., İlhan B., Sepet E., Ulukapi I., Aytepe F.Z., "Mukopolisakkaridoz Tip I Hastalıkları: İki Olgu Sunumu", Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-15 MAYIS 2005
Aytepe F.Z., "Dental Health Of Institutionalized Children With Mental Disability In İstanbul", 83rd General Session of the International Association for Dental Research, baltimore, ABD, 9-12 Mart 2005, pp.0834-0834
Aytepe F.Z., "Reminalization Effect Of A Milk Protein On Enamel Lesions", 82 nd General Session of the International Association for Dental Research, honolulu, ABD (HAVAI), 10-13 Mart 2004, pp.1-1
Pinar Erdem A., Sepet E., Aytepe F.Z., "Caries Recurrence And Outcomes Of Treatment Provided Under General Anesthesia", Joint Meeting of the Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR , TÜRKİYE, 25-28 AĞUSTOS 2004
Aytepe F.Z., "The Effects Of A Caries-Rewiving Gel (Carisolv) On Fm3a Cell-Line In Vitro.", 37 th Annual meeting of the Continental European Divicion of the IADR, roma, ITALYA, 5-8 Eylül 2001, pp.240-240
Aytepe F.Z., "İstanbul İlinde Bulunan Iki Rehabilitasyon Merkezindeki Sokak Çocuklarının Ağız-Diş Sağlığının Incelenmesi", Türk Pedodonti Derneği 12. bilimsel Kongresi , MUĞLA, TÜRKİYE, 27-31 Mayıs 2001, ss.6-6
Aytepe F.Z., "A Comparative Study To Determine The Dental Health Status Of Institutionalised Street Children In İstanbul.", 37 th Annual Meeting of the Continental European Divicion of the IADR, roma, ITALYA, 5-8 Eylül 2001, pp.475-475
Aytepe F.Z., "Dental Anomalies And Maloclussıon In 6-12 Years Old Children", 5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., bergen, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, pp.43-43
Aytepe F.Z., "Oral Healt Knowledge And Attitudes Of Primary Scholl Children In İstanbul- Turkey", 5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., bergen, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, pp.35-35
Aytepe F.Z., "Oral Health Status Of Children In İstanbul.", 5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry, bergen, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, pp.35-35
Aytepe F.Z., "Dental Caries Associated Microorganisms In The Saliva Of Children Wiyh The Nursing Bottle Syndrome", 5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., bergen, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, pp.57-57
Aytepe F.Z., "Nursing Bottle Caries In Turkish Children", 15th Congress of Internatıonal Association of Pediatric Dentistry, Göteborg, ISVEÇ, 8-10 Haziran 1995, pp.103-103
Aytepe F.Z., "Factial (Self-Induced) Gingival Disease: 4 Case Report", 15th Congress of Internatıonal Association of Pediatric Dentistry, Göteborg, ISVEÇ, 8-10 Haziran 1995, pp.1-1
Aytepe F.Z., "6 Yaş Dişlerinin Erken Kayıpları", Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 3-9 Eylül 1995, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Vitremer Uygulanan Süt Azısı Restorasyonlarının 2 Yıllık Klinik Sonuçları", Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 3-9 Eylül 1995, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Çocuk Protezleri, Hareketli Yer Tutucular Ve Ortodontik Apareylerden Bakteri Izolasyonu", Türk Dişhekimliği Birliği, 2. Uluslararası Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-26 Haziran 1994, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Pedodontik Uygulamalarda Resim Çizdirerek Stresin Belirlenmesi. ", Türk Dişhekimliği Birliği, 2. Uluslararası Kongresi, İÇEL, TÜRKİYE, 20-26 Haziran 1994, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Kalaytluorid Ve Aminfluorid Mine Başlangıç Çürüğü Üzerüne Etkisinin Transmisyon Elektron Mikrokobunda Saptanması.", Türk Dişhekimliği Birliği, 2. Uluslararası Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-26 Haziran 1994, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Ellis-Van Creveld Sendromu-Bir Olgu Bildirimi", Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Ağustos - 1 Eylül 1993, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Regional Odontodiplazi: Klinik, Radyolojik Ve Histopatolojik Değerlendirilmesi.", Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Ağustos - 1 Eylül 1993, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Kontrol Altında Olan Ve Olmayan 7-9 Yaş Arası Iki Grup Çocukta Farklı Tipte Iki Diş Fırçasının Etkilerinin Ağız Hijyeni Açısından Karşılaştırılması.", Türk Pedodonti Derneği 8. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Ağustos - 1 Eylül 1993, ss.1-1
Aytepe F.Z., "Etu De La Dissolution Des Ciments Du Verre Ionomere Dans L’Acide", XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Resumes II, Stomatologie, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ağustos - 4 Eylül 1984, pp.412-413
Aytepe F.Z., "Başlangıç Halindeki Mine Çürüğünün Ince Yapısı", İstanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı, 6. Elektronmikroskopi Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-25 Eylül 1981, ss.49-49
Aytepe F.Z., "Predentinin Sem Ile Incelenmesi.", İstanbul Tıp Kurultayı, 2. Balkan Elektromikroskopi kongresi., İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-30 Eylül 1977, ss.149-149
Çaynak Ö.B., Aytepe F.Z., Akay C., Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Kasımoğlu Y., "görme engelli bireylerde ağız-diş sağlığının incelenmesi", istanbul üniversitesi 1. engellilik araştırmaları kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 16, ss.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Aytepe F.Z., "Rejeneratif Endodonti", in: Endodonti, Çetinkaya E., Eds., Quintessence Yayıncılık , Istanbul, pp.635-650, 2014
Aytepe F.Z., "İstanbul Ili Ilköğretim Okulları Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Bulgularının Değerlendirilmesi.", İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, Şirim MR, Saita Usta S, Ed., İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.168-187-, 2000
Diğer Yayınlar
Aytepe F.Z., Şitilci A.T., Akçay Özer S., "Yenidoğan Sıçanlara Uygulanan Propofolün Diş Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Diger, ss.1, 2019
Aytepe F.Z., Çaynak Ö.B., "engelli bireylere yönelik istismar+", Sunum, ss.1, 2018
Turan Irmak C., Aytepe F.Z., "IGF I VE IGF II DÜZEYLERİNİN DİŞ SERT DOKU OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HÜCRE KÜLTÜRÜ İLE İNCELENMESİ", Diger, ss.1, 2014
Desteklenen Projeler
"ORAL HEALTH STATUS OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE", Bilimsel Araştırma Projesi, 3258, Yönetici, 2009
"Craniofacial Findings of Patients with juvenile idiopathic arthritis", Bilimsel Araştırma Projesi, 35367, Yönetici, 2013
"Oral care&eating habits and relation to caries among Turkish children", Bilimsel Araştırma Projesi, 7302, Yönetici, 2011
"Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Odontoblastlara Farklılaşmasının Hücre Kültüründe İncelenmesi Proje Eklentisi ", BAP Doktora, 14838, Yönetici, 2014
"Effect of CPP-ACP on Oral Health of Cerebral Palsy Children ", Bilimsel Araştırma Projesi, 2443, Yönetici, 2008
"Dental&facial characteristic of children with juvenile idiopathic arthritis ", Bilimsel Araştırma Projesi, 24532, Yönetici, 2012
"Oral&Periodontal Health Status of Children with Chronic Renal Failure ", Bilimsel Araştırma Projesi, 13344, Yönetici, 2012
"IGF I AND IGF II INDUCE OSTEO/ODONTOBLASTİC DIFFERENTATION IN VITRO", BAP Diğer, 51334, Yönetici, 2015
"Yenidoğan Sıçanlara Uygulanan Propofolün Diş Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2016-20095, Yönetici, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
türk diş hekimleri birliği 22. uluslararası diş hekimliği kongresi, İzmir, Mayıs 2016
İstanbul Üniversitesi 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Kasım 2016
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Kasım 2013
46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, floransa, Eylül 2013
101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Ağustos 2013
20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Kasım 2013
11 th EAPD Congress, , Mayıs 2012
17th World Congress on Dental Traumatology, , Eylül 2012
19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Ekim 2012
Etkinlik Organizasyonu
Engelsiz Gülüşler Kulubü, Düzenleme Kurulu Baskani, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2012
İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Moderatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi