İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Yıldız ERGİNER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 13498
+90 212 4400272
E Posta Adresi : yozsoyistanbul.edu.tr | yozsoyistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/1484/
Ofis : B Blok
Posta Adresi : İ.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Beyazıt/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 1985-1989
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 1982-1985
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 1978-1982
Yaptığı Tezler
Doktora, "HEPARİN ÜZERİNE ÇALIŞMALAR", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ Temmuz, 1989.
Yüksek Lisans, "ASPİRİN, NOVALJİN, KAFEİN TABLETLERİ HAZIRLANMASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ Haziran, 1985.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Farmasötik Teknoloji
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Farmasötik Biyoteknoloji
Radyofarmasi
İLAÇ PATENTLERİ
İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI
GMP VE KALİTE GÜVENCE
QbD VE PAT
Web Of Science Araştırma Alanları
Pharmacology & Pharmacy
Polymer Science
Chemistry, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2000 - 2006
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1993 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi, 01.09.2005 - 30.06.2013
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi, 01.09.1997 - 31.08.2006
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi, 01.09.1997 - 31.08.2006
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi, 01.09.1994 - 31.08.2006
Verdiği Dersler
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARIN FORMÜLASYONU, Doktora, 2015-2016
ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİN TEMELLERİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
İLAÇ PATENTLERİNİNİ AR-GE ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE YORUMLANMASI, Doktora, 2015-2016
Farmasötik Biyoteknoloji, Lisans, 2015-2016
İlaç Mühendisliği, Lisans, 2015-2016
NAZAL İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER, Yüksek Lisans, 2015-2016
ÖNFORMÜLASYON, Yüksek Lisans, 2015-2016
İLERİ ENDÜSTRİYEL ÜRETİM, Doktora, 2015-2016
FORMÜLASYON, Lisans, 2015-2016
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II, Lisans, 2014-2015
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARIN FORMÜLASYONU, Doktora, 2014-2015
İLERİ ENDÜSTRİYEL ÜRETİM, Doktora, 2014-2015
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARIN FORMÜLASYONU, Yüksek Lisans, 2014-2015
ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİN TEMELLERİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
ÖNFORMÜLASYON, Yüksek Lisans, 2014-2015
NAZAL İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER, Yüksek Lisans, 2014-2015
FORMÜLASYON, Doktora, 2014-2015
İLAÇTA PATENT, Lisans, 2014-2015
İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI, Lisans, 2014-2015
NANOFARMASÖTİKLER, Lisans, 2014-2015
İLAÇ PATENTLERİNİNİ AR-GE ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE YORUMLANMASI, Doktora, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Ayçiçek Durak, "Enzim Kontrollü Uzatılmış Salımlı Tablet Formülasyonunun Hazırlanması ve Optimizasyonu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, E.Özçelik, "Ketiapin fumarat etkin maddesini içeren uzatılmış salımlı tablet formülasyonlarının yapay sinir ağları ile tasarımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, E.Kahraman, "Misel Oluşturan, Biyobozunur, Biyouyumlu, Katyonik Polimerler ile İlaçların Nazal Yol ile Uygulanması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, A.Can, "Ondansetron hidroklorürün topikal formülasyonlarının geliştirilmesi ve perkütan absorpsiyonlarının incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, B.Mesut, "Nöro-bulanık mantık yardımı ile Alfuzosin HCl içeren tablet formülasyonlarının tasarım çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Yenil, "Verapamil HCl in nazal dozaj formları üzerine çalışmalar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, B.Aktar, "Metoklopramid HCl’in in vitro penetrasyonunun terpenler kullanılarak arttırılması üzerine çalışmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, A.Bektaş, "Nifedipin’in doğal polimerler ile transdermal formülasyonlarının hazırlanması üzerine çalışmalar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, D.Gürcan, "Siprofloksazin’in Kitozan ile mikro- ve nanopartiküllerinin hazırlanması ve nazal olarak uygulanması üzerine çalışmalar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Jüri Üyelikleri
Atama, Yardımcı Doçent Atama, Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık fakültesi, Ocak, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Emrah Korkmaz, İstanbul Üniv Eczacılık Fakültesi, Nisan, 2016
Atama, Yardımcı Doçent kadrosu Gökçen Yaşayan, Marmara Üniv Eczacılık Fakültesi, Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Çağrı Çalışkan, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haziran, 2016
Atama, Yard. Doç. Atama- Sevinç Şahbaz, Marmara Üniv Eczacılık Fakültesi, Haziran, 2016
Doktora Yeterlik, Yeterlik Sınavı- Makbule Tokmak, ISTANBUL UNIV. ECZACILIK FAK., Haziran, 2016
Atama, Yard Doçent Atama, Marmara Üniversitesi, Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, Yeterlik Sınavı-Ece Özcan, İst Üniv Eczacılık fak, Haziran, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlik Ayşe Günbaş, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haziran, 2016
Atama, Doçent Kadrosuna atama, Ege Üniversitesi, Şubat, 2016
A. Personel, ATAMA JÜRİSİ, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, CEYDA EKENTOK, Şubat, 2015
Atama, SINAV JÜRİSİ, OYA KERİMOĞLU, Şubat, 2015
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, GİZEM YEĞEN, Şubat, 2015
Atama, SINAV JÜRİSİ, MELİKE ÜNER, Şubat, 2015
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, EMRE ŞEFİK ÇAĞLAR, Mayıs, 2015
Atama, Doçentlik KADRO ATAMA, NEŞE BUKET AKSU, Eylül, 2015
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, OZAN TEKDEMİR, Mart, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, MESUT ARICI, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, SEVDENUR ÖZTÜRK, Haziran, 2015
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, MOAMMAL SH QURT, Haziran, 2015
Atama, ATAMA JÜRİSİ, ÜMİT GÖNÜLLÜ, Haziran, 2015
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, GÖZDE ÖZKIR GÜNCAN, Şubat, 2015
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, EMRE ŞEFİK ÇAĞLAR, Ekim, 2014
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, ESHER ÖZÇELİK, Nisan, 2014
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, BEYZA BETÜL KOÇAK, Mart, 2014
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, ÖNDER DEMİR, Eylül, 2014
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, İMREN ESENTÜRK, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İPEK ÖZCAN, Ocak, 2014
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, ASLI GÜRBÜZ, Temmuz, 2014
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, DERYA ARSLAN, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, ESTELA ZANI, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, MERIEM REZIQUE, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, SINAV JÜRİSİ, MELTEM EZGİ DURGUN, Temmuz, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, EVREN HOMAN GÖKÇE, Nisan, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, SİNEM YAPRAK, Ekim, 2012
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, ASLI SEDEF CAN, Şubat, 2011
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Demet Şensoy , Aralık, 2007
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Ali Demir Sezer, , Kasım, 2006
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, NERMİN SÖNMEZ, Kasım, 2006
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Ayca Yıldız, Aralık, 2006
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, MİNE ORLU, Ağustos, 2003
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, TUĞBA ÖKE, Ağustos, 2003
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, DUYGU GÜRCAN, Ağustos, 2003
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Emine Kazancıoğlu, Haziran, 2001
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Kader Çömlekçi, Eylül, 2001
Tez Savunma, SINAV JÜRİSİ, Selen Kalava, , Eylül, 2001
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erginer Y., "Developing Alfuzosin Tablet Formulation Based on Quality by Design (QbD) Approach by Using Artificial Neural Network", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, vol.38, pp.668-676, 2019
Kahraman E., Neşetoğlu N., Güngör S., Ünal D.Ş., Erginer Y., "The combination of nanomicelles with terpenes for enhancement of skin drug delivery", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, vol.551, pp.133-140, 2018
Gençtürk A., Kahraman E., Güngör S., Özhan G., Erginer Y., Saraç S. , "Polyurethane/hydroxypropyl cellulose electrospun nanofiber mats as potential transdermal drug delivery system: characterization studies and in vitro assays", Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology:CHİNA-AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.45, pp.655-664, 2017
Gök M.K., Demir K., Cevher E., Özsoy Y., Cirit Ü., Bacinoğlu S., et al.,"The effects of the thiolation with thioglycolic acid and L-cysteine on the mucoadhesion properties of the starch-graft-poly(acrylic acid)", CARBOHYDRATE POLYMERS, vol.163, pp.129-136, 2017 (Link)
Gök M.K., Demir K., Cevher E., Özsoy Y., Cirit Ü., Bacinoğlu S., et al.,"The effects of the thiolation with thioglycolic acid and L-cysteine on the mucoadhesion properties of the starch-graft-poly(acrylic acid)", CARBOHYDRATE POLYMERS, vol.163, pp.129-136, 2017 (Link) (Abstract)
Demir Ö., Aksu B., Erginer Y., Araman A.O., "Optimization of Dexketoprofen Trometamol Tablet Formulations Utilizing Different Modeling Techniques and the Quality by Design", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, vol.35, pp.813-825, 2016
Erdal M.S., Özhan G., Mat M.C., Erginer Y., Güngör S., "Colloidal nanocarriers for the enhanced cutaneous delivery of naftifine: characterization studies and, in vitro and in vivo evaluations", INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol.11, pp.1027-1037, 2016
Erdal M.S., Özhan G., Mat M., Güngör S., Erginer Y., "C olloidal nanocarriers for the enhanced cutaneous delivery of naftifine: characterization studies and in vitro and in vivo evaluations", INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol.14, pp.1027-1037, 2016
Karaca M., Erginer Y., Rinku D. , Mahato R.I., "Micelle Mixtures for Co-administration of Gemcitabine and GDC-0449 to treat Pancreatic Cancer", MOLECULAR PHARMACEUTICS, vol.13, pp.1822-1832, 2016
Kahraman E., Özhan G., Erginer Y., Güngör S., "Polymeric micellar nanocarriers of benzoyl peroxide as potentialfollicular targeting approach for acne treatment", Colloids and Surfaces B:COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, vol.146, pp.692-699, 2016
Kahraman E., Karagöz A., Dinçer S., Erginer Y., "Polyethylenimine Modified and Non-Modified Polymeric Micelles Used for Nasal Administration of Carvedilol", JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY, vol.11, pp.890-899, 2015
Gök M.K., Özgümüş S. , Demir K., Cirit Ü., Pabuccuoğlu S., Cevher E., et al.,"Development of starch based mucoadhesive vaginal drug deliverysystems for application in veterinary medicine", CARBOHYDRATE POLYMERS, vol.116, pp.63-70, 2015 (Link)
Özsoy Y., Cevher E., Güngör S., "Design and Evaluation of Polysaccharide-Based Transdermal Films for the Controlled Delivery of Nifedipine ", CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN , vol.62, pp.144-152, 2014 (Link) (Abstract)
Erginer Y., "Design and Evaluation of Polysaccharide-Based Transdermal Films for the Controlled Delivery of Nifedipine", CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, vol.62, pp.144-152, 2014
Aksu B., Yeğen G., Purisa S., Cevher E., Erginer Y., "Optimisation of Ondansetron Orally Disintegrating Tablets Using Artificial Neural Networks", TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.13, pp.1374-1383, 2014
Aktar B., Erdal M.S., Sagirli O., Güngör S., Erginer Y., "Optimization of biopolymer based transdermal films of metoclopramide as an alternative delivery approach", Polymers, vol.6, pp.1350-1365, 2014 (Link) (Abstract)
Erginer Y., "Design of Sustained Release Tablet Formulations of Alfuzosin HCl by means of Neuro-Fuzzy Logic", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, vol.32, pp.1288-1297, 2013
Erginer Y., Güngör S., Erdal M.S., "Optimization and Characterization of Chitosan Films for Transdermal Delivery of Ondansetron", MOLECULES, vol.18, pp.5455-5471, 2013 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Kabasakal L., Ocak E.M., "Comparison Of Ga-68 Dota-Tate And Ga-68 Dota-Lan Pet/Ct Imaging In The Same Patient Group With Neuroendocrine Tumours: Preliminary Results ", NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS , vol.34, pp.727-732, 2013 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Kahraman E., "Preparation And Evaluation Of Bioadhesive Inserts Containing Verapamil Hydrochloride For Nasal Delivery ", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY , vol.32, pp.1170-1177, 2013 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Mesut B., "Design Of Sustained Release Tablet Formulations Of Alfuzosin Hcl By Means Of Neuro-Fuzzy Logic ", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY , vol.32, pp.1288-1297, 2013 (Link) (Abstract)
Aksu B., De Matas M., Cevher E., Erginer Y., Güneri T., York P., "Quality By Design Approach For Tablet Formulations Containing Spray Coated Ramipril By Using Artificial Intelligence Techniques", International Journal of Drug Delivery, pp.59-69 , 2012
Güngör S., Erginer Y., "Systemic Delivery Of Antihypertensive Drugs Via Skin", Therapeutic Delivery, no.9, pp.1101-1116, 2012
Yildiz Peköz A., John E., Erginer Y., Araman A.O., Birchall J., Broadley K., Gumbleton M. , "Inhaled Extended-Release Microparticles Of Heparin Elicit Improved Pulmonary Pharmacodynamics Against Antigen-Mediated Airway Hyper-Reactivity And Inflammation", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, no.2, 2012 (Abstract)
Kabasakal L., Demirci E., Ocak E.M., Decristoforo C. , Araman A.O., Erginer Y., Uslu İ., Kanmaz M.B., "Comparison Of Ga-Dotatate And Ga-Dotanoc Pet/Ct Imaging In The Same Patient Group With Neuroendocrine Tumours", Eur J Nucl Med Mol Imaging, pp.1271-1277, 2012 (Abstract)
Erginer Y., Ocak E.M., Kabasakal L., "Influence Of Biological Assay Conditions On Stability Assessment Of Radiometal-Labelled Peptides Exemplified Using A Lu-177-Dota-Minigastrin Derivative ", NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY , vol.38, pp.171-179, 2011 (Link)
Erginer Y., Aksu B., Mesut B., "Optimization Of Alfuzosin Hcl Tablet Formulations Using Artificial Neural Network", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES , vol.44, pp.94-95, 2011 (Link)
Erginer Y., Erdal M.S., Güngör S., "Microemulsions Of Naftifine Hydrochloride: Characterization Of Impact On Stratum Corneum Permeability With Atr-Ftir Spectroscopy ", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES , vol.44, pp.159-160, 2011 (Link)
Erginer Y., Güngör S., "Nasal Route: An Alternative Approach For Antiemetic Drug Delivery ", EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY , vol.8, pp.1439-1453, 2011 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Ocak E.M., Kabasakal L., "Early And Late 68ga-Dota-Noc Pet/Ct In Somatostatin Receptor (Sstr) Expressing Organ And Tumour ", EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING , vol.38, pp.S281-S281, 2011 (Link)
Erginer Y., Okyar A., Güngör S., "Ondansetron-Loaded Biodegradable Microspheres As A Nasal Sustained Delivery System: In Vitro/In Vivo Studies ", PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY , vol.15, pp.258-265, 2010 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Okyar A., Güngör S., "Ondansetron-Loaded Chitosan Microspheres For Nasal Antiemetic Drug Delivery: An Alternative Approach To Oral And Parenteral Routes ", DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY , vol.36, pp.806-813, 2010 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Cevher E., Güngör S., "Nasal Delivery Of High Molecular Weight Drugs ", MOLECULES, vol.14, pp.3754-3779, 2009 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Ocak E.M., Kabasakal L., "Comparision Of Biological Stability Of Lu-177-Dota-Minigastrin Derivatives And Determination Of Enzymatic Cleavage Site", EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING , vol.36, pp.S280-S280, 2009 (Link)
Güngör S., Bektas A., Alp Yildirim F.İ., Uydeş Doğan B.S., Özdemir O., Araman A.O., Özsoy Erginer Y., "Matrix-Type Transdermal Patches Of Verapamil Hydrochloride: In Vitro Permeation Studies Through Excised Rat Skin And Pharmacodynamic Evaluation In Rats", PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY, vol.13, pp.283-289, 2008 (Abstract)
Erginer Y., Cevher E., "The Preparation Of Ciprofloxacin Hydrochloride-Loaded Chitosan And Pectin Microspheres - Their Evaluation In An Animal Osteomyelitis Model ", JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME, vol.88B, pp.270-275, 2006 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Cevher E., "Characterization Of Biodegradable Chitosan Microspheres Containing Vancomycin And Treatment Of Experimental Osteomyelitis Caused By Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus With Prepared Microspheres ", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS , vol.317, pp.127-135, 2006 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Araman A.O., Okyar A., Yildiz Peköz A., Baktir G., "Nasal Administration Of Heparin-Loaded Microspheres Based On Poly(Lactic Acid)", IL FARMACO, vol.60, pp.919-924, 2005 (Link) (Abstract)
Erginer Y., "Formulation Of A Microparticle Carrier For Oral Polyplex-Based Dna Vaccines", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS , vol.1674, pp.149-157, 2004 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Araman A.O., Yildiz Peköz A., Cevher E., Güngör S., "Investigations On Mefenamic Acid Sustained-Release Tablets With Water-Insoluble Gel", IL FARMACO, vol.58, pp.397-401, 2003 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Tunçel T., Can A., Akev N., Birteksöz Tan A.S., Gerçeker A., "In Vivo Studies On Nasal Preparations Of Ciprofloxacin Hydrochloride", PHARMAZIE, vol.55, pp.607-609, 2000 (Link) (Abstract)
Erginer Y., "Potential Of Particulate Carriers For The Mucosal Delivery Of Dna Vaccines ", BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS , vol.25, pp.S337-S337, 1997 (Link)
Erginer Y., "Genetic Immunisation Via Mucosal And Parenteral Routes Using Microsphere Carriers ", CONTROLLED RELEASE SOCIETY. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF BIOACTIVE MATERIALS , vol.1996, pp.861-862, 1996 (Link)
Erginer Y., Ulutin T., "Effect Of Defibrotide On Platelet Function ", SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS , vol.22, pp.21-24, 1996 (Link) (Abstract)
Erginer Y., "Anticoagulant, Fibrinolytic And Antiaggregant Activity Of Carrageenans And Alginic Acid ", BOTANICA MARINA , vol.34, pp.429-432, 1991 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Öztürk B., "Raparin, A New Heparinoid From Rapana-Venosa (Valenciennes) ", PHARMAZIE, vol.46, pp.547-548, 1991 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tekarslan Şahin Ş.H., Mesut B., Erginer Y., "Applications of Cell Culture Studies in Pharmaceutical Technology", acta pharmaceutica sciencia, cilt.55, no.3, ss.1-19, 2017
Özçelik E., Mesut B., Aksu B., Erginer Y., "Quetiapine Fumarate Extended-release Tablet Formulation Design Using Artificial Neural Networks.", Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.14, ss.213-221, 2017
Güncan G., Erginer Y., Aksu B., Mesut B., Yeğen G., "Formulation Design of the Oral Disintegrating Tablets Including Alfuzosin Hydrochloride with Risk Evaluation via Quality by Design", Acta Pharm. Sci., vol.55, no.2, pp.57-76, 2017
Erginer Y., "Quetiapine Fumarate Extended-release Tablet Formulation Design Using Artificial Neural Networks", Turk Journal Pharmaceutical Sciences, vol.14, pp.213-221, 2017
Mesut B., Tekarslan Şahin Ş.H., Erginer Y., "BUDESONIDE SELF-NANOEMULSION FORMULATION AS AN ORAL DRUG DELIVERY SYSTEM: PREPARATION, CHARACTERIZATION AND CYTOTOXICITY STUDIES", PressAcademia Procedia , vol.5, pp.41-46, 2017
Mesut B., Aksu B., Erginer Y., "The Place of Drug Product Critical Quality Parameters in Quality by Design ", Turkish Journal of Pharmaceutical Science, cilt.12, no.1, ss.75-92, 2015
Özçelik E., Mesut B., Erginer Y., "Ksantan Zamkının Uzatılmış Salımlı Tabletlerde Kullanımı", Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.79-88, 2015 (Link)
Erdal M.S., Sağirli A.O., Erginer Y., "Transdermal Films Of Metoclopramide Hydrochloride With Terpenes As Penetration Enhancers: Design, Characterization, In Vitroevaluation And Atr-Ftir Spectroscopic Investigation On Excised Pig Skin", Asian Chemistry Letters, vol.16, pp.67-78, 2011 (Link) (Abstract)
Erginer Y., Yildiz Peköz A., "Transgenik hayvanlar ve üretilen ilaç etkin maddeleri", Güncel Eczacılık, ss.28-30, 2005
Erginer Y., "Büyük Moleküllü İlaçlar İçin Yeni Salım Sistemleri ", Güncel Eczacılık, ss.24-26, 2005
Özsoy Erginer Y., Güngör S., Cevher E., Araman A.O., "Vehicle Effects On In Vitro Release Of Tiaprofenic Acid From Different Topical Formulations.", IL Farmaco, pp.563-566, 2004
Erginer Y., Yildiz Peköz A., "Nazal yol ile ilaç uygulamaları", Güncel Eczacılık, ss.19-23, 2003
Güngör S., Yildiz Peköz A., Özsoy Erginer Y., Cevher E., Araman A.O., "Investigations On Mefenamic Acid Sustained Release Tablets With Water-Insoluble Gel", IL Farmaco, pp.397-401, 2003
Güngör S., Orlu M., Özsoy Erginer Y., Araman A.O., "In Vitro Studies On Sustained Release Suppository Formulations Of Tiaprofenic Acid With Sucre Fatty Acid Ester", Scientia Pharmaceutica, pp.357-364 , 2003
Erginer Y., "Katı dozaj şekillerinin tatlarının maskelenmesi ", Güncel Eczacılık, ss.39-41, 2002
Erdal M.S., Araman A.O., Uzunkaya G., Özsoy Erginer Y., "Enhanced Dissolution Rate Of Tiaprofenic Acid Using Gelucire 44/14", Scientia Pharmaceutica , no.70, pp.295-307, 2002
Yildiz Peköz A., Şensoy D., Baytokova A., Özsoy Erginer Y., Araman A.O., "Preparation Of Sustained-Release Tiaprofenic Acid Beads", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul Univesity, cilt.34, ss.27-33, 2001
Erginer Y., Bergişadi N., "Akne tedavisinde kullanılan ilaçlar", Güncel Eczacılık, ss.24-26, 1998
Erginer Y., Güngör S., "Öksüz ilaçlar (Orphan Drugs)", Aktüel Eczacı , cilt.37, ss.25-30, 1997
Erginer Y., "İnsan Nasıl Tembel Emek ile Rahatlıkla düNyayı Evine Taşır? ", Aktüel Eczacı Sayı: 25. 34 (1996)., cilt.25, ss.34-36, 1996
Erginer Y., "INTERNET", Aktüel Eczacı, cilt.26, ss.14-16, 1996
Erginer Y., "Sağlık ve Teknoloji", Sağlık, cilt.2, ss.22-23, 1996
Erginer Y., Ulutin A.N.T., "Adenozin Deaminaz Yetersizliği ve Adenozin Deaminaz Gen Değişim Terapisi", Dirim Sayı:3-4. 96-99 (1990)., ss.96-99, 1990
Erginer Y., Güven K.C., "urkey's Role in Science III. Study Using Corporate Index of SCI", Acta Pharmaceutica Turcica , cilt.29, ss.33-45, 1987
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erginer Y., "", , ,
Kahraman E., Karaca M. , Tekarslan Şahin Ş.H., Yildiz Peköz A., Güngör S., Erginer Y., "Tacrolimus loaded Pluronic F127 micelles: Cellular viability and cell growth for ocular administration", 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, Stockholm, ISVEÇ, 21-24 Mayıs 2017, pp.---
Akalin Uruşak E., Akev N., Erginer Y., Güzeldemirci N., Toker S., Kolak U., et al.,"EczÇEP- Eczacılık fakülteleri Müfredat Detay Çalışması", , TÜRKIYE, , pp.225- (Link)
Gürbüz A., Mesut B., Erdal M.S., Aksu B., Erginer Y., Güngör S., "QBD-Based Development and Characterisation of Microemulsion Formulations for Improved Skin Delivery of Flurbiprofen", 2nd International Gazi Pharma Symposium Series, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.36-36
Erginer Y., Kahraman E., Güngör S., "Penetration Enhancer-Containing Nanomicelles for Topical Delivery: Impact on Skin Barrier", Controlled Release Society Annual Meeting & Exposition), Boston, ABD, 16-19 Temmuz 2017, pp.3487-3487
Pabuccuoğlu S., Pabuccuoğlu S.K., Demir K., Gök M.K., Cevher E., Erginer Y., et al.,"NİŞASTA ESASLI BİYOYAPIŞABİLEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE İLAÇ TAŞIYIVI SİSTEMLERDE UYGULAMALARI", ÜSİMP PATENT FUARI 16 ÜNİVERSİTE PATENTLERİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR, 8-9 KASIM 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2016, ss.1-1
Mesut B., Erginer Y., "Design and Optimization of Self-Nanoemulsifying Drug Delivery systems (SNEDDs) Containing Budesonide", International Pharmaceutical Technology Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2016, pp.172-174
Kahraman E., Güngör S., Erginer Y., "Preliminary Studies on Topical Polymeric Micellar Formulations of Immunomodulatory Drugs", 15th Annaual Meeting of skin forum, Londra, INGILTERE, 21-22 Haziran 2016, pp.22-22
Kahraman E., Güngör S., Erginer Y., "Priliminary studies on topical polymeric micellar formulations of immunomodulatory drugs", 15th Annaual Meeting of skin forum, Londra, INGILTERE, 21-22 Haziran 2016, pp.P22-P22
Kahraman E., Güngör S., Özsoy Y., "Preliminary Studies on Topical Polymeric Micellar Formulations of Immunomodulatory Drugs", Skin Forum 15th Annual Meeting, Londra, INGILTERE, 21-22 Haziran 2016, pp.1-2
Kahraman E., Güngör S., Erginer Y., "preliminary studies on topical polymeric micellar formulations of immunomodulatory drugs", 15th Annaual Meeting of skin forum, Londra, INGILTERE, 21-22 Haziran 2016, pp.P22-P22
Özsoy Y., Aksu B., Güncan G., Yeğen G., "Formulation design of the oral disintegrating tablets ıncluding alfuzosin hydrochloride with risk evaluation and artificial neural networks", BBBB 2015. 6th Baltic Bled Balatan Bosphorus Conference on Pharmaceutical Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 10-12 Eylül 2015, ss.10-10
Erginer Y., Güncan G. , Yeğen G., Aksu B., "Formulation design and optimisation of oral disintegrating tablet containing Alfuzosin hydrochloride with Quality by Design Approach", 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, ABD, 25-29 Eylül 2015, pp.1-1
Gök M.K., Pabuccuoğlu S.(., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Erginer Y., et al.,"A Novel Vaginal Tablet For The Estrous Synchronization In Sheeps", International VETistanbul Group Congress, St.Petersburg, RUSYA, 7-9 Nisan 2015, pp.666-667 (Abstract)
Erginer Y., Yeğen G., Aksu B., Cevher E., "Optimization of an orodispersible tablet formulation containing Metoprolol tartrat", 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition , Orlando, ABD, 9-14 Kasım 2015, pp.1-1
Erginer Y., Yrğrn G., Aksu B., Cevher E., "Importance Of Artificial Intelligence Applicatıons For Drug Development With Quality By Design (Qbd) Approach", INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SYMPOSIUM ON Drug Research & Development (ILARUD), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2015, ss.1-1
Erginer Y., Yeğen G., Aksu B., Cevher E., "Design of an orally disintegrating tablet formulation containing Metoprolol tartrate with the help of artificial intelligence programs,", Istanbul University World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, ss.1-1
Erginer Y., Yeğen G. , Aksu B., Cevher E., "Optimization of an orodispersible tablet formulation containing Metoprolol tartrate", 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, ABD, 25-29 Ekim 2015, pp.1-1
Gençtürk A. , Kahraman E., Özhan G., Güngör S., Erginer Y., Saraç A.S. , "Optimization of Electrospun Nanofiber Mats for Transdermal Delivery", Controoled Release Society Annual Meeting 2015, Edinburgh, İSKOÇYA, 26-29 Temmuz 2015, pp.1-2
Erginer Y., Aksu B., Güncan G., Yeğen G., "Formulation design of the oral disintegrating tablets ıncluding alfuzosin hydrochloride with risk evaluation and artificial neural networks", BBBB 2015. 6th Baltic Bled Balatan Bosphorus Conference on Pharmaceutical Sciences, Helsinki, FINLANDIYA, 10-10 Eylül 2015, pp.1-1
Erginer Y., Yeğen G., Aksu B., Cevher E., "Risk Assessment Trials in The Aspect of Quality by Design", , International Eurasia Pharmacy Congress, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2015, ss.1-1
Erginer Y., Aksu B., Yeğen G., Purisa S., Cevher E., "Optimisation of ondansetron orally disintegrating tablets using artificial neural networks", 17th International Pharmaceutical Technology Symposium - IPTS, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2014, pp.1-1
Özsoy Y., Aksu B., Yeğen G., Purisa S., Cevher E., "Optimisation of ondansetron orally disintegrating tablets using artificial neural networks. ", 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, SAN DIEGO, ABD, 2-6 Kasım 2014, ss.24-24
Mesut B., Erginer Y., Güngör S., "IN VITRO TRANSSCLERAL IONTOPHORESIS OF MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE", 41st Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Chicago, ABD, 13-16 Temmuz 2014, pp.125-125
Erginer Y., Aksu B., Yeğen G. , Purisa S., Cevher E., "Optimisation of ondansetron orally disintegrating tablets using artificial neural networks.", 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, San Diego, ABD, 19-21 Mayıs 2014, ss.1-1
Mesut B., Erginer Y., Güngör S., "VEHICLE COMPOSITION EFFECTS ON IN VITRO TRANSSCLERAL IONTOPHORETIC TRANSPORT OF MOXIFLOXACIN", 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2014, pp.294-296
Erginer Y., Yeğen G., Aksu B., Cevher E., "The design of an orodispersible tablet formulation containing metoprolol tartrate with the quality by design (QbD) approach", 17th International Pharmaceutical Technology Symposium - IPTS, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2014, pp.1-1
Pabuccuoğlu S.K., Gök M.K., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Özsoy Erginer Y., Bacinoğlu S., Pabuccuoğlu S., "Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu Amaçli Cidr Ve Süngere Alternatif Olarak Kullanilabilecek Yeni Vajinal Tablet Üretimi Ve Uygulamaları", VII.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), KARS, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2013, cilt.1, no.1, ss.68-69
Bap Koordinasyon Birimi İ.Ü., Pabuccuoğlu S.K., Gök M.K., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Erginer Y., Bacınoğlu S., Pabuccuoğlu S., "Nişasta Esaslı Biyoyapışabilen Polimerlerin Sentezi Ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Uygulamaları", 2. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, AreGE2 Patent, İZMİR, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2012
Yenil Ö., Kahraman E. , Erginer Y., "In Situ Gelling Nasal Inserts Of Verapamil Hcl: In Vitro And Ex Vivo Evaluation", 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, TÜRKİYE, 10-12 Eylül 2012, pp.xx-xx
Bap Koordinasyon Birimi İ., Pabuccuoğlu S.K., Gök M.K., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Özsoy Erginer Y., Bacinoğlu S., Pabuccuoğlu S., "Nişasta Esaslı Biyoyapışabilen Polimerlerin Sentezi Ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Uygulamaları", 2. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, AreGE2 Patent, İZMİR, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2012
Erginer Y., Yenil Ö. , Özkirimli S., "In vitro Evaluation of Nasal Inserts of Verapamil HCl", 35th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, NEW YORK, ABD, 12-16 Temmuz 2009, pp.1-1
Erdal M.S., Erginer Y., Güngör S., "Evaluation of penetration enhancement effect of terpenes on a highly lipophilic compound with ATR-FTIR spectroscopy", 69th FIP World Congree of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-8 Eylül 2009, pp.1-1
Erdal M.S., Güngör S., Erginer Y., Araman A.O., "In vitro evaluation of indomethacin loaded solid lipid microparticles", 17th International Symposium on Microencapsulation, Nagoya, JAPONYA, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, pp.1-1
Erginer Y., Aktar B., Güngör S., "Preliminary In vitro Studies on Transdermal Patches of Metoclopramide Hydrochloride", 2nd PharmSciFair. Premier European Platform for Advancing Pharmaceutical Sciences, Nice, FRANSA, 8-12 Haziran 2009, pp.1-1
Erginer Y., Güngör S., Okyar A., Toker S., Baktır G., "in vitro and in vivo studies on ondansetron HCl loaded biodegradable mıcrospheres", Pharmaceutical Sciences World Congress, Amsderdam, HOLLANDA, 22-25 Nisan 2007, ss.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Güngör S., Araman A.O., "Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Jel Formülasyonları Üzerine In-Vitro Çalışmalar", VII. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2007, ss.1-1
Erginer Y., "Heparin’in uygulanmasında yeni Farmasötik yaklaşımlar", VII.Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2007, ss.1-1
Gök M.K., Özgümüş S., Cevher E., Bacinoğlu S., Erginer Y., Cirit Ü., Pabuccuoğlu S., "Östrusun Kontrolu Amaçlı Hormon Salımında Kullanılabilen Mukozaya Yapışan Polimerlerin Üretimi", 4. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-28 Ekim 2007, ss.60-61
Erginer Y., Araman A.O., "Primary Packaging for Pharmaceuticals and its Importance for the Future", SHOTT Pharma Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Mart 2007, ss.1-1
Erginer Y., "Nazal yolla uygulanan modern terapötik sistemler", 50. Yıl İstanbul Eczacı Odası İstanbul Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2006, ss.1-1
Erginer Y., "İlaçların nazal yoldan uygulanması", Mediterranean Pharmacy Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2006, ss.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Araman A.O., "Heparin Microparticles for Pulmonary Administration", 33rd Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Vienna, AVUSTURYA, 22-26 Temmuz 2006, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Okyar A., "Vücutta Parçalanabilen Heparin Mikrokürelerinin Nazal Yol ile Uygulanması", VI. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiolojik Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2006, ss.1-1
Erginer Y., Cevher E., Orhan Z., Müzazımoğlu L., Şensoy D. , Alper M., et al., "Treatment of experimental osteomyelitis caused by methicillin-resistant Staphylocuccus aureus (MRSA) with prepared microspheres", 5th World Meeting on Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Cenevre, ISVIÇRE, 27-30 Mart 2006, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Okyar A., Baktır G., Araman A.O., "Vücutta Parçalanabilen Heparin Mikrokürelerinin Nazal Yol ile Uygulanması", VI. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiolojik Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2006, ss.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Okyar A., Baktir G., Araman A.O., "Vücutta Parçalanabilen Heparin Mikrokürelerinin Nazal Yol ile Uygulanması", VI. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiolojik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2006, pp.1-1
Erginer Y., Güngör S., Bektaş A., Alp Yildirim F.İ., Uydeş Doğan B.S., Özdemir O., et al., "Effect of terpenes on verapamil hydrochloride permeation through excised rat skin from matrix-type transdermal systems and pharmacodynamic activity in rats", PharmSciFair, Pharmaceutical Sciences Fair & Exhibition, NİCE, FRANSA, 12-17 Haziran 2005, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Okyar A., Araman A.O., Baktir G., "Biodegredable heparin microspheres: II. Nasal administration of heparin microspheres", 5th International Conference and Workshop on Cell Culture and In-vitro models for Drug Absorption and Delivery, Saarbrücken, ALMANYA, 25 Şubat - 5 Mart 2004, pp.1-1
Erginer Y., Orhan Z. , Cevher E., Mülazımoğlu L., Gürcan D., Araman A.O., "Preparation of Ciprofloxacin HCl Loaded Microspheres and In vivo Evaluation with Orthopaedics Studies", Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004), KYOTO, JAPONYA, 30 Mayıs - 3 Haziran 2004, pp.1-1
Erginer Y., Gürcan D., Okyar A., Karakoç B., Baktir G., Gerçeker A., "In vitro and In vivo Evaluation of Ciprofloxacin HCl Loaded Chitosan Microspheres by Spray-Drying Method and In Vivo Evaluation for Nasal Administration", European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology, Sevilla, ISPANYA, 10-12 Mayıs 2004, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Güngör S., Araman A.O., "In vitro studies on topical gel formulations of low molecular weight heparin", Symposium Skin and Formulation, PARİS, FRANSA, 23-24 Ekim 2003, pp.1-1
Erginer Y., Güngör S., Bektaş A., Araman A.O., "Preliminary in vitro studies on transdermal matrix formulations of verapamil hydrochloride using pectin", Symposium Skin and Formulation, PARİS, FRANSA, 23-24 Ekim 2003, pp.1-1
Erginer Y., Güngör S., Cevher E., "Studies on topical formulations of tiaprofenic acid", 3rd International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, pp.1-1
Erginer Y., Güngör S., Orlu M., Araman A.O., "Preliminary Studies on Sustained Release Suppository Formulations of Tiaprofenic Acid with Sucrose Ester", 11th International Pharmaceutical Technology Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2002, pp.1-1
Erginer Y., Erdal M.S., Güngör S., Araman A.O., "Studies on indomethacin loaded microparticles with glyceryl behenate", 3rd International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Güngör S., Cevher E., Araman A.O., "Investigations on Mefenamic Acid Sustained-Release Tablets with Water-Insoluble Gel", The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, pp.1-1
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Şensoy D., Baytokova A., "Preparation of Sustained-release Tiaprofenic Acid Beads", The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, pp.1-1
Erginer Y., Erdal M.S., Uzunkaya G., Şensoy D., Araman A.O., "Effects of Gelucire?44/14 on the Dissolution of Tiaprofenic Acid from Hard Gelatin Capsules", The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, pp.1-1
Erginer Y., Tunçel T., Can A., Akev N., Birteksöz Tan A.S., Gerçeker A., "In Vivo Studies On The Nasal Preparations Of Ciprofloxacin Hydrochloride", Hacettepe University, 9 th International Pharmaceutical Technology Symposium, TÜRKİYE, 7-9 September 1998
Kitap ve Kitap Bölümleri
Güngör S., Erdal M.S., Erginer Y., "Dermal and Transdermal Drug Delivery Systems", in: Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, Munmaya KM., Eds., Taylor and Francis, New York, pp.2606-2619, 2016
Güngör S., Kahraman E., Erginer Y., "Polymeric micelles for cutaneous drug delivery ", in: Nano Based Drug Delivery, Naik J., Eds., IAPC publishing , Zagreb, pp.369-384, 2015 (Link)
Erginer Y., "Nanopartiküllerin Gen Tedavisinde Kullanılması", Nanofarmasötikler ve Uygulamaları, Zırh Gürsoy A., Ed., Aktif matbaa ve Reklam Hizm.San.Tic. Ltd, İstanbul, ss.267-277-, 2014
Erginer Y., "Miseller", Nanofarmasötikler ve Uygulamaları, Zırh Gürsoy A., Ed., Aktif matbaa ve Reklam Hizm.San.Tic. Ltd., , İstanbul, ss.111-123-, 2014
Erginer Y., "Nanotaşıyıcıların Aşı Uygulamasında Kullanılması", Nanofarmasötikler ve Uygulamaları , Zırh Gürsoy A., Ed., ), Aktif matbaa ve Reklam Hizm.San.Tic. Ltd., , İstanbul, ss.283-293.-, 2014
Erginer Y., Yildiz Peköz A., Güngör S., "Polymeric Nanoparticles Applied Via Nasal Route.", in: Polymeric nanoparticles applied via nasal route., Şenyiğit T., Özcan İ., Özer Ö, Eds., Nanotechnology in Progress: Pharmaceutical Applications,, Research Signpoint, Kerala, India, Chapter , pp.95-109-, 2012 (Link)
Güngör S., Erdal M.S., Erginer Y., "Plasticizers In Transdermal Delivery Systems ", in: Plasticizers, Luqman M., Eds., Intech, Rijeka, pp.91-112-, 2012
Okyar A., Erginer Y., Güngör S., "Novel Formulation Approaches For Topical And Transdermal Delivery Of Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs ", in: Rheumatoid Arthritis– Treatment, Lemmey A., Eds., Intech, Rijeka, pp.25-48-, 2011
Erginer Y., "Particulate Carriers For Nasal Administration", in: Handbook of Particulate Drug Delivery Vol.2: Applications , KUMAR MNR, Eds., American Scientific Publishers, CALIFORNIA, pp.143-164-, 2008
Erginer Y., "Veteriner Tedavideki Dozaj Şekilleri", Kontrollü Salım Sistemleri Derneği, Gürsoy A.Z., Ed., Piksel Bilişim Matbaacılık ve Filmcilik Hizmetleri Ltd. Şti., İstanbul, ss.233-244-, 2004
Erginer Y., "Göz, Kulak Ve Buruna Uygulanan Dozaj Şekilleri", Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri-, ZIRH GÜRSOY A., Ed., Piksel Bilişim Matbaacılık ve Filmcilik Hizmetleri Ltd. Şti., , İSTANBUL, ss.233-244-, 2004
Özsoy Y., Araman A.O., "Kontrollü Salım Sistemlerinin Veteriner Tedavide Kullanımı", Kontrollü Salım Sistemleri , ZIRH GÜRSOY A., Ed., Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti, İSTANBUL, ss.371-382-, 2002
Alpmen G., Altınkurt T., Bergişadi N., Topaloğlu Y., Tuncel T., Araman A.O., Yener F.G., Özsoy Erginer Y., "Farmasötik Teknoloji Ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı", AB Ofset, İSTANBUL, 2000
Erginer Y., "The Pharmacology And Clinical-Pharmacology Of Defibrotide - A New Profibrinolytic, Antithrombotic And Antiplatetlet Substance ", in: ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY , LIU CY, CHIEN S., Eds., ACAD SINICA; NATL SCI COUNCIL, DEPT HLTH; FDN BIOMED SCI, TAIPEI, pp.429- 438-, 1990
Diğer Yayınlar
Erginer Y., Özçelik E., Mesut B., Aksu B., Araman A.O., "KETİAPİN’İN UZATILMIŞ SALIMLI TABLET FORMÜLASYONU TR PATENT BAŞVURUSU NO:TR 2013-G-316804", Diger, ss.11, 2016
Mesut B., Erginer Y., Aksu B., Araman A.O., "ALFUZOSİN'İN UZATILMIŞ SALIMLI TABLET FORMÜLASYONU TR İNCELEMESİZ PATENT NO: TR 2012/06229", Diger, ss.15, 2016
Pabuccuoğlu S.K., Gök M.K., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Erginer Y., et al., "Nişasta esaslı biyo yapışabilen polimerlerin sentezi ve ilaç taşıyıcı sistemlerde uygulamaları, TR PATENTİ No: TR 2012 03191", Diger, ss.20, 2015
Desteklenen Projeler
"Radyonüklid tedavi için Lutesyum 177 (Lu-177) işaretli radyopeptidlerin kararlılık çalışmalarının standardizasyonu", TÜBITAK Projesi, 108S144, Araştırmacı, 2011
"Ga-68 işaretli somatostatin peptidleri ile yapılan PET/BT sintigrafisinin somatostatin reseptörü içeren lezyonların tanısındaki değeri", BAP Arastırma Projesi, 3264, Araştırmacı, 2011
"Topikal nano taşıyısı sistemlerin optimizasyonu ve karakterizyonu", BAP Arastırma Projesi, 48014 , Yönetici, Devam Ediyor
"Peptit yapısındaki ilaçların trans-skleral iyontoforetik geçişinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 5162 , Araştırmacı, 2014
"Naftifin Yüklü Mikropartiküler Sistemler: Hazırlanmaları, topikal formülasyonlara ilave edilmeleri, kontrollü salım yapan sistemler olarak kullanılabilirliklerinin farklı yöntemler ile in vivo koşullarda değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 512, Araştırmacı, 2014
"Metoklopramit Hidroklorürün Transdermal Formülasyonlarının Optimizasyonu", BAP Diğer, 4727, Yönetici, 2010
"ONDANSETRON’UN DOĞAL POLİMERLER İLE TRANSDERMAL FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI VE PERKÜTAN ABSORPSİYONU ÜZERİNE TERPENLERİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, 23282, Diğer, 2013
"BENZOİL PEROKSİT YÜKLÜ MİKROSÜNGER TAŞIYICI SİSTEMLİ TOPİKAL FORMÜLASYONLARIN İN VİTRO PERFORMANS TESTLERİ İLE DERİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, 40055, Yönetici, Devam Ediyor
"NANOPARTİKÜL MÜHENDİSLİĞİ İLE ETKİN AŞI TAŞIYICI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ: HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI", BAP Diğer, 11268, Yönetici, 2013
"Oküler uygulamaya yönelik takrolimus yüklü pluronik misellerin hazırlanması", BAP Arastırma Projesi, 40817, Yönetici, Devam Ediyor
"Nazal yolla uygulanmak üzere ondansetron hcl?ın kitozan mikroküreleri üzerinde in vitro ve in vivo çalışmalar", BAP Diğer, 2083, Yönetici, 2009
"IN VITRO EVAULATION OF NASAL INSERTS OF VERAPAMIL HCL", BAP Diğer, 3802, Yönetici, 2010
"Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi- Nanoteknolojik yöntemlerle ilaç yüklü partiküllerin hazırlanması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2009K120520, Araştırmacı, 2014
"Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 2155009, Araştırmacı, Devam Ediyor
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Erginer Y,İstanbul Üniv., "Nişasta esaslı biyo yapışabilen polimerlerin sentezi ve ilaç taşıyıcı sistemlerde uygulamaları 2012", TÜRKIYE, Patent, TR2012 03191B, Mayıs 2015
Erginer Y,BAP, Ahmet Araman, Yıldız Özsoy Erginer, Neşe Buket Aksu, Burcu Mesut, "Alfuzosin'in uzatılmış salımlı tablet formülasyonu", TÜRKIYE, Patent, TR 2012 06229B, Mart 2016
Erginer Y,Özgümüş Pabuccuoğlu S.K.,Gök M.K., Demir K., Cirit Ü., Cevher E., Bacınoğlu S., Pabuccuoğlu S., İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri Koordinasyon Birimi , "Nişasta esaslı biyo yapışabilen polimerlerin sentezi ve ilaç taşıyıcı sistemlerde uygulamaları", TÜRKIYE, Patent, TR2012 03191B, Mart 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Acta Pharmaceutica Sciencia, Editörler Kurulu Üyesi, 01.07.2016 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi , Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
- Acta Pharmaceutica Sciencia (Formerly "Acta Pharmaceutica Turcica”), , Yardimci Editör, 01.01.2010 - 31.12.2011
- Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2012
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Controlled Release Society , , Üye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
EUFEBS , , Üye, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD), , Üye, 01.01.1994 - Devam Ediyor
Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD), , Üye, 01.01.1993 - Devam Ediyor
Tromboz ve Anjioloji Derneği, , Üye, 01.01.1990 - Devam Ediyor
Türk Hematoloji Derneği (THD), , Üye, 01.01.1987 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Farmakope Çalıştayı, İzmir, Ocak 2017
15th Annual Meeting ıf Skin Forum, Londra-POSTER, London, Haziran 2016
Drug Formulation and Bioavailability Congress, Beijing-POSTER, Beijing, Eylül 2016
18th IPTS Congress, Antalya-POSTER, Aksu, Eylül 2016
Expopharm,2016 Münih, Almanya, München, Ekim 2016
13. Türkiye Eczacılık Kongresi- Sözlü sunum, İstanbul, Aralık 2016
KEYPS Eğiticilerin Eğitimi Kursu, İstanbul, Ocak 2016
Bosch, Kurteks Complete Solution for the Processing and Packaging of Liquid and Solid Pharmaceutical Seminar, , Ekim 2016
I.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi -Sözlü sunum, İstanbul, Kasım 2016
Endüstri 4.0 Vizyonuyla Geleceğin İlaç Fabrikalarına Yolculuk, İstanbul, Kasım 2016
BIT’s 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016 (WCSM-2016), Singapur POSTER, , Mart 2016
İlaçlar ve Büyoteknolojik Buluşların Patentle Korunması, Ankara, Ekim 2016
AAPS 2015 Annual Meeting & Exposition, Florida, Kasım 2015
2. İstanbul Eczacılık Kongresi, İstanbul, Mayıs 2015
ISPE QbD & PAT Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2015
1st European Conference on Pharmaceutics, Reims, Nisan 2015
The Global Bioequivalence Hormonisation Initative, Amsderdam, Mart 2015
AAPS 2015 Annual Meeting and Exposition, Florida, Ekim 2015
ISPE 10 yıl bilimsel toplantısı, İstanbul, Aralık 2015
III.Ulusal Eczacılık Kongresi, İstanbul, Ekim 2015
Nanoteck 2014 , San Francisco, Aralık 2014
Understanding Biologics and Biosimilars-ISPE, İstanbul, Mayıs 2014
Biyoteknolojik Ürünler & Biyobenzerler Kursu /Sempozyumu, Antalya, Kasım 2014
2.Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, İstanbul, Mayıs 2014
41st Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Chicago., Temmuz 2014
İlaç Arge ve Üretim Proses Çözümleri Teknolojisi Semineri, İstanbul, Eylül 2013
3rd International Conference on Nanotek &Expo, Las Vegas, Aralık 2013
Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 3. Ar-Ge Pazarı, İstanbul, Kasım 2013
Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler, İzmir, Mayıs 2012
11.Eczacılık Fuarı, İstanbul, Kasım 2012
Farmasötik Buluşlarda Patent, Ruhsatlandırma ve Hukuki Uygulamamalr Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2012
Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Toplantısı, Eskişehir, Mayıs 2012
Taşköprü Sarımsak paneli, Taşköprü, Şubat 2012
Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2012
39TH CRS ANNUAL MEETİNG & EXPOSİTİON, Québec, Temmuz 2012
16th International Pharm Tech Symposium, Antalya, Eylül 2012
ISPE-Sağlık Bilimleri Derneği Eğitim Semineri "Containtment", İstanbul, Kasım 2012
2012 AAPS Annual Meeting and Exposition, Chicago, Ekim 2012
11.Eczacılık Fuarı ve OTC Çalıştayı, İstanbul, Kasım 2012
PharmSciFair, Prague, Haziran 2011
ISPE International Audits for the Global Pharmaceutical Market, İstanbul, Kasım 2011
Kontrollü Salım Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2011
EUFEBS BABP Network Open Discussion Farum Revision of BE Requirements for Modified Release Products, Barcelona, Şubat 2011
23rd Annual Meeting DIA, Cenevre, Mart 2011
38th CRS Annual Meeting & Exposition, Maryland , Temmuz 2011
Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1. Ar-Ge Pazarı, İstanbul, Aralık 2011
2nd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Budapeste, Haziran 2010
22nd Annual Euro Meeting, , Mart 2010
patent ve Faydalı Model Konferansı, İstanbul, Mart 2009
36th CRS Annual Meeting& Exposition, Copenhang, Temmuz 2009
Patent in Pharmaceutical Industry, Ankara, Mart 2009
Impurities in Pharmaceuticals:Scientific and Regulatory Aspects, İstanbul, Nisan 2009
35th CRS Annual Meeting& Exposition, New York, Temmuz 2008
VII.Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Adana, Mayıs 2007
TÜFTAD Eğitim Toplantısı, Kütahya, Aralık 2007
Farmasötik Teknoloji Eğitim Toplantısı, , Ankara, Mart 2007
ISPE-Türkiye Sağlık Bilimleri Derneği Eğitim Semineri , İstanbul, Mart 2007
Koordinasyon ve Takım Ruhunu Geliştirme Grup Çalışması-TUFTAD, İstanbul, Ocak 2007
Biotechnology i Workshop , Münih, Ocak 2007
13th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, Eylül 2006
5th World meeting on Pharmaceutics, Cenevre, Mart 2006
Temiz Oda ve Havalandırma Sistemi Validasyonu, İstanbul, Şubat 2006
Eşdeğer ilaçlarda CTD Uygulamaları-İEİS, İstanbul, Nisan 2006
Sotax Seminer (USP IV Dissolution, Flow-through cell, Physical Testing in PC), , İstanbul, Nisan 2005
CTD ve Ürün Bilgisi Üzerine Workshop, Ankara, Aralık 2005
13. Pharma & Life Sciences Seminar in Turkey, KURTEKS, İstanbul, Nisan 2005
PharmSciFair, Pharmaceutical Sciences Fair & Exhibition, Nice, Haziran 2005
2nd Conference on Optimising Drug Delivery and Formulation Evaluation of Drug Delivery Systems, Versailles, Kasım 2005
Eczacılık Teknolojisi Seminer Günleri- I, Eskişehir, Şubat 2005
15th International Symposium on Microencapsulation, Parma, Eylül 2005
VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul, Haziran 2004
12. International Regulatory Workshop on Bioequivalance and Diisolution, AAP/TÜFTAD/FIP Organizasyonu, İstanbul, Kasım 2004
Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004), Kyoto, Mayıs 2004
Design and Application Concepts sor Solid and Liquid Products Packaging in the Pharma Industry, KURTEKS, İstanbul, Ekim 2004
Stabilite Toplantısı, İlaç ve Kimya Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul, Ocak 2004
Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC 2004), Kyoto, Haziran 2004
Uluslararası Denetimlere Hazırlık-IKEV, İstanbul, Haziran 2004
3. Eczacılık Fuarı, İstanbul, Nisan 2004
Farmasötik Laktoz ve direkt baskı. Meggle, İstanbul, Ekim 2002
Seminar for Processing Pharmaceutical Solid Dosage Forms, İstanbul, Eylül 2001
XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, Kasım 1999
Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Eylül 1998
9th International Pharmaceutical Technology Symposium, 7-10 September, Ankara, Eylül 1998
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, İstanbul, Eylül 1997
I.Farmasötik Biyoteknoloji Toplantısı, İstanbul, Haziran 1994
II. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, Ankara, Eylül 1994
Farmasötik Biyoteknolojide Güncel Uygulamalar, Ankara, Nisan 1994
V. Eczacılık Kongresi, İstanbul, Mayıs 1993
Pharmaceutical Technology Conference, İstanbul, Ocak 1993
6th International Pharmaceutical Technology Symposium, Ankara, Eylül 1992
Eczacı ve İlk Yardım, Ankara, Şubat 1992
Tabletting Symposium, İstanbul, Aralık 1992
12.Akdeniz Estetik Tıp ve Deri Cerrahisi Günleri, , İstanbul, Mayıs 1992
Heparin Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 1992
Recent Advances in Industrial Application of Biotechnology, İzmir, Eylül 1991
Anti-Doping Education and Legal Aspects od Doping Control, Ankara, Mayıs 1991
5th International Pharmaceutical Technology Symposium, Ankara, Eylül 1990
50th International Congress of F.I.B, İstanbul, Eylül 1990
Bilimsel Danışmanlıklar
ALVIMEDICA, Kurumsal Danışmanlık, Kasım 2008 - Kasım 2009
KOSGEB, 38 madde ile Rektörlük görevlendirmesi, Proje Danışmanlığı, Mart 2016 - Devam Ediyor
İnvokat Fikri Mülkiyet Hizmetleri Ltd., Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2016 - Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
Kontrollü Salım Sistemleri Teknoloji Transferi Toplantısı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , SLOVENYA, Haziran 2013
Kontrollü Salım Sistemleri 7.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2011
Kontrollü Salım Sistemleri 6.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2009
The 5th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP’98)tirdh, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2007
Kontrollü Salım Sistemleri 5.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2007
Kontrollü Salım Sistemleri 4.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2005
The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP’98)tirdh4th, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2004
Kontrollü Salım Sistemleri 3.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2003
The Third International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP’98)tirdh, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2002
Kontrollü Salım Sistemleri 2.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2001
The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP’98), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2000
Kontrollü Salım Sistemleri 1.Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 1999
The First International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP’98), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Temmuz 1998
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Türkiye Inovasyon Haftası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
13. Türkiye Eczacılık Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
I.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
2. ECZACILIK KONGRESİ, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2015
Ödüller ve Burslar
Erginer Y, "6. Kimya Ar-Ge proje pazarı , İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Aralık 2016
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Temmuz 2015
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Temmuz 2014
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Temmuz 2013
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Temmuz 2012
Erginer Y,Güngör S., Erdal S., "Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1. Ar-Ge Pazarı,, İKMİB, Aralık 2011
Erginer Y,Güngör S., "Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1. Ar-Ge Pazarı,, İKMİB, Aralık 2011
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Mayıs 2011
Erginer Y,Güngör S., "Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destek Ödülü, Novartis, Nisan 2010
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Mayıs 2004
Erginer Y,Güngör S., Okyar A., Ertürk S., Baktır G., "Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destek Ödülü, Novartis, Nisan 2004
Erginer Y, "İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü, istanbul Üniversitesi, Mayıs 2001
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Güngör S., Kahraman E., Erginer Y., "Polymeric micelles for cutaneous drug delivery ", in: Nano Based Drug Delivery, Naik J., Eds., IAPC publishing , Zagreb, pp.369-384, 2015
Gök M.K., Özgümüş S. , Demir K., Cirit Ü., Pabuccuoğlu S., Cevher E., et al.,"Development of starch based mucoadhesive vaginal drug deliverysystems for application in veterinary medicine", CARBOHYDRATE POLYMERS, vol.116, pp.63-70, 2015
Aktar B., Erdal M.S., Sagirli O., Güngör S., Erginer Y., "Optimization of biopolymer based transdermal films of metoclopramide as an alternative delivery approach", Polymers, vol.6, pp.1350-1365, 2014
Özsoy Y., Cevher E., Güngör S., "Design and Evaluation of Polysaccharide-Based Transdermal Films for the Controlled Delivery of Nifedipine ", CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN , vol.62, pp.144-152, 2014
Erginer Y., Kabasakal L., Ocak E.M., "Comparison of Ga-68 DOTA-TATE and Ga-68 DOTA-LAN PET/CT imaging in the same patient group with neuroendocrine tumours: preliminary results ", NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS , vol.34, pp.727-732, 2013
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
09/01/2020 04:01 Ders Notu Ruhsat Tanımlar
09/01/2020 04:01 Ders Notu Tıbbi Cihaz
08/05/2018 01:05 Ders Notu Farm Tekn II
08/05/2018 01:05 Ders Notu Farmasötik Biyoteknoloji Dersi-2
08/05/2018 01:05 Ders Notu Farmasötik Biyoteknoloji Dersi-1
08/05/2018 01:05 Ders Notu SOP Örneği
07/05/2018 08:05 Ders Notu Talimat Örneği
07/05/2018 08:05 Ders Notu Enjeksiyonluk Preparatlar 2018
02/05/2018 11:05 Ders Notu Farmasötik Biyoteknoloji Dersi
02/05/2018 11:05 Ders Notu Farmasötik Biyoteknoloji Dersi
19/04/2018 11:04 Ders Notu GMP 2018
19/04/2018 11:04 Ders Notu VALİDASYON 2018
13/03/2018 01:03 Ders Notu Farm Tekn II-Ölçek Büyütme
13/03/2018 12:03 Ders Notu Farm Tekn II-Enjeksiyonluk Preparatlar 2018
13/03/2018 12:03 Ders Notu Farm Tekn II-Hesaplamalar 2018
13/03/2018 12:03 Ders Notu İlaç Müh- Göz Merhemi üretimi
13/03/2018 12:03 Ders Notu İlaç Müh-Krem üretimi
13/03/2018 12:03 Ders Notu ilaç Müh-Şurup üretimi
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Modül 3
19/12/2017 09:12 Ders Notu Patent çeşitleri
19/12/2017 09:12 Ders Notu Patent-farmasötik patent çeşitleri
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Ölçek büyütme
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Stabilite
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Talimat örneği
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Sop Örneği
19/12/2017 09:12 Ders Notu Ruhsat-Farmasötik Gelişim
18/12/2017 03:12 Ders Notu Vajinal ve Rektal sistemler
18/12/2017 03:12 Ders Notu Nano taşıyıcılı sistemler
18/12/2017 03:12 Ders Notu Kolona ilaç taşıyan sistemler
18/12/2017 01:12 Ders Notu Patent Farm.Tekn III
18/12/2017 01:12 Ders Notu Transdermal sistemler
18/12/2017 01:12 Ders Notu Oral sistemler
18/12/2017 01:12 Ders Notu Oküler sistemler
18/12/2017 01:12 Ders Notu nazal sistemler
18/12/2017 01:12 Ders Notu mukozaya yapışan sistemler
02/11/2017 01:11 Ders Notu İlaçta Patent Seçimlik Dersi
02/11/2017 01:11 Ders Notu ilaçların Ruhsatlandırılması
02/11/2017 01:11 Ders Notu İlaçların Ruhsatlandırılması
02/11/2017 01:11 Ders Notu İlaçta Patent Seçimlik Dersi
02/11/2017 01:11 Ders Notu İlaçta Patent Seçimlik Dersi
02/11/2017 01:11 Ders Notu İlaçta Patent Seçimlik Dersi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi