İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Organik Kimya -> Diğer
Doğal Ürünler Kimyası
Meteor kimyası
astrokimya
Nükleobazların meteorlarda oluşumu- teorik
Çevre