İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cihanoğlu N., Adaleti R., Nakipoğlu Y., "Investigation of Fibronectin Binding Protein (FBP) and Panton Valentine Leukocidin (PVL) Viulance Factors in Clinical Methicillin Sensitive and Resistant Staphylococcus Aureus Strains", CLINICAL LABORATORY, vol.65, pp.93-99, 2019
İğnak S., Nakipoğlu Y., Gürler B., "Frequency of antiseptic resistance genes in clinical staphycocci and enterococci isolates in Turkey", ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL, vol.6, 2017
Nakipoğlu Y., Gunel G., Kanliada D., Aydemir L., Gürler N., Gürler B., "An investigation of the frequency of upper respiratory tract infection pathogens and their antibiotic patterns in tonsils and adenoids of adenotonsillectomy patients", CLINICAL LABORATORY, vol.62, pp.1547-1552, 2016
Nakipoğlu Y., "Investigation Of The Prevalence Of Antiseptic Resistance Genes (Qaca/B And Smr) And Antibiotic Resistance In Clinical Staphylococcus Aureus Strains", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.46, no.2, pp.180-189, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Adaleti R., Nakipoğlu Y., "Prevalence Of Phenotypic Resistance Of Staphylococcus Aureus Isolates To Macrolide, Lincosamide, Streptogramin B, Ketolid And Linezolid Antibiotics In Turkey", BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.14, no.1, pp.11-14, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Adaleti R., Nakipoğlu Y., Ceran N., Tasdemir C., Kaya F., Tasdemir S., "Prevalence of phenotypic resistance of Staphylococcus aureus isolates to macrolide, lincosamide, streptogramin B, ketolid and linezolid antibiotics in Turkey", BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.14, pp.11-14, 2010
Nakipoğlu Y., Gümüş D., Sertel D.Ş., Küçüker M.A., "In vitro susceptibility of Enterococcus strains to high level aminoglycosides and heavy metals", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, pp.545-551, 2009
Nakipoğlu Y., "In Vitro Susceptibility Of Enterococcus Strains To High Level Aminoglycosides And Heavy Metals In Vitro Susceptibility Of Enterococcus Strains To High Level Aminoglycosides And Heavy Metals ", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, no.4, pp.545-551, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Gümüş D., Sertel D.Ş., Küçüker M.A., "In vitro susceptibility of Enterococcus strains to high level aminoglycosides and heavy metals", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, pp.545-551, 2009
Nakipoğlu Y., Gümüş D., Sertel D.Ş., Küçüker M.A., "In vitro susceptibility of Enterococcus strains to high level aminoglycosides and heavy metals", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, pp.545-551, 2009
Nakipoğlu Y., Gümüş D., Sertel D.Ş., Küçüker M.A., "In vitro susceptibility of Enterococcus strains to high level aminoglycosides and heavy metals", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, pp.545-551, 2009
Nakipoğlu Y., Kucuker M.A., Katranci H., Derbentli Ş., "Need for more environmental control of Klebsiella and other gram negative infections - In Reply", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, pp.1069-1070, 2008
Curtis L., Nakipoğlu Y., "Need For More Environmental Control Of Klebsiella And Other Gram Negative Infections.", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.7, pp.1069-1070, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., "Investigation Of The Role Of The Exogenous Klebsiella Pneumoniae Contaminants In Neonatal Infections", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.6, pp.915-917, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Adaleti R., Nakipoğlu Y., "Comparison Of Polymerase Chain Reaction And Conventional Methods In Detecting Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus", JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.2, no.1, pp.46-50, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Derbentli S., Cagatay A., Katranci H., "Investigation of Staphylococcus strains with heterogeneous resistance to glycopeptides in a Turkish university hospital", BMC INFECTIOUS DISEASES, vol.5, 2005
Nakipoğlu Y., Derbentli S., Cagatay A., Katranci H., "Investigation of Staphylococcus strains with heterogeneous resistance to glycopeptides in a Turkish university hospital", BMC INFECTIOUS DISEASES, vol.5, 2005
Nakipoğlu Y., "Evaluation Of The Contaminant Organisms Of Humidifier Reservoir Water And Investigation Of The Source Of Contamination In A University Hospital In Turkey", AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, vol.33, no.1, pp.62-63, 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., "Investigation Of Staphylococcus Strains With Heterogeneous Resistance To Glycopeptides In A Turkish University Hospital", BMC INFECTIOUS DISEASES, vol.5, no.1, pp.65-65, 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Hapçioğlu B., Yeğenoğlu Y., Erturan Z., Nakipoğlu Y., "Heterotrophic Bacteria And Filamentous Fungi Isolated From A Hospital Water Distribution System", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.14, no.6, pp.487-493, 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Karabey S., Ay P., Derbentli Ş., Nakipoğlu Y., "Handwashing Frequencies In An Intensive Care Unit", JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, vol.50, no.1, pp.36-41, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akşit K., Nakipoğlu Y., Mandalı G., Günel G., Gürler B., "Diş PROTEZ TEMiZLiK ÜRÜNLERiNiN BAKTERiYOLOJiK AKTiViTELERiNiN ARAŞTIRILMASI", Atatürk üniversitesi Diş Hek. Fak.dergisi, cilt.25, ss.47-53, 2015 (Özet) (Abstract)
Gümüş D., Nakipoğlu Y., "Vankomisine Dirençli Enterokokların İzolasyonunda Değişik Besiyerlerinin Araştırılması", TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYET DERGİSİ, cilt.41, no.4, ss.162-167, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Eser İ., Nakipoğlu Y., "Glokom Hastalarında Sıklıkla Görülen Streptokok Endoftalmilerine, Kirpik Ve Konjonktiva Florası - Özgün Araştırma", TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, cilt.40, no.1, ss.4-7, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Adaleti R., Nakipoğlu Y., "Metisiline Duyarlı Staphylococcus Aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B, Ketolid Ve Linezolid Direncinin Araştırılması An Investigation Of Resistance To Macrolide-Lincosamide-Streptogramine B (Mlsb), Ketolid And Linezolid In Methicillin-Susceptibile Staphylococcus Aureus Strains", FLORA DERGİSİ, cilt.13, no.4, ss.189-193, 2008 (Link)
Eser I., Nakipoğlu Y., "Uzun Süreli Antiglokomatöz Damla Kullanımının Konjonktiva Ve Kirpik Florası Üzerine Etkisi", Glokom-Katarakt (Glo-Kat) Derg , cilt.2, no.4, ss.251-253, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., "Met‹S‹L‹Ne Duyarli Ve D‹Rençl‹ Staphylococcus Aureus Sufilarinin Ant‹Sept‹K Ve Dezenfektan Maddelere Duyarliliklarinin Karfiilafitirilmasi", ANKEM, cilt.21, no.3, ss.161-164, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Hapçioğlu B., Yeğenoğlu Y., Erturan Z., Nakipoğlu Y., "Bir Hastanenin Çeşitli Birimlerine Ait Su Dağıtım Sistemlerinden Izole Edilen Mikroorganizmalar’’,", Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi, cilt.34, no.1, ss.56-61, 2004 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., ",” Çeşitli Dezenfektan Ve Antiseptik Maddelerin Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması", ANKEM, cilt.18, no.4, ss.220-223, 2004 (Link) (Özet) (Abstract)
Güleroğlu S., Derbentli Ş. , Nakipoğlu Y., "Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Vankomisin, Teikoplanin Ve Fusidik Asit Direncinin Mikrodilüsyon Yöntemi Ile Araştırılması", ANKEM, cilt.16, no.4, ss.457-562, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., "’’ Dezenfektan Ve Antiseptik Maddelerin Mycobacterium Tuberculosis’E Karşı Aktivitlerinin Radyometrik Bactec 460 Tb Sistemi Ile Değerlendirilmesi’’", Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi, cilt.32, no.1, ss.78-81, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
Karabey S., Ay P., Derbentli Ş., Nakipoğlu Y., "Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Ayrıntılı Mikrobiyolojik Inceleme Sonuçları Işığında El Yıkama Sıklığının Irdelenmesi", NKEM, cilt.15, no.1, ss.114-123, 2001 (Link) (Özet) (Abstract)
Boral Ö., Nakipoğlu Y., ",” Staphylococcus Aureus Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Ve Klorheksidine Direnç”", ANKEM, cilt.12, no.1, ss.70-76, 1998 (Link) (Özet) (Abstract)
Boral Ö., Katrancı H., Nakipoğlu Y., Ve A., "Gram Negatif Çomaklarda Indüklenebilir Beta-Laktamaz Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi", ANKEM, cilt.11, no.4, ss.419-428, 1997 (Link)
Ünalan F., Akşit S., Nakipoğlu Y., Ve A., "Aljinat Ve Çinkooksit Öjenal Ölçü Maddelerinin Dezenfeksiyonunda Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği”,", ANKEM, cilt.11, no.1, ss.30-35, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Erdeniz H., Nakipoğlu Y., "Pseudomonas Ve Enterobacter Suşlarında Klorheksidin Glukonat Direnci”", ANKEM, cilt.11, no.1, ss.65-69, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Derbentli Ş., Katrancı H., Nakipoğlu Y., "Gram Negatif Çomaklarda Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Belirlenmesinde Üç Boyutlu Yöntem Ve Çift Disk Sinerji Yönteminin Karşılaştırılması", ANKEM, cilt.10, no.1, ss.1-13, 1996 (Link) (Özet) (Abstract)
Ünal F., Akşit S., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Çapraz Bulaşmanın Önlenmesinde Ultraviyole Işınları Ve Dezenfektan Solüsyonların Etkileri (Ön Çalışma)”", ANKEM, cilt.8, no.1, ss.73-78, 1994 (Link) (Özet) (Abstract)
Ünal F., Akşit S., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Alçı Modellerin Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyonunda Ultraviyole Işınları Ve Dezenfektan Solüsyonların Etkileri”", İ.Ü.Diş Hek.Fak.Derg, cilt.28, no.4, ss.254-258, 1994 (Link) (Özet) (Abstract)
Akşit S., Ünal F., Gürler B. , Nakipoğlu Y., "Pomza Tozundan Kaynaklanan Çapraz Bulaşmanın Önlenmesi Üzerine Mikrodalga Enerjisi Ve Dezenfektan Solüsyonların Etkisi", İ.Ü.Diş Hek.Fak. Dergisi, cilt.28, no.3, ss.237-244, 1994 (Link) (Özet) (Abstract)
Akşit S., Ünal F., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Http://Www.Journals.Istanbul.Edu.Tr/Iudis/Article/View/1023020210/1023019078", ANKEM, cilt.7, no.4, ss.306-312, 1993 (Link) (Özet) (Abstract)
Salman T., Buyruk N., Gürler N., Gürler B., Çelik A., Nakipoğlu Y., "Cerrahi Travma Ve Bakteriyal Translokasyonu", Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.174-178, 1993 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Anğ M., Nakipoğlu Y., Al E., "’’İnvestigation Of Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Specimes Obtained In A Newborn Unit.", FEMS, ISPANYA, - , vol.1, no.1, pp.PCL 1.5 - (Link) (Özet) (Abstract)
Boral Ö., Katrancı H., Nakipoğlu Y., Derbentli Ş., "Gram Negatif Çomaklarda Indüklenebilir Beta-Laktamaz Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi", 12.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.100- (Link) (Özet) (Abstract)
Derbentli Ş., Katrancı H., Nakipoğlu Y., "Yoğun Bakım Hematoloji Ve Onkoloji Ünitelerinde Yatan Hastalardan Izole Edilen Enterococcus Türlerinde Antimicrobiyal Maddelere Direnç", 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları , ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.147- (Link) (Özet) (Abstract)
Hapçıoğlu B. , Yeğenoğlu Y., Erturan Z., Nakipoğlu Y., " Alıntılanma Sayısı: 13 İlgili Makaleler Alıntı Yap Kaydet Diğer Dergisi.Org [Pdf] Bir Hastanenin Çeşitli Birimlerine Ait Su Dağıtım Sistemlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar", 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.436- (Link) (Özet) (Abstract)
Salman T., Buyruk N., Gürler N., Çelik A., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Cerrahi Travmanın Barsaktan Bakteriyel Translokasyona Etkisi", 6.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.173- (Link) (Özet) (Abstract)
Erdeniz H., Nakipoğlu Y., Gürler B., "İstanbul Tıp Fakültesi Kliniklerinde Izole Edilen Pseudomonas Ve Enterobacter Suşlarında Klorheksidin Glukonat Direnci", 11.ANKEM, İZMİR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.126- (Link) (Özet) (Abstract)
Ünalan F., Akşit K., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Çapraz Bulaşmanın Önlenmesinde Ultraviyole Işınları Ve Dezenfektan Solüsyonların Etkileri (Ön Çalışma)", 9.ANKEM , NEVŞEHİR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.114- (Link) (Özet) (Abstract)
Akşit K., Ünal F., Gürler B., Nakipoğlu Y., "Mikrodalga Enerjisi Ve Dezenfektan Solüsyonlarla Çapraz Infeksiyonun Önlenmesinde Ilişkin Bir Ön Çalışma", 9.ANKEM, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.114- (Link) (Özet) (Abstract)
Gürler N., Töreci K., Nakipoğlu Y., "Cerahatten Sık Izole Edilen Sporsuz Anaerop Bakterilerle Imipenem Ve Sefoksitinin In-Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması", 8.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.91- (Link) (Özet) (Abstract)
Yaman N., Erzengin H., Anak S., Nakipoğlu Y., Ve A., "İmmun Sistemi Baskılanmış Olgularımızda Infeksiyon Ajanlarının Antimikrobiyal Preparatlara Duyarlılıkları", 7.Pediatrik Tümörler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.93- (Link) (Özet) (Abstract)
Gürler B., Karabey (Erbaydar) S., Nakipoğlu Y., "Çeşitli Dezenfektan Maddeler Için Kullanım Rehberi”,", 1.Türk Hastane İnfeksiyonu Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.165- (Link) (Özet) (Abstract)
Çetin E.T., Gürler N., Nakipoğlu Y., Ve A., "1989 Yılında Cerahat Örneklerinden Izole Edlen Mikroorganizmalar Ve Kemotrapötiklere Duyarlığı.", 5.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.321- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Al E.A., "Detection Of Qac A/B And Smr Genes In Clinical Staphylococcus Aureus Strains By Using Multiplex Pcr Method And Determination Their Susceptibilities To Various Antibiotics", Advancing solutions to evolving resistance konferansı "ISSAR 2011, GUNEY KORE, - , vol.1, no.1, pp.298- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Al E., "Susceptibility Of Enterococcus Strains To High Level Amnoglycosides, And Heavy Metals.", 3.rd Congress of European Microbiologist.FEMS, ISVEÇ, - , vol.1, no.1, pp.10- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Ve A., "A Pilot Study On The Bacteriological Activity Of A Nanotechnological Product ‘’Bacoban’’: Disinfection Of Inuse Stethoscopes", XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS) , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.418- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Al E., "Contamination Of Oxygen Humidifier Water Reservoirs In An University Hospital In Istanbul-Turkey”", 3.rd Balkan Conferance of Microbiology, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.525- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Gürler B., "Investigation Of Legionella Spp. In The Water System Of Istanbul Faculty Of Medicine", 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ISVEÇ, - , vol.1, no.1, pp.P217- (Link) (Özet) (Abstract)
Gürler B., Nakipoğlu Y., "Steristrom 2537 A° Ultraviyole Sistemi Ile Sterilizasyonun Standart Mikrooganizmalara Karşı Etkinliğinin Saptanmsı", 8.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.142- (Link) (Özet) (Abstract)
Erzengin H., Anak S., Yalman N., Ve A., Nakipoğlu Y., "İmmun Sistemi Baskılanmış Olgularımızda Infeksiyonların Lokalizasyonu Ve Etkenlerin Dağılımı, Tıpta Yenilikler ", 7.Pediatrik Tümörler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.92- (Link) (Özet) (Abstract)
Gürler N., Töreci K., Nakipoğlu Y., "1991 Yılında Cerahat Örneklerinden Izole Edilen Anaerop Mikroorganizmlar Ve Kemoterapötiklere Duyarlılıkları", 1.Türk Hastane İnfeksiyonu Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.196- (Link) (Özet) (Abstract)
Gürler B., Nakipoğlu Y., "Çeşitli Dezenfektan Ve Antiseptik Maddelerin Aktivitelerinin Incelenmesi", 1.Türk Hastane İnfeksiyou Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.166- (Link) (Özet) (Abstract)
Ceran N., Adaleti R., Nakipoğlu Y., Al E., "In Vitro Susceptibility Of Quinolone-Resistant Escherichia Coli Isolates With And Without Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase To Fosfomycin Trometamol", ECCMID,, FINLANDIYA, - , vol.1, no.1, pp.107- (Link) (Özet) (Abstract)
Erdeniz H., Nakipoğlu Y., Gürler B., "İstanbul Tıp Fakültesi Kliniklerinden Izole Edilen Pseudomonas Ve Enterobacter Suşlarında Klorheksidin Direnc", The International Symposium on Hospital Hygiene, İZMİR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.38- (Link) (Özet) (Abstract)
Şirin A., Nakipoğlu Y., Al E. , "The Bacteriologic Analysis And The Effect Of Sulbactam-Cefoperazone In The Treatment Of The Chronic Suppurative Otitis Media’’ ", 3.rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Socities (EUFOS), MACARISTAN, - , vol.1, no.1, pp.485- (Link) (Özet) (Abstract)
Yoleri G., Nakipoğlu Y., Sezdi M., Akan A., Öngen B., "Otoklav Ünitelerinin Teknik Ve Biyolojik Performans Analizleri", IPTekno11 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "BİOMUT 2011 16.Biomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.288- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Gürler N., Gürler B., "Hastanelerde El Antiseptiği Olarak Kullanılan Klorheksidin Glukonat’In Gram Negatif Çomak Şeklindeki Bakterilere Karşı Etkinliğinin Araştırılması", 29. ANKEM, İZMİR, TÜRKİYE, - , cilt.29, no.1, ss.59- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Günel G., Kanlıada D., Gürler N., Gürler B., "Adenotonsilektomi Yapılan Hastaların Tonsil Ve Adenoid Dokularından Izole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları,", 26.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.12- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., İğnak S., Gürler B., Erturan Z., Aydın D., "’Metisiline Duyarlı Ve Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Çeşitli Antiseptik Ve Dezenfektan Maddelere Karşı Duyarlılıklarının Karşılaştırılması’’", 5.DAS kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.704- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Gürler B., "Türkiye’De Bulunan Dezenfektan Ve Antiseptik Maddelerin Hastane Infeksiyonu Oluşturan Suşlara Karşı Aktivitlerinin Incelenmesi", 8.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.143- (Link) (Özet) (Abstract)
Gümüş D., Şelale D., Nakipoğlu Y., Küçüker M., "Vre Kolonizasyonun Saptanması Için Uygun Besiyeri Araştırması.", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, İZMİR, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.619- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Katrancı H., Gürler B., "2003 Yılında Laboratuvarımıza Gönderilen Antiseptik Ve Dezenfektan Maddelerin Aktivite Kontrol Sonuçları", 19.ANKEMJ, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.12- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., Ertuan Z., Gürler B., "Çeşitli Dezenfektan Ve Antiseptik Maddelerin Mycobacterium Tuberculosis’E Etkinliklerinin Bactec 460 Tb Sistemi Ile Araştırılması", 13.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.144- (Link) (Özet) (Abstract)
Derbentli Ş., Nakipoğlu Y., Katrancı H., Beka H., "1996 Ve 1997 Yıllarında Hastane Ortamından Izole Edilen Gram Negatif Çomaklarda Antimikrobiyal Maddelere Direnç", 13.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.133- (Link) (Özet) (Abstract)
Seyhan C., Erkan F., Derbentli Ş., Nakipoğlu Y., "İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’Nda 1997’De Staphylococcus Aureus Taşıyıcılık Oranı Ve Metisilin Direnci", 13.ANKEM, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.168- (Link) (Özet) (Abstract)
Nakipoğlu Y., İğnak S., Gürler N., Gürler B., "Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Qaca/B Ve Smr Dezenfektan Direnç Genlerinin Multipleks Pcr Ile Belirlenmesi Ve Diğer Antimikrobiyal Ajanlara Karşı Duyarlılıkların Araştırılması", 6.DAS kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , cilt.1, no.1, ss.704- (Link) (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Nakipoğlu Y., "Kemik İliği Transplantasyon (Kit) Hastalarında Görülen Hastane Infeksiyonları Ve Önleme Yolları", Pediatri’de kök hücre transplantasyonu ve Etik/Deontoloji , gÜNDÜZ gEDİKOĞLU, Ed., GÜL MATBASI, İSTANBUL, ss.368-380-, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER YAYINLAR
Nakipoğlu Y., "Suyunun (Sodyum Hipoklorit) Hastanelerde Kullanımı", Diger, ss.303-313, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi