İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) SUŞLARININ MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİLERİ VE ANTİMİKROBİK MADDELERE KARŞI DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, TSA-2019-32116, Yönetici, Devam Ediyor
"Staphylococcus aureus suşlarında virülans faktörlerin araştırılması.", BAP Y.Lisans, 58343, Yönetici, 2018
"Kronik Adenotonsilit nedeniyle adenotonsilektomi operasyonu yapılan hastalarda tonsil ve adenoid dokulardan en sık izole edilen bakterilerin fenotiplendirilmesi ve genotiplendirilmes", BAP Arastırma Projesi, 17434, Yönetici, 2014
"Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesi Faz 111 ", Diğer Projeler, TR0802, Proje Ekibinde Üye, 2012
"2003", BAP Arastırma Projesi, 156/20082003, Yönetici, 2005
"Yoğun bakım hastalarında Enterococcus spp. kolonizasyonu ve antimikrobiyal direnç”", BAP Arastırma Projesi, 921/061296, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi