İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Evaluation of chemical, microbiological, fire and physical properties of composites made from tetra packaging materials", Bilimsel Araştırma Projesi, 6408, Yönetici, 2011
"TETRA PAK AMBALAJ ATIKLARINDAN ÜRETİLEN KOMPOZİT MALZEMELERİN KİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, YANMA VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 6408, Yönetici, 2013
"YENİKAPI KAZILARINDAN ÇIKARILAN NEOLİTİK DÖNEME AİT AĞAÇLARDA TÜR TEŞHİSİ VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEMELER", BAP Arastırma Projesi, 5092, Araştırmacı, 2013
"Karisik Ofis Kagitlarinin Murekkep Giderilme Yeteneginin Enzimlerle Gelistirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, 0002, Yönetici, 2008
"The Use of Borate Autocausticizing", Diğer Projeler, 001, Araştırmacı, 2002
"Türkiye’de yetişen Karaçam Varyetelerinin Kimyasal Açıdan Karakterizasyonu (doktora tezi)", Bilimsel Araştırma Projesi, 003, Yönetici, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi