İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yurtseven E., Boşat M., Köksal S.S., Vehid S., Yurtseven C.N., "Noise in Hospital : The Assessment of Noise Levels in Different Outpatients Clinics", PONTE, vol.73, no.2, pp.2-8, 2017
Kırmusaoğlu S., Yurdagül S., Metin A., Vehid S., "The effect of microbial biofilms and catheter associated urinary tract infection ", UROLOGY JOURNAL, vol.14, no.2, pp.3028-3034, 2017
Günver G.M., Şenocak M.Ş., Vehid S., "To Determine Skewness, Mean and Deviation with a new approach on continous data", PONTE, vol.73, no.2, pp.30-46, 2017
Kırmusaoğlu S., Yurdagül S., Vehid S., "Investigation of Methicilin Resistant Staphylococcus aureus nasal carriage and the effect of hand hygiene in the carriage.", PONTE, vol.73, no.4, pp.276-282, 2017
Eray Y., Merve B., Köksal S.S., Vehid S., "Assessment of Internet Addiction of Vocational High School in Students in Istanbul Kemerburgaz University", PONTE, vol.73, no.3, pp.314-321, 2017
Vehid S., Tahirbegolli B. , Çığ G., Akdeniz S.İ., Çetinkaya E.S., Köksal S.S., "The Hospitalization Costs of Patients Who Have Undergone Cyst Hydatid Surgery ", PONTE, vol.73, pp.50-56, 2017
Tunali Y., Koksal G.M., Erbabacan E., Karaoren G., Vehid S., Öz H., "The Effects Of Intravenous, Enteral And Combined Administration Of Glutamine On Malnutrition In Sepsis: A Randomized Clinical Trial", ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, vol.23, pp.34-40, 2014
Köksal G., Erbabacan E., Tunali Y., Karaoren G., Vehid S., Öz H., "The effects of intravenous, enteral and combined administration of glutamine on malnutrition in sepsis: a randomized clinical trial", ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, vol.23, pp.34-40, 2014
Yurtseven E., Erdogan M.S., Ulus T., Sahin U.A., Onat B., Erginöz E., et al.,"AN ASSESSMENT OF INDOOR PM2.5 CONCENTRATIONS AT A MEDICAL FACULTY IN ISTANBUL, TURKEY", ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, vol.38, pp.115-127, 2012
Yurtseven E., Erdogan M.S., Ulus T., Sahin U.A., Onat B., Erginöz E., et al.,"AN ASSESSMENT OF INDOOR PM2.5 CONCENTRATIONS AT A MEDICAL FACULTY IN ISTANBUL, TURKEY", ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, vol.38, pp.115-127, 2012
Yurtseven E., Erdogan M.S., Ulus T., Sahin U.A., Onat B., Erginöz E., et al.,"AN ASSESSMENT OF INDOOR PM2.5 CONCENTRATIONS AT A MEDICAL FACULTY IN ISTANBUL, TURKEY", ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, vol.38, pp.115-127, 2012
Vehid S., Köksal S., Yurtseven E., Erginöz E., Kaypmaz A., Senocak M., "EVALUATION OF PROLONGED HOSPITAL BED OCCUPANCY IN A UNIVERSITY HOSPITAL", NOBEL MEDICUS, vol.7, pp.68-73, 2011
Vehid H.E., Haciu D., Vehid S., Gokcay G., Bulut A., "A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE DURATION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING", NOBEL MEDICUS, vol.5, pp.53-57, 2009
Caner M., Karter Y., Uzun H., Çungurlu A., Vehid S., Balcı H., et al., "Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.60, pp.1565-1571, 2006
Caner M., Karter Y., Uzun H., Curgunlu A., Vehid S., Balci H., et al.,"Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.60, pp.1565-1571, 2006
Caner M., Karter Y., Uzun H., Curgunlu A., Vehid S., Balci H., et al.,"Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.60, pp.1565-1571, 2006
Vehid S., Köksal S., "The Prevalence And The Age At The Onset Of Menopause In Turkish Women In Rural Area", SAUDI MEDICAL JOURNAL, no.9, pp.1381-1386, 2006 (Link)
Vehid S., "The Effect Of Hormone Replacement Therapy On Oxidized Low Density Lipoprotein Levels And Paraoxonase Activity In Postmenopausal Women", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, no.1, pp.79-86, 2005
Karter Y., Çurgunlu A., Altinisik S., Ertürk N., Vehid S., Mihmanli , et al.,"Target organ damage and changes in arterial compliance in white coat hypertension. Is white coat innocent?", BLOOD PRESSURE, vol.12, pp.307-313, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ertürk N., Özçelik D., Vehid S., Toplan Ş.S., Sipahioğlu F., "Osteoporotik Ve Osteopenik Kadın Ve Erkeklerde Kan Kurşun Düzeylerinin Karşılaştırılması", II.Ulusal Geriatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.12-
Erdoğan Ö.N., Vehid S., Dalca D., Çiğ G., Erdoğan M.S., Araman A.O., "Hekimlerin Farmakovijilansa Yönelik Bilgi ve Tutumları ", 3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.666-667 (Link)
Karter Y., Uzun H., Çurgunlu A., Aydin S., Ertürk N., Vehid S., Şimşek G., Öztürk E., Erdine S., "Hyperhomocysteinemia - An Additional Risk Factor In White Coat Hypertension", Thirteenth European Meeting on Hypertension, Journal of Hypertension , Milano, ITALYA, 13-17 Haziran 2003, pp.245-254
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi