İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Spesifik Rumen Bakteriler ve Hidroliz Enzimleri Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması", AB Çerçeve Programı Projesi, 113Y451, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Şiddetli lökositozisli kedilerde Toxoplasma gondi seroplevalansı", BAP Arastırma Projesi, 22722, Danışman, Devam Ediyor
"Hepatik steatosis oluşturulan sıçanlarda fenoksi2propiyonikasit'in protektif ve terapotik etkisi", BAP Arastırma Projesi, 20112578, Yönetici, 2012
"Kedilerde Aorta Thoracica'nin Morfometrisinin Bilgisayarli Tomografi İle İncelenmesi. İ.Ü. Araştırma Fonu Projele", BAP Arastırma Projesi, 1054/2007, Araştırmacı, 2011
"Subacute echocardiographic effects of ACE inhibitors in the dogs with severe mitral regurgitation. ", BAP Arastırma Projesi, 1237/ 07, Yönetici, 2010
"Gastritis semptomu gözlenen köpeklerin gastroskopik değerlendirilmesi: Gastrik Helikobakterin Tanısı ve Önemi.", BAP Arastırma Projesi, T-794/27122005 , Yönetici, 2008
"Deneysel hiperkolesterolemi oluşturulan tavşanlarda Pistacia terebinthus L.’nin kolesteroldüzeyi üzerine etkisinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1557/160101, Araştırmacı, 2002
"Marmara Bölgesindeki Alman Kurt Köpeklerinde Von Willebrand Hastalığının Görülme Oranı", BAP Arastırma Projesi, 1428/050500, Araştırmacı, 2002
"Köpeklerde Pre-ejeksiyon ile ejeksiyon süresi ve mitral kapağın kinetiği üzerine miyokard enfarktüsünün etkileri", BAP Arastırma Projesi, 380/230300, Yönetici, 2011
"Köpeklerde Gözlenen Çeşitli Deri Hastalıklarında Çnko ve Bakır Seviyelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 111/070300, Araştırmacı, 2001
"Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Karaciğer Sirozunda Hepato-Renal Sendrom Ve Aldesteron Reseptör Bklokajının Hepato-Renal Sistem Ve Sistemik Hemodinamik Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 11495/280700, Araştırmacı, 2001
"Hipotriodili köpeklerde serum çinko ve bakır değerleri ile bu minerallerin hipotriodili köpeklerde görülen dermatolojik bozuklukların tedavisindeki rolleri", BAP Arastırma Projesi, 1103/010598, Araştırmacı, 2000
"Egzamalı köpeklerde serum çinko, bakır ve alfa tokoferol düzeyleri", BAP Arastırma Projesi, 29/080196, Araştırmacı, 1997
"Köpeklerde oral antimikotiklerin serum testosteron seviyeleri, spermatogenezis ve diğer spermatolojik özelliklere etkileri", BAP Arastırma Projesi, 708/040595, Araştırmacı, 1997
"Trakya Bölgesinde Enzootik bovine leukosis’in sero-prevalensı", BAP Arastırma Projesi, 607/210494, Araştırmacı, 1995
"Kıvırcık kuzularında kolostrum alımını takiben serum IgG ve iz elementlerden bakır ve çinkonun gelişim üzerine etkileri1. Kıvırcık kuzularında kolostrum alımını takiben serum IgG ve iz elementlerden bakır ve çinkonun gelişim üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 563/060593, Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi