İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Umut OMAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000
E Posta Adresi : umutomayistanbul.edu.tr | umutomayyahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/umutomay/cv
Ofis : İktisat Fakültesi Ek Bina II Kat 1 No: 105
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ek Bina II Kat 1 Beyazıt 34452 İstanbul Türkiye
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2001-2006
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri İlişkileri İnsan Kaynakları, 1997-2000
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kültür - Çalışma İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, "Hıristiyan Düşüncesinde Ekonomi ve Sosyal Siyasetin Temelleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri İlişkileri İnsan Kaynakları Kasım, 2000.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
Araştırma Alanları
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Endüstri İlişkileri
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Politika
Çalışma Sosyolojisi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Psikolojisi
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Yönetim Sosyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Social Issues
Social Sciences, Interdisciplinary
Women'S Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2001 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Sosyal Politika Doktrinleri ve Felsefesi, Doktora, 2017-2018
Industrial Relations, Lisans, 2017-2018
Toplu Pazarlık Ekonomisi İ.Ö., Lisans, 2017-2018
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sosyal Haklar, Yüksek Lisans, 2017-2018
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Çalışma Sosyolojisinde Klasik ve Çağdaş Kuramlar, Yüksek Lisans, 2017-2018
Labour Economics, Lisans, 2017-2018
Ücret Teorileri ve Politikaları II.Ö., Lisans, 2017-2018
Labour Economics, Lisans, 2017-2018
Industrial Relations, Lisans, 2016-2017
Sosyal Haklar, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Toplu Pazarlık Ekonomisi II.Ö., Lisans, 2016-2017
Sosyal Politika Doktrinleri Felsefesi, Doktora, 2016-2017
Çağdaş Sosyal Teori, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Labour Economics, Lisans, 2016-2017
Ücret Teorileri ve Politikaları II.Ö., Lisans, 2016-2017
Labour Economics, Lisans, 2016-2017
Çalışma Sosyolojisinde Klasik ve Çağdaş Kuramlar, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans, 2016-2017
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sosyal Politika Doktrinleri Felsefesi, Doktora, 2015-2016
Çağdaş Sosyal Teori, Yüksek Lisans, 2015-2016
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Toplu Pazarlık Ekonomisi , Lisans, 2015-2016
Toplu Pazarlık Ekonomisi I.Ö., Lisans, 2015-2016
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yabancı Dil II, Lisans, 2015-2016
Industrial Relations, Lisans, 2015-2016
Ücret Teorileri ve Politikaları İ.Ö., Lisans, 2015-2016
Yabancı Dil I, Lisans, 2015-2016
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ücret Teorileri ve Politikaları, Lisans, 2015-2016
Toplu Pazarlık Ekonomisi Örgün, Lisans, 2014-2015
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Industrial Relations, Lisans, 2014-2015
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çağdaş Sosyal Teori, Yüksek Lisans, 2014-2015
Toplu Pazarlık Ekonomisi II. Öğretim, Lisans, 2014-2015
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çalışma Psikolojisi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Social Policy, Lisans, 2014-2015
Çalışma Sosyolojisinde Klasik ve Çağdaş Kuramlar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Labour Economics, Lisans, 2014-2015
Ücret Teorileri ve Politikaları II. Öğretim, Lisans, 2014-2015
İktisat Doktrinleri ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Çağdaş Yönetim Teorileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Industrial Relations, Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyal Sorunlar Ekonomisi (Uzaktan Öğretim), Lisans, 2013-2014
Toplu Pazarlık Ekonomisi, Lisans, 2013-2014
Stratejik Yönetim (II. Öğretim), Lisans, 2013-2014
Toplu Pazarlık Ekonomisi (II. Öğretim), Lisans, 2013-2014
Sosyal Sorunlar Ekonomisi (II. Öğretim), Lisans, 2013-2014
Sosyal Haklar, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyoloji Doktrinleri II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Labour Economics, Lisans, 2013-2014
Introduction to Business, Lisans, 2013-2014
Social Policy, Lisans, 2013-2014
Mesleki İngilizce III, Lisans, 2013-2014
Ücret Teorileri ve Politikaları, Lisans, 2013-2014
Mesleki İngilizce III, Lisans, 2013-2014
İşletmeye Giriş, Lisans, 2013-2014
Liderlik ve Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2013-2014
Ücret Teorileri ve Politikaları, Lisans, 2013-2014
Ücret Teorileri ve Politikaları (II. Öğretim), Lisans, 2013-2014
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Mesleki İngilizce IV, Lisans, 2012-2013
Toplu Pazarlık Ekonomisi, Lisans, 2012-2013
Industrial Relations, Lisans, 2012-2013
Endüstri İlişkileri, Lisans, 2012-2013
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sosyal Haklar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sosyoloji Doktrinleri II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce II, Lisans, 2012-2013
Social Policy, Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce III, Lisans, 2012-2013
Labour Economics, Lisans, 2012-2013
Business Administration, Lisans, 2012-2013
Sosyoloji Doktrinleri I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çalışma Sosyolojisinde Klasik ve Çağdaş Kuramlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
İktisat Doktrinleri ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Endüstriyel Demokrasi (Uzaktan), Lisans, 2012-2013
Ücret Teorileri ve Politikaları , Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2012-2013
Sosyal Haklar, Yüksek Lisans, 2011-2012
Industrial Relations, Lisans, 2011-2012
Endüstri İlişkileri, Lisans, 2011-2012
Mesleki İngilizce II, Lisans, 2011-2012
Mesleki İngilizce IV, Lisans, 2011-2012
Çalışma Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Çalışma Kültürü ve Felsefesi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Sosyoloji Doktrinleri II, Yüksek Lisans, 2011-2012
Topl Pazarlık Ekonomisi, Lisans, 2011-2012
Labour Economics, Lisans, 2011-2012
Çalışma Sosyolojisinde Klasik ve Çağdaş Kuramlar, Yüksek Lisans, 2011-2012
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2011-2012
Mesleki İngilizce III, Lisans, 2011-2012
Ücret Teorileri ve Politikaları, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Novruzova, "Tüketim Kültürünün İş Doyumuna Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, S.Seman, "Etiyopya'da Genç İşsizlik Nedenleri ve İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, B.Kılıç, "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gerçekleştirilmesinde Toplam Kalite Yönetiminin Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N.Aktay, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Güvenliği Kültürüne Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, İ.Şabani, "Makedonya'dan Türkiye'ye Beyin Göçü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, C.Erdoğan, "İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, F.Düzenli, "Geleneksel Türk Aile Yapısındaki Dönüşümün Sosyal Politikaya Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi İİBF, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Nisan, 2014
Doktora Yeterlik, Aslı Kavurmacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Zeliha Süt, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Tez Savunma, Tuba Aslan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Murat Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Fatih Kucur, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Neşe Çakı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Neşe Çakı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Murat Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Yasin Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Omay U., ""Okul Bitti, Artık Ders Çalışmak Yok!" Derken Emin Misiniz?: Yakalardaki Dönüşüm Ve Hayat Boyu Öğrenme", Kadıköy Maarif, ss.30-32, 2015
Omay U., "Hayat Boyu Öğrenme Stratejilerinin İşgücü Piyasasında Dengeleyici Rolü, İşsizliği Önleyici/Azaltıcı Etkisi", İstihdamda 3i, ss.58-60, 2013 (Link)
Omay U., "Hayat Boyu Öğrenme Stratejileri", İş'te Çalışanlar, ss.23-25, 2012 (Link)
Omay U., "Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar", Çalışma ve Toplum, ss.137-166, 2011 (Link)
Murat S., Omay U., "Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Geleceği", Türk-İş, ss.40-44, 2010
Omay U., "Çalışma Hakkı Ve Kültür", İş'te Çalışanlar, ss.40-41, 2010
Omay U., "What Would Parsons Say About Mobbing?", İş, Güç, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.11, pp.67-78, 2009 (Link)
Akgeyik T., Delen M., Uşen Ş., Omay U., "İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu: Niteliği, Yaygınlığı Ve Mücadele Stratejisi", Sosyal Siyaset Konferansları, ss.91-150, 2009
Omay U., "İhtiyaçların Manipülasyonu Ve Çalışma", Sosyal Siyaset Konferansları, ss.77-94, 2008
Omay U., "Boş Zamanın Manipülasyonu Ve Çalışma", İş, Güç, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.10, pp.122-147, 2008 (Link)
Omay U., "Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunlarını Anlamak İçin Sendikacılık Tarihine Farklı Bir Bakış Açısıyla Bakmak", Bilim ve Eleştiri, cilt.5, ss.41-62, 2008
Omay U., "Tüccar Sınıfın Protestan Hareketi Desteklemesinin Maslow'Un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi", Sosyal Siyaset Konferansları, ss.231-243, 2007
Akgeyik T., Delen M., Uşen Ş., Omay U., "İşyerinde Psikolojik Taciz Fenomeni: Uluslar Arası Deneyimler & Perspektifler", Sosyal Siyaset Konferansları, ss.231-274, 2007
Akgeyik T., Delen M., Uşen Ş., Omay U., "İşyerinde Psikolojik Taciz: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Araştırma", İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.56, no.2, ss.1-54, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Omay U., "Beşeri sermaye kaynağı olarak Türkiye'de eğitimin yapısal sorunları", 40. İktisatçılar Haftası: Krizin bugünü, kapitalizm ve demokrasinin geleceği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2016, no.535, ss.93-94
Omay U., "Sosyal Politikada Dönüşüm", 38. İktisatçılar Haftası , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2014, no.528, ss.93-98
Omay U., "Statü Göstergesi Olarak Beslenme", VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 02-05 Ekim 2013, cilt.3, ss.337-348 (Link)
Omay U., "Venture Capital As The Core Of Innovation And Entrepreneurship", 3rd International Summit of Istanbul Economists, TÜRKİYE, 10-12 Ekim 2011, pp.23-32
Omay U., "Liberalism As The Core Of Social Rights", Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, TÜRKİYE, 25-26 Ekim 2011, pp.223-231 (Link)
Omay U., "Kadınlar Ve Yedek İşgücü Ordusu: Perçinci Rosie Örneği", 12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 07-10 Ekim 2010, ss.250-274
Omay U., "The Taming Of Social Rights: A Critical View On The Heavy Reliance Of Empirical Studies On Social Rights Issues", Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, TÜRKİYE, 25-26 Ekim 2011, pp.233-243 (Link)
Omay U., "Sosyal Haklar Kapitalizmin Tek Taraflı Anlaşması Mı?", II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKİYE, 04-06 Kasım 2010, ss.121-138 (Link)
Omay U., Gür Omay D.E.G., "The Invisible Hand: A Newtonian Result Or A Moral Sentiment?", Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, TÜRKİYE, 01-04 Ekim 2009, pp.209-218
Omay U., "Endüstri İlişkileri Sisteminin Özü Olarak Parsons'Un Sosyal Eylem Ve Sosyal Sistem Teorileri", 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-11 Ekim 2009, ss.272-303
Omay U., "Sosyal Hakların Manipülasyonu: Sosyal Haklar Kapitalizmin Hizmetinde (Mi?)", Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, TÜRKİYE, 22-23 Ekim 2009, pp.125-133 (Link)
Omay U., "The Manipulation Of The Generation: The Genme Generation", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, TÜRKİYE, 24-27 Eylül 2009, pp.2366-2372
Omay U., Gür Omay D.E.G., "Genme And Mobbing", Changes in Social and Business Environment (Cisabe '09), LITVANYA, 04-05 Kasım 2009, pp.296-301
Omay U., "50. Yılında Dunlop'Un Sistem Teorisini Yeniden Düşünmek", 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 06-08 Kasım 2008, ss.278-292
Omay U., "Bilginin Anlamı Ve Swot-Pest Analiziyle İncelenmesi", 6th International Knowledge, Economy and Management Congress, TÜRKİYE, 26-28 Aralık 2007, pp.1340-1350
Omay U., "Türk Sendikacılığı'Nın İçinde Bulunduğu Bunalımın Kültürel Ve Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Analizi", 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2007
Kitap ve Kitap Bölümleri
Omay U., "Post Homo Servus", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2017 (Link)
Omay U., ""Çalışma hayatında Ayrımcılık"", Endüstri Sosyolojisi, Parlak Z., Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.273-296, 2015
Omay U., Gür Omay E.G., "Rethinking the concept of work in the consumer society", in: Forum Socjologiczne Special Issue: Social Boundaries and Meanings of work in the 21st century capitalism, Kolasinska E., Mrozowicki A., Rog-Ilnicka J., Eds., Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, pp.61-73, 2015
Omay U., "Örgütlerde Ayrımcılık", Örgüt Sosyolojisi, Zencirkıran M., Ed., Dora, Bursa, ss.203-234, 2015
Omay U., "Çalışma Sosyolojisi", Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Nuray Karaca, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-21-, 2014
Omay U., "Küreselleşme Ve Toplumsal Eşitsizlikler", Toplumsal Eşitsizlikler, Mevlüt Özben, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.200-226, 2014
Omay U., "Emerging Patterns Of Work And Turkish Labour Market Challenges Under Globalization", in: The Future of Labour Unionism in Turkey, Blanpain R., Eds., Kluwer Law International , Croydon, pp.217-238-, 2013 (Link)
Omay U., "Toplum Ve Çalışma Yaşamında Cinsiyet", Çalışma Sosyolojisi, Sungur Z., Ed., Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.154-183-, 2012 (Link)
Omay U., Gür Omay D.E.G., "The Leisure Time Illusion:A Theoretical Analysis For The Reciprocal Connection Between Work And Leisure Time", in: New Thoughts about Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Eds., Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.21-30-, 2012 (Link)
Omay U., "Örgütlerde Ayrımcılık: Etnisite, Cinsiyet Ve Yaş Boyutlarıyla", Örgüt Sosyolojisi, Zencirkıran M., Ed., Dora Basım Yayın, Bursa, ss.265-300-, 2012 (Link)
Gür Omay D.E.G., Omay U., "Work As An Instrument Of Consumerism ", in: New Thoughts About Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Eds., Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.11-20-, 2012 (Link)
Omay U., "Sosyal Haklar: Kısa Ve Eleştirel Bir Bakış", Beta Basım Yayın, İSTANBUL, 2011 (Link)
Omay U., "Emeğin Kültür Ve Manipülasyon Teorisi", Beta Basım Yayın, İSTANBUL, 2009 (Link)
Omay U., "Bilginin Manipülasyonu Ve Çalışma", Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Savcı İ., Gökbayrak Ş., Ersoy-Kart M., Yıldırım Akkaya F., Ed., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.301-322-, 2009
Diğer Yayınlar
Omay U., "Kitap İncelemesi: Uluslararası Sosyal Politika, Normlar, Kurumlar, Sorunlar ve Güncel Gelişmeler", Diger, ss.1190-1196, 2018
Omay U., "Kitapta Bölüm Çevirisi: İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı Ve Tarihsel Yaklaşımlar", Diger, ss.9-55, 2013
Desteklenen Projeler
"İşyerinde Psikolojik Taciz: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 157/200803, Araştırmacı, 2004
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 30.06.2015 - Devam Ediyor
Çalışma ve Toplum, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.08.2014 - Devam Ediyor
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 11.05.2014 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, Degerlendirme Kurul Üyesi, 04.05.2014 - Devam Ediyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 16.01.2014 - Devam Ediyor
KAU İİBF Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 15.01.2014 - Devam Ediyor
İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 09.07.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Social Boundaries of Work, Wroclaw, Kasım 2014
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Ekim 2013
3rd Global Conference of Living Responsibly, Prag, Mayıs 2013
2nd Global Conference of The Value of Work, Prag, Kasım 2011
Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli, Ekim 2011
3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Ekim 2011
II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Denizli, Kasım 2010
12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Ekim 2010
International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Isparta, Eylül 2009
International Congress of Political Economy, Kocaeli, Ekim 2009
I. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu , Antalya, Ekim 2009
IREC 2009, İstanbul, Temmuz 2009
11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Ekim 2009
Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi, Ankara, Mayıs 2008
I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya, Kasım 2008
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2007
6th International Knowledge, Economy and Management Congress, İstanbul, Aralık 2007
Bilimsel Hakemlikler
Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Düzenleme Komitesi, Diğer Hakemliği, Ekim 2015
Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu V, Diğer Hakemliği, Ekim 2013
Etkinlik Organizasyonu
4th Global Conference of Living Responsibly, Bilim Kurulu Üyesi, , PORTEKIZ, Mayıs 2014
VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, Ekim 2014
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
40. İktisatçılar Haftası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
1. Akademek , Oturum Başkanı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 2014
38. İktisatçılar Haftası, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
2nd Global Conference The Value of Work, Oturum Başkanı, , CEK CUM., 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 62
Web Of Science H İndeksi : 3
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 11
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 32
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi