İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekren U., "Kant'In 'Mantık Dersleri'Ndeki Formel (Genel) Mantık Analizi", Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları, ss.23-33, 2013
Ekren U., "The Analysis Of Formal (General) Logic In Kant'S "Lectures On Logic", Kutadgubilig FElsefe Bilim Araştırmaları, ss.23-33, 2013
Yüksel Y., Ekren U., "Kant’S Analyzing Of Formal (General) Logic In His ‘Lectures On Logic’", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi , ss.---, 2013
Ekren U., "Kıvrımdan Caricata’Ya: 18. Yüzyıl İngiliz Ressamlarının (Hogart, Reynolds Ve Blake’In) Güzel Anlayışları Üzerine Bir Deneme", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.23-33, 2011
Ekren U., "Alexius Von Meinong Ve Nesneler Teorisi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.23-33, 2010
Ekren U., "Franz Brentano: Hayatı, Eserleri, Okulu Ve Felsefesi I", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.23-33, 2006
Ekren U., "Nesneler Teorisine Giriş I", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.23-33, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ekren U., "Franz Brentano’Da Duygusal Değerler Olarak İyi Ve Güzel", Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Mayıs 2010, ss.23-33
Ekren U., "Democracy As A Collection/Society Of Porcupines", Problems of Democracy: Probing the Boundaries, Prag, CEK CUM., 1 Nisan - 1 Mayıs 2010, pp.19-29 (Link) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ekren U., "Fenomenoloji Ve Analitik Felsefenin Kaynakları: Brentano Ve Meinong", Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, s,s, Ed., Küre Yayınları, İstanbul, ss.91-131-, 2012
Ekren U., "Democracy As A Collection/Society Of Porcupines", in: Problems of Democracy-Probing the Boundaries, s,s, Eds., E-book, United Kingdom, pp.19-29-, 2010
Ekren U., "Kant Hakkında: Franz Brentano Ve Henry Sidgwick", Teoman Duralı'ya Armağan, Cengiz Çakmak, Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.23-33-, 2008
DİĞER YAYINLAR
Ekren U., "Richard Wagner'De Felsefe Ve Sanat", Diger, ss.7, 2013
Ekren U., "İsmail Tunalı'Yla Mülakat-Söyleşi", Diger, ss.23-33, 2010
Ekren U., İbişi A., "İsmail Tunalı’Yla Mülakat", Diger, ss.279-297/18, 2010
Ekren U., "Dil-Çeviri", Diger, ss.23-33, 2007
Ekren U., "Entia Irrealia Ile İlgili Hatalı Öğretinin Kökeni Üzerine -Çeviri", Diger, ss.23-33, 2007
Ekren U., "Tasvirci Psikoloji Ya Da Tasvirci Fenomenoloji-Çeviri", Diger, ss.23-33, 2006
Ekren U., "İnsan Doğası Üzerine Bir İncelemenin Özeti-Çeviri", Diger, ss.23-33, 2006
Ekren U., "Franz Brentano'Nun El Yazmaları-Çeviri", Diger, ss.23-33, 2006
Ekren U., "Gerçek Ve Kurmaca Nesneler- Çeviri", Diger, ss.23-33, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi