İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"C4-1 Rahim Ağzı Kanseri Hücreleri Üzerine Abraxane'ın Etkisinin Mitoz İndeksi Açısından Değerlendirilmesi", BAP Diğer, BYP-2017-21248, Yönetici, 2017
"Mikrotubul Oluşum İnhibitörü MPC6827 Hydrochloride'in Serviks Karsinoması Kökenli HeLa Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FYD-2017-25167, Yönetici, Devam Ediyor
"Anti-EGFR Monoklonal Antikor Cetuximabı'n Triple Negatif Meme Kanseri Hücre Hattı MDA-MB-231 Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-24288 , Araştırmacı, 2018
"Endojen Kannabinoid Anandamide'in Luminal A Meme Kanseri Hücrelerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FAB-2017-24315, Araştırmacı, 2018
"EGFR İnhibitörünün (AG 1478) Triple Negatif ve Luminal A Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Antimetastatik Etkileri ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-21025, Yönetici, 2017
"Farklı Tipteki Meme Kanserlerinin Hücre Kinetiği Üzerine Kurkuminin Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-20978, Yönetici, 2017
"Histon Deasetilaz İnhibitörü CI-994'ün Triple Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 50842, Yönetici, 2016
"PARP İnhibitörünün MDA-MB-231 Hücrelerinin Çoğalma Hızına Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 53188 , Yönetici, 2016
"Akrilamid ve Glisidamid'in Leydig hücrelerinde apoptotik ve steroidogenik yolak üzerinde in vitro etkileri", BAP Diğer, 45799, Araştırmacı, 2018
"Çeşitli Hücre Siklusu İnhibitörlerinin Triple Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkilerinin Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 54571, Yönetici, 2014
"Metformin'in İnsan Serviks Karsinoması Kökenli HeLa Hücrelerinin Çoğalma Hızına Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 44937, Yönetici, 2015
"Metformin'in Meme Kanseri Hücrelerinin Sentez Fazına Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 40795, Yönetici, 2014
"PARP İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VE FARKLI ANTİPROLİFERATİF AJANLARLA BİRLİKTE KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Arastırma Projesi, 41832, Yönetici, 2017
" LY2109761 TGF-Beta Reseptör İnhibitörünün HeLa Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Antimetastatik Etkilerinin Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 49748, Yönetici, 2016
"Üçlü Negatif Meme Kanser Hücrelerine Abraxane ve LipoPlatin'in Etkileri", BAP Doktora, 37531, Yönetici, 2016
"Abraxane'ın Kanser Hücrelerinin Hücre Kinetiği Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 26157, Danışman, 2013
"Hedefe Yönelik Tedavide Kullanılan Sutent’in Tek Başına veya Hipertermi Ardından Uygulanmasının Diferansiye Kanser Hücreleri ile Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 28189, Yönetici, 2014
"Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücrelerin Diferansiyasyonu, Moleküler ve Biyokimyasal Analizleri", BAP Y.Lisans, 8783, Danışman, 2011
"Nanoteknolojik Bir İlaç Olan Sutent'in Kanser Hücrelerinin Proliferasyonuna Etkisi", BAP Y.Lisans, 3852, Danışman, 2010
"Femara ve Tamoxifen'in FM3A Hücre Kültürlerinin Proliferasyonu Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 141/20082003, Yönetici, 2007
"Navelbine'nin Tek Başına veya Tamoxifen, Epirubicin ve Carboplatin ile Birlikte Uygulanmasının FM3A Hücrelerinin Kinetiğine Etkileri", BAP Doktora, T-966/19022001, Yönetici, 2003
"Parsiyal Hepatektomili Fare Serumunun L-Hücrelerinin Büyüme Kinetiğine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 980/090597, Araştırmacı, 2000
"Epirubicin ve Tamoxifen'in Ehrlich Ascites Tumour (EAT) Hücrelerinde Antiproliferatif Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, Ö-322/030697, Araştırmacı, 1997
"Epirubicin''in Kültüre Edilmiş L-Strain Hücrelerinde Damgalanma İndeksine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, Ö-322/030697, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi