İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Tipteki Meme Kanserlerinin Hücre Kinetiği Üzerine Kurkuminin Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-20978, Yönetici, Devam Ediyor
"EGFR İnhibitörünün (AG 1478) Triple Negatif ve Luminal A Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Antimetastatik Etkileri ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-21025, Yönetici, Devam Ediyor
"PARP İnhibitörünün MDA-MB-231 Hücrelerinin Çoğalma Hızına Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 53188 , Yönetici, 2016
"Histon Deasetilaz İnhibitörü CI-994'ün Triple Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 50842, Yönetici, 2016
"Çeşitli Hücre Siklusu İnhibitörlerinin Triple Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkilerinin Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 54571, Yönetici, 2014
"PARP İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VE FARKLI ANTİPROLİFERATİF AJANLARLA BİRLİKTE KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Arastırma Projesi, 41832, Yönetici, 2017
"Metformin'in İnsan Serviks Karsinoması Kökenli HeLa Hücrelerinin Çoğalma Hızına Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 44937, Yönetici, 2015
" LY2109761 TGF-Beta Reseptör İnhibitörünün HeLa Hücreleri Üzerine Antiproliferatif ve Antimetastatik Etkilerinin Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 49748, Yönetici, 2016
"Metformin'in Meme Kanseri Hücrelerinin Sentez Fazına Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 40795, Yönetici, 2014
"Üçlü Negatif Meme Kanser Hücrelerine Abraxane ve LipoPlatin'in Etkileri ", BAP Doktora, 37531, Danışman, 2016
"Abraxane'ın Kanser Hücrelerinin Hücre Kinetiği Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 26157, Danışman, 2013
"Hedefe Yönelik Tedavide Kullanılan Sutent’in Tek Başına veya Hipertermi Ardından Uygulanmasının Diferansiye Kanser Hücreleri ile Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 28189, Yönetici, 2014
"Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücrelerin Diferansiyasyonu, Moleküler ve Biyokimyasal Analizleri", BAP Y.Lisans, 8783, Danışman, 2011
"Nanoteknolojik Bir İlaç Olan Sutent'in Kanser Hücrelerinin Proliferasyonuna Etkisi", BAP Y.Lisans, 3852, Danışman, 2010
"Femara ve Tamoxifen'in FM3A Hücre Kültürlerinin Proliferasyonu Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 141/20082003, Yönetici, 2007
"Navelbine'nin Tek Başına veya Tamoxifen, Epirubicin ve Carboplatin ile Birlikte Uygulanmasının FM3A Hücrelerinin Kinetiğine Etkileri", BAP Doktora, T-966/19022001, Yönetici, 2003
"Parsiyal Hepatektomili Fare Serumunun L-Hücrelerinin Büyüme Kinetiğine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 980/090597, Araştırmacı, 2000
"Epirubicin''in Kültüre Edilmiş L-Strain Hücrelerinde Damgalanma İndeksine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, Ö-322/030697, Araştırmacı, 1997
"Epirubicin ve Tamoxifen'in Ehrlich Ascites Tumour (EAT) Hücrelerinde Antiproliferatif Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, Ö-322/030697, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi