İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Bülent TOPALOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : topalblistanbul.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905332157727
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/topalbl/
Ofis : 324
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Ordu Cad. No: 200 Laleli-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilmleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi Doktora Programı, 1993-1999
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı, 1989-1991
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji / Hidrobiyoloji, 1982-1988
Yaptığı Tezler
Doktora, "Marmara Denizi Littoralinde Sünger (Porifera) Populasyonları Üzerine Araştırmalar ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi Doktora Programı Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, "İstanbul Boğazı Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 Fasiesi Üzerine bir Araştırma ", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı Eylül, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
CMAS 3* Balıkadam kursu, TSSF, 2013
T.C Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yüksek basınçlı Odaların Çalışma Prensipleri Operatörlüğü Kursu, T.C Deniz Kuvvetleri Komutanlığıç Dalgıç Okulu, Çubuklu İstanbul, 1990
Araştırma Alanları
Deniz Biyolojisi
Biyolojik Oşinografi
Deniz Süngerleri Taksonomisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Biodiversity Conservation
Ecology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2002 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2002
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1990 - 1999
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Tepeyurt, "Şile (İstanbul) Kıyıları Üst İnfralittoral Bölgesi Makrozoobentik Crustacea Topluluklarının Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, D.Orun, "Eşek Adası, Kınalıada ve Büyükada Üst-infralittoralinde Makrobentik Biyota Üzerine Bir Çalışma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Topçu Eryalçin N.E., Turgay E., Yardimci R.E., Topaloğlu B., Yüksek A., Steinum T.M., et al., "Impact of excessive sedimentation caused by anthropogenic activities on benthic suspension feeders in the Sea of Marmara", JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.99, pp.1075-1086, 2019
Haman Bayari S., Şen E.H., İde S., Topaloğlu B., "Structural studies on Demospongiae sponges from Gökçeada Island in the Northern Aegean Sea", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.192, pp.368-377, 2018
Chianese G., Silber J., Luciano P., Merten C., Erpenbeck D., Topaloğlu B., et al., "Antiprotozoal Linear Furanosesterterpenoids from the Marine Sponge Ircinia oros", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, vol.80, pp.2566-2571, 2017
Topaloğlu B., Evcen A., Çınar M.E., "Sponge Fauna in the Sea of Marmara", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.16, pp.51-59, 2016
Crise A., Aktan Turan Y., Balcioğlu E.B., İşinibilir Okyar M., Kıdeyş A.E., Öztürk B., et al.,"A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience", MARINE POLLUTION BULLETIN, vol.95, pp.28-39, 2015 (Link)
Topaloğlu B., "Remarks on the deep-sea decapod fauna of the Sea of Marmara (Crustacea: Decapoda)", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, vol.60, pp.335-338, 2014
Topaloğlu B., Evcen A., "Updated checklist of sponges (Porifera) along the coasts of Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.38, pp.665-676, 2014
Moreira J., Sezgin M., Gönülal O., Katağan T., Topaloğlu B., "First Record Of A Bathyal Leptostracan, Nebalia Abyssicola Fage, 1929 (Crustacea: Malacostraca: Phyllocarida), In The Aegean Sea, Eastern Mediterranean", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.36, pp.351-360, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Tasdemir D., Topaloğlu B., Perozzo R., Brun R., O'Neill R., Carballeira N.M., et al.,"Marine natural products from the Turkish sponge Agelas oroides that inhibit the enoyl reductases from Plasmodium falciparum, Mycobacterium tuberculosis and Escherichia coli", BIOORGANIC CHEMISTRY, vol.15, pp.6834-6845, 2007
Topaloğlu B., "Raparin, A New Heparinoid From Rapana Venosa (Valenciennes)", PHARMAZIE, vol.46, pp.547-548, 1994 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Topaloğlu B., Öztürk B., "First record of Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888) (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) from the western coast of the Turkish Black Sea", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, no.3, pp.229-234, 2017
Sezgin M., Tepeyurt M., Topaloğlu B., "First record of Idotea ostroumovi Sowinsky,1895 (Isopoda) in the Black Sea coast of Turkey", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, no.2, pp.183-186, 2017
Öztürk B., Topaloğlu B., Kıdeyş A.E., Bat L. , Keskin Ç., Sezgin M., et al., "A proposal for new marine protected areas along the Turkish Black Sea coast", Journal of Black Sea /mediterranean Environme, no.3, pp.365-379, 2013
Topaloğlu B., Gönülal O., "A New Record For The Turkish Aegean Sea Fauna: Scalpellum Scalpellum Linnaeus, 1767 (Crustacea: Cirripedia: Thoracica)", Jounal Black Sea/Mediterranean Environment, vol.18 , no.1, pp.90-96, 2012 (Link)
Aktan Turan Y., Topaloğlu B., "First record of Chrysophaeum taylorii Lewis & Bryan and their benthic mucilaginous aggregates in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean)", Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment, no.2, pp.159-170, 2011
Altuğ G., Aktan Turan Y., Oral M., Topaloğlu B., Dede A., İşinibilir Okyar M., et al., "Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey", Marine Biodiversity Record, no.65, pp.1-17, 2011 (Link)
Balkıs N., Topçuoğlu S., Güven K.C., Öztürk B., Topaloğlu B., Kırbaşoğlu Ç. , et al., "Heavy metals in shallow sediments from the Black Sea, Marmara Sea and Aegean Sea regions of Turkey", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, pp.147-153, 2007
Topaloğlu B., Kihara K., "COMMUNITY OF MEDITERRANEAN MUSSEL MYTILUS GALLOPROVJNCJALIS LAMARCK, 1819 IN THE BOSPHORUS STRAIT", Journal of Tokyo University of Fisheries, no.1, pp.113-120, 1993
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Topaloğlu B., "", , TÜRKİYE,
Evcen A., Topaloğlu B., Çınar M.E., "Doğu Akdeniz’de Derin Denizde Dağılım Gösteren Sünger Türleri", I. TÜRKİYE DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ ÇALIŞTAYI, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-19 Haziran 2017, ss.87-1000
Topaloğlu B., Topçu Eryalçin N.E., Tezcan D., Öztürk B., "EUNIS HABITAT CLASSIFICATION OF A POTENTIAL MPA, SILE -TURKEY (WESTERN BLACK SEA)", 41St CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, vol.41, pp.451-451 (Link)
Topçu Eryalçin N.E., Topaloğlu B., Yardimci R.E., Turgay E., Karataş Steinum S., Öztürk B., "Marmara Denizi, Prens Adaları Bölgesinde Bentik Omurgasızlarda Görülen Toplu Ölüm Vakası.", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.9-9
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2016, ss.21-32
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çardak M., Balkis N., et al.,"Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bazı Bakterilerin Ekolojik, Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.132-132
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Diversity of surface-associated bacteria and antibacterial activity of the Marine Sponges collected from Marine Areas of Turkey ", 6th Congress of European Microbiologists , Maastricht, HOLLANDA, 7-11 Haziran 2015, pp.2-2
Topçu Eryalçin N.E., Topaloğlu B., Eryalçin K.M., Öztürk B., "A Preliminary Study of Density and Area Cover of a Shallow Water Sponge Sarcotragus spinosulus in Doganbey, Central Aegean Sea, Turkey", 40th CIESM Congress, Marseille, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.698-698 (Link)
Orun D.A., Topaloğlu B., "A STUDY ON MACROBENTHIC BIOTA OF UPPER-INFRALITTORAL ZONE IN SOME ISLANDS OF THE BLACK SEA AND THE SEA OF MARMARA", 40. CIESM Kongresi, Marseille, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, vol.40, pp.669-669
Topaloğlu B., Sezgin M., Bat L. , Zengin M., Karakulak F.S., "First Documented Report Of Two Sponge Species In The Black Sea Coast Of Turkey. ", 40th CIESM Congress, Marseille, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, vol.40, pp.899-899 (Link)
Altuğ G., Çiftçi P.S., Topaloğlu B., Kalkan S., Gürün S., "Marmara Denizi'Nden Toplanan Süngerlerin Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.429-430
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Topaloğlu B., Gürün S., Kalkan S., "Gökçeada (Ege Denizi)Ve Marmara Denizi Süngerlerinin Metanolik Ekstraktlarının Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Karşılaştırılması", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.52-52
Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Screening Of Potential Anti-Bacterial Activity Of Marine Sponge Extracts From Gökçeada Island, Aegean Sea, Turkey", FIRST NATIONAL WORKSHOP ON MARINE BIOTECHNOLOGY AND GENOMICS, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2012, pp.39-53
Şengör Ünal F.G., Balaban M., Topaloğlu B., Uluçay M., "B.6.11. ÇİPURA BALIĞI’NIN (Sparus aurata) BAZI GÖRSEL KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İMAJ ANALİZ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ", 16.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.216-217
Öztürk B., Topaloğlu B., "A Short Note on the Jellyfish at the Gökçeada Island, the North Aegean Sea, Turkey", First National Workshop on Jellyfish and Other Gelatinous Species in Turkish Marine Waters, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, ss.86-89
Öztürk B., Topçu Eryalçin N.E., Topaloğlu B., "A PRELIMINARY STUDY ON TWO SEAMOUNTS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA", 39. CIESM Kongresi, Venice, ITALYA, 10-14 Mayıs 2010, no.39, pp.620-620
Aktan Turan Y., İşinibilir Okyar M., Topaloğlu B., Dede A., "Marmara Denizinde Müsilaj Oluşumu", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.444-455
Topaloğlu B., "GÜNEY MARMARA VE KUZEY EGE BENTOSUNDA ANA ÖRTÜYÜ OLUTURAN GURUPLAR VE MEVSMSEL DEĞİŞİMLER", MARMARA DENZ 2010 SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-25 Eylül 2010, ss.237-245
Topaloğlu B., Öztürk B., Topçu Eryalçin N.E., Gönülal O., "A PRELIMINARY STUDY ON THE MACROZOOBENTHIC INVERTEBRATE FAUNA OF TWO BANKS INTHE NORTH AEGEAN SEA", 39. CIESM Kongresi, Venice, ITALYA, 10-14 Mayıs 2010, no.39, pp.682-682
Oral M., Dede A., Topaloğlu B., "WATER TEMPERATUR AND FISH MIGRATION RELATION IN THE ISTANBUL STRAIT (BOSPHORUS)", 2nd Biannual and Black Sea Scene EC Project Joint Conference, Sofya, BULGARISTAN, 6-9 Ekim 2008, pp.50-50
Topaloğlu B., Öztürk B., "Investigations on the Marine Protected Area in the Western Black Sea coast –Turkey.", 2nd Biannual and Black Sea Scene EC Project Joint Conference, Sofya, BULGARISTAN, 6-9 Ekim 2008, pp.111-111
Aktan Turan Y., İşinibilir Okyar M., Topaloğlu B., Dede A., Çardak M., "Mucilage Event Associated With Diatoms And Dinoflagellates From The Marmara Sea, Turkey", 13th International Conference on Harmful Algae, Hongkang, HONGKONG, 3-7 Kasım 2008, pp.2-4 (Link)
Aktan Turan Y., İşinibilir Okyar M., Topaloğlu B., Dede A., Çardak M., "Mucilage Phenomenon In Turkey: Possible Causes And Consequences In Coastal Ecosystems Of Marmara Sea", 50th Anniversary of the Scientific Committee on Oceanographic Research-SCOR, Woods Hole, ABD, 20-24 Ekim 2008, pp.10-10
Topaloğlu B., "INVESTIGATION ON THE MACROZOOBENTHIC INVERTEBRATE FAUNA IN THE NORTH AEGEAN SEA", 38.CIESM Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Nisan 2007, no.38, pp.618-618
Tasdemir D., Topaloğlu B., Perozzo R., Brun R., O'Neill R., Carballeira N.M., et al., "The first marine natural products from Agelas oroides inhabiting the fabl enzymes from Plasmodium falciparium Mycobacterium tuberculosis and Echerichia coli", 55. Uluslararası Medikal Bitki Araştırmaları Kongresi ve Yıllık Toplantısı, Graz, AVUSTURYA, 2-6 Eylül 2007, pp.807-808
Topaloğlu B., Öztürk B., Karakulak F.S., "THE MACROZOOBENTHIC INVERTEBRATE FAUNA IN THE MARMARA SEA", 37. CIESM Kongresi, Barcelona, ISPANYA, 7-11 Haziran 2004, no.37, pp.554-554
Tasdemir D., Topaloğlu B., Perozzo R., Brun R., Rueedi P., "A.11.16 FATTY ACID SYNTHASE (FAS), A NOVEL TARGET FOR ANTI-MALARIAL DRUG DISCOVERY: FIRST MARINE NATURAL PRODUCTS INHIBITING ENOYL-ACP RECUCTASE (FABI), A KEY ENZYME OF TYPE II FAS IN PLASMODIUM FALCIPARUM", 11. International Syposium on Marine Natural Pruducts, Sorrento, ITALYA, 4-9 Eylül 2004, pp.36-36
Karakulak F.S., Öztürk B., Topaloğlu B., Özgür Özbek E., "THE STATUS OF THE DEMERSAL FISHERIES RESOURCES IN THE MARMARA SEA", 37. CIESM Kongresi, Barcelona, ISPANYA, 7-11 Haziran 2004, no.37, pp.378-378
Tasdemir D., Topaloğlu B., Brun R., Rueedi P., "CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCREENING STUDIES ON TURKISH MARINE ORGANISMS", International Symposium Chemistry and Biology of Marine Organisms, Girit, YUNANISTAN, 21-26 Eylül 2003, pp.96-96
Topaloğlu B., "SPONGE FAUNA IN THE LITTORAL ZONE OF THE MARMARA SEA", 36. CIESM Kongresi, Monte Carlo, MONACO, 24-28 Eylül 2001, no.36, pp.421-421
Topaloğlu B., "Gökçeada Kuzey Sahili Sünger Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma", ULUSAL EGE ADALARI 2001, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ağustos 2001, ss.97-102
Topaloğlu B., "TÜRKİYE SÜNGER FAUNASI İÇİN YENİ BİR KAYIT; Ficulina ficus (Linnaeus, 1767)", Marmara Denizi 2000 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2000, ss.485-492
Topaloğlu B., "REVIEW OF TURKISH SPONGE FISHERIES", 35. CIESM Kongresi, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 1-5 Haziran 1998, no.35, pp.588-588
Öztürk B., Topaloğlu B., "Bodrum-Karaadanın biyolojil çeşitlilik açısından incelenmesi", Bodrum Yarımadası Ekolojik Sorunları Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-19 Şubat 1998, ss.15-15
Topaloğlu B., Öztürk B., "SOME ASPECTS OF TURKISH SPONGE FISHERIES", II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC PRODUCTS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 1996, pp.147-148
Öztürk B., Topaloğlu B., Kihara K., "Marmara Denizi Derin deniz Decapod Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma", XII: Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.284-289
Topaloğlu B., Öztürk B., Çolak A., "Species of Dolphins that occurs in the Western Black Sea, the Sea of Marmara and the Aegean Sea", 32.CIESM kongresi, Perpignan, FRANSA, 15-20 Ekim 1990, no.32, pp.238-238
Kitap ve Kitap Bölümleri
Öztürk B., A. Fach B., Keskin Ç., Arkin S., Topaloğlu B., Amaha (Öztürk) A., "Prospects for Marine Protected Areas in the Turkish Black Sea", in: Management of Marine Protected Areas a Network Perspectives, Goriup, Paul D., Eds., John Wiley & Sons, West Sussex, UK , West Sussex, pp.247-262, 2017
Gönülal O., Topaloğlu B., "DEEP SEA IN THE SEA OF MARMARA", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs N., Balkıs, N., Öztürk,B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.684-696, 2016
Topaloğlu B., Öztürk B., "NATURA 2000 SITES PROPOSALS IN THE SEA OF THE MARMARA SEA", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs N., Balkıs, N., Öztürk,B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.897-899, 2016
Topaloğlu B., "SPONGES OF THE SEA OF MARMARA WITH A NEW RECORD FOR TURKISH SPONGE FAUNA", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs N., Balkıs, N., Öztürk,B. , Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.418-427, 2016
Topaloğlu B., "SPONGES OF THE AEGEAN SEA", THE AEGEAN SEA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş., Öztürk, B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.188-199, 2013
Oral M., Amaha Öztürk A., Öztürk B., Topaloğlu B., Özgür Özbek E., Okudan Arslan E.Ş., et al.,"PART VI. FISH", RED DATA BOOK BLACK SEA, TURKEY, ÖztürkA.,OralM.,TopaloğluB.,BatL.,OkudanŞ.E.,ÖzgürE.,SezginM.,TonayA.M.,ÖztürkA.,İsfendiyaroğluS.,, Ed., Turkish Marine Research Foundation, İSTANBUL, ss.118-118, 2013
Öztürk B., Topçu N.E., Topaloğlu B., "The Submarine Canyons Of The Rhodes Basin And The Mediterranean Coast Of Turkey", in: Mediterranean Submarine Canyons: Ecology and Governance, Würtz M. , Eds., IUCN - The World Conservation Union , Malaga, pp.65-71-, 2012 (Link)
Topaloğlu B., "SPONGE FISHERY", STATE OF TURKISH FISHERIES, TOKAÇ, A., GUCU, A.C., and ÖZTURK, B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.433-439, 2012
Öztürk B., Topaloğlu B., " A short note on the jellyfish at the Gökçeada Island, the North Aegean Sea, Turkey. ", in: WORKSHOP ON JELLYFISH AND OTHER GELATINOUS SPECIES IN TURKISH MARINE WATERS , Turan C., Öztürk B., Eds., Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.86-89, 2011
Öztürk B., Topaloğlu B., Dede A., "Deniz Canlıları Rehberi", Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İSTANBUL, 2003
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Şile(İstanbul) Kıyıları Üst İnfralittoral Bölgesi Makrozoobentik Kommünitelerin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 30982, Yönetici, 2015
"Eşek adası, Kınalıada ve Büyükada Üst-İnfralittoralinde Makrobentik Biyota Üzerine Bir Çalışma", BAP Y.Lisans, 15990, Yönetici, 2013
"Marmara Denizi Prens Adaları Kıyılarında Sünger ve Mercan Topluluklarında Gözlenen Toplu Ölüm Vakasının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-20161, Yönetici, 2017
"Coconet (towards Coast To Coast Networks Of Marine Protected Areas (from The Shore To The High And Deep Sea), Coupled With Sea-based Wind Energy Potential", AB Çerçeve Programı Projesi, 287844, Araştırmacı, 2015
"FIRST DOCUMENTED REPORT OF TWO SPONGE SPECIES IN THE BLACK SEA COAST OF TURKEY", BAP Diğer, 37519, Yönetici, 2013
"Policy-oriented Marine Environmental Research In The Southern European Seas", AB Çerçeve Programı Projesi, 287600, Araştırmacı, 2015
"A PRELIMINAR STUDY ON THE MACROZOOBENTHIC INVERTEBRATE FAUNA OF TWO BANKS IN THE NORTH AEGEAN SEA", BAP Diğer, 6223, Yönetici, 2010
"Investigations on the Marine Protected area in the Western Blacksea Coast-Turkey", BAP Diğer, 2933, Yönetici, 2008
"Marmara Denizi Ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları", TÜBITAK Projesi, 111Y268, Araştırmacı, 2015
"Buzda Depolanan Çipura Balığının Raf Ömrünün Belirlenmesinde Kağıt Kaplamaların ve Akıllı Etiketlerin Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, 18587, Araştırmacı, 2014
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi