İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2000 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1989 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 15.08.2011 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Becerik, "XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehri'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Çolak, "Osmanlı Devletinde Darussade Ağalığı ve Teşkilatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Karagöz, "Osmanlı İlmiye Teşkilatının Kaynağı Olarak Yazma Mecmualar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Erdoğan, "Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ağalığı Kurumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, L.Uçan, "Halife Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayındaki Yaşamı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, D.Saygın, "Osmanlı-Rus İlişkilerinde Uygulanan Devlet Protokolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Arslan, "Osmanlı Tıp Eğitimindeki Değişim Süreci ve Mekteb-i Tıbbiye", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Ağca, "Has Oda ve Teşkilatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Serin, "Osmanlılarda Hekimbaşılık Müessesesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, C.Duysak, "Kölemen Valiler Döneminde Bağdad Eyaleti (1749-1831)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Khadir, "Mühimme Defterlerine Göre Kanuni ve II. Selim Döneminde Cezayir'e Ait Hükümler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Erdoğan, "Hamidiye Ticaret Mektebi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, D.Saygın, "XIX. Yüzyılda Büyükada'nın (Ada-yı Kebir) Sosyal ve Ekonomik Yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Ö.Can, "Tanzimat ve Sonrası Şam Eyaletine Ait Hükümler ve Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, V.Çeşme, "Halkalı Ziraat Mektebi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, F.Sarsılmaz Evcil, "XIX. Yüzyıl Ortalarında İştib Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, S.Serin, "Yıldız Çini/Porselen Fabrikası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, A.Tuna, "Şam Mekteb-i Tıbbiyesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kordic, "XIX. Yüzyıl Ortalarında Niş Kazası' nın Sosyal ve Ekonomik Durumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Esirkış, "İzmir Yangınları (XVIII. Yüzyılın Ortalarından 1922'ye Kadar)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Jüri Üyeliği, Doçentlik Sınav Jürisi, Ekim, 2017
Doçentlik, Jüri Üyeliği, Doçentlik Sınav Jürisi, Aralık, 2017
Doçentlik, Jüri Üyeliği, Doçentlik Sınav Jürisi, Mayıs, 2016
Doçentlik, Jüri Üyeliği, Doçentlik Sınav Jürisi, Haziran, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Mart, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi