İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2000 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1989 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 15.08.2011 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Becerik, "XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehri'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Serin, "Osmanlılarda Hekimbaşılık Müessesesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Ağca, "Has Oda ve Teşkilatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Çolak, "Osmanlı Devleti'nde Darussade Ağalığı ve Teşkilatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Can, "Tanzimat ve Sonrası Şam Eyaletine Ait Hükümler ve Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, V.Çeşme, "Halkalı Ziraat Mektebi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, F.Sarsılmaz Evcil, "XIX. Yüzyıl Ortalarında İştib Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, S.Serin, "Yıldız Çini/Porselen Fabrikası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, D.Saygın, "XIX. Yüzyılda Büyükada'nın (Ada-yı Kebir) Sosyal ve Ekonomik Yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Sönmezer, "Osmanlı Devletinin İç ve Dış Borçlanmalarında Banker Hristaki Zografos’un Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Toksöz, "Seniha ve Behice Sultanların Çeyiz Defteri “878 numaralı Hazine-i Hassa Defterinin Çevirisi”", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Timar, "Askeri Dairelere Katip Yetiştiren Bir Okul: Menşe-i Küttâb-ı Askeriyye", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Mart, 2014